Lòng Hiếu của Chim Oanh Vũ Oanh Vu Bird’s Piety Mục Đích của Bài Họctải về 42.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.12.2018
Kích42.79 Kb.

Lòng Hiếu của Chim Oanh Vũ

Oanh Vu Bird’s Piety

Mục Đích của Bài Học

Sau khi học bài này, chúng ta sẽ: • Hiểu về Lòng Hiếu Thảo của một người con đối với Cha Mẹ.

 • Áp dụng tu tập những đức tính tốt như lòng Hiểu Thảo và lòng Từ Bi vào trong cuộc sống.
Lesson Objectives

After studying this lesson, one should: • Understand the true meaning of a child’s filial piety toward his parents.

 • Apply and practice Piety and Compassion to one’s daily life.

Chuyện Tiền Thân

Thuở xưa ở núi Tuyết Sơn có một con chim Oanh Vũ thường đi kiếm trái cây thơm chín về dâng cha mẹ đang bị mù. Bấy giờ có một ông chủ ruộng vừa mới cấy lúa và phát nguyện rằng: • Lúa tôi trồng đây xin nguyện cho chúng sanh dùng.

Chim Oanh Vũ nghe vậy lấy làm mừng rỡ nên thường đến ruộng đó lấy lúa về nuôi cha mẹ.


Một hôm người chủ ruộng đi thăm lúa thấy chim trùng phá hoại lúa liền đặt lưới bẫy và bắt được chim Oanh Vũ. Chim Oanh Vũ thưa rằng:

 • Trước đây ông có lòng tốt cho mọi loài khi cần có thể đến lấy lúa để ăn. Do đó tôi mới dám lấy lúa của ông, tại sao ông lại bắt tôi?

Người chủ ruộng hỏi: • Chim lấy lúa làm gì?

Chim Oanh Vũ trả lời nhẹ nhàng: • Cha mẹ của tôi bị mù nên không thể tự bay đi kiếm thức ăn được do đó tôi phải lấy lúa về nuôi cha mẹ.

Nghe xong người chủ ruộng lấy làm cảm phục và thương xót hoàn cảnh của Chim. Liền thả chim ra và cho phép chim Oanh Vũ từ nay về sau lấy lúa mà dùng.


Chim Oanh Vũ là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Người chủ ruộng là tiền thân của ngài Xá Lợi Phất.

Story of Buddha’s Past Life

A long time ago on Tuyet Son Mountain, there was an Oanh Vu bird whose parents were blind. Because the parents were not able to find their food, the Oanh Vu bird always looked for fresh, ripe fruits to offer to its parents. One day, there was a farmer who announced: • The fine wheat I have just harvested are available for all living creatures to use.

Hearing those words, the Oanh Vu bird was joyous and often went to his farm to bring home fresh wheat for its parents.


One day, while the farmer was checking his wheat, he saw the Oanh Vu bird in his wheat field. He set up a trap to catch the Oanh Vu bird. When the farmer trapped the Oanh Vu bird, it pleaded:

 • Your kind offering is the reason why I come here and take your wheat. Why are you now catching me?

The farmer asked: • Why are you taking the wheat?

The Oanh Vu bird replied: • My parents are blind and cannot search for food. Therefore, I bring this wheat home to offer to them.

After listening to the Oanh Vu bird's explanation, the farmer was emotionally touched and sympathetic to the Bird's pious behavior. Upon releasing the Oanh Vu bird, the farmer gave it permission to take as much wheat as it needed from this day forward.
In their past lives, the Oanh Vu bird was one of the former lives of Sakyamuni Buddha and the farmer was Sāriputta (Xá Lợi Phất) Bodhisattva.


Tóm Lược

Câu chuyện kể về lòng hiếu thảo và thương yêu Cha Mẹ rất nhiều của Chim Oanh Vũ và lòng Từ Bi của ông chủ ruộng để giúp đỡ người và thú vật. Chúng ta nên thực hành sự kính trọng, thương mến và hiếu thảo với Cha Mẹ và phát tâm Bố Thí cho chúng sanh – người và thú vật như Chim Oanh Vũ và Ông Chủ ruộng.Summary

This story describes Oanh Vu bird’s great love and piety toward its parents and the farmer’s great compassion and kindness to help others. We should follow the Oanh Vu bird’s example by practicing respect, love, and piety toward our parents. We should follow the farmer’s example by practicing generosity and compassion toward all people and animals.c:\users\phillip.tran\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\vongtrong.png

Em Tu Tập – I Practice:

Lòng Hiếu của Chim Oanh Vũ

Oanh Vu Bird’s Piety

Áp dụng bài học vào cuộc sống (Applying the lesson to our daily lives):


Em học và làm theo Lời Phật dạy:

I learn and follow the Buddha teaching:

 1. Kính trọng và tỏ lòng hiếu thảo đến với Ông Bà, Cha Mẹ, ví dụ:

 1. Không cãi lời hoặc làm những hành động không kính trọng Ông Bà, Cha Mẹ.

 2. Chăm sóc Ông Bà, Cha Mẹ khi họ không được khỏe.

 3. Học hành giỏi để Ông Bà, Cha Mẹ vui lòng.

 4. Phụ giúp Ông Bà, Cha Mẹ trong công việc nhà, như là dọn dẹp phòng chúng ta ngăn nắp, quét nhà, v.v.

 5. Chào hỏi Ông Bà, Cha Mẹ trước khi đi hoặc khi về nhà.
 1. Thực Hành Hạnh Từ Bi, ví dụ:

 1. Không cố tâm bắt hại hay giết chết các con vật.

 2. Hãy giúp đỡ những người nghèo, người thiếu may mắn, và những người cần giúp đỡ.

 3. Chia xẻ những gì tốt, đẹp mình đang có với người khác.

 1. Be pious and show respect to our grandparents, parents, and elders. For example:

 1. Do not disobey or disrespect our grandparents, parents, and elders.

 2. Take care of our grandparents, parents, and elders when they do not feel well.

 3. Do well in school so our grandparents, parents, and elders will be proud.

 4. Help our grandparents, parents, and elders with household chores, such as keeping our bedroom clean, sweeping the floor, etc.

 5. Respectfully greet them when we leave or come home.

 1. Practice developing kindness and compassion. For example:

 1. Do not harm, catch, or kill animals.

 2. Help the poor, less fortunate, and those who need our help.

 3. Share the good things we have with others.
c:\users\phillip.tran\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\vongtron.jpg

Bài Tập 1 / Assignment 1:

Lòng Hiếu của Chim Oanh Vũ

Oanh Vu Bird’s Piety

 1. Điền Vào chổ tróng (Fill in the blank):

Tóm Lược - Ý Nghĩa của Câu Chuyện
Câu chuyện kể về lòng _________________ và thương yêu Cha Mẹ rất nhiều của Chim Oanh Vũ và lòng _________________ của ông chủ ruộng để giúp đỡ người và thú vật. Chúng ta nên thực hành ____________________ ___________________ ___________________ với Cha Mẹ và phát tâm ________________ cho chúng sanh – người và thú vật như Chim Oanh Vũ và Ông Chủ ruộng.

Summary – The Lesson of the Story
This story describes Oanh Vu bird’s great love and __________________ toward its parents and the farmer’s great __________________ and kindness to help others. We should follow the Oanh Vũ bird’s example by ____________________, ________________, __________________ toward our parents. We should follow the farmer’s example by practicing ____________________and ______________________ toward all people and animals.
 1. Em vẽ (Drawing):

Vẽ một cảnh yêu thích của em trong câu chuyện này và ghi những gì em thích trong câu chuyện.

(Draw your favorite scene in this story and write what you like about the story):
Bài Tập 2 / Assignment 2:

Lòng Hiếu của Chim Oanh Vũ

Oanh Vu Bird’s Piety

 1. Thủ Công (Heart Bird Paper craft):

Mỗi em cắt ra nhiều trái "tim" giấy, và dán lại thành Chim Oanh Vũ, Cha Mẹ của chim Oanh Vũ, và Ông Chủ Ruộng. Có thể em nào làm đẹp nhất và dùng nhiều "tim giấy" nhất sẽ được phần thưởng.

Each child cut out many "hearts" of paper, and then glued them to Oanh Vu Bird, Parent of Oanh Vu, and Fielder. Perhaps the most beautiful and most used paper hearts will be rewarded. 1. Make a bird art out of candies, beans, etc:Teacher’s Guide – Tài Liệu Tham Khảo cho Giáo Viên: c:\users\phillip.tran\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\thanh.gif

Lòng Hiếu của Chim Oanh Vũ

Oanh Vu Bird’s Piety


 1. Chọn bài tập làm trong lớp, trò chơi, quiz, v.v., mà thấy thích hợp để giúp các em hiểu bài học dễ dàng.

(Choose any of the Supplements (homework, crafts, quiz, etc.) to use that may help your students better understand the lesson.)


 1. BÀI CA

Chim Oanh


Con chim nào hiếu thảo mẹ cha

Con chim nào hái trái nuôi mẹ

Con chim nào nhân từ lễ phép

Con chim này tên gọi là chim Oanh

Chim Oanh ngoan lượn bay khắp phương trời

Gương hiếu thảo rạng ngời núi Tuyết Sơn

Chim Oanh ngoan lượn bay về muôn lối

Gieo cho đời sáng ngời đạo từ bi.


Yêu Mến Mẹ Cha
Yêu mến Mẹ Cha, yêu trên đầu em,

Yêu mến Mẹ Cha, trong quả tim này,

Yêu mến Mẹ Cha, trên hai đầu gối,

Yêu mến Mẹ Cha, trên toàn thân em. 1. TRÒ CHƠI

CHIM OANH VŨ HIẾU THẢO
Cách chơi: Mỗi em chọn cho mình một tiếng kêu của loài chim mà em thích. Sau đó 1 em sẽ là chim vừa đi hoặc chạy chậm xung quanh bên trong vòng tròn và tạo âm thanh như Chim đang kêu ríu rít. Em đến một người đứng trong vòng tròn và nói: Mời Ba dùng cơm, hoặc mời Mẹ uống nước, hoặc mời Bà ăn bánh, hoặc mời Ông uống trà, ….. Những người chơi trong vòng tròn thì khi nghe chim nói như vậy liền nói “Oh, Chim hiếu thảo quá”. Trò chơi tiếp tục khi người được bạn mời ăn/uống … sẽ làm chim Oanh Vũ. Người điều khiển có thể thay đổi cho phù hợp trình độ các em để gây thêm hứng thú như có thể thay “Oh, (tên của em đoàn sinh) hiếu thảo quá”.
Каталог: TLPP Oanh -> files
files -> Em Đến Chùa I go to the Temple Câu Chuyện Ngắn
files -> Cách Thức Xử Dụng Chuông Mõ How to Use the Bell and Wooden Gong
files -> Hoàng Tử Nhẫn Nhục và Lòng Hiếu Thảo Prince Nhẫn Nhục and His Piety
files -> Em Niệm Phật I reflect and Recite the Buddha’s Name Mục Đích của Bài Học
files -> Người Đạo Sĩ Chí Hiếu The Very Pious Monk
files -> Ba Ngôi Báu The Three Jewels Mục Đích của Bài Học
files -> Tâm Từ Vô Lượng Great Loving-Kindness Mục Đích của Bài Học
files -> Ý Nghĩa Lễ Phật và Tụng Niệm The Meaning of Worshipping the Buddha and Chanting Reflection
files -> Bài Sám Hối The Repentance Chant Mục Đích của Bài Học
files -> Huy Hiệu Hoa Sen The Lotus Emblem Mục Đích của Bài Học


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương