Môn tổ chức cơ quan truyền thông giảng viên: Trần Thị Hải Lý


Giai đoạn truyền tin (transmission)tải về 59.68 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2022
Kích59.68 Kb.
#185080
1   2   3   4
Tổ Chức CQTT-Nhóm 06 - PR02- BT Tuần 4
2. Giai đoạn truyền tin (transmission)
Giai đoạn truyền tin trực tiếp là giai đoạn truyền đạt thông tin có thể diễn ra bằng hình thức tiếp xúc trực tiếp đối diện giữa người phát và người nhận tin. Nhưng cũng có thể thông qua một phương tiện kỹ thuật trung gian hay một kênh truyền thông nào đó như điện thoại, máy fax, thư diện tử (email), mạng xã hội…
Giai đoạn truyền tin gián tiếp là giai đoạn thông qua người thứ ba đóng vai trò trung gian, người phát tin muốn truyền đạt thông tin lại cho người nhận tin khi thông điệp được chuyển qua một trung gian. Có thể công ty truyền thông sử dụng website, tạp chí, báo chí để truyền thông các sản phẩm đến khách hàng. Đây được gọi là giai đoạn truyền tin gián tiếp.
Đặc điểm: Có mối liên hệ chặt chẽ với giai đoạn phát tin, có thể thấy trong việc tiếp nhận thông tin vô cùng quan trọng, cho phép truyền tin nguồn thông tin hiệu quả. Gồm các giai đoạn: phát hiện thông tin, tiếp cận thông tin, truyền đạt thông tin và biến đổi thông tin.
Giai đoạn truyền tin là giai đoạn quan trọng của các phương tiên truyền thông và thông tin đối với sự hình thành dư luận xã hội, nhấn mạnh vị trí, vai trò của thông tin đối với sự hình thành dư luận xã hội vì dư luận xã hội là hiện tượng xã hội đặc biệt phản ánh tri thức, thái độ và tâm thế của nhóm xã hội đối với những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống của họ.
Ví dụ: Khi bạn vừa mua một thiết bị công nghệ về nhà và muốn hướng dẫn mọi người trong gia đình cùng sử dụng. Sau khi sử dụng thì người nhà của bạn thấy tốt lại muốn giới thiệu thiết bị công nghệ đó đến với bạn bè.
3. Giai đoạn nhận tin (reception)
Các yếu tố phụ thuộc:

  • Đầu tiên là về thông điệp: phải là những tín hiệu quen thuộc đối với người nhận thì thông điệp càng có hiệu quả.

  • Sau khi thu nhận thông tin thì người nhận tin bắt đầu quá trình giải mã và giải thích nội dung thông điệp của thông tin bị chi phối bởi trục nhận thức (cognitive dimension) và trục cảm xúc (affective dimension): kiến thức và kinh nghiệm sống của mỗi người.

Do vậy, người làm truyền thông phải thiết kế thông điệp làm sao cho nó vẫn thu hút được sự chú ý, mặc dù xung quanh có nhiều tác nhân làm phân tán.
Mục đích:

  • Làm cho người tiếp nhận hiểu được thông điệp cần truyền tải

  • Giai đoạn nhận tin cho phép người tiếp nhận nắm được các thông tin họ cần ví dụ như: thông tin sản phẩm, cách thức mua hàng, sử dụng dịch vụ...

  • Giai đoạn nhận tin còn thúc đẩy trực tượng nhận tin là một yếu tố rất quan trọng trong việc tạo ra, hiệu quả cho giai đoạn nhận tin. Vì thông tin được truyền đi không phải là đơn giản. Người nhận có thế chấp nhận thông tin mức độ như sau: hiểu thông điệp hoàn toàn, hiểu một phần thông báo…


tải về 59.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương