Môn học Pháp luật đại cương là một học phần bắt buộc thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương theo chương trình khung của bộ giáo dục đào tạotải về 13.97 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu03.12.2017
Kích13.97 Mb.
#3737Khái quát nội dung môn học

  • Môn học Pháp luật đại cương là một học phần bắt buộc thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương theo chương trình khung của bộ giáo dục đào tạo.

Mục tiêu môn học

  • - Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản vè nhà nước và Pháp luật nói chung, Nhà nước và Pháp luật nhà nước CHXHCN Việt Nam nói riêng.

  • - Trang bị kiến thức lý luận chung làm cơ sở để nghiên cứu các môn luật chuyên ngành.

  • - Hình thành kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến Pháp luậtKết cấu môn học :

  • Phần 1 :Những vấn đề chung về nhà nước và Pháp luật

  • Phần 2 : Một số ngành luật cơ bản của hệ thống Pháp luật Việt Nam

BÀI 1

  • BÀI 1Tổ chức xã hội: rất đơn giản. Tế bào đầu tiên là thị tộc, theo huyết thống (mẫu hệ ) vừa là đơn vị kinh tế, vừa là đơn vị tiêu dùng.Từ đó tạo nên hình thức xh lớn hơn là bào tộc và Bộ lạc.

  • Tổ chức xã hội: rất đơn giản. Tế bào đầu tiên là thị tộc, theo huyết thống (mẫu hệ ) vừa là đơn vị kinh tế, vừa là đơn vị tiêu dùng.Từ đó tạo nên hình thức xh lớn hơn là bào tộc và Bộ lạc.

Hội Đồng Nhân Dân

  • Hội Đồng Nhân Dân

Hệ thống cơ quan kiểm sát

  • Hệ thống cơ quan kiểm sát
tải về 13.97 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương