Module 3: phát triển chưƠng trình đÀo tạo bậC ĐẠi họC


Điều khoản 11. Đánh giá định tínhtải về 241.09 Kb.
trang2/23
Chuyển đổi dữ liệu20.09.2022
Kích241.09 Kb.
#184183
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
3-phat-trien-chuong-trinh-dao-tao-dh
Điều khoản 11. Đánh giá định tính
a. Chất lượng giáo dục đại học là một khái niệm đa thứ nguyên bao gồm tất cả các chức năng và các hoạt động giáo dục: dạy học và CTĐT, nghiên cứu và học thuật, biên chế cán bộ giảng dạy, sinh viên, nhà cửa, phương tiện, trang thiết bị, dịch vụ cộng đồng và môi trường sinh hoạt học thuật. Tự đánh giá bên trong và thẩm định bên ngoài được tiến hành một cách công khai bởi các chuyên gia độc lập, nếu có thể bởi các chuyên gia quốc tế là tối cần thiết để nâng cao chất lượng. Các cơ quan độc lập của quốc gia cần được thiết lập và các tiêu chuẩn chất lượng được thế giới công nhận cần được hình thành. Phải chú trọng các điều kiện của cơ sở giáo dục, quốc gia và của khu vực để quan tâm tới sự đa dạng và để tránh đi sự thống nhất đơn điệu. Các bên liên quan cần phải là một phần tích hợp của quá trình đánh giá tổ chức.
b. Chất lượng giáo dục cũng yêu cầu giáo dục đại học cần mang đặc trưng của các chuẩn mực quốc tế: trao đổi tri thức, hệ thống quan hệ qua lại, huy động giảng viên và sinh viên, dự án nghiên cứu quốc tế trong khi vẫn phải chú trọng các giá trị văn hoá và môi trường.
c. Để đạt được và giữ vững chất lượng quốc gia, vùng và quốc tế những thành tố nào đó cần được chú trọng đặc biệt, sự chọn lựa giảng viên và sự phát triển giảng viên liên tục, trường hợp riêng thông qua các chương trình thích hợp để phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy bao gồm phương pháp dạy và học và hợp tác giữa các nước, giữa các cơ sở giáo dục đại học , và giữa các cơ sở giáo dục đại học với thế giới việc làm cũng như sự di chuyên sinh viên trong một nước hoặc giữa các quốc gia. Công nghệ thông tin mới là công cụ quan trọng trong quá trình này do ảnh hưởng của nó đến việc nám bắt được tri thức và kỹ năng.
Giới thiệu và mục tiêu chung
Giới thiệu
Với sự bùng nổ của tri thức và sự phát triển công nghệ, chương trình đào tạo đại học (CTGDĐH) cần liên tục xem xét và phát triển để phù hợp với nhu cầu của xã hội và của người học. Module này cung cấp hướng dẫn đối với việc phát triển CTĐT ở bậc giáo dục đại học. Module gồm 4 nhằm làm rõ những khái niệm về CTĐT và phát triển chương trình đào tạo (PTCTĐT) và trình bày kinh nghiệm phổ biến về PTCTĐT đại học. Đồng thời, tác giả trình bày những yếu tố quyết định và triển vọng PTCTĐT và kết thúc với các nội dung để minh hoạ các vấn đề liên quan đến việc PTCTĐT trong thực tế.
Module này yêu cầu người học tham gia một số hoạt động và làm các bài tập liên quan đến những thành tố khác nhau của quá trình PTCTĐT. Sau khi học xong module này người học có thể:

  • Hiểu biết hơn về các khái niệm của CTĐT và PTCTĐT;

  • Xác định những yếu tố quyết định của PTCTĐT đại học;

  • Nắm được một cách tổng quát những phương pháp PTCTĐT đại học;

  • Làm được các bài tập phát triển và kiểm tra lại CTĐT trong phạm vi môn học của mình.

tải về 241.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương