Microsoft Word Thi nghiem VI sinh doctải về 0.82 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/55
Chuyển đổi dữ liệu24.01.2023
Kích0.82 Mb.
#185633
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
ThinghiemVisinh lazk0


Thí nghiệm vi sinh vật học
 
ThS.Lê Xuân Phương
32 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHẦN II: 
THÍ NGHIỆM
VI SINH VẬT HỌC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Thí nghiệm vi sinh vật học
 
ThS.Lê Xuân Phương
33 
BÀI 1 : THỰC HÀNH LÀM MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG 
 
I.
Khái niệm: 
- Các chất dinh dưỡng là những hợp chất tham gia vào quá trình trao đổi 
chất nội bào. 

Môi 
trường dinh dưỡng là hỗn hợp gồm các chất dinh dưỡng và các chất 
có nhiệm vụ duy trì thế oxi hoá khử, áp suất thẩm thấu của tế bào và sự ổn định 
độ pH của môi trường. 
 
- Yêu cầu của môi trường dinh dưỡng: Có đủ các chất dinh dưỡng cần 
thiết; Có độ pH thích hợp; Có độ nhớt nhất định; Không chứa các yếu tố độc hại 
; Hoàn toàn vô trùng. 
- Phân loại môi trường dinh dưỡng: Người ta dựa trên các cơ sở khác 
nhau để phân loại môi trường 
II. Phương pháp làm môi trường 
Làm môi trường để thực hiện việc phân lập, nhân giống, giữ giống vi sinh 
vật, đồng thời để nuôi cấy và nghiên cứu các đặc điểm sinh học của chúng. 
2.1. Nguyên tắc của việc chế tạo môi trường 

Dựa trên cơ sở nhu cầu về các chất dinh dưỡng và khả năng đồng hoá 
các chất dinh dưỡng của từng loại sinh vật. 

Để đảm bảo sự cân bằng về áp suất thẩm thấu giữa môi trường và tế bào 
vi sinh vât nên cần điều chỉnh tỷ lệ và nồng độ các chất trong thành phần môi 
trường. 

Đảm bảo các điều kiện hoá lý cần thiết cho các hoạt động trao đổi chất 
của vi sinh vật. 

tải về 0.82 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương