Lập trình căn bản Tóm tắt lý thuyết và bài tậptải về 1.01 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2017
Kích1.01 Mb.
#2884
1   2   3   4   5   6

Sai :

for(int i=0, i

{

printf(“a[%d]: ”,i);scanf(“%d”,&a[i]);

}

Sửa thành:

for(int i=0; i; i++)

{

printf(“a[%d]: ”,i);scanf(“%d”,&a[i]);

}

6) Function call missing ) : Thiếu dấu phẩy phân cách giữa phần định dạng và danh sách biến trong hàm printf và scanf.  Thêm dấu phẩy giữa phần định dạng và danh sách biến.

Sai :

for(int i=0; i

{

printf(“a[%d]: ”i);scanf(“%d”,&a[i]);

}

Sửa thành:

for(int i=0; i

{

printf(“a[%d]: ”,i);scanf(“%d”,&a[i]);

}

LỖI KHAI BÁO

1) Declaration terminated incorrectly : Khai báo tên biến trùng với tên hằng đã định nghĩa trước  Đổi tên biến.


Sai :

#define MAX 100

void main()

{

int MAX;}

Sửa thành:

#define MAX 100

void main()

{

int x;}

2) Multiple declaration for 'i' : Khai báo biến trùng tên, khai báo nhiều lần.  Kiểm tra và bỏ bớt khai báo lại biến hoặc đổi tên biến khác.Sai :

int i;


for(int i=0; iscanf(“%d”,&a[i][j]);Sửa thành:

int x;


for(i=0; iscanf(“%d”,&a[i][j])


3) Undefined symbol 'a' : Sử dụng biến a chưa khai báo  Khai báo biến aSai :

printf(“Nhap vao n:”);

scanf(“%d”, &n);
Sửa thành:

int n;


printf(“Nhap vao n:”);

scanf(“%d”,&n);


4) Declaration syntax error : Thiếu dấu ; sau khai báo biến.  Bổ sung dấu ; sau khi kết thúc khai báo biến.Sai :

int n


Sửa thành:

Int n;


THƯ VIỆN HÀM HOẶC SAI TÊN HÀM

Function 'printf' should have a prototype Function 'scanf' should have a prototype Function 'XXX' should have a prototype : Thiếu sai báo thư viện hàm nếu sử dụng hàm thư viện, ngược lại phải kiểm tra xem có khai báo nguyên mẫu hàm, hoặc gọi sai tên hàm.  Bổ sung #include và #include

f. Debug

Mặc dù chương trình không còn lỗi nhưng khi chạy chương trình vẫn ra kết quả sai, những lỗi đó có thể là:

• Dùng chấm phẩy sau: if, else, for, while, … mà chưa thực hiện lệnh.

• Định dạng nhập xuất sai hay khai báo sai kiểu dữ liệu.

• Chia cho 0.

• Không có điều kiện dừng (điều kiện dừng sai).

• Phân tích thuật toán thiếu (chưa vét hết các trường hợp) hoặc sai.

Các thao tác debug:

• Nhấn F7 hoặc F8 để chạy từng bước (nếu không có lỗi khi biên dịch)• F7: Đi từng lệnh của hàm con nếu có gọi hàm.

• F8: không vào chi tiết từng lệnh khi gọi đến hàm con (chỉ đưa ra kết quả của hàm con).  Quan sát vệt sáng để biết chương trình đang thực hiện đến vị trí lệnh nào.

• Nhấn Ctrl+F7 (hoặc nhấn phím Insert nếu đã có cửa sổ Watch): Nhập vào biến cần theo dõi giá trị các biến khi thực hiện xong lệnh hay hàm nào đó.

• Có thể xóa biến trên cửa sổ Watch bằng cách chọn biến trên cửa sổ Watch và nhấn phím Delete.

• Nếu không thấy cửa sổ hiển thị giá trị biến (Watch) nhấn Alt+W+W hoặc vào menu Window chọn Watch.• Nếu muốn bỏ qua một đoạn nào đó (tức không cần kiểm tra đọan đó) thì nhấn F4 để chương trình thực thi tới vị trí dòng của dấu nháy rồi dừng lại đó (dấu nháy phải tại vị trí những dòng phía sau của vệt sáng, nhấn F6 để chuyển qua lại các cửa sổ).

• Muốn thay đổi giá trị của biến ta dùng phím Ctrl+F4 để hiển thị cửa sổ.

• Nhập vào tên biến ở ô Expression, chọn nút Evaluate (hoặ nhấn Enter), ô Result sẽ hiển thị kết quả tại thời điểm đó, sau đó nhập giá trị mới cho biến tại ô New Value �� Enter (dùng phím tab để di chuyển vị trí chọn).• Ngoài ra có thể đánh dấu để chương trình thực thi đến vị trí đánh dấu (khi chưa chạy từng bước) dùng phím F8 để đánh dấu ngay vị trí dấu nháy. Vị trí đánh dấu sẽ có vệt sáng màu đỏ.• Có thể đánh dấu nhiều vị trí khác nhau. Nhấn Ctrl+F9 để chương trình thực thi đến vị trí đánh dấu theo thứ tự từ trên xuống dưới, đồng thời cũng có thể dùng phím F7 hoặc F8 giống như trên để chạy từng bước.

• Ngoài ra, có thể dùng phím ALT+F5 để xem kết quả xuất trong quá trình debug (để kiểm tra nhập xuất).

• Trong quá trình chạy từng bước có thể kết thúc bằng cách nhấn Ctrl+F2.g. Các thao tác liên quan đến cửa sổ Watch

• Di chuyển cửa sổ Watch: Chọn cửa sổ Watch, nhấn Ctrl+F5. Sau đó dùng phím mũi tên để di chuyển cửa sổ tới vị trí mới. Nhấn phím Enter.• Thay đổi kích thứơc cửa sổ Watch (khi đang chọn bằng Ctrl+F5 trên cửa sổ Watch) nhấn Shift + phím mũi tên rồi nhấn phím Enter.

Trang


tải về 1.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương