Mã SỐ: 5220330 ĐỀ CƯƠng học phầN


Chương 2. Học thuyết giá trị thặng dưtải về 2.51 Mb.
trang9/290
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2022
Kích2.51 Mb.
#185095
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   290
i h c qu c gia h N I
Bùi Minh Thủy 21031680 Bài làm cuối kỳ ĐỀ CHẴN
Chương 2. Học thuyết giá trị thặng dư
2.1 Sự chuyển hóa của tiền tệ thành tư bản
2.1.1 Công thức chung của tư bản
2.1.2 Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản
2.1.3 Hàng hóa sức lao động và tiền công trong chủ nghĩa tư bản
2.1.3.1 Hàng hóa sức lao động
2.1.3.2 Tiền công trong chủ nghĩa tư bản
2.2 Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư
2.2.1 Đặc điểm của quá trình sản xuất giá trị thặng dư
2.2.2 Sự hình thành giá trị thặng dư
2.2.3 Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư
2.2.3.1 Tỷ suất giá trị thặng dư
2.2.3.2 Khối lượng giá trị thặng dư
2.2.4 Tư bản bất biến và tư bản khả biến
2.2.4.1 Tư bản bất biến
2.2.4.2 Tư bản khả biến
2.2.5 Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư
2.2.5.1 Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối
2.2.5.2 Sản xuất giá trị thặng dư tương đối
2.2.6 Sản xuất ra giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản
2.3 Tích lũy tư bản
2.3.1 Thực chất và động cơ của tích lũy tư bản
2.3.2 Tích tụ và tập trung tư bản
2.3.3 Quy luật chung của tích lũy tư bản
2.4 Quá trình lưu thông của tư bản
2.4.1 Tuần hoàn của tư bản
2.4.2 Chu chuyển của tư bản
2.4.3 Tư bản cố định và tư bản lưu động
2.5 Quá trình phân phối giá trị thặng dư
2.5.1 Quá trình hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân
2.5.1.1 Một số khái niệm cơ bản
2.5.1.2 Cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân
2.5.2. Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp
2.5.2.1 Tư bản thương nghiệp
2.5.2.2 Lợi nhuận thương nghiệp
2.5.2.3 Chi phí lưu thông
2.5.3 Tư bản cho vay và lợi tức
2.5.3.1 Tư bản cho vay
2.5.3.2 Lợi tức cho vay
2.5.3.3 Các hình thức của tư bản cho vay
2.5.4 Tư bản kinh doanh nông nghiệp và địa tô tư bản chủ nghĩa
2.5.4.1 Đặc điểm của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp
2.5.4.2 Bản chất của địa tô
2.5.4.3 Các hình thức của địa tô

tải về 2.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   290
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương