Mục lục danh mục các từ viết tắt mở ĐẦu tính cấp thiết củA ĐỀ TÀI 3


Chương 5. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ VÀ PHÂN HẠNG CÁC MÔ HÌNH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở MIỀN TRUNGtải về 307.35 Kb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu02.11.2017
Kích307.35 Kb.
#507
1   2   3   4   5   6   7

Chương 5. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ VÀ PHÂN HẠNG CÁC MÔ HÌNH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở MIỀN TRUNG5.1. XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA CÁC MÔ HÌNH

5.1.1. Bộ tiêu chí


Bảng 5.. Bộ tiêuchíđể đánh giá mức độ thích ứng với BĐKH

Tiêu chí

Mã chỉ tiêu

Chỉ tiêu đánh giá

1. Thích ứng với BĐKH

CT1

Vị trí và địa hình

CT2

Mùa vụ sản xuất

CT3

Đối tượng sản xuất

CT4

Cách bố trí các hợp phần

CT5

Kinh nghiệm sản xuất

2. Hiệu quả
về kinh tế


CT6

Tỷ suất lợi nhuận (tổng thu/tổng chi)

CT7

Thời gian thu hồi vốn

3. Hiệu quả
về xã hội


CT8

Tạo công ăn việc làm cho lao động

CT9

Phù hợp với chủ trương, chính sách của địa phương

CT10

Khả năng nhân rộng mô hình

4. Hiệu quả
về môi trường


CT11

Hạn chế chất thải

CT12

Tái sử dụng chất thải

CT13

Tiết kiệm năng lượng

CT14

Cải thiện môi trường

5.1.2. Đánh giá và cho điểm đối với các tiêu chí


- Tiêu chí 1: Thích ứng với BĐKH của mô hình tối đa được 75 điểm, gồm 5 chỉ tiêu, trung bình mỗi chỉ tiêu được tối đa 15 điểm.

- Tiêu chí 2: Hiệu quả về kinh tế của mô hình tối đa được 8 điểm, gồm 2 chỉ tiêu, mỗi chỉ tiêu được tối đa 4 điểm.

- Tiêu chí 3: Hiệu quả về xã hội của mô hình được tối đa là 9 điểm, gồm 3 chỉ tiêu, trung bình mỗi chỉ tiêu được tối đa 3 điểm.

- Tiêu chí 4: Hiệu quả về môi trường của mô hình được tối đa là 8 điểm, gồm 4 chỉ tiêu, trung bình mỗi chỉ tiêu được tối đa 2 điểm.


5.2. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ VÀ PHÂN HẠNG THÍCH ỨNG VỚI BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA CÁC MÔ HÌNH TRỒNG TRỌT


Bảng 5.. Tổng hợp kết quả đánh giá và phân hạng mức độ thích ứng với BĐKH của các mô hình

STT

Mã số

Tên mô hình

Điểm đánh giá

Phân hạng

1

NT.tt.12

Mô hình trồng rau trên vùng đất cát hoang mạc tại xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

78,6

Cao

2

QNg.th.36

Mô hình trồng cỏ Voi nuôi bò trên vùng đất cát khô hạn ven biển xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

77,8

Cao

3

TTH.ntts.19

Mô hình nuôi cá lồng trên đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

77,6

Cao

4

HT.kh.38

Mô hình nhà vượt lũ tại xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

76,6

Cao

5

NA.tt.03

Mô hình trồng rau an toàn trên vùng đất cát tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

75,8

Cao

6

QT.cn.29

Mô hình chăn nuôi tổng hợp Nguyễn Quốc Toàn tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

75,6

Cao

7

QB.th.33

Mô hình tổng hợp Ngọc Bé tại xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

71,6

Cao

8

NT.tt.13

Mô hình trồng lúa “Một Phải Năm Giảm” tại xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

71

Cao

9

QNg.th.37

Mô hình tổng hợp Trần Độ tại xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

70,2

Khá cao

10

TTH.tt.04

Mô hình trồng nấm rơm tại xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

68,6

Khá cao

11

QB.th.35

Mô hình tổng hợp Bùi Viết Phương tại xã Phú Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

67,2

Khá cao

12

TH.th.32

Mô hình tổng hợp Phan Như Trang tại xã Thạch Định, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

66,8

Khá cao

13

TTH.ntts.20

Mô hình nuôi cá lồng theo công nghệ cao trên đầm phá tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà và xã Lộc Bình huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

65,4

Khá cao

14

TTH.tt.06

Mô hình trồng rau trên giàn thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Quảng Thành, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

64,8

Khá cao

15

QB.th.34

Mô hình tổng hợp Bé Nhung tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

64,8

Khá cao

16

QB.cn.27

Mô hình chuồng lợn thích ứng với lũ lụt tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

63,6

Khá cao

17

TTH.ntts.22

Mô hình nuôi cá nước ngọt vượt lũ tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

63,4

Khá cao

18

ĐN.kh.39

Mô hình nhà đa năng tránh bão lũ tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

63,4

Khá cao

19

PY.ntts.24

Mô hình nuôi tôm hùm trong lồng tại xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

69,2

Khá cao

20

QN.ntts.23

Mô hình nuôi tôm có vành đai rừng ngập mặn xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

63

Khá cao

22

TTH.tt.05

Mô hình trồng đậu cove leo trên líp cao tại xã Phú Diên, Vinh Xuân, Vinh Thanh, Vinh An của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

62,4

Khá cao

22

BT.tt.14

Mô hình trồng cây Trôm chịu hạn tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

61,6

Trung bình

23

KH.cn.31

Mô hình nuôi kỳ nhông cát tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

60,4

Trung bình

24

PY.tt.09

Mô hình cà phê trồng xen cao su tại xã EaBa, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

58,4

Trung bình

25

BĐ.cn.30

Mô hình chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học tại xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

57,4

Trung bình

26

NA.cn.25

Mô hình nuôi lợn theo công nghệ tiên tiến tại xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

57,2

Trung bình

27

QN.tt.07

Mô hình trồng rau ăn lá thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

56,8

Trung bình

28

TTH.ntts.21

Mô hình nuôi cá lồng nước ngọt tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

56,6

Trung bình

29

TH.ntts.15

Mô hình trồng rừng ngập mặn kết hợp nuôi ngao tại xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

56,2

Trung bình

30

NA.ntts.16

Mô hình hợp tác xã nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

56,2

Trung bình

31

QT.cn.28

Mô hình nuôi chim Bồ Câu Pháp tại thôn Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

55,8

Trung bình

32

TH.tt.02

Mô hình trồng lúa SRI thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

55,6

Trung bình

33

TH.tt.01

Mô hình trồng lạc được che phủ xác thực vật tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

53,4

Thấp

34

HT.cn.26

Mô hình chăn nuôi lợn trên đệm lót sinh học ở xã Phù Lưu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

53,2

Thấp

35

PY.tt.10

Mô hình luân canh lúa - màu tại xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

51,6

Thấp

36

BĐ.kh.40

Mô hình cảnh báo lũ sớm ở lưu vực sông Kôn - Hà Thanh tại huyện Tuy Phước và Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

46,2

Rất thấp

37

HT.ntts.17

Mô hình nuôi trồng thủy sản của công ty TNHH Sao Thái Dương tại xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

45,6

Rất thấp

38

HT.ntts.18

Mô hình nuôi tôm có sử dụng lưới chắn chim, che bạt tại xã Phổ Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

41

Rất thấp

39

QNg.tt.08

Mô hình lạc vụ Hè Thu trên đất lúa thiếu nước tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

39,6

Rất thấp

40

KH.tt.11

Mô hình trồng cây Tầm vông tại xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

37,4

Rất thấp


tải về 307.35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương