Maximum foreseeable loss (mfl)tải về 225.5 Kb.
trang1/52
Chuyển đổi dữ liệu18.01.2022
Kích225.5 Kb.
#63608
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
Từ điển thuật ngữ kinh doanh bảo hiểm

Voca-M
M


MACHINERY MALFUNCTION (BREAKDOWN) INSURANCE Xem BOILER AND MACHINERY INSURANCE.

Made Good

Số tiền bồi thường hàng hoá hy sinh


Trong trường hợp có hành động tổn thất chung, Người có tài sản bị hy sinh có quyền yêu cầu các chủ sở hữu tài sản hoặc các quyền lợi được cứu, nhờ có hành động hy sinh tổn thất chung đó phải đóng góp theo tỷ lệ. Giá trị của tài sản hy sinh được kê khai và vì Người khiếu nại được hưởng số tiền đóng góp, trên thực tế họ được hưởng số tiền đóng góp đó vì hành động tổn thất chung. Vì vậy, số tiền do Người khiếu nại đòi bồi thường được sau đó lại phải đóng góp vào tổn thất. Để đạt được điều này, giá trị đóng góp của tài sản bị hy sinh được tính bằng cách lấy giá trị cứu được khi tới địa điểm đến cộng với giá trị của phần đã hy sinh. Giá trị phần đã hy sinh được gọi là số tiền bồi thường hàng hoá hy sinh. Số tiền được bồi thường về hàng hoá là giá trị thực tế của hàng hoá đã hy sinh. Số tiền được bồi thường về tàu là chi phí sửa chữa hợp lý thiệt hại vì tổn thất chung. Người khiếu nại đòi bồi thường tổn thất chung có quyền hưởng lãi trên số tiền được bồi thường.
MAIL ORDER INSURANCE

Bảo hiểm qua bưu điện.

Bảo hiểm được đưa ra thị trường thông qua việc quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, tạp chí, truyền hình và đài phát thanh. Bưu điện được sử dụng để thu thập giấy yêu cầu bảo hiểm và phân phát đơn bảo hiểm. Đại lý bảo hiểm không tham gia vào quá trình này.


MAINTAINING A NUISANCE Xem ATTRACTIVE NUISANCE.
MAINTENANCE BOND

Giấy cam kết bảo hành.

Văn bản pháp lý do chủ thầu hoặc thợ thủ công cung cấp để bảo đảm rằng công việc đã hoàn thành không có khuyết tật và sẽ thực hiện các chức năng đã định trong một khoảng thời gian quy định.MAJOR MEDICAL INSURANCE


tải về 225.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương