Lời nóI ĐẦU


Khoa phê duyệt Cán bộ biên soạn Tổ trưởng bộ môntải về 0.86 Mb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu03.11.2017
Kích0.86 Mb.
#591
1   2   3   4   5   6   7   8


Khoa phê duyệt Cán bộ biên soạn Tổ trưởng bộ môn

PHỤ LỤC 1 - B

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN HỌC
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức:

Chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm Toán học nhằm trang bị cho người học:

- Các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, tin học;

- Các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về toán học;

- Các kiến thức cơ bản và cập nhật về khoa học giáo dục và sư phạm.

1.2. Về kỹ năng:

Chương trình nhằm giúp người học có được:

- Kỹ năng sử dụng một số phương pháp, công nghệ cơ bản, hiện đại để tiến hành các công việc chuyên môn về toán học và dạy học toán;

- Kỹ năng tự học và học tập suốt đời;

- Khả năng tư duy sáng tạo, cách tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành học;

- Kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

- Kỹ năng tìm kiếm và tự tạo việc làm.

1.3. Về năng lực:

Sau khi học xong chương trình, người học có thể:

- Làm công tác giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề;

- Làm công tác nghiên cứu tại các viện, các trung tâm nghiên cứu nghiên cứu;

- Làm việc tại các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất và kinh doanh;

- Tiếp tục học lên ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ.1.4. Về thái độ:

Chương trình nhằm hình thành ở người học:

- Phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo;

- Yêu nghề, nhiệt tình trong công tác;

- Ý thức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 137 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung: 30 tín chỉ(Không tính các môn học GDTC và GDQP)

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành: 25 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành: 39 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành: 09 tín chỉ+ Bắt buộc: 05 tín chỉ

+ Tự chọn: 04/20 tín chỉ

- Khối kiến thức nghiệp vụ: 27 tín chỉ- Khóa luận tốt nghiệp: 07 tín chỉ

2.2. Khung chương trình đào tạo

Số TT

Môn học

Số tín chỉ

Loại giờ tín chỉ

Môn học tiên quyết (số TT của môn học)

Lên lớp

Thực hành, thí nghiệm, điền dã, Studio

Tự học, tự nghiên cứu

Lý‎ thuyết

Bài tập

Thảo luận

I

Khối kiến thức chung

(Không tính các môn học 11-15)

30

Triết học Mác - Lênin

4

40
10
10


Kinh tế chính trị Mác - Lênin

3

30
12
3

1Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

20

2

6
2

2Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

24
4
2

3Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

20
6

2

2

4Ngoại ngữ cơ sở 1

4

18

18

18
6


Ngoại ngữ cơ sở 2

3

15

13

13
4

6Ngoại ngữ cơ sở 3

3

15

13

13
4

7Ngoại ngữ chuyên ngành

4

18

18

18
6

8Tin học cơ sở

3

20

5
17

3


Giáo dục thể chất 1

2

226

2


Giáo dục thể chất 2

2

226

2

11Giáo dục quốc phòng 1

2

14
12
4


Giáo dục quốc phòng 2

2

14
12
4

13Giáo dục quốc phòng 3

3

18
3

21

3
II

Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành

25

Đại số tuyến tính và hình học giải tích 1

4

30

291


Đại số tuyến tính và hình học giải tích 2

4

30

291

16Giải tích 1

4

30

273


Giải tích 2

2

15

123

18Giải tích 3

2

15

123

19Giải tích 4

3

25

173

20Giải tích 5

3

25

173

21Phương trình vi phân

3

25

173

21

III

Khối kiến thức cơ sở ngành

39

Cơ học lý thuyết

2

20

91

18Đại số đại cương

4

30

291


Lý thuyết độ đo và tích phân

3

30

123


Giải tích hàm

3

30

123


Phương trình đạo hàm riêng

3

30

123


Hàm biến phức

3

30

123


Giải tích số

4

45

132

22Tối ưu hoá

2

15

123

22Xác suất

4

32

253

22Thống kê ứng dụng

4

50

73

30Toán logic

2

23

43

22Lý thuyết đồ thị

3

25

10
7

3

26Lý thuyết số

2

25


5
IV

Khối kiến thức chuyên ngành

9IV.1

Các môn học bắt buộc

5

Không gian vector tôpô

2

25


5

26Hình học Afin và Hình học Euclide

3

30

123
IV.2

Các môn học lựa chọn

4/20

Bất đẳng thức

2

29


1


Hình học tổ hợp

2

25


5


Lý thuyết số nâng cao

2

25


5


Phương trình hàm

2

25


5


Phương trình sai phân

2

25


5


Đa thức và nhân tử hoá

2

29


1


Lý thuyết tổ hợp

2

15

105


Lịch sử toán học

2

15


15


Lý thuyết nhóm

2

29


1


Mở rộng trường và lý thuyết Galoa

2

29


1
V

Khối kiến thức nghiệp vụ

27

Tâm lý học 1

2

15

5

5
5


Tâm lý học 2

2

10

7,5

7,5
5

49Giáo dục học đại cương

2

14

4

8
4

49Lý luận dạy học

2

10

5

1551Tổ chức quản lý trường lớp và hoạt động giáo dục

2

12

6

8
4

51Quản lý hành chính Nhà nước và

Quản lý ngành giáo dục và đào tạo2

15
10
5


Phương pháp - công nghệ dạy học

2

5

4

8

8

5

52Chương trình, phương pháp dạy học Toán học

4

15

3

10

24

8

55Đo lường và đánh giá trong giáo dục

2

10
2056Thực hành sư phạm 1

2

5

2
20

3


Thực hành sư phạm 2

2

10
5

10

5

58Thực tập sư phạm

3

10

2
30

3

59

VI

Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương

7


Tổng cộng

139
tải về 0.86 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương