Mã SỐ: 5220330 ĐỀ CƯƠng học phầN


Văn học dân gian Việt Nam. 233tải về 2.51 Mb.
trang2/290
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2022
Kích2.51 Mb.
#185095
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   290
i h c qu c gia h N I
Bùi Minh Thủy 21031680 Bài làm cuối kỳ ĐỀ CHẴN
11.1. Văn học dân gian Việt Nam. 233
11.1.1. Khái niệm “Văn học dân gian” 233
11.1.3. Văn học dân gian với tổng thể Folklore: 233
11.1.5. Các thể loại văn học dân gian Việt Nam. 233
11.2. Văn học trung đại Việt Nam. 233
11.2.1. Văn học trung đại Việt Nam thế kỉ X- XIV. 233
11.2.2. Văn học trung đại Việt Nam thế kỉ XV. 234
11.2.3. Văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ XVI- nửa đầu thế kỉ XVIII. 234
11.2.4. Văn học trung đại Việt Nam từ nửa cuối thế kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX. 234
11.3. Văn học hiện đại Việt Nam (từ thế kỉ XX). 234
11.3.1. Văn học hiện đại Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX (từ 1900 đến 1945) 234
11.3.2. Văn học hiện đại Việt Nam thời kì 1945 – 1975. 234
11.3.3. Văn học Việt Nam thời kì sau 1975. 234
VIỆT NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG 234
NGUYÊN LÝ LÝ LUẬN VĂN HỌC 242
VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM 249
LÝ LUẬN PHÊ BÌNH NGHỆ THUẬT 254
HÁN VĂN VIỆT NAM 262
XÃ HỘI HỌC NGHỆ THUẬT 267
NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ VÀ SÁNG TÁC 271
VĂN HỌC ẤN ĐỘ 277
VĂN HỌC BẮC MĨ – MĨ LATINH 281
NGỮ PHÁP HỌC TIẾNG VIỆT 288
NHẬP MÔN NGHỆ THUẬT ĐIỆN ẢNH 295
TÁC PHẨM VÀ LOẠI THỂ VĂN HỌC 301
VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XVIII 310
VĂN HỌC VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ 18 – THẾ KỈ 19 319
VĂN HỌC VIỆT NAM (1900 – 1945) 326
VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN NAY 335
VĂN HỌC TRUNG QUỐC 344
VĂN HỌC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á VÀ ĐÔNG BẮC Á 354
VĂN HỌC NGA 372
10. Tóm tắt nội dung môn học: 385
GIAO THOA ĐÔNG - TÂY VÀ SỰ CHUYỂN ĐỔI HỆ HÌNH VĂN HỌC TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM THỜI KỲ HIỆN ĐẠI HÓA 390
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY VĂN HỌC 395
PHƯƠNG PHÁP SÁNG TÁC 400

tải về 2.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   290
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương