Mục lục mở ĐẦU 1tải về 0.73 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2017
Kích0.73 Mb.
#4292
1   2   3   4   5   6   7   8

Tiếng việt

 1. Antoine Pouilieute, Bùi Bá Bổng, Cao Đức Phát: Báo cáo “Chăn nuôi Việt Nam và triển vọng 2010”; ấn phẩm của tổ chức PRISE của Pháp;

 2. Bùi Xuân An: Nguy cơ tác động đến môi trường và hiện trạng quản lý chất thải trong chăn nuôi vùng Đông Nam Bộ, Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, 2007;

 3. Báo cáo số 214/BC – UBND ngày 26/11/2012, về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 tỉnh Thái Nguyên.

 4. Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ ngành nông nghiệp huyện Phú Bình năm 2012

 5. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phương án sản xuất nông nghiệp huyện Phổ Yên năm 2012

 6. Báo cáo tổng hợp quy hoạch khai thác và bảo vệ nguồn nước dưới đất khu vực Nam Thái Nguyên đến năm 2020.

 7. Trần Mạnh Hải (2009), Giải pháp công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp sinh học phù hợp với điều kiện Việt Nam.

 8. Từ Quang Hiển (1995), Giáo trình chăn nuôi gia cầm, NXB Nông nghiệp Hà Nội, Tr 45-49.

 9. Nguyễn Thị Hoa Lý, Một số vấn đề liên quan đến việc xử lý nước thải chăn nuôi, lò mổ, Tạp chí khoa học nông nghiệp, năm 2005, số 5;

 10. Nguyễn Khoa Lý (2008), Ô nhiễm môi trường trong hoạt động chăn nuôi thú y và giải pháp khắc phục, Cục Thú y.

 11. Lê Đình Minh (2007), “Bước đầu đánh giá ảnh hưởng của bãi rác đến sức khỏe khu dân cư xung quanh, xây dựng hướng dẫn vệ sinh bãi rác”, Báo cáo khoa học toàn văn, NXB Y học Hà Nội, Tr 342-346

 12. Lê Hồng Mận (1985), Kỹ thuật về chăn nuôi lợn ở nông hộ, trang trại và phòng chữa bệnh thường gặp, NXB Lao Động -Xã hội, Tr3

 13. Nguyễn Thị Hồng Nhung (2011), Thực trạng ô nhiễm nước thải chăn nuôi tại thành phố Thái Nguyên và biện pháp xử lý bằng thực vật thủy sinh, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

 14. Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên, 2012

 15. Niên giám thống kê thị xã Sông Công, 2011

 16. Trần Thị Anh Phương (2007), Nghiên cứu tình hình ô nhiễm môi trường do ngành chăn nuôi tại tỉnh Phú Yên và xây dựng các giải pháp tổng hợp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

 17. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú Bình, 2012

 18. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phổ Yên, 2012

 19. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã Sông Công, 2012

 20. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16 tháng 1 năm 2008, về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020.

 21. Nguyễn Đức Trọng, Đỗ Hàm, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (2005), Môi trường lao động và sức khỏe bệnh tật nông dân chăm sóc gia cầm tại một số vùng tại Thái Nguyên”, Báo cáo khoa học toàn văn, NXB Y học 2005, Tr 163 – 166

 22. Tổng cục thống kê, 2012

 23. Viện chăn nuôi: Báo cáo hiện trạng môi trường chăn nuôi ở một số tỉnh, 2006;

 24. Viện chăn nuôi: Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường trại chăn nuôi lợn, 2006;

  Tiếng anh

 25. A.C.Van Haandel,G.Lettinga: Anaerobic sewage: established technologies and perspectives. Wat. Sci. Technol. Vol.45.No.10, (2002) pp181-186]

26. Towards a pro-Poor policy Agenda in the SEA Region Hub of the FAO PPLPI - Achilles Costales, MARD-ILRI Livestock Policy Workshop, Hanoi 23-24 JULY, 2004

Tài liệu Internet

 1. Báo Điện tử - Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2011: Phát triển ổn định,

  http://thainguyenjsc.com/view_news.aspx?nid=260

 1. Báo Mới (2011), Nhìn lại ngành chăn nuôi heo sau sự kiện tăng giá,

http://www.baomoi.com/Nhin-lai-nganh-chan-nuoi-heo-sau-su-kien-tang-gia/144/6623513.epi (14/09/2011);

 1. Báo Thái Nguyên (2013), Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi,

http://www.baothainguyen.org.vn/tin-tuc/trong-tinh/giam-thieu-o-nhiem-moi-truong-do-chat-thai-chan-nuoi-209045-205.html

 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2012

  http://fsiu.mard.gov.vn/data/channuoi.htm 2. Bộ Tài nguyên và môi trường (2010), Xử lý chất thải chăn nuôi: Lựa chọn công nghệ,

http://www.monre.gov.vn/v35/default.aspx?tabid=428&CateID=39&ID=115530&Code=UVOC115530 (29/03/2012);

PHỤ LỤC
PHIẾU ĐIỀU TRA

Tìm hiểu về hiện trạng vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi lợn

Phiếu điều tra số : ..............

Người phỏng vấn: Nguyễn Thị Huyền Phượng

Thời gian phỏng vấn: Ngày .......tháng ......năm ……

( Hãy trả lời hoặc đánh dấu( X) vào câu trả lời phù hợp với ý kiến của Ông/Bà).

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN.

1. Họ và tên người cung cấp thông tin:……………………….......................

2. Tuổi…………………Giới tính……………………

3. Địa chỉ: ...........................................................................................................

PHẦN II: NỘI DUNG PHỎNG VẤN

1. Trang trại nhà Ông (Bà) hiện đang có bao nhiêu đầu lợn, gồm những loại nào?

Số đầu lợn: …..............con. Gồm:

c Lợn nái :………...con c Lợn thịt:…………….con

c Lợn con:………..con c Lợn đực giống:………con2. Phương thức chăn nuôi lợn của trang trại?

c Nuôi trên nền chuồng c Nuôi trên cũi sắt

c Nuôi trên chuồng sàn

3. Gia đình Ông( Bà) chăn nuôi lợn theo mô hình nào?

c VAC c AC

c VC c C

4. Diện tích mặt bằng sử dụng trong chăn nuôi tại trang trại?

Tổng diện tích:………m2. Gồm:

c Nhà ở:………..m2 c Chuồng nuôi:………… m2

c Ao:………..m2 c Vườn:…………….m2

c Khu xử lý chất thải:…………….. m2

5. Gia đình Ông( Bà) sử dụng loại thức ăn nào trong chăn nuôi lợn?

c Hỗn hợp ăn thẳng c Sử dụng kết hợp

c Thức ăn tận dụng ủ men

6. Nguồn nước trang trại cung cấp cho gia súc uống và tắm rửa là từ đâu?

c Nước giếng khoan c Nước giếng khơi7. Gia đình Ông (Bà) sử dụng bao nhiêu m3 nước cho uống, vệ sinh chuồng trại/ngày đêm?

c Dưới 1 m3 c Từ 1 đến 2 m3

c Trên 2 m3

8. Gia đình Ông( Bà) có xử lý chất thải lỏng trong chăn nuôi lợn không?

c Có c Không 1. Nếu có thì xử lý theo phương pháp nào?

c Biogas c Bể lắng c Cách khác

 1. Nếu không xử lý thì nước thải được thải bỏ ra đâu?

c Ao cá c Môi trường c Cách khác

9. Phương pháp xử lý chất thải rắn chăn nuôi được áp dụng tại trang trại?

c Biogas c Ủ phân

c Bể lắng c Phương pháp khác

10. Khả năng xử lý chất thải của các phương pháp trên?

..........................................................................................................................................................................................................................................................11. Nước thải sau xử lý được gia đình Ông (Bà) sử dụng vào mục đích gì?

c Biogas c Tưới cây

c Thải ra môi trường c Ý kiến khác

c Thải ra ao cá

12. Hàng ngày trang trại thải khoảng bao nhiêu kg chất thải rắn?.................kg; .............. % được xử lý.

13. Hàng ngày trang trại thải khoảng bao nhiêu m3 chất thải lỏng?................... m3;................% được xử lý.
14. Trang trại Ông(Bà) có thực hiện phân tách chất thải và nước thải không?

c Có c Không15. Theo Ông( Bà) thì mức độ của việc xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn là như thế nào?

c Rất cần thiết c Cần thiết c Không cần thiết16. Khoảng cách từ gia đình tới khu trang trại lợn là?

c Dưới 10 m c Từ 10 đến 20 m c Trên 20 mXin chân thành cảm ơn !
Người phỏng vấn Người được phỏng vấn

Ký tên Ký tên
Каталог: data -> file -> 2015 -> Thang03
Thang03 -> Đề 5: Phân tích bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”của Phạm Tiến Duật
Thang03 -> Đề 1: Trong một bức thư luận bàn về văn chương, Nguyễn Văn Siêu có viết: "Văn chương [ ] có loại đáng thờ. Có loại ko đáng thờ. Loại đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương. Loại ko đáng thờ là loại chuyên chú ở con người"
Thang03 -> Phân tích nghệ thuật tả cảnh, tả người của Nguyễn Du trong Truyện Kiều
Thang03 -> Đề thi thử thpt quốc gia môn Văn năm 2015 Trường thpt thống Nhất
Thang03 -> Phân tích đoạn trích trong tác phẩm số phận con người của A. Sô-lô-khốp
Thang03 -> Thực hiện: Nhóm 5 gvhd: ThS. Nguyễn Thị Hương
Thang03 -> Trường Tiểu học Sông Mây
Thang03 -> Đề tài: phân tích hoạT ĐỘng kinh doanh dịch vụ TẠi tậP ĐOÀn viễn thông quâN ĐỘi viettel tp. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2012
Thang03 -> ĐẠi học nông lâm tp
Thang03 -> 3/ Sự sinh sản và phát triển có biến thái ở ếch

tải về 0.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương