Mục lục a. ĐẶt vấN ĐỀ. I. Lý do chọn đề tàitải về 131.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.05.2020
Kích131.81 Kb.

MỤC LỤC


A. ĐẶT VẤN ĐỀ.

I. Lý do chọn đề tài

II. Giới hạn của đề tài

B. GIẢI QUYẾT VẤN Đ

I. Vấn đề chung về ngôn ngữ

II. Một số biện pháp thực hiện

1. Điều tra thực trạng việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi)

2. Một số biện pháp thực hiện nhằm phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi )

III. Kết quả đạt được

IV. Phạm vi áp dụng đề tài

C. KẾT LUẬN

I. Kết luận chung.

II. Bài học kinh nghiệm

III. Đề xuất - Kiến nghị

A. ĐẶT VẤN Đ
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trẻ em là niếm vui của mỗi gia đình và là tương lai của mỗi dân tộc." Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai"

Chính vì thế mà hiện nay việc chăm sóc giáo dục trẻ ngay từ khi còn nhỏ là yếu tố vô cùng quan trọng, vô cùng cần thiết trong sự nghiệp chăm lo đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành những con người của thế kỷ mới - thế kỷ 21 và cũng chính vì lý do đó mà mục tiêu giáo dục của Đảng ta đã đề ra:" Nâng cao dân trí

Bồi dưỡng nhân lực

Đào tạo nhân tài"

Con người được đào tạo trong thời đại mới phải là con người có thể lực tốt, có phẩm chất đạo đức, óc thông minh sáng tạo, nhạy bén trong công việc và có một trí tuệ dồi dào, có khả năng giao tiếp và hợp tác tốt trong mọi tình huống, những con người phù hợp với đòi hỏi của xã hội hiện đại. Muốn vậy thì ngay từ khi còn nhỏ người lớn ( các nhà giáo dục) cần chú ý đến việc chăm sóc thể lực và quan tâm chú trọng đến việc phát triển trí lực cho trẻ.

Để trẻ có một trí tuệ tốt thì bên cạnh việc phát triển những quá trình cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng... thì việc phát triển và rèn luyện ngôn ngữ cho trẻ cũng đóg một vị trí không lớn bởi vì ngôn ngữ là công cụ để giáo dục trẻ một cách toàn diện.

Trường mầm non là trường học đầu tiên, ở đây có điều kiện, có cơ hội lớn để giáo dục, phát triển ngôn ngữ cho trẻ, có thể khẳng định rằng:" Học tiếng mẹ đẻ là sự học tập quan trọng nhất, cần thiết nhất, bắt đầu sớm nhất và cần được quan tâm nhất"

Đối với trẻ mẫu giáo đặc biệt là mẫu giáo ( 5 -6 tuổi) ngôn ngữ càng quan trọng hơn trong sự phát triển toàn diện của trẻ. Phải làm thế nào để cí thể phát triển ngôn ngữ cho trẻ, đây là một vấn đề khiến nhiều giáo viên có tâm huyết trăn trở, băn khoăn.

Là một giáo viên bản thân tôi luôn tìm tòi, suy nghĩ để rèn cho trẻ biện hữu hiệu nhất nhằm phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ. Chính vì thế mà tôi đã lựa chọn đề tài " Dạy trẻ kể chuyện sáng tạo để phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi"
II. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu thực tế sử dụng các biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ và đề xuất một số biện pháp dạy trẻ kể chuyện sáng tạo nhằm phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi.


B. GIẢI QUYẾT VẤN Đ

I. MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÔN NGỮ:

1. Vai trò của ngôn ngữ đối với sự phát triển trẻ em.

Bản chất con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội. Con người muốn tồn tại thì phải gắn bó với cộng đồng. Giao tiếp là một đặc trưng quan trọng nhất của con người, ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất. Nhờ có ngôn ngữ mà con người có thể hiểu được nhau, cùng nhau hành động vì những mục đích chung.

Ngôn ngữ là một công cụ để phát triển tư duy, nhận thức tư duy và ngôn ngữ có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Nếu không có ngôn ngữ thì quá trình tư duy của con người không diễn ra được, ngôn ngữ làm cho các kết quả của tư duy được cố định lại do đó có thể khách quan hoá nó cho người khác và cho bản thân chủ thẻ tư duy. Ngược lại, nếu không có tư duy với các sản phẩm của nó thì ngôn ngữ cũng chỉ là những âm thanh vô nghĩa.

Ngôn ngữ đóng vai trò là phương tiện giáo dục trẻ một cách toàn diện. Sự phát triển toàn diện của trẻ bao gồm cả sự phát triển vầ trí tụe, đạo đức và thẩm mỹ. Ngôn ngữ phát triển giúp trẻ sớm tiếp thu những chẩn mực đạo đức, hành vi văn hoá và những giá trị thẩm mỹ trong thơ ca, truyện kể..

2. Khái quát về đặc điểm phát triển ngôn ngữ trẻ 5 - 6 tuổi.

- Các tác giả Penny Tassony và kate Beith đã khái quát đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ 5 - 6 tuổi sau:

3 Tuổi trẻ đã phát triển ngôn ngữ tương đối được nhiều từ.

- Từ 4 tuổi trở đi trẻ em đã phát triển và thành thục với ngôn ngữ hơn, các lỗi chính tả giảm nhiều và trẻ bắt đầu tham gia sử dụng ngôn ngữ như là một phương tiện để tham gia vào cuộc sống xã hội và giao tiếp với người khác, thể hiện nhu cầu của trẻ và thuật lại những trải nghiệm của chúng.

- 5 tuổi từ vựng của trẻ có khoảng 5.000 từ. Trẻ biết nói đúng câu phức hợp, thích tham gia kể và nghe chuyện, hiểu rằng ngôn ngữ có thể được viết dưới dạng biểu tượng.

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
1. Điều tra thực trạng việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo lớn

( 5 - 6 tuổi)

Qua thực tế giảng dạy, lớp tôi chủ nhiệm có 34 học sinh, bằng biện pháp tổ chức quan sát qua các hoạt động của trẻ tôi thu đựơc kết quả cụ thể như sau:

Năm học


Tổng số trẻ

Khả năng sử dụng ngôn ngữ để kể chuyện sáng tạo

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

2007 - 2008

34

6 - 17,6

16 - 47,8

10 - 29,4

2 - 8,5


Kết quả trên cho thấy số trẻ có khả năng kể chuyện sáng tạo xếp loại tốt và khá rất thấp, tỷ lệ xếp loại trung bình còn cao. Qua điều tra thực tế cho thấy việc dạy trẻ kể chuyện sáng tạo của giáo viên còn rất nhiều hạn chế và máy móc. Hầu hết giáo viên không biét cách gợi ý, dẫn dắt trẻ vào đề tài kể chuyện, chưa chú ý lựa chọn nội dung đề tài để hướng dẫn trẻ cho phù hợp nhằm phát triển khả năng sáng tạo của trẻ. Các giáo viên chỉ dừng lại ở việc cho trẻ làm quen với một số tác phẩm văn học trong chương trình theo từng chủ đề, chủ điểm, chưa chú ý khai thác các câu chuyện, các bài thơ ngoài chương trình phù hợp với độ tuổi, đăc biệt là các đề tài gần gũi với trẻ ở môi trường xung quanh trường lớp...

Khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình để kể những nội dung chuyện sáng toạ của trẻ còn nghèo nàn, đơn điệu, chủ yếu dựa vào sự gới ý hoặc lời kể mẫu của cô.

2. Một só biện pháp thực hiện nhằm phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo lớp ( 5 - 6 tuổi )

2.1 Dạy trẻ kể chuyện theo kinh nghiệm.

Dạy trẻ kể chuyện theo kinh nghiệm có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển lời nói cho trẻ. Trẻ học sử dụng kinh nghiệm sống của mình, truyền đạt nó trong một câu chuyện mạch lạc, dễ hiểu theo thứ tự rõ ràng, không cần dựa vào đồ dùng trực quan. Ở nội dung này chúng tôi áp dụng một số biện pháp sau:* Biện pháp cô kể theo mẫu: Biện pháp này có 5 bước.

- Bước 1 : Cô cùng trẻ trao đổi gợi trẻ nhớ về chủ đề sẽ kể.

- Bước 2 : Cô kể mẫu kết hợp với việc giải thích nội dung và dàn ý câu chuyện, cho trẻ kể lại truyện theo mẫu. Việc bắt chước này nhằm kích thích trẻ tích cực kể, cô khuyến khích trẻ sáng tạo thêm các chi tiết trên cơ sở dựa theo mẫu của cô.

- Bước 3 : Dành thời gian cho trẻ nhớ lại , suy nghĩ về chủ đề và chuẩn bị nội dung kể.

- Bước 4 : Trẻ kể, trong quá trình trẻ tự kể cô có thể động viên giúp đỡ khi cần thiết.

- Bước 5 : Nhận xét, đánh giá khen ngợi chuyện kể nhằm mục đích cho trẻ bắt chước các bạn được cô khen.

Với biện pháp cô kể mẫu, giáo viên có thể sưu tầm lựa chọn và sáng tạo ra nhiều chủ đề gần gũi xung quanh trẻ như các sự vật, hiện tượng, mưa, cây cối, con vật, đồ vật... theo từng chủ đề cụ thể.

Ví dụ: Chủ đề một buổi chơi ở sân trường.

Trước khi dạy trẻ kể lại kinh nghiệm của mình cô giáo tổ chức cho cả lớp một buổi chơi ở sân trường , sau đó tiến hành như sau:

- Cô gợi nhớ, trao đổi với trẻ về buổi chơi ở sân trường.

+ Hôm trước cô đã tổ chức cho chúng mình chơi ở đâu?

+ Hôm đó các con đã được chơi những gì?

- Cô kể chuyện:

+ Bây giờ cô sẽ kể một phần câu chuyện về buổi chơi hôm đó ( Cô kể phần mở đầu)

+ Bạn nào biết cô vừa kể phần nào của câu chuyện.

+ Phần mở đầu cô đã giới thiệu về buổi chơi như thế nào?

- Cho trẻ suy nghĩ và kể nối tiếp.

+ Bây giờ các con hãy nhớ lại và kể nối tiếp phần cô vừa kể? ( Cho lần lượt trẻ lên kể và hỏi trẻ )

+ Con vừa kể phần nào của câu chuyện?

+ Phần nội dung câu chuyện con kể về điều gì?

+ Phần kết thúc câu chuyện con kể như thế nào?

- Cuối cùng cô nhận xét, đánh giá* Biện pháp cho trẻ kể nối tiếp: Tức là cho trẻ kể nối tiếp câu chuyện mà cô hoặc các bạn khác đã kể phần mở đầu và một phần nội dung tiếp theo. Việc sử dụng biện pháp này cũng được tiến hành theo 5 bước sau:

- Bước 1 : Cô cúng trẻ trao đổi, gợi trẻ nhớ về chủ đề sẽ kể.

- Bước 2 : Cô kể từng phần mở đầu, diễn biến nội dung và cho trẻ kể nối tiếp đến hết câu chuyện.

- Bước 3 : Trẻ nhớ lại dàn ý câu chuyện cô đã kể và suy nghĩ nội dung kể tiếp.

- Bước 4 : Trẻ kể lại nội dung và các bạn khác đã kể, kể tiếp thao phần còn lại của câu chuyện.

- Bước 5 : Cô nhận xét , đánh giá khen ngợi nếu trẻ kể tiếp và kết thúc hợp lý, cô có thể hướng dẫn gợi ý cho trẻ nếu trẻ kể chưa đạt.

Ví dụ: Cho trẻ kể nối tiếp câu chuyện.

Chủ đề: Một chuyến thăm quan.

- Cô cùng trẻ trao đổi gợi hỏi xem trẻ đã được đi thăm quan ở đâu

( Quê nội, quê ngoại, Hà Nội, Hải Phòng...)

+ Các con đã được đi thăm quan ở đâu chưa?

+ Các con đi với ai? Bằng phương tiện gì: Nơi đó có gì?

- Cô kể từng phần

+ Cô sẽ kể phần đầu của chuyến thăm quan ( Tuỳ chọn xem chủ đề thăm quan ở đâu?)

+ Gợi ý hướng dẫn trẻ kể tiếp các nội dung tiếp theo của câu chuyện.

+ Cho trẻ kể lại nội dung cô và các bạn khác đã kể, kể tiếp phần còn lại của câu chuyện.

+ " Hôm nay chủ nhật bố mẹ cho Hoàng đi thăm quan vường bách thú. Đúng 7 giờ bố đèo mẹ và Hoàng trên chiếc xe máy màu đỏ bố mới mua về. Tới vườn bách thú bố mẹ đưa Hoàng vào thăm từng khu chuồng nuôi các con vật nào là voi, hổ..." ( Cô kể một đoạn, trẻ tiếp theo kể tiếp và lần lượt trẻ kể đến khi kết thúc câu chuyện hợp lý)

- Cô nhận xét, đánh giá.* Biện pháp xây dựng dàn ý câu chuyện và kể truyện theo dàn ý.

Biện pháp này cũng được tiến hành theo 5 bước.

- Bước 1 : Cô cùng trẻ trao đổi gợi trẻ nhớ về chủ đề sẽ kể.

- Bước 2 : Cho trẻ kể tự do về những điều trẻ cảm nhận được xung quanh chủ đề.

- Bước 3 : Cô cùng trẻ xây dựng dàn ý cho từng phần ( Mở đầu, phát triển nội dung, kết thúc), dàn ý được nêu ra trước sẽ giúp cho câu chuyện được kể lại logic hơn.

- Bước 4: Trẻ chuẩn bị và tự kể theo dàn ý đã nêu.

- Bước 5 : Cô cùng trẻ nhận xét, đánh giá.

Với biện pháp này trước tiên giáo viên có thể xây dựng dàn ý mẫu cho trẻ nghe vài lần, sau đó tập cho trẻ xây dựng dàn ý cùng cô.2.2. Dạy trẻ kể chuyện với đồ vật

Đồ chơi luôn là đối tượng thu hút được nhiều sự quan tâm, hứng thú của trẻ nhất. Trẻ có thể chơi và hành động với các loại đồ chơi một cách say mê và không mệt mỏi như ngắm nghía, tháo lắp, xếp, bồng, bế... Qua quá trình hoạt động với đồ chơi phát triển ở trẻ rất nhiều các quá trình tâm lý trong đó có ngôn ngữ.

Nắm bắt được đặc điểm này của trẻ, chúng tôi đã đưa biện pháp dạy trẻ kể chuyện với đồ chơi vào trong quá trình thực nghiệm để phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

Ở biện pháp này trước tiên chúng tôi lựa chọn một số loại đồ dùng, đồ chơi quen thuộc, đẹp mắt và gây hấp dẫn với trẻ nhiều nhất để dạy. Ban đầu cô giáo có thể cho trẻ kể với một hoặc hai đồ chơi, sau đó tăng dần số lượng đồ chơi lên 3,4,5... và theo từng chủ đề cụ thể, các bước tiến hành như sau:

Bước 1 : Cô cùng trẻ quan sát trò chuyện, trao đổi về trò chơi, đặc điểm hình dáng, màu sắc.

Bước 2 : Cô có thể kể mẫu một lần ( nếu là đối tượng lần đầu tiên áp dụng, biện pháp này hoặc là kể theo chủ đề cụ thể).

Bước 3 : Cho trẻ suy nghĩ kể về đồ chơi đã chọn.

Bước 4 : Nhận xét đánh giá.

VD: Cô giáo chuẩn bị một số đồ chơi bóng, búp bê ( Bạn trai hay gái) Chim sau và mèo, chó.

Bước 1 : Trẻ được xem xét tất cả các loại đồ chơi trên bàn, cô đặt các câu hỏi để hỏi trẻ các loại đồ chơi trên bàn.

Bước 2 : Cô kể lần một, cô chọn qua hai đồ chơi chim sâu lớn và mèo đen. Kể kèm theo hành động.

" Chú chim sâu sà xuống bụi hoa và bắt đầu tìm kiếm, những tán lá dày và cành gai chi chít làm cho chim sâu phải ngó nghiêng mãi mới tìm cách lách mình vào được. Bỗng ! Tiếng gì đấy nhỉ ? Chao ôi ! một con mèo đen xuất hiện, nó chồm lên định bắt sâu, chim sâu dang cánh bay vụt lên trời, mèo vồ hụt tiếc ngẩn ngơ cứ nhìn theo mãi ! "

Bước 3 : Sau đó cô yêu cầu trẻ suy nghĩ xem mình sẽ kể về đồ chơi nào? " Chú ý nhắc trẻ không sử dụng lời kể của các bạn trước đó "

Bước 4 : Cô nhận xét, đánh giá: Cần chú ý phân tích các câu chuyện trẻ tự nghĩ ra. Cô nếu nhận xét đánh giá trước tiên cả cốt truyện lý thú, cả sự không bình thường, hành vi của các nhân vật đồ chơi, cả ngôn ngữ kể chuyện, hình thức để chuyển tải nội dung, là như vậy sẽ kích thích được trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các lần kể sau.

Khi trẻ đã nắm vững các kỹ năng sáng tạo, các câu chuyện có chủ đề, giáo viên có thể không cần đưa mẫu đầy dủ mà chỉ cần nhấn mạnh cốt truyện.

VD: Trên bàn có nhân vật: Cô gái, cáo con, thỏ con, sóc con, cô đặt câu hỏi hỏi trẻ về từng nhân vật, cho trẻ nhận xét về các đặc điểm của các nhân vật đó.

Bây giờ chúng ta sẽ đặt chuyện và kể về chúng: Cô bé đi vào rừng, cô bé đã gặp ai, và điều gì xảy ra, các con tự kể tiếp nhé.

Cô cho từng trẻ một lên kể. Nếu chuyện của cháu nào hay cô chép lại và đóng thành từng cuốn lớn, có thể cho trẻ vẽ trang minh hoạ vào đó.

Khi sử dụng biện pháp này, trẻ rất tích cực mạnh dạn tham gia và rất thích thú, vì vừa được thao tác với đồ chơi vừa kể chuyện về chúng. Các giờ dậy kể chuyện với trẻ về đồ chơi luôn được ttrẻ chào đón một các nồng nhiệt.

2.3 Dậy trẻ kể chuyện sáng tạo.

Để có một câu chuyện sáng tạo, trẻ phải tự nghĩ ra nội dung của nó và tạo ra cấu trúc logic thể hiện trong hình thức lời nói tương ứng với nội dung đó. Công việc này đòi hỏi phải có 4 từ phong phú, các kỹ năng tổng hợp kỹ năng truyền đạt, lọc ý nghĩa của mình một cách chính xác và biểu cảm. Muốn đạt được điều đó thì đòi hỏi giáo viên phải tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ được luyện tập, củng cố để hình thành các kỹ năng ngôn ngữ qua các hoạt động và giao tiếp hàng ngày.

Với việc dậy trẻ kể chuyện sáng tạo này tôi sử dụng các biện pháp sau:

* Biện pháp kể chuyện theo dàn ý.

- Bước 1 : Cô và trẻ đưa ra một tiêu đề cho một câu chuyện

Ví dụ : Cuộc phiêu lưu của chú ếch xanh.

- Bước 2 : Cô và trẻ cúng nói các tình huống có thể xảy ra trong câu chuyện : Ếch xanh chuẩn bị đi dạo như thế nào? Nó mang gì theo mình, quang cảnh thời tiết trong khu đầm ra sao.. Cô có thể gợi ý để trẻ mô tả về ếch xanh.

- Bước 3 : Cô hướng dẫn trẻ cách kể chuyện: Cách kể đoạn mở đầu, diễn biến và kết thúc.

- Bước 4: Trẻ kể chuyện.

- Bước 5: Cô đánh giá nhận xét.

* Biên pháp cô và trẻ cùng sáng tác chuyện: Cô giáo đóng vai trò vừa hướng dẫn trẻ kể chuyện, vừa tham gia vào kể chuyện cùng trẻ. Biện pháp này có thể thực hiện theo các biện pháp sau:

- Bước 1 : Cô và cháu cùng bàn bạc về chủ đề câu chuyện sẽ kể.

- Bước 2 : Gợi cho trẻ cách thức kể chuyện : Mở đầu, cách kể tiếp và kết thúc chuyện.

- Bước 3 : Cô kể đoạn mở đầu một số cháu lần lượt kể đoạn tiếp theo cho đến đoạn kết thúc chuyện.

- Bước 4 : Yêu cầu vài cháu kể lại chuyện vừa sáng tác.

- Bước 5 : Đánh giá, nhận xét.

Biện pháp cô và trẻ cùng sáng tác chuyện tập thể, giúp trẻ biết phối hợp cùng nhau để tạo ra sản phẩm ngôn ngữ mạch lạc. Điều này rất quan trọng, rất thiết thực cho thực hành, và phát triển khả năng hợp tác cùng nhau ở trẻ. Đây là vấn đề mà giáo viên mầm non cần quan tâm bởi vì khả năng hợp tác rất quan trọng với trẻ sau này. Con người muốn tồn tại và phát triển tốt, hoà nhập nhanh chóng trong mọi môi trường, mọi hoạt động thì rất cần có khả năng hợp tác với nhau.

Ví dụ: Cô đưa ra một chủ đề:" Ngày sinh nhật của bé bi, cô và trẻ cùng bàn bạc về chủ đề câu chuyện và đưa ra ý kiến về những gì xẩy ra trong buổi sinh nhật, hoặc buổi sinh nhật đó đựơc chuẩn bị như thế nào? Ai đến dự? Mọi người tặng bé bi những món quà gì?..III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Qua thời gian áp dụng các biện pháp trên để tiến hành dạy trẻ tôi đã thu được kết quả sau:

Tôi nắm chắc nội dung, phương pháp dậy trẻ, trẻ làm quen với văn học ở từng thể loại theo yêu cầu của chương trình đề ra. Đồng thời tích cực, chủ động tìm tòi các nội dung hấp dẫn, phóng phú vào trong quá trình dậy trẻ kể chuyện theo từng biện pháp cụ thể. Kết hợp lồng ghép các hoạt động dạy trẻ kể chuyện vào các môn học, cũng như các hoạt động trong ngày. Dành nhiều thời gian và tạo điều kiện cho trẻ có cơ hội kể chuyện cùng cô.

- Về phía trẻ, trẻ nhanh nhẹn, mạnh dạn, tự tin và có khả năng giao tiếp tốt tích cực sử dụng ngôn ngữ của mình để có thể kể các câu chuyện sáng tạo một cách mạch lạc, diễn cảm. Biết suy nghĩ và lựa chọn các nội dung tình tiết, diễn biến để kể thành một câu chuyện logic, có mở đầu, có diễn biến. Kết thúc đầy đủ. Trẻ hào hứng ham say với các hoạt động kể chuyện. Ngôn ngữ của trẻ phát triển tốt cả về số lượng từ vựng, cấu trúc câu và thẩm âm tiếng việt. Có khả năng hiểu nghĩa của từ được nâng cao đặc biệt là khả năng hợp tác đựoc thể hiện rõ trong các hoạt động và sinh hoạt hàng ngày. Kết quả khảo sát sau khi áp dụng các biện pháp trên cho thấy.

Năm học


Tổng Số

Khả năng sử dụng ngôn ngữ để kể chuyện sáng tạo


Tốt


Khá


Trung bình


Yếu

2007 - 2008

34


10 =29,4

20 = 58,8

4,11

0

Về phía phụ huynh: Hầu hết phụ huynh đều tích cực, nhiệt tình trong việc sưu tầm, lựa chọn và ủng hộ đồ dùng đồ chơi, tranh ảnh có đồ chơi phù hợp với lứa tuổi mầm non. Phụ huynh rất vui mừng những sản phẩm của chính con mình " Làm ra" được trưng bầy trong góc dành cho cha mẹ. Điều đó làm cho họ nhận thức được sâu sắc tầm quan trọng trong việc phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ, đồng thời tích cực tham gia vào việc gợi hỏi trẻ kể chuyện sáng tạo về các nội dung công việc,hoạt động, vui chơi ở trường mầm non khi trẻ về gia đình.

- Về môi trường giáo dục và đồ dùng chơi phụ vụ cho trẻ làm quen văn học, phát triển ngôn ngữ: Quá trình áp dụng các biện pháp trên tôi nhận thấy môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học, ngày càng phong phú và đa dạng và những câu chuyện được biết theo kiểu viết thư hoặc chuyện chép lại những câu chuyện của trẻ. Cũng từ đây môi trường chữ viết trong lớp cũng trở lên phong phú hơn. Cô và cháu tích cực làm các loại sách, truyện, rối tay, rối dẹt mô hình... để phục vụ cho việc dạy và học.

IV. PHẠM VI ÁP DỤNG ĐỀ TÀI.

Sáng kiến này có thể áp dụng được nội dung được trong tất cả các trường mầm non ở địa phương khác nhau.C. KẾT LUẬN

I. KẾT LUẬN CHUNG

Ngôn ngữ đóng vai trò là phương tiện để giáo dục toàn diện cho trẻ ngôn ngữ là công cụ để cho trẻ học tập, vui chơi và giao tiếp. Ngôn ngữ chính là một trong những phương tiện thúc đẩy trẻ trở thành một thành viên của xã hội loài người, vì vậy việc rèn luyện và phát triển ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo lớn là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết ở các trường mầm non. Qua quá trình áp dụng các biện pháp thực hiện trên vào các hoạt động của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, tôi đã thu được một số kết quả trên. Những điều đó hoàn toàn phù hợp với mục đích nghiên cứu mà tôi đã đề ra.II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Để thực hiện tốt các biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ nêu trên thì đòi hỏi giáo viên phải nắm được đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ ở từng độ tuổi, hiểu được tầm quan trọng của ngôn ngữ đối với sự phát triển ngôn ngữ cho trẻ tích cực chủ động, luôn tìm tòi, lựa chọn các chủ đề, các nội dung phù hợp để dạy trẻ.

Tổ chức tốt các hội thi cô và trẻ tạo sự hứng thú với chuyên đề, đồng thời thu hút sự quan tâm của phụ huynh và lãnh đạo.

Phối hợp chặt chẽ với các phụ huynh, cùng làm tốt phát triển ngôn ngữ cho trẻ.III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ.

-Đối với nhà trường cần có kế hoạch mua sắm bổ sung đồ chơi trang thiết bị dạy học cho cô, trẻ trong lớp tạo điều kiện cho giáo viên được họ tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.

- Đối với phòng giáo dục, tổ chức các buổi chuyên đề hội giảng, hội thi để cho giáo viên chúng tôi có điều kiện học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Trên đây là một số kinh nghiệm mà tôi đã áp dụng thực hiện trong trường mầm non nơi chúng tôi công tác và phổ biến cho một số trường bạn trong huyện cùng áp dụng và đạt được một số hiệu quả đáng khích lệ. Tuy nhiên do năng lực và điều kiện còn hạn chế nên chúng tôi không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong hội đồng khoa học các cấp giúp bổ sung sáng kiến này ngày càng hoàn thiện hơn.Xin chân thành cảm ơn !


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương