Mục lục danh mục các từ viết tắt mở ĐẦu tính cấp thiết củA ĐỀ TÀI 3tải về 307.35 Kb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu02.11.2017
Kích307.35 Kb.
#507
1   2   3   4   5   6   7

1.2. CÁCH TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU

 • Tiếp cận sinh thái hệ thống

 • Tiếp cận theo hệ quy chiếu không gian và thời gian

 • Tiếp cận tích hợp, liên ngành

 • Tiếp cận tương tác cộng đồng-cơ quan chức năng

 • Tiếp cận theo hướng phát triển bền vững

1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • Phương pháp thu thập, thống kê, tổng hợp tài liệu

 • Phương pháp điều tra khảo sát thực địa

 • Phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA)

 • Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia

 • Phương pháp xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ thích ứng với biến đổi khí hậu của các mô hình

 • Phương pháp bản đồ và GIS

 • Phương pháp phân vùng

 • Phương pháp phân tích chuỗi nhân quả

 • Phương pháp phân tích SWOT

Chương 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG VÙNG NGHIÊN CỨU2.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ


Vùng nghiên cứu gồm có 14 tỉnh/thành, trong đó Bắc Trung Bộ (BTB) gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (DHNTB) có 8 tỉnh/thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận vàBình Thuận.

2.2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

2.2.1. Đặc điểm địa chất


Đặc điểm địa chất miền Trung được phân chia thành 2 khu vực chính:

-Đối với khu vực Bắc Trung Bộ: Là khu vực có lịch sử địa chất lâu đời; Nằm trong miền uốn nếp Đông Dương.

-Đối với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Lịch sử địa chất của khu vực liên quan chặt chẽ đến địa khối kết tinh cổ Kon Tum và đới uốn nếp Hecxini Nam Trung Bộ.

2.2.2. Đặc điểm địa hình


Địa hình vùng nghiên cứu được chia thành các bộ phận chính:

- Địa hình núi;

- Địa hình đồi;

- Dải đồng bằng ven biển;

- Bờ biển.

2.2.3. Đặc điểm khí hậu

Theo phân chia của các nhà khoa học Việt Nam, vùng nghiên cứu nằm trong 2 miền khí hậu chính của Việt Nam là khí hậu miền Bắc và khí hậu miền Nam với ranh giới là dãy Bạch Mã (đèo Hải Vân).


2.2.4. Đặc điểm thủy văn


Miền Trung có hệ thống sông ngòi khá dày. Chỉ riêng ở Thanh Hoá và Nghệ An đã có 54 sông suối dài trên 10km. Ở các đồng bằng khác, cứ khoảng 10 - 20km lại có một con sông từ Trường Sơn Bắc đổ ra biển.

2.2.5. Đặc điểm thổ nhưỡng


Cũng giống như hầu hết các khu vực tự nhiên của Việt Nam, tài nguyên đất của miền Trung, theo cách phân chia của các nhà thổ nhưỡng học, gồm 2 hệ phân bố ở 2 địa hình chính: đất địa thành (đất feralit) phân bố khu vực đồi núi và đất thủy thành (đất phù sa).

2.2.6. Tài nguyên biển


Miền Trung có biển rộng, các dòng hải lưu hoạt động quanh năm, là nơi hội tụ của nhiều loài quần ngư quý. Theo điều tra của Viện nghiên cứu hải sản, biển các tỉnh miền Trung có khoảng 140 loài thực vật nổi, 140 loại rong, 25 loại cây nước mặn, 500 loại động vật đáy vùng triều, 160 loài san hô, 270 loài cá trong 91 họ.

2.2.7. Tài nguyên khoáng sản


Miền Trungcó nhiều khoáng sản nhưng chỉ có một số có quy mô quốc gia, phần nhiều có quy mô nhỏ và phức tạp về mặt khai thác. Nếu phần lớn các mỏ ở miền Bắc Việt Nam được hình thành trong chu kì tạo núi đại Trung sinh thì ở miền Trung lại hình thành trong chu kì tạo núi Hecxini cổ hơn nhiều. Khoáng sản tập trung nhiều nhất ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

2.3. BỐI CẢNH KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG NGHIÊN CỨU

2.3.1. Dân cư


Dân số khu vực nghiên cứu tính đến tháng 4 năm 2014 là 19.522.500người[Error: Reference source not found] chiếm 21,5% và đứng thứ 2 trong 6 vùng của cả nước, sau Đồng bằng sông Hồng (20.705.200 người); mật độ dân số 203 người/km2, thấp hơn trung bình của cả nước (274 người/km2).

2.3.2. Khái quát tình hình kinh tế-xã hội

 • Sản xuất công nghiệp

 • Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

 • Thương mại dịch vụ và giá cả thị trường

 • Công tác quản lý tài nguyên và môi trường

 • Thực hiện nhiệm vụ phát triển nông thôn mới

2.4. PHÂN VÙNG LÃNH THỔ KHU VỰC NGHIÊN CỨU


Căn cứ vào nhóm tiêu chí phụ, miền Bắc Trung Bộ được chia ra làm 02 vùng: (i) vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh và (ii) vùng Bình - Trị - Thiên. Ranh giới giữa hai vùng này là dãy núi Hoành Sơn đâm ngang ra biển (Đèo Ngang). Miền duyên hải Nam Trung Bộ cũng được chia làm 02 vùng: (i) vùng Đà Nẵng - Khánh Hòa và (ii) vùng Ninh Thuận – Bình Thuận. Ranh giới giữa chúng là dãy Núi Chúa đâm ngang ra biển (Truông Du Long).

Theo nguyên tắc phù hợp với yêu cầu quản lý, mỗi tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận được xem như là những tiểu vùng tương ứng.
Chương 3. BIỂU HIỆN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN VÙNG NGHIÊN CỨU3.1. CÁC BIỂU HIỆN CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VÙNG NGHIÊN CỨU

3.1.1. Biến đổi nhiệt độ không khí


Ở miền Trung, nhiệt độ không khí trong thời gian qua biến đổi theo chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, đối với mỗi địa phương, mức độ gia tăng nhiệt độ khác nhau và có những đặc trưng riêng.

3.1.2. Biến đổi lượng mưa


Nhìn chung, lượng mưa trung bình năm tại khu vực miền Trung có xu hướng tăng, giảm đan xen trong thời gian qua. Ở mỗi một địa phương thì lượng mưa có mức độ biến đổi khác nhau.

3.1.3. Nước biển dâng


Từ số liệu quan trắc của một số trạm tại vùng ven biển miền Trung cho thấy, mực nước biển dângở đây có sự gia tăng.

3.1.4. Một số loại hình thiên tai và hiện tượng thời tiết cực đoan

 • Bão và áp thấp nhiệt đới

 • Lũ, lụt

 • Hạn hán và xâm nhập mặntải về 307.35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương