Mở ĐẦu cơ học là khoa học nghiên cứu chuyển động cơ học của vật chất. Trong đó, chuyển động cơ học là sự dời chỗ của vật chất từ vị trí này sang vị trí khác trong không gian, theo thời giantải về 446 b.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích446 b.MỞ ĐẦU

 • Cơ học là khoa học nghiên cứu chuyển động cơ học của vật chất. Trong đó, chuyển động cơ học là sự dời chỗ của vật chất từ vị trí này sang vị trí khác trong không gian, theo thời gian.

 • Cơ học lý thuyết là một phần Cơ học nghiên cứu các quy luật chung nhất về chuyển động cơ học.

 • Cơ học lý thuyết là môn học cơ sở cho hàng loạt các môn kỹ thuật cơ sở và kỹ thuật chuyên ngành khác.Môn cơ học lý thuyết được chia làm ba phần:

 • Môn cơ học lý thuyết được chia làm ba phần:

  • TĨNH HỌC VẬT RẮN
  • ĐỘNG HỌC
  • ĐỘNG LỰC HỌC
 • CƠ HỌC LÝ THUYẾT 1 gồm hai phần TĨNH HỌC VẬT RẮN ĐỘNG HỌC.TÀI LIỆU THAM KHẢO

 • GS.TSKH Đỗ Sanh-Cơ học ( tập 1), - NXB Giáo dục.

 • GS.TSKH Đỗ Sanh-Bài tập cơ học ( tập 1), - NXB Giáo dục.

 • Chu Tạo Đoan-Cơ học lý thuyết (tập 1),-NXB Giao thông vận tải.

 • Cơ học lý thuyết – GS.TSKH Đào Huy Bích, Phạm Huyễn – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.

 • Tuyển tập bài tập cơ lý thuyết – Tập 1: I.V Mestcherski- NXB Đại học và THCN,1980.CÁC THÀNH PHẦN ĐIỂM

 • CÁC THÀNH PHẦN ĐIỂM

  • Điểm giữa kì: 20%
  • Điểm thảo luận: 20%
  • Điểm cuối kì: 60%
 • HÌNH THỨC THI

 • Thi giữa kì: Tự luận – 1 bài tập

     • – thời gian: 45’
1.2. Sự cân bằng của vật rắn

 • - Khái niệm chuyển động hay cân bằng của vật rắn có tính tương đối.

 • - Khảo sát sự cân bằng một vật rắn luôn luôn gắn liền với vật làm mốc nào đó.

 • - Hệ quy chiếu: Vật làm mốc dùng để khảo sát sự cân bằng hay chuyển động của các vật được gọi là hệ quy chiếu.

 • Trong các bài toán kỹ thuật thông thường hệ quy chiếu được chọn là các vật đặt trên mặt đất.Biểu diễn lực trong hệ tọa độ Đề các1.4. Bài toán tĩnh học

 • Bài toán tĩnh học đặt ra là thiết lập các điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của một hệ lực.2. CÁC KHÁI NIỆM BỔ SUNG VỀ LỰC2.1. CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ HỆ LỰCĐịnh lý: Điều kiện cần và đủ để vật rắn cân bằng là hệ lực tác dụng lên nó cân bằng.

Ví dụ 1.1 • 1.4. Định lý Varinhông

 • Trong trường hợp hệ lực không gian có hợp lực thì mômen của hợp lực đối với một tâm bất kỳ bằng tổng mômen của các lực thành phần đối với tâm ấy.2.2. Các phương trình cân bằng của

 • 2.2. Các phương trình cân bằng của

 • hệ lực không gian.

 • Để giải các bài toán, ta thường sử dụng các phương trình hình chiếu của hệ phương trình véctơ trên trong hệ trục tọa độ Đề các:

Hoá rắn:Tách vật AB:

Tách vật

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương