Môn thi: toán lớp 5 Thời gian thitải về 37.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.12.2017
Kích37.65 Kb.
#4567
GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP TIỂU HỌC

Năm học: 2012 – 2013:

MÔN THI: TOÁN - Lớp 5

Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

Từ câu 1 đến câu 12 học sinh chỉ cần ghi kết quả kèm theo tên đơn vị (nếu có), câu 13 phải trình bày đầy đủ lời giải và phép tính.

Bài 1: Tích sau có tận cùng là chữ số nào?

2 x 2 x 2 x … x 2 (có 2013 chữ số 2)Bài 2: Cho dãy số sau: 11, 18, 25, 32, 39, …

a, Tìm số hạng thứ 50 của dãy?

b, Số 119 có phải là 1 số hạng của dãy đã cho không?

Bài 3; Cho 3 phân số, biết trung bình cộng của chúng bằng . Nếu tăng phân số thứ nhất lên 2 lần thì trung bình cộng của chúng bằng . Nếu tăng phân số thứ hai lên 2 lần thì trung bình cộng của chúng bằng . Tìm 3 phân số dó?

Bài 4: Tìm x, biết : x + x : 0,25 + x : 0,5 + x : 0,125 = 0,45

Bài 5: Khi nhân một số tự nhiên với 2013, do sơ ý một học sinh đã viết các tích riêng thẳng cột như đối với phép cộng nên được tích sai kém tích đúng là 4 038 084 đơn vị. Hãy tìm kết quả đúng của phép nhân đó?

Bài 6: Cho 3 số A; B; C có tổng là 2032,3212. Nếu chuyển dấu phẩy của A sang trái 2 hàng được B, còn nếu chuyển dấu phẩy của A sang phải 2 hàng ta được C. Hãy tìm C?

Bài 7: Ba tổ học sinh được phân công làm vệ sinh sân trường. Nếu chỉ có tổ 1 và tổ 2 cùng làm thì sau 12 phút sẽ xong. Nếu chỉ có tổ 2 và tổ 3 cùng làm thì sau 15 phút sẽ xong. Nếu chỉ có tổ 3 và tổ 1 cùng làm thì sau 20 phút sẽ xong. Hỏi cả ba tổ cùng làm thì sau bao lâu sẽ xong viêc?

Bài 8: Trong cuộc thi Quyền và bổn phận trẻ em, trường em có 20 câu hỏi. mỗi câu trả lời đúng được cộng 10 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 15 điểm. Đội bạn An trả lời 20 câu và được 50 điểm. Hỏi đội của An trả lời đúng được bao nhiêu câu?

Bài 9: Một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 30 em học giỏi Toán, 25 em giỏi Tiếng Việt, 2 em không giỏi môn nào. Hỏi có bao nhiêu em giỏi cả 2 môn Toán và TiếngViệt?

Bài 10: An đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc cuốn sách và 10 trang, ngày thứ hai đọc số trang còn lại và 10 trang, ngày thứ ba đọc số trang còn lại và 10 trang cuối. Hỏi cuốn sách An đọc có bao nhiêu trang?

Bài 11: Cùng một lúc một ô tô đi từ A và một xe máy đi từ B ngược chiều nhau để đến địa điểm C ở giữa AB. C cách A 300 km và cách B 260 km. Vận tốc của ô tô là 60 km/giờ còn vận tốc của xe máy là 35 km/giờ. Hỏi sau bao lâu ô tô và xe máy cùng cách C một khoảng như nhau?

Bài 12: Do bán không được hàng, một cửa hàng đã hạ giá 20% giá định bán. Tuy nhiên vẫn không bán được hàng và cửa hàng lại hạ tiếp 20% so vói giá trước đó. Sau khi bán hàng, tính ra vẫn được lãi 8,8% giá vốn. Hỏi giá định bán lúc đầu của của hàng đó bằng bao nhiêu phần trăm giá vốn?

Bài 13: Cho tam giác ABC, lấy D là trung điểm trên cạnh BC, nối A với D. Lấy I là trung điểm trên cạnh AD, nối B với I kéo dài cắt AC tại K.

A, Tính diện tích tam giác ABI, biết diện tích tam giác ABC bằng 270 cm2.

B, So sánh BI và IK.


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI GIAO LUƯ HỌC SINH GIỎI LỚP 5
Bài 1

2

2 điểm

Bài 2

a, 354

b, không


2 điểm

Bài 3

;;

2 điểm

Bài 4

0,03

2 điểm

Bài 5

2012 x 2013 = 4 050 156

2 điểm

Bài 6

2012

2 điểm

Bài 7

10 phút

2 điểm

Bài 8

14 câu

2 điểm

Bài 9

17 em

2 điểm

Bài 10

288 trang

2 điểm

Bài 11

1 giờ 36 phút

2 điểm

Bài 12

170%

2 điểm

- Học sinh viết thiếu, thừa hoặc viết sai tên đơn vị trong đáp số trừ 0,25 điểm.

Bài 13:


- Học sinh vẽ hình đúng 0,5 điểm.

A

BI

C

KD

Câu a, (3điểm)

Ta có:

SABD = SADC = SABC (đáy BD = DC = BC và có chung chiều cao hạ từ A tới BC) (0,5 điểm)

SABI = SBDI = SABD (đáy AI = ID = AD và có chung chiều cao hạ từ B tới AD)

(0,5 điểm)

Suy ra SABI = x = SABC (1) (1điểm)

SABI = 270 : 4 = 67,5 (cm2) (1điểm)

Câu b, (2,5điểm)

SABI = SBDI (theo câu a) (0,25 điểm)

SBID = SIDC (đáy BD = DC và có chung chiều cao hạ từ I tới BC) (0,25 điểm)

Suy ra SBDI + SIDC = SABI x 2 hay SBIC= SABI x 2 mà 2 tam giác này có chung đáy BI nên chiều cao hạ từ C đến BI gấp 2 lần chiều cao hạ từ A đến BI. (0,5 điểm)

Xét tam giác AIK và IKC: có chung đáy IK và chiều cao hạ từ C đến BI gấp 2 lần chiều cao hạ từ A đến BI nên SIKC = SAIK x 2 (0,5 điểm)

Ta lại có SABI + SBDI + SIDC = SABC nên SAIC = SABC (0,25 điểm)

và SAIK =SABC : (1+2)= SABC (2) (0,25 điểm)

Từ (1) và (2) suy ra tỉ số SABIvà SAIK : = 3 (0,25 điểm)

Mà 2 tam giác này có chung chiều cao hạ từ A đến BK suy ra cạnh đáy BI = 3 IK

(0,25 điểm)Lưu ý: - HS có cách giải khác đúng, hợp lý vẫn cho điểm tối đa.

tải về 37.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương