Môn tổ chức cơ quan truyền thông giảng viên: Trần Thị Hải Lýtải về 59.68 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2022
Kích59.68 Kb.
#185080
  1   2   3   4
Tổ Chức CQTT-Nhóm 06 - PR02- BT Tuần 4BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
---ẟ---
KHOA QUAN HỆ CÔNG CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG


MÔN
TỔ CHỨC CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG
Giảng viên: Trần Thị Hải Lý
Lớp HP: DPR0870 - 02


ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN


MỤC LỤC

  1. Khái quát và mô hình truyền thông Jakobson

  1. Khái quát

  2. Mô hình truyền thông chu kỳ Jaskosbon

II. Diễn giải mô hình truyền thông Jakobson đối với những người làm công tác truyền thông
1. Giai đoạn phát tin (emission)
2. Giai đoạn truyền tin (transmission)
3. Giai đoạn nhận tin (reception)
4. Thao tác giải mã (decoding)
5. Phản hồi (feedback)
III. Kết luận
DANH SÁCH NHÓM 06

HỌ TÊN

MSSV
Trương Thị Thuỳ Trang

197QC27641

trang.197qc27641@vanlanguni.vn

Nguyễn Lê Thanh Trúc

197QC17387

truc.197qc17387@vanlanguni.vn

Đặng Lê Thanh Vy

197QC04493

vy.197qc04493@vanlanguni.vn

Kha Huệ Trâm

197QC04257

tram.197qc04257@vanlanguni.vn

Lê Thị Thu Hiếu

197QC03165

hieu.197qc03165@vanlanguni.vn

Nguyễn Quốc Thịnh

197QC17263

thinh.197qc17263@vanlanguni.vn

Trần Đỗ Thiên Nhân

197QC03616

nhan.197qc03616@vanlanguni.vn

Nguyễn Thị Phương Trinh

197QC27676

trinh.197qc27676@vanlanguni.vn

Nguyễn Phương Bảo Châu

197QC16788

chau.197qc16788@vanlanguni.vn

Phùng Khánh Vy

197QC17472

vy.197qc17472@vanlanguni.vn

Nguyễn Thị Thanh Phương

197QC17165

phuong.197qc17165@vanlanguni.vn


Đề bài: Diễn giải ý nghĩa mô hình truyền thông của Jakobson đối với những người làm công tác truyền thông. Cho một vài thí dụ cụ thể.
1. Giai đoạn phát tin (emission)
2. Giai đoạn truyền tin (transmission)
3. Giai đoạn nhận tin (reception)
4. Thao tác giải mã (decoding)
5. Phản hồi (feedback).


I. Khái quát và mô hình truyền thông Jakonbson
1. Khái quát
Mô hình truyền thông Jaskobson được đặt theo tên của một nhà ngôn ngữ học mang tên Roman Jakobson - đặc điểm của mô hình này là quá trình truyền thông như một chu kỳ vòng tròn, khác hoàn toàn với mô hình tuyến tính của Laswell. Xuất phát từ ý tưởng ngành điều khiển học, mô hình truyền thông này quan niệm rằng: một thông điệp sau khi được phát ra luôn luôn gây một phản ứng nào đó đến người nhận tin, do đó người nhận tin sẽ có một thông điệp phản hồi (gọi là feedback) lại cho người truyền tin ban đầu. Lúc này, người nhận tin sẽ trở thành người phát tin điều này làm chi quá trình truyền thông trở thành một chu kỳ khép kín.
Chính vì vậy quá trình truyền thông tin liên cá nhân, thực chất là quá trình trao đổi thông tin giữa cá nhân này với cá nhân khác cùng sống trong cùng một cộng đồng xã hội.
2. Mô hình truyền thông theo chu kỳ Jakobson  1. Diễn giải mô hình truyền thông Jakonbson đối với những người làm công tác truyền thông qua các giai đoạn

1. Giai đoạn phát tin (emission)
Là yếu tố khởi xướng việc thực hiện truyền thông. Yếu tố khởi xướng là một nhóm người, một tổ chức truyền thông như cơ quan đài phát thanh, truyền hình, báo chí, thông tấn… Người phát tin phải biết thông tin gửi đến khách hàng nào và muốn có phản ứng đáp ứng lại như thế nào. Sau đó sẽ tiến hành mã hóa thông tin để truyền đạt đến cho người nhận (thông qua lời nói, chữ viết, hình ảnh…).
Nhằm đảm bảo thông tin có hiệu quả, quá trình mã hóa của người phát tin phải ăn khớp với quá trình mã hoá của người nhận. Thông tin về cơ bản phải là những tín hiệu quen thuộc đối với người nhận thì thông tin càng có hiệu quả. Nhiệm vụ của người phát tin là đưa được thông tin của mình đến người nhận trong môi trường có rất nhiều thông tin bị nhiễu vì công chúng bị tác động của hàng trăm thông điệp thương mại mỗi ngày và công chúng mục tiêu có thể không nhận được thông điệp gửi đến vì người nhận tin chỉ nhớ một phần nhỏ thông điệp truyền đến họ.

  • Trước khi tin được phát đi sẽ trải qua quá trình “phát thảo” và “mã hóa”. Vì thế, nếu có xảy ra sơ xuất trong quá trình này, thông tin được tiếp nhận bị sai lệch hoặc không rõ ràng. Do vậy người phát tin phải thiết kế thông tin gửi đến công chúng thật cẩn thận để thu hút được sự chú ý mặc dù xung quanh có nhiều tác nhân làm phân tán.

Phương tiện truyền thông tin là các kênh truyền thông qua đó thông tin được truyền từ người gửi tới người nhận. Phương tiện truyền tin có thể là các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, truyền hình, phát thanh hoặc là các mạng truyền thông xã hội trên nền tảng là các dịch vụ trực tuyến với mục đích tập trung các thông tin có giá trị của những người tham gia.

tải về 59.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương