Module 7: giao duc cong dantải về 162.5 Kb.
trang1/21
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích162.5 Kb.
#2630
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Teaching and Learning for a Sustainable Future
© UNESCO 2010

MÔ - ĐUN 7: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
GIỚI THIỆU


Xây dựng một tương lai bền vững cần đến nhiều kĨ năng công dân. Các kĨ năng này bao gồm:

  • Sẵn sàng tìm hiểu các vấn đề tại địa phương, trường học và cộng đồng

  • Sẵn sàng nhìn nhận các khía cạnh xã hội, kinh tế, sinh thái của các vấn đề để tìm ra cách giải quyết

  • Khả năng phân tích vấn đề và tham gia các hoạt động hướng tới một tương lai bền vững.

Phát triển những kĩ năng trên là lĩnh vực chính của giáo dục công dân. Quyền công dân dân chủ và tích cực chính là một trong những nét đặc trưng của một xã hội bền vững.

Trong thực tế, tầm quan trọng của giáo dục công dân đã được nhấn mạnh trong nhiều công ước quốc tế:Chúng tôi, với tư cách là những người đứng đầu nền giáo dục các quốc gia trên thế giới, đang hết sức nỗ lực để cải thiện các chương trình giảng dạy, nội dung sách giáo khoa, các tài liệu giáo dục khác và cả các công nghệ mới nhằm đào tạo ra những công dân biết quan tâm và có trách nhiệm, cam kết vì hòa bình, quyền con người, dân chủ và phát triển bền vững, cởi mở với các nền văn hóa khác, hiểu rõ giá trị của tự do, tôn trọng nhân phẩm, sự khác biệt cũng như khả năng ngăn chặn các xung đột hoặc giải quyết chúng mà không cần dùng tới bạo lực

Một chương trình giáo dục thực sự về quyền công dân, với tầm nhìn quốc tế như thế, cần được đưa vào mọi cấp bậc giáo dục.

Nguồn: Tuyên ngôn và đề cương phối hợp hành động của UNESCO về giáo dục hòa bình, quyền con người và dân chủ, (UNESCO Declaration and Integrated Framework of Action on Education for Peace, Human Rights and Democracy)1995.Các quốc gia thành viên nên triển khai tại mọi cấp bậc giáo dục một chương trình đào tạo công dân tích cực. Chương trình này sẽ giúp cho mỗi cá nhân có thể thu được kiến thức về phương thức vận hành và công việc của các cơ quan nhà nước, cho dù là ở cấp địa phương, quốc gia hay quốc tế; và có thể tham gia vào đời sống văn hóa của cộng đồng và những hoạt động quần chúng. Ở bất cứ nơi nào, sự tham gia này sẽ tăng cường mối liên kết giữa giáo dục và hoạt động thực tiễn để cùng giải quyết các vấn đề ở mọi cấp độ: địa phương, quốc gia hay toàn cầu. Sự tham gia của học sinh trong việc tổ chức học tập, nghiên cứu và tại nơi các em đang theo học cũng nên được coi như một yếu tố thiết yếu của giáo dục công dân và như một thành phần quan trọng trong giáo dục quốc tế.

Nguồn: UNESCO Recommendation concerning Education for International Understanding, Co-operation and Peace and Education relating to Human Rights and Fundamental Freedoms, 1974.

Mô - đun này giới thiệu các cách thức học sinh phát triển kiến thức, kĩ năng và cam kết để trở thành công dân năng động và có hiểu biết. Mô - đun này cũng tạo cơ hội để cân nhắc các phương pháp lồng ghép giáo dục công dân vì một tương lai PTBV vào chương trình giảng dạy.

Có nhiều mối liên kết giữa mô - đun này và các mô - đun khác, đặc biệt là mô - đun 17 về cộng đồng bền vững với những ví dụ về các cách để gắn kết công dân vào những hoạt động địa phương vì một tương lai bền vững. Mô - đun 27 về giải quyết vấn đề cộng đồng, cũng liên quan chặt chẽ với mô - đun này, cung cấp một quá trình gồm 8 bước về các hành động giáo dục của học sinh tại địa phương.
tải về 162.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương