Mô HỌc gan bs. Trần Kim Thươngtải về 6.57 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích6.57 Mb.
#1630


TUYẾN TIÊU HOÁ

   • Gan.
   • Tuyến nước bọt.
   • Tuyến tụy

MÔ HỌC GAN

 • BS. Trần Kim ThươngMỤC TIÊU

 • Liệt kê được các thành phần nằm trong khoảng cửa.

 • Nắm được cấu tạo mô học của các thành phần nằm trong tiểu thùy gan.NỘI DUNG:

 • Gan là tuyến tiêu hóa lớn nhất.

 • Nhiều chức năng quan trọng.

 • Nguồn gốc: từ nội bì phôi

 • Ngoài cùng là biểu mô của phúc mạc.

 • Bao gan (bao glisson): là bao liên kết

 • Rốn gan: TM cửa, ĐM gan, ống gan và mạch bạch huyết.

 • Gồm tiểu thùy gan và khoảng cửa.I. TIỂU THÙY GAN

  • Là đơn vị cấu tạo chức năng của gan.
  • Hình lục giác.
  • Trường hợp xơ gan vách liên kết phát
  • triển các tiểu thùy gan bị teo lại.
  • Gồm: Mao mạch nan hoa, Bè Remak,
  • TM trung tâm tiểu thùy, khoảng Disse,
  • tiểu quản mật.


Tiểu thùy gan

1. Mao mạch nan hoa: (Mao mạch trong tiểu thùy)

 • Kiểu xoang, Không có màng đáy chạy hướng vào TM trung tâm theo kiểu nan hoa.

 • Thành: TB nội mô, không liên tục, tế bào Kupffer, nguồn gốc: mono bào.

 • Giữa mao mạch và TB gan có 1 khoảng gọi là khoảng Disse.

 • TB tích mỡ: hình dạng không nhất định nằm giữa các TB gan và các TB nội mô.Mao mạch nan hoa

2. Bè Remak: (Bè dây tế bào gan)

 • - Gồm 2 dãy TB gan xếp hướng vào tâm

 • tiểu thùy.

 • - Giữa 2 dãy TB có 1 ống tiểu quản mật.

 • ** Tế bào gan:

  • Hình đa diện hoặc khối vuông.
  • Nhân hình cầu ở trung tâm (có thể đa nhân).


Bè Remak = dây tế bào gan3. Tiểu quản mật:

 • - Ống nhỏ, không có thành riêng.

 • - Phức hợp LK giữa các TB gan ngăn cản

 • không cho bilirubin vào MM.

 • - Khi TB gan bị thoái hóa, mật vào mao

 • mạch nan hoa gây biểu hiện vàng da.

4. Tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy:

 • - Nằm ở giữa tiểu thùy gan.

 • - Tương đối lớn, thành có 1 ít MLK.

 • - Nhận máu từ các mao mạch, TM sau

 • tiểu thùy tập trung lại thành TM ra

 • khỏi gan đổ vào TM chủ dưới.

5. Khoảng Disse:

 • Là khoảng siêu vi

 • - Giữa TB gan và TB nội mô.

 • - Giữa TB gan và TB Kupffer.

 • - Giữa bè Remack và TB Kupffer.

 • - Giữa bè Remack và TB nội mô.II. KHOẢNG CỬA:

 • Nằm giữa các gốc tiểu thùy gan.

 • Khoảng cửa chứa:

 • - Động mạch gan:

 • Lòng hẹp, thành dầy, nhỏ hơn TM

 • cửa và ống mật.

 • - Tĩnh mạch cửa:

 • Lòng rộng, thành mỏng.

 • - Ống mật:

 • BM vuông đơn, ống lớn: BM trụ đơn.Khoảng cửa

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

 • 1. GS. Trương Đình Kiệt, 1994, Mô Học, NXB Y học.

 • 2. PGS.TS.BS. Nguyễn Trí Dũng, TS.BS. Phan Chiến Thắng, 2005, Mô học, NXB Y học.

 • 3. Liz Carlos Juunqueira, 2003, José Carneiro, Basic Histology, Lange Medical Books McGraw-Hill, tenth editon, United States of American.

 • 4. José Carneiro, Louis C. Junqueira & John A. Long, 1971, Basic Histology, Lange Medical Books McGraw-Hill, United States of American.


tải về 6.57 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương