LớP: quản trị K22 – ĐÊM 3 ĐỀ TÀI: XÂy dựng kế hoạch marketing cho sản phẩMtải về 0.7 Mb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích0.7 Mb.
#3015
1   2   3   4   5   6   7Kết quả khảo sát

 1. Giá trị thể hiện tính cách thương hiệu của Clear men

Đánh giá: • Số lượng câu hỏi: 3

 • Giá trị tính cách thương hiệu – Không hài lòng: (28% + 54%)/3 = 27,33%

 • Giá trị tính cách thương hiệu – Hài lòng: (41% + 5%)/3 = 15%

 1. Sự khác biệt của thương hiệu Clear men

Đánh giá: • Số lượng câu hỏi: 3

 • Sự khác biệt thương hiệu – Không đồng ý: (7% + 41%)/3= 16%

 • Sự khác biệt thương hiệu – Đồng ý: (106% + 11%)/3 = 39%

 • Clear men khác biệt với các thương hiệu khác (46% đồng ý, 16% không đồng ý).

 • Sử dụng clear men có tính cách rất riêng so với thương hiệu khác (44% đồng ý, 9% không đồng ý).

 • Nam giới sẽ lôi cuốn khi sử dụng Clear Men (17% đồng ý, 20% không đồng ý)
 1. Nhận diện thương hiệu Clear menĐánh giá: • Số lượng câu hỏi: 6

 • Nhận diện thương hiệu – Không hài lòng: (19% + 49%)/6 = 11,33%

 • Nhận diện thương hiệu – Hài lòng: (268% + 87%)/6 = 59,17%

 • Clear men được người dùng biết đến (50%, không biết đến 8%)

 • Sự nổi bật, dễ dàng biết đến clear men khi xếp với thương hiệu khác: 50%, không dễ 7%

 • Dễ dàng phân biệt Clear men với các thương hiệu khác (50%), không dễ (9%)

 • Dễ dàng nhớ lại clear men (dễ: 27%), (khó: 19%), (bình thường: 54%)
 1. Chất lượng cảm nhận Clear men

Đánh giá: • Chất lượng cảm nhận không hài lòng: (30% + 41%)/7= 10,14%

 • Chất lượng cảm nhận hài lòng: (220% + 66%)/7 = 40,86%
 1. Giá trị cảm nhận Clear men

Đánh giá: • Số lượng câu hỏi: 3

 • Giá trị cảm nhận – Không hài lòng: (22% + 25%)/3 = 15,66%

 • Giá trị cảm nhận – Hài lòng: (90% + 115%)/3 = 68,33%
 1. Giá cả cảm nhậnĐánh giá: • Số câu hỏi: 4

 • Giá cả cảm nhận – Không hài lòng: (17% + 63%)/4 = 20%

 • Giá cả cảm nhận – Hài lòng: (139% + 17%)/4 = 39%
 1. Các hình thức quảng cáo


Đánh giá:

 • Số lượng câu hỏi: 5

 • Hình thức quảng cáo – Không hài lòng: (14% + 33%)/5 = 9,4%

 • Hình thức quảng cáo – Hài lòng: (159% + 39%)/5 = 39,6%
 1. Các hình thức khuyến mãiĐánh giá: • Số lượng câu hỏi: 4

 • Hình thức khuyến mãi – Không hài lòng: (17% + 48%)/4 = 16,25%

 • Hình thức khuyến mãi – Hài lòng: (97% + 11%)/4 = 27%
 1. Hệ thống kênh phân phối

Đánh giá: • Số lượng câu hỏi: 3

 • Hệ thống kênh phân phối – Không hài lòng: (7% + 12%)/3 = 6,3%

 • Hệ thống kênh phân phối – Hài lòng: (118% + 60%)/3 = 59,33%
 1. Lòng trung thành

Đánh giá: • Số câu hỏi: 5

 • Lòng trung thành – Không hài lòng: (40% + 73%)/5 = 22,6%

 • Lòng trung thành – Hài lòng: (118% + 43%)/5 = 32,2%
Каталог: books -> luan-van-de-tai -> luan-van-de-tai-cao-hoc
luan-van-de-tai-cao-hoc -> TrưỜng đẠi học dưỢc hà NỘi bộ MÔn hóa dưỢc tiểu luận học phầN: HÓa trị liệU
luan-van-de-tai-cao-hoc -> TrưỜng đẠi học dưỢc hà NỘi tiểu luận môN: HÓa trị liệU
luan-van-de-tai-cao-hoc -> Phần I, Lời mở đầu
luan-van-de-tai-cao-hoc -> Tiểu luận cao học môN: HÓa trị liệU Đề tài: Bệnh ung thư máu và các liệu pháp điều trị Học viên: Nguyễn Văn Cường
luan-van-de-tai-cao-hoc -> Tiểu luận các loại vắc xin và CÁc vắc xin hiệN Đang đƯỢc lưu hành học viêN : Lê Anh Tuấn mshv : 1211099
luan-van-de-tai-cao-hoc -> Khoa quản trị kinh doanh tiểu luận cao học môN: quản trị nguồn nhân lựC
luan-van-de-tai-cao-hoc -> Hiệp định chống bán phá giá của wto và Luật chống bán phá giá của Hoa kỳ. Những thách thức, khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam
luan-van-de-tai-cao-hoc -> Tiểu luận môN: HÓa trị liệU Đề tài
luan-van-de-tai-cao-hoc -> Đề cương tiểu luận nhóm 2
luan-van-de-tai-cao-hoc -> Xây dựng kế hoạch Marketing cho sản phẩm Trà xanh Không độ năm 2014

tải về 0.7 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương