Module 3: phát triển chưƠng trình đÀo tạo bậC ĐẠi họCtải về 241.09 Kb.
trang4/23
Chuyển đổi dữ liệu20.09.2022
Kích241.09 Kb.
#184183
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
3-phat-trien-chuong-trinh-dao-tao-dh
Bài tập:
Kiểm tra những định nghĩa sau đây của CTĐT
a. Những kế hoạch dạy và học một môn học trong nhà trường.
b. Những qui định chính thức về những cái cần dạy, giáo trình cần sử dụng và những công việc cần thực hiện trong một thời kỳ đã định.
c. Một sự phối hợp các hoạt động mà nhà trường tổ chức cho sinh viên tham gia.
d. Những nội dung chi tiết mà giáo viên yêu cầu sinh viên phải học.
e. Toàn bộ những đề cương bài giảng cho sinh viên trong nhà trường.
f. Hành động điều chỉnh thường xuyên những hoạt động đối với những mục đích thay đổi theo thời gian.
Hãy xếp theo trình tự giảm từ 1 đến 6 mức độ mô tả chính xác nhất thuật ngữ CTĐT (Curriculum).
Khoanh tròn số thứ tự theo sáu phương án sau:
a....................... 1 2 3 4 5 6
b....................... 1 2 3 4 5 6
c....................... 1 2 3 4 5 6
d....................... 1 2 3 4 5 6
e....................... 1 2 3 4 5 6
f........................ 1 2 3 4 5 6
Tại sao phải xây dựng CTĐT?
Hãy trình bày cách xây dựng CTĐT mà chúng ta đã làm trước đây? ưu nhược điểm?
Liệu phát triển chương trình đào tạo là cần thiết trong giáo dục đại học?
Hầu hết các trường ĐH ở Châu Phi được thành lập từ thời kỳ thuộc địa đều có các CTĐT theo mô hình của nước ngoài. Tình trạng này được giữ nguyên tận đến khi các quốc gia Châu Phi giành được độc lập. Nhìn chung CTĐT đã được thiết kế để phục vụ nhu cầu của hệ thống đang vận hành trong thời gian đó. Sau khi giành được độc lập và thể chế hành chính mới được thiết lập, CTĐT trong các ĐH trở nên không còn thích hợp nữa đòi hỏi phải được phát triển hoặc sửa đổi nhằm cải thiện hệ thống giáo dục. Điều này là nguyên nhân chính khiến nhiều nước Châu Phi phải sửa đổi, cải thiện và phát triển CTĐT trong các ĐH.
Những lý do chính cần PTCTĐT đại học:

  1. Để cải thiện nội dung giáo dục đại học thông qua việc sửa đổi và bổ sung những nội dung mới phù hợp hơn.

  2. Làm cho giáo dục đại học phù hợp hơn với hoàn cảnh và nhu cầu của đất nước và đảm bảo xu thế hội nhập vùng và thế giới.

  3. Lấp đi những khiếm khuyết đang tồn tại trong chương trình giáo dục đại học.

  4. Đáp ứng nhu cầu của xã hội.

  5. Đáp ứng với những bằng chứng nghiên cứu từ việc đánh giá hiệu quả trong và hiệu quả ngoài của giáo dục ĐH.

Những thay đổi trong xã hội có xu hướng đòi hỏi phải có những thay đổi tương ứng ngay trong chương trình đào tạo (CTĐT) đại học bởi vì đó là sự kết thúc của giáo dục chính qui và cơ hội cuối cùng để tham gia vào thế giới việc làm. Bên cạnh đó, giáo dục đại học có khả năng tự khảo sát thường xuyên để điều chỉnh và cải thiện hiệu suất giáo dục. Thêm vào đó, những phát triển mới trong các lĩnh vực khác nhau, những suy nghĩ và tầm nhìn mới đòi hỏi cần phải thay đổi CTĐT. Ví dụ, Tuyên bố của Hội nghị Quốc tế Jomtien về giáo dục đã đưa ra một số những thay đổi CTDT trong lĩnh vực giáo dục kể cả GDĐH. Trước hết, Tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng dặc biệt của việc đào tạo giáo viên để dạy những người tàng tật. Điều này có nghĩa là CTĐT đối với giáo viên cần được thay đổi. Đồng thời, những trường ĐH trong một số quốc gia được giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên trong các lĩnh vực như giáo dục kỹ thuật, giáo dục nghề nghiệp và ngôn ngữ. Tương tự, những tiến bộ quan trọng trong lĩnh vực sinh học, khoao học vật lý, ý tế đòi hỏi phải có sự sửa đổi CTĐT. Có thể vẫn còn một số nguyên nhân khác nữa đòi hỏi phải phát triển CTĐT ở bậc ĐH.
Khẳng định 5 nguyên nhân đã nêu và mô tả liệu chúng có ảnh hưởng đến việc phát triển CTĐT hay không?

tải về 241.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương