Lịch sử phông và ĐƠn vị hình thàNH phông lưu trữtải về 70 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.11.2017
Kích70 Kb.
#1056

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÚNG CỬ

HỘI ĐỒNG NHẦN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA VI

KHU PHỐ HỒNG BÀNG

Đơn vị I: 1. Ông Trần Kiên 17.834 phiếu 96,9

2. Bà Nguyễn Thị Ân 17.445 phiếu 94,78

3. Ông Trịnh Văn Tài 17.207 phiếu 93,49

4. Ông Nguyễn Văn Toại 16.864 phiếu 91,03

5. Ông Phạm Văn Tứ 12.646 phiếu 68,71

Đơn vị II: 1. Ông Vương Tuấn Ngọc 12.647 phiếu 97,16

2. Ông Nhữ Văn Bồng 12.645 phiếu 97,14

3. Ông Lê Đức Triệu 12.556 phiếu 96.46

4. Phạm Thị Tơ (Minh Tơ) 10.783 phiếu 82,84

5. Ông Cao Xuân Thọ 9.561 phiếu 73,45

Đơn vị III: 1. Ông Lê Văn Quýnh 14.698 phiếu 94,59

2. Ông Nguyễn Văn Long 14.583 phiếu 93,85

3. Ông Vũ Mạnh Tiền 14.401 phiếu 92,74

4. Bà Nguyễn Thị Bẩy 14.250 phiếu 93,44

5. Bà Nguyễn Thị Yến 10.910 phiếu 70,2KHU PHỐ LÊ CHÂN

Đơn vị I: 1. Ông Nguyễn Đức Diễn 13.753 phiếu 97,64

2. Ông Lê Đức Thịnh 13.756 phiếu 97,54

3. Ông Trương Văn Thanh 13.694 phiếu 97,23

4. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy 13.156 phiếu 93,90

5. Bà Nguyễn Thị Chăm 13.138 phiếu 93,28

Đơn vị II: 1. Ông Nguyễn Dần 17.687 phiếu 97,37

2. Ông Bùi Văn Gia 17.486 phiếu 96,32

3. Ông Ngô Văn Chiến 17.436 phiếu 96,96

4. Ông Vũ Trọng Khánh 16.885 phiếu 92,1

5. Bà Vũ Thị Cúc 15.372 phiếu 84,5

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích 13.211 phiếu 72,7

Đơn vị III: 1. Ông Trịnh Đình Cung 15.977 phiếu 97

2. Ông Trần Đông 15.842 phiếu 96,3

3. Ông Phạm Văn Trại 15.780 phiếu 95,8

4. Ông Nguyễn Hiền Viết 15.376 phiếu 93,9

5. Ông Đặng Văn Viền 15.531 phiếu 82,82

6. Bà Trần Thị Quỳnh 13.223 phiếu 80KHU PHỐ NGÔ QUYỀN

Đơn vị I: 1. Ông Lê Bảo 17.180 phiếu 96,4

2. Ông Nguyễn Đức Hải 16.799 phiếu 94,33

3. Bà Hồ Thị Bích Phượng 16.112 phiếu 90,47

4. Ông Hoàng Quang Tuệ 15.562 phiếu 87,38

5. Bà Bùi Thị Phong 11.184 phiếu 62,80

Đơn vị II: 1. Ông Hoàng Công Hác 14.001 phiếu 90,02

2. Ông Trịnh Xuân Tính 13.964 phiếu 93,09

3. Ông Lê Duy Kỳ 13.631 phiếu 90,97

4. Ông Lê Duy Tứ 12.089 phiếu 80,67

5. Bà Trần Thị Mỳ 11.281 phiếu 75,28

Đơn vị III: 1. Ông Nguyễn Hữu Dụ 15.310 phiếu 94,79

2. Ông Lê Vân 14.400 phiếu 89,05

3. Ông Phạm Hồng Hải 13.940 phiếu 86,31

4. Bà Nguyễn Thị Tình 13.674 phiếu 84,66

5. Bà Nguyễn Thị An 12.703 phiếu 78,65HUYỆN AN THỤY

Đơn vị I: 1. Ông Đỗ Chính 18.322 phiếu 94,8

2. Ông Vũ Khánh 17.874 phiếu 92,5

3. Bà Nguyễn Thị Nhiên 15.885 phiếu 82,7

4. Ông Lê Đức Tuận 14.035 phiếu 71,6

Đơn vị II: 1. Ông Lê Chương 17.571 phiếu 96,5

2. Ông Thanh Long 15.270 phiếu 83, 9 8

3. Ông Bùi Tiến Ính 14.626 phiếu 80,00

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Tản 10.040 phiếu 55,00

Đơn vị III: 1. Ông Đoàn Hưng 16.057 phiếu 97,4

2. Ông Nguyễn Đình Thường 15.609 phiếu 94,7

3. Bà Nguyễn Thị Liền 13.404 phiếu 81,3

4. Bà Phạm Thị Tự 10.626 phiếu 64,5

Đơn vị IV: 1. Thượng tọa Đặng Đức Huấn 13.767 phiếu 88,2

2. Bà Võ Thị Hoàng Mai 13.339 phiếu 85,3

3. Bà Lê Thị Chung 12.254 phiếu 69,1

4. Ông Đào Đức Dũng 10.961 phiếu 69,1

Đơn vị V: 1. Ông Nguyễn Bá Cẩn 14.793 phiếu 96,7

2. Ông Nguyễn Xuân Hòa 14.613 phiếu 95,59

3. Ông Nguyễn Kim 14.335 phiếu 93,7

4. Bà Nguyễn Thị Nghi 12.824 phiếu 83,9

HUYỆN THỦY NGUYÊN

Đơn vị I: 1. Ông Trương Văn Đạt 15.239 phiếu 97

2. Ông Vũ Văn Thám 14.851 phiếu 90,67

3. Bà Từ Thị Bích Thủy 14.656 phiếu 89,32

4. Bà Mạc Thị Đùng 11.446 phiếu 69,88

Đơn vị II: 1. Bà Lã Thị Huyên 14.620 phiếu 92,2

2. Ông Nguyễn Gia Đảng 13.685 phiếu 86,3

3. Ông Đoàn Duy Thành 13.139 phiếu 82,8

4. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh 8.038 phiếu 50,7

Đơn vị III: 1. Ông Nguyễn Hữu Du 19.581 phiếu 96

2. Bà Nguyễn Thị Hồng 18.190 phiếu 84,9

3. Ông Vũ Văn Kỳ (Văn Tuấn) 17.633 phiếu 86,4

4. Ông Nguyễn Viết Nhiên 16.939 phiếu 83,1

5. Ông Nguyễn Phú Hựu 14.162 phiếu 69,1

Đơn vị IV: 1. Ông Cát Văn Soan 17.155 phiếu 82,7

2. Ông Trần Ngọc Nguyện 17.029 phiếu 88

3. Ông Trần Hưng Tửu 16.250 phiếu 84,2

4. Bà Nguyễn Thị Đắn 15.282 phiếu 79,4

5. Bà Đinh Thị Hân 11.297 phiếu 58,42

HUYỆN VĨNH BẢO

Đơn vị I: 1. Ông Nguyễn Hoài 16.734 phiếu 91,42

2. Ông Nguyễn Sĩ Minh 15.375 phiếu 83,9

3. Bà Nguyễn Thị Én 13.473 phiếu 73,6

4. Ông Đỗ Trung Nhâm 11.163 phiếu 60,9

Đơn vị II: 1. Ông Đào Văn Hiện 11.799 phiếu 93,5

2. Ông Hoàng Xạ 11.520 phiếu 91,29

3. Ông Hoàng Trung Định 11.474 phiếu 90,91

4. Bà Hoàng Thị Mai Tấn 10.844 phiếu 85,39

Đơn vị III: 1. Ông Phạm Hưng 13.354 phiếu 94,26

2. Bà Tạ Thị Mạnh 13.228 phiếu 93,37

3. Ông Lê Danh Xương 12.499 phiếu 88,23

4. Ông Lương Văn Sùng 10.867 phiếu 76,41

Đơn vị IV: 1. Ông Phạm Văn Bằng 15.039 phiếu 98

2. Ông Nguyễn Văn Chu 14.875 phiếu 96,9

3. Ông Trần Đảm 14.467 phiếu 94,3

4. Bà Phạm Thị Mịn 11.352 phiếu 74

HUYỆN AN HẢI

Đơn vị I: 1. Ông Nguyễn Thành Tại 25.943 phiếu 96,27

2. Bà Nguyễn Thị Kim Ánh 25.153 phiếu 93,34

3. Ông Võ Chuộng 24.085 phiếu 89,37

4. Ông Luyện Công Tiệm 23.504 phiếu 87,22

5. Bà Đoàn Thị Biết 23.262 phiếu 86,3

Đơn vị II: 1. Ông Vũ Hương 13.802 phiếu 94,83

2. Bà Trần Thị Thanh Thọ 13.710 phiếu 94,20

3. Ông Trần Đình Quý 11.938 phiếu 82,2

4. Ông Nguyễn Văn Ơn 11.933 phiếu 81,98

Đơn vị III: 1. Ông Phạm Trung Nghĩa 19.003 phiếu 96,67

2. Ông Phạm Gia Tuân 18.894 phiếu 94,13

3. Bà Lương Thị Mái 18.236 phiếu 90,86

4. Bà Khoa Thị Ngoãn 17.310 phiếu 86,23

5. Bà Trần Thị Việt 16.925 phiếu 84,32

HUYỆN TIÊN LÃNG

Đơn vị I: 1. Ông Trần Lưu Phương 14.545 phiếu 96,95

2. Ông Đặng Toàn 14.049 phiếu 93,64

3. Ông Nguyễn Văn Bính 13.085 phiếu 87,22

4. Bà Nguyễn Thị Luyến 12.811 phiếu 85,39

Đơn vị II: 1. Ông Phạm Xuân Tưởng 15.809 phiếu 99,25

2. Ông Nguyễn Chất 15.547 phiếu 96,62

3. Ông Nguyễn Văn Long 15.412 phiếu 95,28

4. Bà Vũ Thị Chịu 13.670 phiếu 84,95

Đơn vị III: 1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà 10.937 phiếu 97,2

2. Ông Nguyễn Xuân Năm 10.699 phiếu 95,1

3. Ông Đoàn Thế Nhung 10.366 phiếu 91,81

4. Ông Vũ Xuân Hiên 10.014 phiếu 89

ĐƠN VỊ HUYỆN CÁT HẢI

1. Ông Đỗ Xuân Trịnh 5.825 phiếu 91,6

2. Ông Nguyễn Đình Mọn 4.658 phiếu 73,25

3. Bà Phạm Thị Chi 3.617 phiếu 56,88ĐƠN VỊ HUYỆN CÁT BÀ, ĐẢO BẠCH LONG VĨ

1. Ông Trần Quốc Hiệu 5.908 phiếu 96,17

2. Ông Phùng Kỳ Mừng 5.547 phiếu 90,29

3. Ông Vũ Văn Thơm 5.384 phiếu 87,64THỊ XÃ KIẾN AN

1. Ông Trần Đạo 19.794 phiếu 96,70

2. Bà Đồng Thị Bưởi 19.172 phiếu 96,66

3. Bà Bùi Thị Thường 14.352 phiếu 70,11

4. Bà Trần Thị Vi 14.273 phiếu 69,73

ĐƠN VỊ THỊ XÃ ĐỒ SƠN

1. Ông Lưu Đình Bình 8.391 phiếu 94,6

2. Ông Nguyễn Quang Phát 7.447 phiếu 84,1

3. Ông Đinh Đắc Khuê 7.031 phiếu 80,2

tải về 70 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương