Module 3: phát triển chưƠng trình đÀo tạo bậC ĐẠi họC


Phát triển chương trình đào tạo và miền nhận thứctải về 241.09 Kb.
trang5/23
Chuyển đổi dữ liệu20.09.2022
Kích241.09 Kb.
#184183
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
3-phat-trien-chuong-trinh-dao-tao-dh

Phát triển chương trình đào tạo và miền nhận thức


Mô hình được sử dụng phổ biến để PTCTĐT là dựa vào phân loại mục đích giáo dục của Benjamin Bloom và một số tác giả khác thuộc đại học Chicago. Phân loại Bloom thể hiện một hệ thống các mục tiêu giáo dục và chia làm ba loại chính được gọi là các miền (nhận thức, tình cảm và vận động-kỹ năng). Những miền này lại chia ra thành những nhóm khác khác nhau. Miền nhận thức liên quan với ứng xử mà có quan hệ đến tư duy hoặc điều khiển, trong khi đó miền tình cảm liên quan với thái độ và giá trị còn miền kỹ năng vận động liên quan đến phản ứng của cơ bắp.


Phạm vi nhận thức được phát triển nhất và chia ra làm 6 mức:

 1. Biết

  1. Biết về cái cụ thể

  2. Biết về thuật ngữ

  3. Biết về sự thật cụ thể

 2. Biết về phương thức và phương tiện giải quyết với cái cụ thể

  1. Biết về những qui tắc

  2. Biết về khuynh hướng và trình tự

  3. Biết về phân loại và các phạm trù

  4. Biết về các tiêu chí

  5. Biết về phương pháp luận

 3. Biết về những điều phổ biến và trừu tượng

  1. Biết về những nguyên tắc và khái quát hoá

  2. Biết về lý thuyết và cấu trúc

II. Hiểu
1. Truyền đạt lại

 1. Dịch nghĩa và giải thích

 2. Ngoại suy

 1. Áp dụng

IV. Phân tích

 1. Phân tích các thành tố

 2. Phân tích các mối quan hệ

 1. Phân tích những nguyên tắc tổ chức

V. Tổng hợp
1. Tạo ra một sự truyền đạt thống nhất
2. Tạo ra một kế hoạch các hoạt động
3. Tìm ra nguồn gốc của một tập hợp các quan hệ trừu tượng.
VI. Đánh giá
1. Kết luận về những bằng chứng bên trong
2. Kết luận về những tiêu chí bên ngoài.
Hầu hết việc PTCTĐT luôn gắn với tri thức cần chuyển tải và phương thức truyền tải. Việc phân loại mục đích giáo dục như trên khá dễ hiểu và cung cấp cho chúng ta một khung để khẳng định các mục tiêu. Miền tình cảm và kỹ năng vận động không được định nghĩa rõ ràng nhưng đều được những người phát triển CTĐT quan tâm như phạm vi nhận thức.

tải về 241.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương