Mở ĐẦu lý do và tính cấp thiết của đề tàitải về 173.5 Kb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu21.01.2022
Kích173.5 Kb.
#81245
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

MỞ ĐẦU
1. Lý do và tính cấp thiết của đề tài

Bút ký triết học là một trong các tác phẩm kinh điển triết học Mác - Lênin, tuy không phải là một tác phẩm hoàn chỉnh, song nó có ý nghĩa lý luận và chính trị hết sức to lớn và là nền tảng lý luận của một giai đoạn phát triển tư tưởng triết học mác-xít được mệnh danh là giai đoạn Lênin. Nội dung tập trung của Bút ký triết học là phép biện chứng duy vật, những quy luật và những phạm trù cơ bản của nó, lịch sử hình thành và ý nghĩa của chúng đối với các khoa học xã hội và khoa học tự nhiên v.v.. Phép biện chứng duy vật mà Lênin phát triển trong Bút ký triết học có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng để nghiên cứu các quy luật xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa, phục vụ cuộc đấu tranh chống triết học tư sản, chống chủ nghĩa giáo điều.

Trong tác phẩm Bút ký triết học sự cần thiết xây dựng phép biện chứng duy vật như phương pháp khoa học của sự nhận thức và cải tạo thực tiễn xuất phát từ những đòi hỏi đặt ra trước các nhà lý luận mác-xít vào nhưng năm Chiến tranh của thế giới thứ nhất.

Chúng ta ta biết rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin là một hệ thống lý luận khoa học và cách mạng, là vũ khí tư tưởng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh để nhận thức và cải tạo thế giới. Trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng và thực tiễn xây dựng đất nước đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu và nhận thức những giá trị đích thực của chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này tôi đã nghiên cứu đề tài: " Nội dung cơ bản của phép biện chứng trong tác phẩm Bút ký Triết học của V.I.Lênin".tải về 173.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương