Mã SỐ: 5220330 ĐỀ CƯƠng học phầN


Tóm tắt nội dung học phầntải về 2.51 Mb.
trang5/290
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2022
Kích2.51 Mb.
#185095
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   290
i h c qu c gia h N I
Bùi Minh Thủy 21031680 Bài làm cuối kỳ ĐỀ CHẴN
10. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin phần 1 cung cấp cho người học hệ thống quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử về bản chất của thế giới, những quy luật chung nhất của sự vận động, phát triển của thế giới vật chất; bản chất, nguồn gốc, kết cấu của ý thức và biện chứng của quá trình nhận thức; những quy luật khách quan chi phối sự vận động phát triển xã hội loài người. Từ đó giúp người học hình thành thế giới quan và phương pháp luận triết học khoa học, có khả năng vận dụng thế giới quan và phương pháp luận khoa học vào hoạt động nhận thức và thực tiễn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
11. Nội dung chi tiết học phần
Chương 1. Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
1.1 Khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin
1.1.1 Chủ nghĩa Mác - Lênin và ba bộ phận cấu thành của nó
1.1.2 Khái lược quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin
1.2 Đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin
1.2.1 Đối tượng và phạm vi học tập, nghiên cứu
1.2.2 Mục đích và yêu cầu về mặt phương pháp học tập, nghiên cứu
Chương 2. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất và ý thức
2.1 Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng
2.1.1. Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong giải quyết vấn đề cơ bản của triết học
2.1.2. Các hình thức của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử
2.2. Quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
2.2.1 Vật chất
Phạm trù vật chất; phương thức và hình thức tồn tại của vật chất; tính thống nhất vật chất của thế giới
2.2.2 Ý thức
Nguồn gốc của ý thức; bản chất và kết cấu của ý thức
2.2.3 Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
Vai trò của vật chất đối với ý thức; vai trò của ý thức đối với vật chất; ý nghĩa phương pháp luận.

tải về 2.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   290
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương