Một số khái niệm về báo chí và kỹ năng viết tin, bài cho báo mạng điện tửtải về 164 Kb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích164 Kb.
#400
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Một số khái niệm về báo chí và kỹ năng viết tin, bài cho báo mạng điện tử

  • -------------------------

  • Báo Khánh Hòa 7-2015


I. MỘT SỐ KHÁI NIÊM VỀ BÁO CHÍ

  • Báo chí gồm những loại hình khác nhau:

  • Báo in, Báo nói, Báo hình, Thông tấn, Báo ảnh, Báo mạng điện tử…

  • Báo mạng điện tử là loại hình báo chí mới, tồn tại trên nền mạng Internet, gắn liền với sự phát triển của công nghệ và kỹ thuật mới.

  • Với tư cách một loại hình báo chí, báo mạng điện tử cũng chịu sự chi phối của những đặc điểm chung như bất cứ một loại hình báo chí nào khác.Đối tượng phản ánh của tác phẩm báo chí:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương