Mã số: 62. 32. 24. 01 TÓm tắt dự thảo luậN Án tiến sĩ LƯu trữ


Sưu tầm tài liệu 3.3.2.1. Lưu trữ của Đảngtải về 140.28 Kb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích140.28 Kb.
#1777
1   2   3   4   5

3.3.2. Sưu tầm tài liệu

3.3.2.1. Lưu trữ của Đảng


Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng đã sưu tầm, thu thập được hàng nghìn trang tài liệu quý, hiếm của Hồ Chủ tịch; do đó đã bổ sung nhiều nội dung, thành phần tài liệu cho Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tài liệu do Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương sưu tầm từ các kho, viện lưu trữ của Liên bang Nga, Pháp, Đài Loan... chủ yếu là các bản sao có chứng thực lưu trữ, bản sao thông thường hoặc bản chụp lại bằng máy ảnh. Trong đó, có nhiều tài liệu viết tay hoặc có bút tích bằng tiếng Việt, Hán, Nga, Pháp, Anh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3.3.2.2. Nhà báo Hồng Hà

Năm 1979, nhà báo Hồng Hà với cương vị Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân được Ban Bí thư giao nhiệm vụ sưu tầm tài liệu của Hồ Chí Minh ở Pháp và Liên Xô. Kết quả, Hồng Hà đã sưu tầm được 246 tài liệu, bài báo (như báo Dân chúng Paris, Nhân đạo, Việt Nam hồn, Le Paria; tạp chí Bulletin, Le revue Communiste), 70 ảnh, một số thước phim của Hồ Chí Minh, trong đó có một số tài liệu lần đầu tiên được biết đến. Những tài liệu, tư liệu này đã giúp Xưởng phim Thời sự Tài liệu Trung ương xây dựng bộ phim “Đường về Tổ quốc” với 7 cuốn phản ánh hoạt động của Hồ Chí Minh từ năm 1924-1941; phim “Miền Nam trong trái tim tôi” (4 cuốn), “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh” (6 cuốn), “Nguyễn Ái Quốc đến với Lê-nin” (6 cuốn).


3.3.2.3. Bảo tàng Hồ Chí Minh


Trong những năm qua, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức sưu tầm tài liệu của Hồ Chí Minh tại các trung tâm lưu trữ ở Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Anh, Trung Quốc, Mỹ, Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan, Lào… Bên cạnh việc sưu tầm, Bảo tàng Hồ Chí Minh còn nhận được nhiều khối tài liệu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển giao, hiến tặng. Ngoài ra, chỉ tính riêng từ năm 2007-2009, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tiếp nhận khoảng trên 500 tài liệu, hiện vật của Hồ Chí Minh hoặc về Người. Trong đó, từ năm 2007-2008 tiếp nhận 300 tài liệu, hiện vật; từ năm 2008-2009 tiếp nhận hơn 200 tài liệu, hiện vật…

3.3.3. Thẩm định, xác minh tài liệu


Cho đến nay, nhiều tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh cần được thẩm định tính chân thực và giá trị. Việc phát huy giá trị tài liệu của Hồ Chí Minh gắn liền với xác minh tính chân thực của tài liệu (xem có chính xác tài liệu của Người hay không), đòi hỏi phải có trình độ về sử học, ngôn ngữ học, văn bản học hoặc hiểu biết nhất định đến công tác giúp việc của các thư ký phục vụ Người. Đối với những tài liệu, tư liệu báo chí có bút tích nghi ngờ không phải của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cần phải xác minh, thẩm định kỹ.

3.3.4. Tổ chức khoa học tài liệu


Cho đến nay tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa được tổ chức khoa học toàn phông với một nghiệp vụ thống nhất. Các cơ quan lưu trữ, bảo tàng, viện nghiên cứu... thì mỗi loại cơ quan lại áp dụng nghiệp vụ riêng để tổ chức khoa học tài liệu nhằm phục vụ nhu cầu quản lý và khai thác, sử dụng tài liệu theo chức năng của mình. Tuy nhiên, để tập trung thống nhất nghiệp vụ trong phông, các cơ quan, tổ chức đang lưu giữ tài liệu của Hồ Chí Minh cần có sự trao đổi, phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng về các quy trình nghiệp vụ trong toàn phông để quản lý tài liệu được thuận lợi.

3.4. Tình hình phát huy giá trị Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh

3.4.1. Công bố tài liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng

Đây là hình thức phát huy giá trị tài liệu khá hiệu quả, được các cơ quan công bố trên các báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Lao động và trên các tạp chí Lịch sử Đảng, Văn phòng cấp ủy, Lịch sử quân sự, Văn thư Lưu trữ Việt Nam, Dấu ấn thời gian… nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như ngày thành lập Đảng 3-2, ngày sinh nhật 19-5, ngày Quốc khánh 2-9, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12.v.v... nên đã tạo được sự quan tâm rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, các nhà nghiên cứu và bè bạn quốc tế.


3.4.2. Xuất bản ấn phẩm


Trong những năm qua, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương và các cơ quan lưu trữ, bảo tàng, viện nghiên cứu đã phối hợp nhau để tham gia xuất bản bộ Hồ Chí Minh Toàn tập (xuất bản đến lần thứ ba), Hồ Chí Minh Tuyển tập và các ấn phẩm tài liệu lưu trữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh… Thông qua đó đã giúp cho các cơ quan, tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương và mọi cán bộ, chiến sỹ, đảng viên trong toàn Đảng, toàn dân ta thấm nhuần, hiểu rõ sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh.

3.4.3. Triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ


Trong những năm qua, việc công bố tài liệu lưu trữ của Hồ Chí Minh dưới hình thức triển lãm tài liệu đã được lãnh đạo Văn phòng Trung ương, Cục Lưu trữ quan tâm và chỉ đạo thực hiện. Tính đến năm 2015, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương đã phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp tổ chức nhiều triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, như triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với con đường cứu nước giải phóng dân tộc”; “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay”. Bảo tàng Hồ Chí Minh và một số cơ quan cũng đã tổ chức một số triển lãm về Hồ Chí Minh…

3.4.4. Các hình thức khai thác, sử dụng khác : Ngoài các hình thức khai thác, sử dụng trên đây, các cơ quan, tổ chức tổ chức đọc tại phòng đọc hoặc cho mượn tài liệu lưu trữ.


Tóm lại, nhằm phục vụ khai thác sử dụng tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương và nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tổ chức phát huy giá trị tài liệu lưu trữ thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết quả đã cung cấp thông tin cần thiết cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc xử lý các vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ, về lịch sử Đảng hoặc làm rõ về hoạt động và những đóng góp của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Ngoài các biện pháp phát huy giá trị tài liệu như trên, từ năm 1989 đến nay, Cục Lưu trữ đã phục vụ các yêu cầu khai thác, sử dụng tài liệu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhu cầu nghiên cứu của các nhà khoa học về tài liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó chủ yếu là tài liệu mật thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do đó, số lượng đưa ra đọc, nghiên cứu tại phòng đọc của Cục thường có mức độ.

3.5. Một số nhận xét và bài học kinh nghiệm

3.5.1. Ưu điểm và kết quả đạt được

- Trong suốt quá trình lãnh đạo của mình, Trung ương Đảng đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa và giá trị tài liệu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh nên đã có chủ trương sưu tầm, thu thập, quản lý tập trung thống nhất và đặc biệt là thành lập Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh; coi nhiệm vụ bảo vệ, bảo quản, bảo tồn lâu dài tài liệu lưu trữ của Người là nhiệm vụ quan trọng.

- Thi hành chủ trương của Trung ương Đảng, Cục Lưu trữ của Đảng đã tiến hành sưu tầm, thu thập tài liệu của Hồ Chí Minh ở các cơ quan, tổ chức và cá nhân cả trong nước và ngoài nước.

- Công tác phát huy giá trị tài liệu đã đem lại những hiệu quả quan trọng, góp phần bổ sung, giải đáp nhiều vấn đề về tiểu sử và hoạt động của Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng ta, góp phần biên soạn các bộ sách về Hồ Chí Minh. Đồng thời góp phần phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhu cầu nghiên cứu của toàn xã hội. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu và công bố tài liệu của Hồ Chí Minh tại các cơ quan lưu trữ, bảo tàng, viện nghiên cứu cũng được thực hiện một cách sâu rộng hơn.

3.5.2. Những vấn đề tồn tại

- Nhiều tài liệu thuộc phông vẫn còn bảo quản phân tán ở nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việt Nam còn thiếu một chương trình, đề án (hoặc kế hoạch) tổng thể cấp quốc gia về quản lý và phát huy giá trị tài liệu của Hồ Chí Minh ở trong nước và ngoài nước.

- Toàn bộ tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh cơ bản chưa được xử lý, tổ chức khoa học theo một phương pháp, nghiệp vụ thống nhất. Bên cạnh đó, điều kiện bảo quản về kho tàng và trang thiết bị bảo quản tài liệu của mỗi cơ quan cũng khác nhau khiến cho công tác quản lý thống nhất tài liệu trong toàn phông rất khó khăn. Tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa được các cơ quan lưu trữ chủ động phục vụ khai thác sử dụng để phát huy tối đa giá trị của chúng.

3.5.3. Một số bài học kinh nghiệm

- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân cần nắm bắt, nhận thức sâu sắc nội dung các quyết định của Trung ương, trên cơ sở đó giao nộp tài liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương để có điều kiện quản lý tốt hơn và phát huy hiệu quả giá trị tài liệu. Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, trước hết là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, lãnh đạo Văn phòng Trung ương, các ban, bộ ngành và địa phương để có những chỉ đạo kịp thời trong công tác sưu tầm, thu thập và phát huy giá trị tài liệu.

- Kiên trì đôn đốc, thuyết phục, giải thích để các cơ quan, tổ chức giao nộp tài liệu; phải xác định đây là công tác lâu dài, khó khăn và nhạy cảm vì liên quan đến cả đến lý luận (tính hợp lý hay không hợp lý của vấn đề) và quyền sở hữu (Luật Lưu trữ 2011 đã thừa nhận).

- Việc giao nhận tài liệu cần được tiến hành chặt chẽ với biên bản, mục lục thống kê chi tiết đến tài liệu và tình trạng của từng tài liệu.
Chương 4

QUẢN LÝ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU PHÔNG LƯU TRỮ

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề về phông cá nhân và Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực tế công tác quản lý, phát huy giá trị tài liệu của Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi xin đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác này như sau :

4.1. Nhóm giải pháp về quản lý Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh

4.1.1. Thay đổi phương thức quản lý

Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương với tư cách là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh cần có phương thức quản lý thích hợp thông qua các hình thức, cơ chế quản lý tài liệu như kiểm soát toàn bộ nội dung, thành phần tài liệu của Hồ Chí Minh mà các cơ quan, tổ chức đang lưu trữ thông qua hình thức thống kê tài liệu; công bố sử dụng tài liệu (với những tài liệu mật, tài liệu nhạy cảm).

4.1.2. Tăng cường công tác sưu tầm, thu thập tài liệu

Trong thời gian tới Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục sưu tầm, thu thập cả ở trong nước và ngoài nước để hoàn chỉnh hơn nữa nội dung, thành phần Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện đang bảo quản ở Kho Lưu trữ Trung ương; quản lý tập trung thống nhất, bảo vệ, bảo quản tuyệt đối an toàn và phục vụ khai thác, sử dụng có hiệu quả tài liệu trong phông.4.2. Nhóm giải pháp phát huy giá trị Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Каталог: userfile -> User -> songtran -> files
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn Phương Khánh CÁi huyềN Ảo trong tiểu thuyết toni morrison
files -> Từ truyền thống đẾn hiệN ĐẠi chuyên ngành: Lý luận văn học Mã số: 62 22 01 20
files -> Của nó TỪ 1991 ĐẾn nay chuyên ngành: Chính trị học Mã số: 62310201 TÓm tắt luậN Án tiến sĩ chính trị HỌC
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN
files -> Nguyễn thị kim bình tổ chức và quản lý CÔng tác lưu trữ
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN
files -> Nguyễn khắc sâm tư TƯỞng của phan bội châu về TÔn giáO, TÍn ngưỠNG
files -> Ts. LƯU minh văn pgs. Ts. Phạm thái việT
files -> Phạm hoàng hưng vấN ĐỀ thừa kế TÀi sản trong ngự thành bại thức mụC
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn Thị Năm Hoàng truyện ngắn việt nam sau 1975 nhìn từ GÓC ĐỘ thể loạI

tải về 140.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương