Lĩnh vực nghiên cứu của các giảng viêNtải về 39.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích39.96 Kb.

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CỦA CÁC GIẢNG VIÊNSTT

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh

Họ tên, học vị, chức danh khoa học

Số lượng nghiên cứu sinh có thể nhận

1

 • Xây dựng các qui chuẩn để tìm phương án tối ưu hóa trong chọn lựa công nghệ và giải pháp đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm.

 • Xây dựng các tiêu chuẩn để xác định những nhân tố quan trọng trong việc chọn lựa và triển khai dự án đầu tư có hiệu quả.

 • Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả một số mặt hàng thiết yếu. Thông qua các nghiên cứu thực nghiệm để xây dựng môi trường mô phỏng làm cơ sở cho dự báo biến động giá cả.

 • Hệ thống quản trị thông minh trong quản trị tác nghiệp và nâng cao chất lượng sản phẩm.

 • Áp dụng các phương pháp thống kê trong sản xuất kinh doanh để triển khai ứng dụng qui trình quản lý theo phương pháp Six Sigma và Lean trong sản xuất.

PGS.TS. Hồ Thanh Phong

(htphong@hcmiu.edu.vn)1

2

 • Các vấn đề về hình thức sở hữu vốn và văn hóa tổ chức doanh nghiệp ở các nước đang chuyển đổi.

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp thông qua việc xử lý khiếu nại khách hàng.

 • Nghiên cứu tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Những bài học kinh nghiệm sau khi cổ phần hóa.

 • Xây dựng tiêu chí định giá doanh nghiệp phù hợp với điều kiện hiện tại của doanh nghiệp Việt Nam.

 • Các vấn đề về quản trị doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa.

 • Vấn đề tái cấu trúc vốn qua hành vi tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam.

 • Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay tại các doanh nghiệp Việt Nam.

 • Những bất cập trong hệ thống kế toán Việt Nam trong quá trình hội nhập thế giới.

 • Vấn đề chuyển giá tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

PGS.TS. Võ Thị Quý

(vtquy@hcmiu.edu.vn)1

3

 • Đánh giá hiệu quả hoạt động R&D tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và các doanh nghiệp trong nước.

 • Vấn đề quản lý các doanh nghiệp FDI tại các khu công nghiệp và khu chế xuất.

 • Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

 • Các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp phụ trợ và hình thành chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

 • Các vấn đề liên quan đến cán cân thương mại và cán cân thanh toán trong bối cảnh toàn cầu hóa.

 • Những thách thức của doanh nghiệp Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

TS. Hồ Nhựt Quang

(hnquang@hcmiu.edu.vn)1

4

 • Cơ cấu vốn, chính sách cố tức và các dự án mua bán sáp nhập trong nền kinh tế mở

 • Ảnh hưởng của đầu tư nước ngoài lên nền kinh tế Việt Nam ở cấp vi mô lẫn vĩ mô

 • Nghiên cứu những vấn đề liên quan tới việc cổ phần hóa của các cơ sở nhà nước

 • Chính sách điều hành tỷ giá và tác động của chính sách lên sự phát triển của nền kinh tế

 • Hội nhập kinh tế và những ảnh hưởng lên sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

TS. Nguyễn Kim Thu

(nkthu@hcmiu.edu.vn)2

5

 • Các hoạt động sáp nhập doanh nghiệp ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và giá cổ phiếu?

 • Quản trị rủi ro trong hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng.

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và các tỉnh.

 • Tái cấu trúc doanh nghiệp ảnh hưởng đến quyền lợi và cơ hội nghề nghiệp của người lao động.

 • Doanh nghiệp Việt Nam đã sẵn sàng cho việc hội nhập sâu rộng chưa?

 • Quản lý nhà nước có ảnh hưởng như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp FDI.

 • Đánh giá nhu cầu sử dụng các dịch vụ tư vấn tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.

TS. Nguyễn Văn Phương

(nvphuong@hcmiu.edu.vn)1

6

 • Thay đổi công nghệ mới đã ảnh hưởng như thế nào đến phát triển và thay đổi chiến lược đầu tư trong ngành công nghiệp dệt may trên thế giới và Việt Nam?

 • Xu thế sản xuất theo công nghệ sạch và xanh có tác động như thế nào đến các nước đang phát triển?

 • Sử dụng phương pháp đánh giá kiểm tra đo lường chất lượng sản phẩm theo công nghệ hiện đại có ảnh hưởng như thế nào đến nhu cầu đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp Việt Nam?

 • Những rủi ro vô hình trong việc lựa chọn công nghệ mới.

TS.

Hồ Thị Bích Vân

(htbvan@hcmiu.edu.vn)


1

7

 • Ảnh hưởng của văn hóa đến tinh thần khởi nghiệp của giới trẻ.

 • Giải pháp nâng cao năng lực công nghệ và R&D ở các doanh nghiệp.

 • Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn để đánh giá sản phẩm có lợi thế cạnh tranh ở các địa phương, ngành nghề và doanh nghiệp.

 • Xây dựng mô hình phát triển vườn ươm doanh nghiệp công nghệ.

 • Đánh giá trình độ công nghệ ở các ngành và doanh nghiệp đầu ngành của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.

TS. Nguyễn Quỳnh Mai

(nqmai@hcmiu.edu.vn)1

8

 • Phát triển du lịch gắn liền với hoạt động cộng đồng và phát triển kinh tế.

 • Hiệu quả của mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp, mối quan hệ nhằm mở rộng quảng bá tiếp thị cho doanh nghiệp.

 • Quản trị phát triển du lịch – khách sạn và nhà hàng.

 • Nghiên cứu tiếp thị: hành vi người tiêu dùng (khách hàng/khách du lịch)

 • Hành vi tổ chức (Organizational behavior) – các phong cách lãnh đạo và hành vi của người lao động.

 • Nghiên cứu trong lĩnh vực khởi nghiệp và đạo đức doanh nghiệp.

TS. Mai Ngọc Khương

(mnkhuong@hcmiu.edu.vn)2

9

 • Phân tích năng suất và hiệu quả  của hệ thống ngân hàng, các công ty bảo hiểm sử  dụng các chỉ số năng suất.

 • Các yếu tố quyết định hiệu quả và năng suất.

 • Hiệu quả và năng suất với các biến kiểm soát quản lý rủi ro.

 • Sáp nhập và mua lại. Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng.

 • Năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng và các định chế tài chính.

 • Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh.

 • Phân tích hội tụ năng suất trong các ngành kinh tế. Bẫy thu nhập trung bình.

 • Các phương pháp định lượng trong xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp.

TS. Nguyễn Phương Anh

(npanh@hcmiu.edu.vn)2

10

 • Thị trường chứng khoán

TS. Cao Minh Mẫn

(cmman@hcmiu.edu.vn)2

11

TS. Nguyễn Như Tỷ

(nhutynguyen@hcmiu.edu.vn)1

12

 • Hành vi cá nhân/tổ chức, program evaluation (including project, program and policy), marketing, social capital, public administration.

TS. Hà Minh Trí

(hmtri@hcmiu.edu.vn)2

13

-   Public governance, e-government, public service performance, public organizational change and innovation.

-   Organizational behavior: Job satisfaction, employee motivation, engagement, commitment, employee turnover and retention, leadership traits, effects of leadership on org performance, Corporate culture, organizational performance.

-   Customer’s behavior: Service quality, customer’s satisfaction, perceive attitude, purchase intention, purchase decision, customer’s loyalty.

-   Supply chain management and logistics.TS. Nguyễn Ngọc Duy Phương

(nndphuong@hcmiu.edu.vn)2Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương