Mục lục danh mục các từ viết tắt mở ĐẦu tính cấp thiết củA ĐỀ TÀI 3


Chương 6. LỰA CHỌN, HOÀN THIỆN VÀ XÂY DỰNG THỬ NGHIỆMMÔ HÌNH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VÙNG NGHIÊN CỨUtải về 307.35 Kb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu02.11.2017
Kích307.35 Kb.
#507
1   2   3   4   5   6   7

Chương 6. LỰA CHỌN, HOÀN THIỆN VÀ XÂY DỰNG THỬ NGHIỆMMÔ HÌNH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Ở VÙNG NGHIÊN CỨU

6.1. LỰA CHỌN MÔ HÌNH


Bảng 6.. Kết quả lựa chọn các mô hình thích ứng với BĐKHđược đề xuất nhân rộng

STT

Tên mô hình

Mã mô hình

Loại mô hình

Điểm đánh giá

1

Mô hình trồng rau an toàn trên vùng đất cát tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

NA.tt.03

Trồng trọt

75,8

2

Mô hình trồng nấm rơm tại xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

TTH.tt.04

Trồng trọt

67,6

3

Mô hình trồng rau trên giàn thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Quảng Thành, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

TTH.tt.06

Trồng trọt

64,8

4

Mô hình trồng rau trên vùng đất cát hoang mạc tại xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

NT.tt.12

Trồng trọt

78,6

5

Mô hình trồng lúa “Một Phải Năm Giảm” tại xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

NT.tt.13

Trồng trọt

71,0

6

Mô hình nuôi cá lồng trên đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

TTH.ntts.19

NTTS

77,6

7

Mô hình nuôi cá nước ngọt vượt lũ tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

TTH.ntts.22

NTTS

63,4

8

Mô hình nuôi tôm có vành đai rừng ngập mặn tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

QN.ntts.23

NTTS

63,0

9

Mô hình chuồng lợn thích ứng với lũ lụt tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

QB.cn.27

Chăn nuôi

63,6

10

Mô hình trồng cỏ nuôi bò trên vùng đất cát khô hạn ven biển xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

QNg.th.36

Tổng hợp

77,8

11

Mô hình nhà vượt lũ tại xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

HT.kh.38

Khác

76,6

12

Mô hình nhà đa năng tránh bão, lũ tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

DN.kh.39

Khác

63,4

6.2. HOÀN THIỆN MÔ HÌNH


Căn cứ vào kết quả phân tích SWOT của các mô hình, nội dung hoàn thiện mô hình thích ứng với BĐKH như sau:
 • Mô hình trồng rau an toàn trên vùng đất cát tại xã Quỳnh Lương,
  huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

 • Mô hình trồng nấm rơm tại xã Phú Lương, huyện Phú Vang,
  tỉnh Thừa Thiên Huế


 • Mô hình trồng rau trên giàn thích ứng với biến đổi khí hậu tại
  xã Quảng Thành, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Mô hình trồng rau trên vùng đất cát hoang mạc tại xã An Hải,
  huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

 • Mô hình trồng lúa “Một Phải Năm Giảm” tại xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

 • Mô hình nuôi cá lồng trên đầm phá Tam Giang - Cầu Hai,
  tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Mô hình nuôi cá nước ngọt vượt lũ tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang,
  tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Mô hình nuôi tôm có vành đai rừng ngập mặn tại xã Tam Nghĩa,
  huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

 • Mô hình chuồng lợn thích ứng với lũ lụt tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

 • Mô hình trồng cỏ Voi nuôi bò trên vùng đất cát khô hạn ven biển
  xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

 • Mô hình nhà vượt lũ tại xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

 • Mô hình nhà đa năng tránh bão, lũ tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵngtải về 307.35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương