Mã SỐ: 5220330 ĐỀ CƯƠng học phầN


THI PHÁP VĂN HỌC DÂN GIAN 405tải về 2.51 Mb.
trang3/290
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2022
Kích2.51 Mb.
#185095
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   290
i h c qu c gia h N I
Bùi Minh Thủy 21031680 Bài làm cuối kỳ ĐỀ CHẴN
THI PHÁP VĂN HỌC DÂN GIAN 405
NHO GIÁO VÀ VĂN HỌC DÂN TỘC 413
NGUYỄN TRÃI VÀ NGUYỄN DU TRONG LỊCH SỬ VĂN HỌC VIỆT NAM 418
TIẾN TRÌNH THƠ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 423
TRUYỆN NGẮN – LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN THỂ LOẠI 429
TRUYỆN THƠ ĐÔNG NAM Á 433
TIẾP NHẬN THƠ ĐƯỜNG TẠI VIỆT NAM 436
5.3.1. Về thời điểm tiếp nhận: 439
5.4.1. Tiếp nhận quan niệm văn học và tư duy thẩm mỹ: 439
5.4.3. Tiếp nhận ngôn ngữ văn học: 439
5.5.1. Mô phỏng: 439
5.6.1. Khảo sát qua sách giáo khoa phổ thông 439
5.6.3. Khảo sát qua các công trình biên soạn và khảo cứu về văn học Trung Quốc 439
TIỂU THUYẾT PHƯƠNG TÂY THẾ KỶ XX 440
MỘT SỐ KHUYNH HƯỚNG VÀ ĐẶC ĐIỂM 440
THƠ PHÁP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 448
CHUYỂN THỂ KỊCH BẢN TRONG NGHỆ THUẬT ĐIỆN ẢNH 458
NHỮNG VẤN ĐỀ VĂN HỌC TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI 463


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨAMÁC – LÊNIN 1


1. Mã học phần: PHI 1004
2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ
3. Học phần tiên quyết: không có
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
5. Giáo viên:
5.1. Dương Văn Thịnh: PGS TS – Khoa Triết học, trường ĐH KHXH & NV, ĐHQGHN
5.2. Đặng Thị Lan: PGS TS – Khoa Triết học, trường ĐH KHXH & NV, ĐHQGHN
5.3. Trần Thị Điểu: TS – Khoa Triết học, trường ĐH KHXH & NV, ĐHQGHN
5.4. Lương Thùy Liên: TS – Khoa Triết học, trường ĐH KHXH & NV, ĐHQGHN
5.5. Nguyễn Thị Thu Hường: TS – Khoa Triết học, trường ĐH KHXH & NV, ĐHQGHN
5.6. Hoàng Văn Thắng: ThS – Khoa Triết học, trường ĐH KHXH & NV, ĐHQGHN
7.7. Nguyễn Thúy Hằng: ThS – Khoa Triết học, trường ĐH KHXH & NV, ĐHQGHN
5.8. Lê Thị Vinh: ThS – Khoa Triết học, trường ĐH KHXH & NV, ĐHQGHN
5.9. Đoàn Thu Nguyệt: ThS – Khoa Triết học, trường ĐH KHXH & NV, ĐHQGHN
5.10. Nguyễn Như Thơ: ThS – Khoa Triết học, trường ĐH KHXH & NV, ĐHQGHN
5.11. Nguyễn Thúy Vân: PGS TS – Khoa Triết học, trường ĐH KHXH & NV, ĐHQGHN
5.12. Nguyễn Thanh Bình: PGS TS – Khoa Triết học, trường ĐH KHXH & NV, ĐHQGHN
5.13. Ngô Thị Phượng: PGS TS – Khoa Triết học, trường ĐH KHXH & NV, ĐHQGHN
5.14. Nguyễn Thị Trâm: Th.S – Khoa Triết học, trường ĐH KHXH & NV, ĐHQGHN ...

tải về 2.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   290
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương