Mã SỐ: 5220330 ĐỀ CƯƠng học phầNtải về 2.51 Mb.
trang1/290
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2022
Kích2.51 Mb.
#185095
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   290
i h c qu c gia h N I
Bùi Minh Thủy 21031680 Bài làm cuối kỳ ĐỀ CHẴN


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN
***********


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH: VĂN HỌC
MÃ SỐ: 5220330


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Hà Nội, 5/2015
MỤC LỤC


Table of Contents


NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨAMÁC – LÊNIN 1 5
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 2 12
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 22
Báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm 38
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 40
TIN HỌC CƠ SỞ 48
CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 58
CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM 82
LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI 88
LÔGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG 98
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 107
TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG 113
XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG 118
KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG 123
MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN 128
THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC 133
THỰC HÀNH VĂN BẢN TIẾNG VIỆT 137
Thảo luận nhóm 142
NHẬP MÔN NĂNG LỰC THÔNG TIN 144
10. Tóm tắt nội dung học phần 147
DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC 152
Thảo luận nhóm 162
HÁN NÔM CƠ SỞ 164
LỊCH SỬ VIỆT NAM ĐẠI CƯƠNG 171
NGHỆ THUẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG 184
BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG ĐẠI CƯƠNG 192
MỸ HỌC ĐẠI CƯƠNG 210
NHÂN HỌC ĐẠI CƯƠNG 218
PHONG CÁCH HỌC TIẾNG VIỆT 224
VĂN HỌC VIỆT NAM ĐẠI CƯƠNG 229
8.2. Kiểm tra, đánh giá định kì: 20% tổng điểm 231
9.2. Học liệu tham khảo thêm 231
Học phần này bao gồm các kiến thức về văn học dân gian, văn học trung đại và văn học hiện đại Việt Nam. 232
Văn học hiện đại Việt Nam(thế kỉ XX) là phần thứ ba của học phần, cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về văn học Việt Nam thời hiện đại (chủ yếu viết bằng Quốc ngữ) trong tiến trình hiện đại hoá và hội nhập khu vực, quốc tế. Phần Văn học hiện đại Việt Nam trong giáo trình chung này, sẽ cung cấp cho sinh viên một cái nhìn biện chứng, toàn diện về lịch sử văn học dân tộc thời hiện đại. Sinh viên sẽ tiếp cận, nhận biết đầy đủ tiến trình văn học Việt Nam thế kỉ XX qua các thời kì qua trọng: từ đầu thế kỉ XX đến 1945, từ 1945 đến 1975 và từ 1975 đến hết thế kỉ XX. Ngoài nhiệm vụ trình bày diện mạo, quy luật phát triển văn học hiện đại của dân tộc, phần ba của môn học này, sẽ cung cấp cho sinh viên phương pháp tiếp cận các trào lưu, phương pháp sáng tác, các khuynh hướng phong cách, các thể loại văn học. Đồng thời sinh viên sẽ có kinh nghiệm để tiếp cận các hiện tượng văn học phức tạp, từ đó, có bản lĩnh nghề nghiệp trong tương lai. 233

tải về 2.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   290
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương