Mã ĐỀ: 201 trưỜng thcs tt vĩnh tưỜNGtải về 13.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích13.9 Kb.

PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG


MÃ ĐỀ: 201
TRƯỜNG THCS TT VĨNH TƯỜNG

ĐỀ KHẢO SÁT NGẪU NHIÊN NĂM HỌC 2016-2017

Môn: Toán 6

(Thời gian làm bài: 60 phút)


Câu 1: (2đ) Thực hiện phép tính.

a, 25(-124) + 124.25

b, 7.52 – 6.42

c, (-47) + (-53) – 200

d, (-3)2.64 + 9.36

Câu 2: (3đ) Tìm x € z biết:

a, x – 2 = 10

b, 2x – 9 = 32 – 3

c, |x – 3 | + 4 = 6

d, 3(x + 5) = - 9

Câu 3: (3đ)

a, Tìm UCLN (16 và 30)

b, Tìm BCNN (7 và 9)

c, Từ đẳng thức: (-2).6 = 4.(-3)

Hãy lập các cặp phân số bằng nhau.

Câu 4: (2đ)

Cho đoạn thẳng MN= 8cm. Trên tia MN lấy điểm A sao cho MA = 4cm.

a , Điểm A có nằm giữa 2 điểm M và n không? Vì sao?

b ,So sánh AM và AN

c , Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng MN không? Vì sao?

-------------------------HẾT--------------------------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

ĐÁP ÁN

Câu 1: (2đ) Mỗi ý đúng 0,5đ

a , 25(-124) + 124.25 = 25(-124 + 124) = 25.0 = 0

b , 7.52- 6.42 = 7.25 – 6.16 = 175 – 96 = 79

c , (-47) + (-53) -200 = -(47 + 53) – 200 = -100 - 200 = -300

d , (-3)2.64 + 9.36 = 9.64 + 9.36 = 9(64 + 36) = 9.100 = 900

Câu 2: (3đ) Mỗi ý đúng 1đ

a, x – 2 = 10 c, |x – 3| + 4 = 6

x = 10 + 2 |x – 3| = 6 – 4

x = 12 |x – 3 | = 2

Vậy x = 12 TH1: x – 3 = 2

b, 2x – 9 = 32 : 3 x = 5

2x – 9 = 3 TH2: x – 3 = - 2

2x = 3+ 9 x = 1

2x = 12 Vậy x = 5 hoặc x =1

x = 6


Câu 3:

a, UCLN (16 và 30) = 2 (1đ)

b, BCNN (7 và 9) =63 (0.5đ)

c, Từ: -2.6 = 4.(-3). Ta lập các cặp phân số bằng nhau: (1.5đ); ; ;

Câu 4:

a , Điểm A có nằm giữa 2 điểm m và n vì MA < MN ( 4 < 8)

b, Vì A nằm giữa M và N nên ta có: MA + AN = MN

4 + AN = 8  • AN = 8 -4 (cm)

c, Điểm A là trung điểm của MN vì A nằm giữa M và N; A cách đều M và N.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương