Môn họC: quản trị cung ứNGtải về 0.71 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu03.11.2017
Kích0.71 Mb.
#578
  1   2   3   4   5


Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 01 Tháng 03 Năm 2015

MÔN HỌC: QUẢN TRỊ CUNG ỨNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

------------

tải xuống.jpg


GVDH: Th.S ĐOÀN NGỌC DUY LINH

NHÓM TH: NHÓM 1

LỚP HP: 210706501

NĂM HỌC: 2014-2015ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN:

QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY SỮA VIỆT NAM – VINAMILK VÀ CÔNG TY SỮA ABBOTT.DANH SÁCH NHÓM 1

 1. Nguyễn Đoàn Thúy Diệp 12033461

 2. Đoàn Thị Lên 12030201

 3. Nguyễn Kim Phụng 12029491

 4. Bùi Thị Bảo Trang 12025841

 5. Lê Thị Ngọc Trâm 12033781

 6. Lê Thị Ngọc Trúc 12033791

 7. Dương Đình Tuấn 12034501

 8. Trần Thị Thùy Vân 12031441

 9. Lê Hoàng Vũ 12027621

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN:

QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY SỮA VIỆT NAM – VINAMILK VÀ CÔNG TY SỮA

MÔN HỌC: QUẢN TRỊ CUNG ỨNG

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 01 Tháng 03 Năm 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN PHÂN CHIA CÔNG VIỆC NHÓM

Đề tài: Quản trị chuỗi cung ứng của công ty sữa Việt Nam – Vinamilk và công ty sữa Abbott

Nhóm thực hiện: nhóm 1

Thời gian phân chia công việc: 09/02/2015

Thời gian nộp bài: 28/02/2015


Thành viên nhóm

Công việc

Đánh giá (%)

Chữ ký

 1. Nguyễn Đoàn Thúy Diệp

Chuỗi cung ứng của công ty Abbott

100%


 1. Đoàn Thị Lên

Đo lường hiệu quả thực hiện SCM, cải tiến cấu trúc chuỗi cung ứng

100%


 1. Nguyễn Kim Phụng

Chuỗi cung ứng của công ty cổ phần sữa Việt Nam-Vinamilk

100%


 1. Bùi Thị Bảo Trang

Khát quát ngành sữa Việt Nam, Chuỗi cung ứng ngành sữa

100%


 1. Lê Thị Ngọc Trâm

Chuỗi cung ứng của công ty cổ phần sữa Việt Nam-Vinamilk

100%


 1. Lê Thị Ngọc Trúc


(Nhóm Trưởng)

Sự phối hợp giữa các bộ phận trong chuỗi cung ứng, Các yếu tố tác động trực tiếp đến công suất và hiệu quả của chuỗi cung ứng

100%


 1. Dương Đình Tuấn

Chuỗi cung ứng của công ty Abbott

100%


 1. Trần Thị Thùy Vân

Phân tích SWOT ngành sữa Việt Nam, So sánh ngành sữa Việt Nam với Châu Á và Thế giới.

100%


 1. Lê Hoàng Vũ

Các khái niệm về chuỗi cung ứng, Tầm quan trọng của quản trị chuỗi cung ứng (SCM – Supply Chain

Management)

0%Nhóm trưởng ký tên

LỜI CẢM ƠNNhóm 1 xin chân thành gửi lời cảm ơn đến các quý thầy cô của trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là các quý thầy cô khoa Quản trị kinh doanh đã tạo điều kiện cho chúng em hoàn thành tiểu luận này. Chúng em được học tập trong môi trường có đầy đủ cơ sở vật chất tốt, nguồn tài liệu dồi dào để nghiên cứu và tìm hiểu thêm nhiều kiến thức bổ ích. Với cách học tập và làm việc theo nhóm tạo cho chúng em sự tự tin, năng động và hỗ trợ nhau về mặt kiến thức lẫn khả năng giao tiếp. Chúng em xin cảm ơn quý thầy cô.

Trong quá trình thực hiện đề tài tiểu luận, nhóm 1 đã nhận được sự giúp đỡ, giảng dạy tận tình của thầy bộ môn Th.S Đoàn Ngọc Duy Linh khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm thực hiện chân thành cảm ơn thầy đã cung cấp những kiến thức chuyên môn cần thiết và bổ ích, tận tình hướng dẫn cách thức thực hiện và cung cấp nền tảng vững chắc để thực hiện bài tiểu luận. Trong quá trình thực hiện bài tiểu luận chắc chắn nhóm còn rất nhiều sai sót và hạn chế, mong rằng sau khi đọc tiểu luận này, quý thầy cô, các anh chị và các bạn sẽ có những ý kiến đóng góp thiết thực, giúp nhóm hoàn thiện kiến thức để thực hiện tốt hơn những bài tiểu luận sau. Xin chân thành cảm ơn.

NHẬN XÉT CỦA GVHD

MỤC LỤC


Thành viên nhóm 3

Công việc 3

Đánh giá (%) 3

Chữ ký 3


1.Nguyễn Đoàn Thúy Diệp 3

Chuỗi cung ứng của công ty Abbott 3

100% 3

2.Đoàn Thị Lên 3Đo lường hiệu quả thực hiện SCM, cải tiến cấu trúc chuỗi cung ứng 3

100% 3


3.Nguyễn Kim Phụng 3

Chuỗi cung ứng của công ty cổ phần sữa Việt Nam-Vinamilk 3

100% 3

4.Bùi Thị Bảo Trang 3Khát quát ngành sữa Việt Nam, Chuỗi cung ứng ngành sữa 3

100% 3


5.Lê Thị Ngọc Trâm 4

Chuỗi cung ứng của công ty cổ phần sữa Việt Nam-Vinamilk 4

100% 4

6.Lê Thị Ngọc Trúc 4Sự phối hợp giữa các bộ phận trong chuỗi cung ứng, Các yếu tố tác động trực tiếp đến công suất và hiệu quả của chuỗi cung ứng 4

100% 4


7.Dương Đình Tuấn 4

Chuỗi cung ứng của công ty Abbott 4

100% 4

8.Trần Thị Thùy Vân 4Phân tích SWOT ngành sữa Việt Nam, So sánh ngành sữa Việt Nam với Châu Á và Thế giới. 4

100% 4


9.Lê Hoàng Vũ 4

Các khái niệm về chuỗi cung ứng, Tầm quan trọng của quản trị chuỗi cung ứng (SCM – Supply Chain 4

Management) 4

0% 4


MỞ ĐẦU 9

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 10

1.1.Các khái niệm: 10

1.1.1.Chuỗi cung ứng: 10

1.1.2.Mô hình chuỗi cung ứng: 10

1.1.3.Các yếu tố trong chuỗi cung ứng: 10

1.1.4.Quản trị chuỗi cung ứng: 11

1.1.5.Kênh phân phối: 11

1.1.6.Quản trị nhu cầu: 11

1.1.7.Quản trị logistic: 12

1.2.Tầm quan trọng của quản trị chuỗi cung ứng (SCM – Supply Chain Management): 12

1.3.Sự phối hợp giữa các bộ phận trong chuỗi cung ứng: 13

1.4.Các yếu tố tác động trực tiếp đến công suất và hiệu quả của chuỗi cung ứng: 13

1.4.1.Sản xuất: 13

1.4.2.Hàng tồn kho: 13

1.4.3.Vị trí: 13

1.4.4.Vận chuyển: 13

1.4.5.Thông tin: 14

1.5.Đo lường hiệu quả thực hiện SCM: 14

1.5.1.Tiêu chuẩn giao hàng: 14

1.5.2.Tiêu chuẩn chất lượng: 14

1.5.3.Tiêu chuẩn thời gian: 14

1.5.4.Tiêu chuẩn chi phí: 15

1.6.Cải tiến cấu trúc chuỗi cung ứng: 15

1.6.1.Thay đổi cấu trúc chuỗi cung ứng: 15

1.6.2.Thay đổi bộ phận của chuỗi cung ứng: 16

1.6.3.Hiệu quả của việc vừa cải tiến cấu trúc, vừa cải tiến bộ phận của chuỗi cung ứng: 16

CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG NGÀNH SỮA 17

2.1. Khái quát chung về ngành sữa Việt Nam: 17

2.2. Chuỗi cung ứng ngành sữa: 18

2.2.1. Phân tích nguyên liệu đầu vào: 18

2.2.1.1. Những đặc điểm trong hoạt động chăn nuôi bò sữa: 18

2.2.1.2. Thực trạng chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam 20

2.2.2. Hoạt động thu mua và chế biến sữa: 23

2.2.2.1. Hoạt động thu mua và chế biến sữa: 23

2.2.2.2. Lợi nhuận của người chăn nuôi bò sữa: 25

2.2.3. Tiêu thụ sữa: 27

2.2. Phân tích SWOT ngành sữa Việt Nam: 29

2.2.1. Thuận lợi: 29

2.2.2. Khó khăn: 29

2.2.3. Triển vọng: 30

2.2.4. Rủi ro: 30

2.3. So sánh ngành sữa Việt Nam với Châu Á và Thế giới: 31

CHƯƠNG 3: CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK) VÀ CÔNG TY ABBOTT 34

3.1. Chuỗi cung ứng của công ty Cổ phần Vinamilk: 34

3.1.1. Giới thiệu về công ty Cổ phần Vinamilk: 34

3.1.2. Chuỗi cung ứng của Vinamilk: 35

3.1.2.1. Khâu cung ứng đầu vào: 37

3.1.2.2. Khâu sản xuất của công ty Vinamilk: 40

3.1.2.3. Khâu phân phối đầu ra của công ty Vinamilk: 42

3.1.2.4. Bộ phận Logistisc: 46

3.1.2.5. Việc nghiên cứu thị trường: 46

3.1.3. Kiến nghị về chuỗi cung ứng của công ty Cổ phần Vinamilk:. 47

3.2. Chuỗi cung ứng của công ty Abbott: 47

3.2.1. Giới thiệu về công ty Abbott: 47

3.2.2. Chuỗi cung ứng của công ty Abbott: 48

3.2.2.1 Nguồn nguyên liệu 48

3.2.2.2 Quy trình sản xuất 49

3.2.3. Kiến nghị về chuỗi cung ứng của công ty Abbott 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO 52

tải về 0.71 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương