Mã ĐỀ thi 1 Câu 1: Cho cấp số cộng với và. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng A. – B. C. D. 3 Câu 2tải về 8.72 Mb.
trang1/58
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2020
Kích8.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2019

Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông

ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
MÃ ĐỀ THI 121
Câu 1: Cho cấp số cộng với . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

A. – 4 B.4 C. 8 D. 3

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương