Mã số: 9140231. 01 TÓm tắt luậN Án tiến sĩtải về 0.5 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu25.12.2019
Kích0.5 Mb.
  1   2   3   4   5

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮNGUYỄN THỊ CHI

ĐIỂN CỨU VỀ HOẠT ĐỘNG HỌC CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN QUA VIỆC THAM GIA THIẾT KẾ KHÓA HỌC
Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Mã số: 9140231.01

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ

LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH


Hà Nội, 2019
Công trình được hoàn thành tại

Khoa Sau đại học, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lê Văn Canh

Phản biện 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Phản biên 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Phản biện 3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng cấp cơ sở chấm luận án tiến sĩ họp tại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vào hồi . . . . . giờ . . . . . ngày . . . . . tháng . . . . . năm . . . . .


Có thể tìm hiểu luận án tại:

  • Thư viện Quốc gia Việt Nam

  • Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội

PHẦN I: GIỚI THIỆU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục đích và câu hỏi nghiên cứu 1

3. Ý nghĩa của nghiên cứu 1

PHẦN II: NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHIÊN CỨU 1

CHƯƠNG 1: BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU 1

1.1.Đào tạo và phát triển chuyên môn của giáo viên ở Việt Nam 1

1.2. Dự án thiết kế khóa học ở khoa tiếng Anh 2

1.3. Tóm lược chương 1 2

CHƯƠNG 2: KHẢO CỨU VẤN ĐỀ 2

2.1. Phát triển chuyên môn giáo viên 2

2.2. Các quan điểm lý thuyết về phát triển chuyên môn giáo viên 2

 2.3. Thiết kế khóa học 3

2.3.1. Khái niệm thiết kế khóa học 3

2.3.2. Thiết kế khóa học là một hoạt động phát triển chuyên môn 3

2.4. Các nghiên cứu về phát triển chuyên môn giáo viên và về thiết kế khóa học là một hoạt động phát triển chuyên môn 3

2.4.1. Các nghiên cứu về phát triển chuyên môn giáo viên ở các nước 3

2.4.2. Các nghiên cứu về phát triển chuyên môn giáo viên ở Việt Nam 4

2.4.3. Các nghiên cứu về thiết kế khóa học là một hoạt động phát triển chuyên môn 4

2.5. Hướng nghiên cứu về phát triển chuyên môn giáo viên 5

2.6. Khung lý thuyết cho nghiên cứu 5

2.7. Tóm lược chương 2 6

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6

3.1. Các cân nhắc về bối cảnh 6

3.1.1. Bối cảnh nghiên cứu 6

3.1.2. Vai trò của người nghiên cứu 6

3.2. Các cân nhắc về lý thuyết 7

3.3. Các cân nhắc về phương pháp 7

3.4. Phương pháp nghiên cứu 7

3.5. Quá trình thu thập và phân tích dữ liệu 7

3.5.1. Quá trình thu thập dữ liệu 7

3.5.2. Quá trình phân tích dữ liệu 8

3.6. Đánh giá chất lượng nghiên cứu định tính 8

3.7. Tóm lược chương 3 9

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 9

4.1. Động cơ của giáo viên: một thuộc tính của quá trình học 9

4.2. Cộng đồng nghề nghiệp: tài nguyên cho việc học 9

4.3. Niềm tin: Đây có phải là một yếu tố khích lệ việc học chuyên môn 9

4.4. Những thách thức phát sinh trên con đường học tập 9

4.5. Tóm lược chương 4 23

CHƯƠNG 5: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 23

5.1. Các mâu thuẫn phát sinh trong quá trình hoạt động của giáo viên: liệu có được giải quyết? 23

5.1.1. Các mâu thuẫn bên trong (tầng thứ nhất) 23

5.1.2. Các mâu thuẫn thứ cấp (tầng thứ 2) 23

5.2. Động cơ của giáo viên và việc phát triển chuyên môn 23

5.3. Giải quyết mẫu thuẫn: cần có các công cụ hỗ trợ phù hợp và đầy đủ 24

5.4. Tóm lược chương 5 24

PHẦN III: KẾT LUẬN 25

1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu 25

2. Khuyến nghị về phát triển chuyên môn giáo viên 25

2.1. Khuyến nghị cho giáo viên 25

2.2. Khuyến nghị về việc thiết kế các hoạt động phát triển chuyên môn giáo viên 25

3. Hạn chế của nghiên cứu 25

4. Các hướng nghiên cứu tiếp theo 26

DANH MỤC CÁC BÀI ĐĂNG KỈ YẾU HỘI THẢO 27PHẦN I: GIỚI THIỆU

1. Lý do chọn đề tài


Cho tới nay có rất nhiều nghiên cứu tập trung vào các hoạt động phát triển chuyên môn của giáo viên; tuy nhiên chưa nhiều nghiên cứu về hoạt động thiết kế khóa học với vai trò phát triển chuyên môn. Trên thực tế, nhiều trường đại học ở Việt Nam vẫn thường giao cho giáo viên thiết kế khóa học để sử dụng nội bộ; trường đại học được chọn cho nghiên cứu này cũng không ngoại lệ. Tôi là một thành viên trong nhóm chuyên trách được giao thiết kế khóa học thực hành tiếng Anh cho mục đích học thuật (English for Academic Purposes) trong trường đại học này. Thông qua việc tham gia xây dựng khóa học, tôi đã học được một số kiến thức, kĩ năng nhất định về xây dựng chương trình và kiểm tra đánh giá. Điều này khiến tôi băn khoăn các thành viên khác của nhóm đã học được gì và học như thế nào qua việc tham gia thiết kế khóa học. Chính sự băn khoăn này đã thôi thúc tôi nghiên cứu về việc học chuyên môn của giáo viên, cụ thể là việc học của giáo viên thông qua tham gia thiết kế khóa học.

2. Mục đích và câu hỏi nghiên cứu


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu về các kiến thức kĩ năng giáo viên học được thông qua việc tham gia thiết kế khóa học, họ học các kiến thức kĩ năng đó thể nào và tại sao họ lại học như thế. Câu hỏi nghiên cứu chính là: Việc tham gia thiết kế khóa học mang lại lợi ích gì về kiến thức và kĩ năng chuyên môn cho giáo viên dạy tiếng Anh ở đại học?

Để trả lời cho câu hỏi trên, cần tìm câu trả lời cho các câu hỏi sau:  1. Giáo viên học được kiến thức, kĩ năng chuyên môn gì từ việc tham gia thiết kế khóa học?

  2. Họ học những kiến thức, kĩ năng đó bằng cách nào trong quá trình họ tham gia thiết kết khóa học?

  3. Tại sao họ lại học bằng cách đó trong quá trình họ tham gia thiết kết khóa học?

3. Ý nghĩa của nghiên cứu


Nghiên cứu này có ý nghĩa ở chỗ kết quả nghiên cứu có thể giúp chúng ta khái quát hóa, ở một chừng mực nào đó, mô hình phát triển chuyên môn cho giáo viên dạy tiếng Anh thông qua thiết kế khóa học. Mặc dù sự khái quát hóa này không thể là tuyệt đối, nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể áp dụng phần nào đó đối với các bối cảnh tương tự. Việc khái quát hóa mô hình phát triển chuyên môn thông qua thiết kế chương trình có thể sẽ giúp cá nhân giáo viên có những hoạt động phù hợp để phát triển chuyên môn của bản thân, đồng thời cung cấp cho các nhà quản lý những lưu ý trong quá trình họ thiết kế và/ hoặc vận hành các hoạt động phát triển chuyên môn cho giáo viên.

PHẦN II: NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1: BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU

    1. Đào tạo và phát triển chuyên môn của giáo viên ở Việt Nam


Ở Việt Nam, môn giáo học pháp chủ yếu chú trọng các kĩ thuật dạy học; trong khi đó lý thuyết nền liên quan đến các kĩ thuật đó thì ít được chú trọng hơn. Các kiến thức về xây dựng chương trình hay kiểm tra đánh giá ngoại ngữ cũng chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong nội dung môn học. Tương tự, khi thực tập, các giáo sinh cũng chủ yếu tập trung áp dụng các kĩ thuật dạy học đã được học vào giảng dạy.

Một điểm nổi bật trong đào tạo giáo viên ở Việt Nam là chương trình đào tạo chủ yếu nhằm đào tạo giáo viên tiểu học (lớp 1 đến lớp 5), trung học cơ sở (lớp 6 đến lớp 9), và trung học phổ thông (lớp 10 đến lớp 12) mà không đào tạo giáo viên cho bậc cao đẳng, đại học. Tuy nhiên, một lượng giáo sinh ra trường được tuyển dụng vào các trường cao đẳng và đại học, ở đó họ có thể được giao soạn chương trình hay khóa học để sử dụng nội bộ.


1.2. Dự án thiết kế khóa học ở khoa tiếng Anh


Từ năm 2010, chương trình đào tạo cử nhân sư phạm tiếng Anh chuyển sang hình thức đào tạo tín chỉ. Đến năm 2012 thì giáo viên được yêu cầu chỉnh sửa chương trình đào tạo căn cứ theo Quyết định về mởi ngành học mới và điều chỉnh chương trình đào tạo năm 2012. Theo đó, các khóa học thực hành tiếng cũng cần thay đổi để phù hợp với xu hướng quốc tế.

1.3. Tóm lược chương 1


Người đọc khó có thể hiểu rõ hoạt động thiết kế khóa học nếu không hiểu bối cảnh mà hoạt động đó được thực hiện. Chương này cung cấp các thông tin về bối cảnh đào tạo và phát triển chuyên môn giáo viên tại Việt Nam cũng như các điều kiện thực hiện việc thiết kế khóa học ở khoa tiếng Anh của một trường đại học.

CHƯƠNG 2: KHẢO CỨU VẤN ĐỀ

2.1. Phát triển chuyên môn giáo viên


Từ khảo cứu các nghiên cứu trước đây cho thấy dường như các định nghĩa khác nhau về các khái niệm phát triển giáo viên, phát triển chuyên môn giáo viên, phát triển chuyên môn liên tục, và học chuyên môn của giáo viên đang chú trọng đến những khía cạnh khác nhau của cùng một quá trình. Một số định nghĩa chú trọng đến đầu ra của quá trình học tập (Bell & Gilbert, 1994; Craig, Kraft, & Plessis, 1998; Lang, 1990; Leithwood, 1992; Richards & Farrell, 2005); một số định nghĩa chú trọng đến hoạt động của giáo viên trong suốt quá trình (Day, 1999; Richards & Farrell, 2005); một số khác nhấn mạnh đầu vào và các điều kiện thúc đẩy sự phát triển (Bell & Gilbert, 1994; Freeman, 2001; Richards & Farrell, 2005). Trong nghiên cứu này, thuật ngữ học chuyên môn của giáo viên và phát triển chuyên môn giáo viên có thể dùng thay thế cho nhau và không có sự khác biệt về ngữ nghĩa. Cụ thể, trong nghiên cứu này học chuyên môn của giáo viên được xem là quá trình tham gia vào hoạt động xã hội, chú trọng đến cả hoạt động của giáo viên và các yếu tố văn hóa xã hội có thể ảnh hưởng đến họ, từ đó có thể giúp họ nâng cao kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp. Mặc dù đầu ra của quá trình phát triển chuyên môn có thể có nhiều khía cạnh, nhưng nghiên cứu này tập trung vào sự phát triển về kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp. Hơn nữa, sự phát triển này không giới hạn ở kiến thức lý thuyết mà còn bao gồm sjw hiểu biết của giáo viên về các kiến thức từ thực tế cũng như nhận thức của họ và sự khác biệt giữa kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm thực tế.

Каталог: files -> uploads -> 2019
2019 -> Giới thiệU 01. Lý do chọn đề tài nghiên cứu
2019 -> ĐỐi chiếu vớI ĐỊnh ngữ TÍnh từ tiếng việt tóm tắt luậN ÁN tiến sĩ
2019 -> Nguyễn thị HẢO 汉越鸟类名称对比研究 nghiên cứU ĐỐi chiếu tên gọi các loài chim trong tiếng hán và tiếng việT
2019 -> Nguyễn thế HÙng các từ ĐỒng âm chức năng của từ когда và phưƠng thức chuyển dịch sang tiếng việT
2019 -> Khoa sau đẠi học hồ thị nguyệt thắng nghiên cứU ĐỐi chiếu phưƠng thức biểU ĐẠt khả NĂng trong tiếng hán và tiếng việT
2019 -> Nguyễn thị phưỢng 21世纪以来中国报纸新闻标题的
2019 -> Nguyễn thị HẢO 汉越鸟类名称对比研究 nghiên cứU ĐỐi chiếu tên gọi các loài chim trong tiếng hán và tiếng việT


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương