Lời nóI ĐẦU


DANH SÁCH CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸtải về 499 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích499 Kb.
#1552
1   2   3   4


DANH SÁCH CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ


STT

Liệt sĩ

QH với liệt sĩ

Thân nhân liệt sĩ

Khu

Ngày hy sinh (âm lịch)

Ghi chúĐoàn Văn Phước

Vợ

Phạm Thị Quy

7

3/1


Nguyễn Văn Cát

Vợ

Nguyễn Thị Mùi

3

3/1


Vũ Văn Phú

Con

Vũ Ngọc Quý

3

5/1


Nguyễn Văn Vít

Vợ

Nguyễn Văn Vít

1

10/1


Phạm Văn Long

Anh

Phạm Văn Thuật

2

30/1


Nguyễn Văn Tình

Vợ

Nguyễn Thị Ninh

2

17/2


Phạm Văn Long

Anh

Phạm Văn Lăng

2

25/2


Lê Văn Trạ

Con

Lê Văn Trích

3

4/2


Đỗ Đăng Thiện

Em

Đỗ Văn Thụ

2

15/2


Lâm Văn Phụ

Vợ

Trần Thị Mây

3

7/2


Nguyễn Hữu Chung

Anh

Nguyễn Văn Phất

1

14/2


Lê Văn Hấn

Mẹ

Nguyễn Thị Nuôi

1

23/2


Đỗ Đức Lưu

Em

Đỗ Đức Tuệ

6

15/2


Nguyễn Minh Phan

Mẹ

Đỗ Thị Nhạn

3

18/2


Nguyễn Văn Dũng

Mẹ

Phạm Thị Lan

7

13/2


Nguyễn Văn Hởi

Mẹ

Nguyễn Thị Nụ

1

17/3


Trần Văn Cường

Mẹ

Phạm Thị Núi

3

1/3


Phạm Văn Trường

Mẹ

Phạm Thị Bột

1

4/3


Vũ Thế Giả

Vợ

Vũ Thị Dự

4

8/3


Nguyễn Đức Phiên

Bố

Nguyễn Đức Côn

2

10/3


Nguyễn Văn Hưởng

Anh

Nguyễn Đức Phiến

2

20/3


Nguyễn Văn Tẹo

Vợ

Phạm Thị Bẻo

6

2/3


Hoàng Văn Doanh

Vợ

Phan Thị Chả

2

22/3


Bùi Văn Bản

Con

Bùi Văn Hồng

2

23/4

Chuyển An HồngĐỗ Văn Việt

Em

Đỗ Văn Thiết

2

11/4


Đỗ Văn Việt

Vợ

Nguyễn Thị Ngần

7

13/4


Nguyễn Xuân Kính

Anh

Nguyễn Văn Đĩnh

1

10/5


Mai Ngọc Khanh

Em

Mai Ngọc Châu (Báu)

1

23/5


Phạm Văn Cương

Chị

Nguyễn Thị Đường (Phiến)

2

20/3

6/5Vũ Văn Kháng

Mẹ

Ngô Thị Nghiến

5

1/12


Hà Văn Thế

Vợ

Nguyễn Thị Nghĩa

7

10/5


Nguyễn Văn Bình

Con

Nguyễn Thị Hoà (Tuỵ)

3

25/5


Lê Văn Du

Con

Lê Thị Kết

2

8/5


Phạm Văn Kỷ

Vợ

Vũ Thị Tẻm

6

3/7


Đào Xuân Sám

cháu

Nguyễn Văn Ngọc

5

10/6

chuyển An HưngPhạm Văn Lễ

Em

Phạm Minh Độ

3

?

15/6Mai Đình Sự

anh

Mai Đình Phát (phơi)

1

14/6


Vũ Ngọc Hoà

Vợ

Nguyễn Thị Kính

4

11/6


Phạm Minh Tường

Mẹ

Vũ Thị Bé

3

16/6


Nguyễn Hữu Phủ

Anh

Nguyễn Hữu Phất

1

14/7


Nguyễn Ngọc Tới

Anh

Nguyễn Ngọc Tấp

1

14/7


Đỗ Văn Tương

Con

Đỗ Văn Thịnh

2

18/7


Cáp Trọng Hoà

Con

Cáp Trọng Bình

2

30/8


Phạm Bá Mềnh

Mẹ

Nguyễn Thị Thanh

7

23/7


Phạm Bá Cười

Anh

Phạm Bá Sinh

7

25/7


Dương Quang Thiệp

Con

Dương Quang Tham

3

26/7


Mai Xuân Quảng

Mẹ

Lê Thị Múi

2

24/7


Nguyễn Văn Cơ

Con

Nguyễn Xuân Định

6

19/6


Nguyễn Văn Chuyển

Con

Nguyễn Đức Khởi

5

9/7


Lê Văn Phiên

Con

Lê Thị Chế

4

27/7


Nguyễn Văn Thi

Em

Nguyễn Văn Hà

2

5/7


Mai Ngọc Quyết

Mẹ

Nguyễn Thị Mát

1

5/8


Nguyễn Xuân Hiển

Vợ

Trịnh Thị Hồng

4

16/8


Tiêu Văn Đàm

Mẹ

Phạm Thị Nhớn

2

3/8


Lê Văn Luân

Mẹ

Lê Thị Hời

7

17/8


Bùi Minh Lượng

Vợ

Vũ Thị Hà

3

8/8


Nguyễn Văn Phớt

Con

Nguyễn Văn Luyện

6

7/9


Phạm Văn Hiểu

Vợ

Hoàng Thị Nga

3

20/10


Nguyễn Văn Vinh

Mẹ

Lưu Thị Bé

7

13/10

T10Cao Việt Hương

Vợ

Nguyễn Thị Đào

7

30/10


Vũ Duy Cơ

Con

Vũ Thị Đầm

5

14/11


Trần Bùi Phần

Vợ

Nguyễn Thị Đối

2

7/11


Trần Văn Trâm

Con

Trần Văn Hùng

1

6/11


Đinh Ngọc Hoan

Con

Đinh Thị Oanh

4

7/11

chuyển An HưngBùi Văn Xây

Cháu

Bùi Văn Vịnh

7

5/11


Mai Đình Thiện

Mẹ

Nguyễn Thị Phơi

1

26/11


Nguyễn Văn Diễn

Anh

Nguyễn Văn Diện

2

27/11


Lê Văn Đàm

Mẹ

Nguyễn Thị Ngót

1

29/11


Lê Thị Công

Anh

Lê Văn Quyên

2

12/12


Hoàng Văn Hoà

Mẹ

Nguyễn Thị Nhí

6

6/12


Hoàng Văn Hùng

Vợ

Lưu Thị Lan

6

16/12


Trương Văn Quế

Vợ

Lưu Thị Thục

2

16/12


Trần Văn Tiến

Con

Trần Văn Hùng

7

21/12


Nguyễn Văn Hiếu

Con

Nguyễn Thị Nghĩa

7

16/12


Vũ Văn Kháng

Mẹ

Ngô Thị Nghiến

5

Hoàng Cao Nguyên

Mẹ

Nguyễn Thị Thông

5

8/12

tải về 499 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương