MôN: toán lớP 3d kiểm tra bài cũtải về 10.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2019
Kích10.73 Kb.
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC TUẤN HƯNG
 • Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ
 • MÔN: TOÁN
 • LỚP 3D
 • KIỂM TRA BÀI CŨ
 • x : 4 = 12
 • x : 5 = 25
 • 1.Nhận xét:
 • TOÁN
 • Thứ năm, ngày 26 tháng 10 năm 2017
 • 1.Nhận xét:
 • 6
 • 2
 • :
 • =
 • 3
 • Sè bÞ chia
 • Sè chia
 • Thương
 • TOÁN
 • Thứ năm, ngày 26 tháng 10 năm 2017
 • O
 • p
 • Có phép chia:
 • 6 : 3 = 2
 • Hay 2 = 6 : 3
 • Thứ năm, ngày 26 tháng 10 năm 2017
 • TOÁN
 • Số bị chia
 • Số chia
 • Thương
 • 6
 • 2
 • :
 • =
 • 3
 • Ta cã:
 • = 6 : 3
 • Sè chia
 • 2
 • 6 : 2 = 3
 • 2 = 6 : 3
 • Số bị chia
 • Số chia
 • Thương
 • TOÁN
 • Thứ năm, ngày 26 tháng 10 năm 2017
 • 2.Tìm số chia x chưa biết:
 • 30 : x = 5
 • x
 • =
 • 30
 • 5
 • :
 • x = 6
 • 1.Nhận xét:
 • 6 : 2 = 3
 • Số bị chia
 • Số chia
 • Thương
 • Ta có : 2 = 6 : 3
 • Có phép chia:
 • Tìm số chia
 • TOÁN
 • Thứ năm, ngày 26 tháng 10 năm 2017
 • * Số chia bằng số bị chia cho thương
 • Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.
 • Thứ năm, ngày 26 tháng 10 năm 2017
 • TOÁN
 • Tìm số chia

Thứ năm, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 • Thứ năm, ngày 26 tháng 10 năm 2017
 • Toán
 • Tìm số chia
 • Thực hành

Bài 1: Tính nhẩm:

 • Thứ năm, ngày 26 tháng 10 năm 2017
 • Toán
 • Tìm số chia
 • 35 : 5 =
 • 7
 • 28 : 7 =
 • 4
 • 24 : 6 =
 • 4
 • 21 : 3 =
 • 7
 • 35 : 7 =
 • 5
 • 21 : 7 =
 • 3
 • 24 : 4 =
 • 6
 • 28 : 4 =
 • 7

Luật chơi:

 • Luật chơi:
 • Lớp được chia làm 2 đội. Cô sẽ chỉ vào phép tính bất kì, đội nào có người giơ tay trước thì được trả lời trước. Mỗi câu trả lời đúng được thưởng 1 bông hoa.
 • Đội có tín hiệu trước mà trả lời sai, đội còn lại có quyền trả lời.
 • Sau 3 phút chơi đội nào được nhiều hoa hơn sẽ giành chiến thắng.

Bài 1: Tính nhẩm:

 • Thứ năm, ngày 26 tháng 10 năm 2017
 • Toán
 • Tìm số chia
 • 35 : 5 =
 • 7
 • 28 : 7 =
 • 4
 • 24 : 6 =
 • 4
 • 21 : 3 =
 • 7
 • 35 : 7 =
 • 5
 • 21 : 7 =
 • 3
 • 24 : 4 =
 • 6
 • 28 : 4 =
 • 7

Bài 2: Tìm x:

 • Thứ năm, ngày 26 tháng 10 năm 2017
 • TOÁN
 • Tìm số chia
 • a) 12 : x = 2
 • b) 42 : X = 6
 • c) 27 : X = 3
 • d) 36 : X = 4
 • e) X : 5 = 4
 • g) X x 7 = 70

Bài 2: Tìm x:

 • Thứ năm, ngày 26 tháng 10 năm 2017
 • TOÁN
 • Tìm số chia
 • a) 12 : x = 2
 • x =
 • 12 : 2
 • x =
 • 6
 • b) 42 : x = 6
 • x =
 • 42 : 6
 • x =
 • 7
 • c) 27 : x = 3
 • x =
 • 27 : 3
 • x =
 • 9
 • d) 36 : x = 4
 • x =
 • 36 : 4
 • x =
 • 9
 • e) x : 5 = 4
 • x =
 • 4 x 5
 • x =
 • 20
 • g) x x 7 = 70
 • x =
 • 70 : 7
 • x =
 • 10

a) 7: ? = Thương lớn nhất

 • Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để được:
 • a) Thương lớn nhất?
 • b) Thương bé nhất?
 • TOÁN
 • Tìm số chia
 • Thứ năm, ngày 26 tháng 10 năm 2017
 • Bài 3:
 • Trong phép chia hết, 7 chia hết cho những số nào ?
 • Trong phép chia hết, 7 chia hết cho 1 và 7
 • 7 : x = 7
 • x = 1
 • x = 7 : 7
 • b) 7: ? = Thương bé nhất
 • 7 : x = 1
 • x = 7 : 1
 • x = 7
 • 6 : x=2
 • 1
 • 8 : x= 2
 • 2
 • 18: x=3
 • 3
 • 28:x=4
 • 4
 • 40:x=4
 • 5
 • x=10
 • x=7
 • x=6
 • x=4
 • T×m nhµ gióp b¹n
 • 4
 • 6
 • 10
 • 3
 • x=3
 • 7Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương