MụC ĐÍCH, nguyên lý giáo dụCtải về 4.91 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu06.01.2022
Kích4.91 Mb.
#9556


MỤC ĐÍCH, NGUYÊN LÝ GIÁO DỤC

 • MỤC ĐÍCH, NGUYÊN LÝ GIÁO DỤC

 • VÀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN


2. Nội dung nguyên lý giáo dục

 • 2. Nội dung nguyên lý giáo dục

 • 2.1. Học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn

 • 2.2. Giáo dục gắn với lao động sản xuất

 • 2.3. Giáo dục nhà trường gắn với gia đình và xã hội./

Tình huống (video)dẫn vào bài.mp4

 • Tình huống (video)dẫn vào bài.mp4An đang là HS lớp 2 trường tiểu học vùng cao. Một lần trên đường đi học về, An nhặt được một chiếc ví. Mở ví ra xem ra xem, An giật mình vì thấy một số tiền rất lớn, nhớ lời cô giáo dạy “nhặt được của rơi phải trả người đánh mất.” An liền đem đến chỗ các chú CA nhờ tìm người bị mất. Việc làm của An đã được cô giáo khen và nhà trường tuyên dương. An rất phấn khởi về khoe với mẹ, nghe con trai kể, mẹ An cau có: “Sao con khờ thế, nhà mình còn đang chạy ăn từng bữa…nhiều tiền thế chắc của người giàu, cứ lấy tạm một ít về mẹ mua thịt và áo mới cho, đưa trả hết cho họ làm gì…”. Không được mẹ khen lại bị trách, An tiu ngỉu bỏ ra sân.

 • An đang là HS lớp 2 trường tiểu học vùng cao. Một lần trên đường đi học về, An nhặt được một chiếc ví. Mở ví ra xem ra xem, An giật mình vì thấy một số tiền rất lớn, nhớ lời cô giáo dạy “nhặt được của rơi phải trả người đánh mất.” An liền đem đến chỗ các chú CA nhờ tìm người bị mất. Việc làm của An đã được cô giáo khen và nhà trường tuyên dương. An rất phấn khởi về khoe với mẹ, nghe con trai kể, mẹ An cau có: “Sao con khờ thế, nhà mình còn đang chạy ăn từng bữa…nhiều tiền thế chắc của người giàu, cứ lấy tạm một ít về mẹ mua thịt và áo mới cho, đưa trả hết cho họ làm gì…”. Không được mẹ khen lại bị trách, An tiu ngỉu bỏ ra sân.

 • Hỏi : - Cách GD của mẹ An đúng hay sai? Tại sao?

 • - Nếu giáo dục chỉ từ một phía nhà trường (hoặc gia đình) thì sẽ dẫn đến điều gì?Kết luận:GD trong nhà trường dù tốt đến mấy nhưng thiếu GD trong gia đình và ngoài XH thì kết quả vẫn không hoàn toàn

 • Kết luận:GD trong nhà trường dù tốt đến mấy nhưng thiếu GD trong gia đình và ngoài XH thì kết quả vẫn không hoàn toàn

a. Về phía nhà trường

 • a. Về phía nhà trường

b. Về phía gia đình và các tổ chức xã hội

 • b. Về phía gia đình và các tổ chức xã hội

 • Clip. Thành công của một nhà trường trong công tác gắn kết các lực lượng GD với nhau. video

Nguyên tắc kết hợp:

 • Nguyên tắc kết hợp:

 • - Phối hợp GD chặt chẽ với nhau trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng với mục đích chung là vì quyền lợi thế hệ trẻ.

 • - Nhà trường luôn giữ vai trò chủ đạo trong quá trình gắn kết giáo dục với gia đình và các tổ chức XH./.Quan sát video clip:(VTC14).mp4

 • Quan sát video clip:(VTC14).mp4

 • Clip trên đề cập đến nội dung nguyên lý giáo dục nào?

 • Dựa vào kiến thức đã học để đưa ra những biện pháp phù hợp trong công tác GD ?
tải về 4.91 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương