Lời nóI ĐẦU 4 LỜi tự CÔng-quá-CÁch 8tải về 149.53 Kb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích149.53 Kb.
#4332
1   2   3   4   5

CÔNG CÁCH
ĐIỀU ÁC

TỘI


I.

Ý ÁC

1

Khi Trời

1000

2

Khi Vua

1000

3

Khi ông bà, cha mẹ

1000

4

Nghi cha mẹ thương đứa nhiều đứa ít mà hờn mát

1000

5

Tuy nuôi cha mẹ nhưng mệt nhọc mà oán, hoặc là kêu và trễ nải, làm cho cha mẹ ưu phiền, mỗi việc

500

6

Bạc đãi những người của cha mẹ mình yêu mến

500

7

Vì của mà ganh ghét anh em

500

8

Vì tranh gia tài sanh kiện thưa

1000

9

Mong lòng hại người

100÷1.000

10

Bày mưu kế mà khinh phép công (phép nước)

50÷500

11

Biết lỗi mà không chịu, kiếm cớ chữa mình hoài

10÷ 100

12

Ỷ tài ỷ tận, muốn làm gì thì làm, không kể phải quấy, cũng bị tội như trên vậy.

10÷100

13

Gọi mình là phải, ai nói phải cũng không nghe, cũng bị tội như trên vậy.

10÷100

14

Cha mẹ dạy phải, miệng "dạ" mà lòng không "vâng" mỗi việc

500

15

Cúng tế ông bà, mà không lòng thành kính

10

16

Không nhường kẻ lớn

50

17

Cảm ơn người mà không lo trả

50

-

Ơn trọng

100

18

Vay mượn không đặng (được), lại thù oán người

50

19

Thiếu nợ không lo trả, người đòi lại giận

50

20

Nghe nói lành thời biết phải, giây lâu bỏ qua không cố

50

21

Tính làm lành làm phước, không bao lâu trễ nải bỏ qua

50

22

Vựa lúa đợi giá cao, nhà nghèo đói mua không bán

50÷500

23

Ngó thấy của người thì muốn lấy

30

24

Thấy sắc tốt thì muốn cho đặng (được)

30

25

Thấy người may mắn thì ganh-ghét

30

26

Thấy người rủi ro thì khoái ý

30

27

Chưa biết mặt người, chưa thấy việc quấy của người mà chê bai

30

28

Tài mình còn sút kém mà ngạo kẻ hơn mình

30

29

Tế thần mà không lòng cung kính

30

30

Thấy sát sanh mà khoái ý

20

31

Nghèo khổ mà trách Trời, oán người, mỗi việc

10

32

Ỷ giàu sang mà làm kiêu làm thái, mỗi việc

10

33

Tính sự dâm loạn, sự tham, sự ganh ghét, sự dối đời, mỗi ngày

10

34

Hay giận, hay nóng, hay bất bình, toan mưu độc, mỗi ngày

10

35

Làm biếng, mỗi ngày

10

36

Nghe người có làm việc lành mà không tin

10

37

Lòng háo thắng, hay ganh ghét

10

38

Mong lòng hại người cho lợi mình

10

39

Trong lòng muốn lãnh của cho mà nói hơi từ chối

1÷10

40

Lòng biết thua người, mà ngoài nói gượng không nhường

1÷10

41

Lòng biết người ấy lỗi, mà ngoài bợ đỡ a dua

10

42

Mình tính không phải, mà giận người không nghe lời

10

43

Ao ước sự quá bổn phận

10

44

Người nói phải, song trái tai thì giận

10

45

Ghét người tu niệm

5

46

Giận lây

10

47

Nghe lời vợ, không xét phải quấy

3

48

Học thua người mà không hổ thẹn, không gắng công, mỗi ngày

1

49

Dẻ người, không dè dặt, kiêu ngạo, khinh khi, mỗi việc

1

50

Việc nhỏ mà giận to, mỗi việc

1

51

Không phải chuyện mình mà giận dữ, mỗi việc

1

-

Nếu trái lẽ, mỗi việc

2

52

Chuyện qua rồi còn cố mãi; sự chưa tới mà tính hoài, mỗi việc

1

53

Mơ ước sự không có, mỗi việc

1

54

Không biết thương kẻ dưới tay đói lạnh và lao khổ, mỗi ngày

1

55

Thấy người ăn cực khổ (hẩm hút) mà chê thầm

1

56

Thấy người vụng-về và dốt-nát mà khinh thầm

1

57

Thấy người mạnh ăn mà ghét

1


II.

NGỮ ÁC

TỘI


1

Nói hỗn với cha mẹ, ông bà, mỗi lời

1000

2

Chê lời nói của Thánh-Hiền, mỗi lời

1000

3

Nói sự lỗi của cha mẹ

500

4

Đặt điều nói cho một người đờn-bà mất tiết

500

-

Nếu vì lời huyễn ấy, làm cho vợ chồng rã rời, hoặc sanh tử

1000

5

Nói vô nói ra cho anh em người xa nhau

500

6

Cha mẹ làm việc lành thì cản, mỗi việc

100

7

Xuối (sui) cha mẹ làm dữ, mỗi việc

100

8

Bươi móc sự tư của người

10÷100

9

Nói thêm sự lỗi cho người

10÷100

10

Nói xúc phạm cô-bác và thầy

500

11

Nói dối với ông bà cha mẹ, mỗi lần

50

12

Chê bai Thánh-Hiền

50

13

Chê bai Phật, Tiên và Thần

50

14

Mắng mưa, chửi gió, trách lạnh, trách nực (nóng), nói vô lễ

50

15

Rình chuyện tư của người

5÷50

16

Xuôi (Sui) người làm quấy

5÷ 50

17

Nói láo một chuyện

5÷50

18

Nói sự lỗi của người lớn (bề trên) mình

30

19

Chọc gái

30

20

Nói chơi tới Thánh Hiền, Tiên, Phật

30

21

Kêu ngạo câu (trong) kinh sách

30

22

Chữa lỗi cho mình, không biết ăn năn chừa cải

30

23

Chê kinh sách

30

24

Ngạo một người

30

25

Nói xúc phạm tới ông bà cha mẹ người (chửi)

30

26

Người không lỗi mà bới lông tìm vết

30

27

Chê bai việc Triều-đình (việc chánh)

20

28

Mắng nhiếc trước mặt người, không dung (đến) thể diện

20

29

Bà con nghèo không nhìn tới

20

30

Nói biếm nhẻ (châm biếm) người (nói quanh, nói xa)

10

31

Khinh dẻ quan sở tại

10

32

Nói chuyện tục tĩu, chửi thề

10

-

Nếu có trước mặt trẻ nhỏ

20

33

Nói lời độc ác cho người nhức nhối xốn xang

10

34

Nói dị-đoan trái lẽ

10

35

Lấy sự trái lẽ mà sỉ nhục người, gọi là mình phải

10

36

Nói lỗi người mà không xét mình, như hợm cờ bạc chê bợm rượu

10

37

Nghe lời nói gian mà chê đè người phải

10

38

Người nói lầm lỗi, nói hoài không thôi

10

39

Nói một lời tổn đức (thất đức)

10

40

Mắng người

5

41

Nói xúc phạm người

5

42

Nói đi nói lại không nhượng một lời

5

43

Nói xàm, nói bậy

5

44

Nói bớt một sự phải của người

5

45

Nói một sự quấy của người

5

46

Đặt một chuyện huyễn hoặc

5÷50

47

Nghe chưa chắc, đã lưu truyền và dị nghị

5÷50

48

Nói chơi độc, biếm-nhẻ (châm biếm) nặng nề

5

49

Say rượu, nói hỗn hào, vô lễ, không sợ

5

50

Không biết cử kiên, (nói không kiên kỵ ai)

5

51

Nói hành (mắng lén người)

3

52

Sau lưng hay bàn luận sự quấy của người

1

53

Nếu về sự thể diện

2

54

Nói trây (bửa) một lời

1

55

Khinh dẻ kẻ không biết (kẻ quê-mùa)

1

56

Diễu-cợt kẻ khờ, người thiệt-thà

1

57

Mắng nhiếc ăn mày

1÷2

58

Khoe tài giỏi (khoe mình)

1

59

Bán-rao sự kín buồng-the của người (sự tư-tình)

100


III

HÀNH ÁC

TỘI


1

(Ngỗ) Nghịch với ông bà cha mẹ, mỗi việc

1000

2

Làm cho một người đàn-bà, con gái thất tiết

1000

3

Rủ quyến một người hư nết, theo tửu, sắc, cờ-bạc, hút-xách

1000

4

Làm cho một người chết

1000

5

Làm cho một người tuyệt tự

1000

6

Bán mọi đi làm điếm

1000

7

Giết một đứa con

1000

8

Đốt nhà, mỗi cái

500

9

Chiếm đoạt ruộng đất, hoặc gia sản của người, mỗi món

500

10

Cưới đàn bà góa (chết chồng) hoặc cô vãi

500

11

Thả con cháu ra làm dữ

500

12

Đào một cái mả người hay là một cái thây người

500

13

Giành huyệt mả tốt, một cái

500

-

Nếu của người thân với mình

1000

14

Gian dâm kẻ hèn hạ, hoặc gái đã thất tiết

300

15

Phá thai một lần

300
Vì tư tình mà phá thai

600

16

Hay dùng bóng sắc, làm cho tôi trai tớ gái sanh sự

300

17

Ếm đối (chôn bùa yểm) hại người, hoặc truyền nghề ấy, mỗi lần

300

18

Rủ quyến một người chơi điếm

300

19

Rủ quyến một người đánh bạc

300

20

Làm cho một người tán gia bại sản

300

21

Phá cuốc mả, hay là cuốc nhà ở của người

300

22

Làm cho một người mất sở làm ăn

300

23

Xui một người kiện

300

-

Nếu vì vụ kiện ấy mà hai đàng thiệt hại

600

24

Phá vợ chồng người

300

25

Dụ dỗ một người làm quấy

300

26

Chê bai một người đức hạnh

50÷500

27

Thả tôi-tớ ra làm dữ

300

28

Làm cho một người phải bán vợ

300

29

Để cho vợ lớn hiếp vợ bé và tôi-tớ

300

-

Làm cho đến liều mình

1000

30

Làm cho một người mất chức (mất sở làm)

200

31

Hủy kẻ tu hành (hoặc làm cho phải thôi tu)

200

32

Mọi gái cầm ở lớn tuổi quá, mà không chịu gả lấy chồng

200

33

Làm vàng giả, đồ nữ trang giả, bạc giả

200

-

Nếu vì của giả ấy, làm đến nỗi người sau mang khổ

400

34

Làm cho một ngừơi phải bán con

200

35

Làm cho một người bị đày

200

36

Không biết dạy con

200

37

Mưu thầm đọat ruộng đất và gia sản của người

100

38

Thổ chứa cờ bạc, một sòng

100

39

Bán con gái nhà lành, làm cho ra hèn hạ

100

40

Giúp sức người làm dữ

100÷200

41

Không biết gì mà dám hủy kinh sách

100

42

Nghe lời vợ, xa anh em và thân tộc

100

43

Bày chuyện gạt người lấy của

100

44

Làm mướn một cái đơn trái lẽ

50÷100

-

Nếu người bị chết

1000

45

Biết người bị hàm oan, có thể cứu mà không cứu

50

46

Người mắc nạn, mình cứu được mà không cứu

50

47

Không biết khuyên dạy tôi-tớ

50

48

Ở độc (ác) với tôi-tớ

50

49

Ỷ thế hiếp người

50

50

Thừa phép quan, mà ăn của người

50

51

Khinh dẻ mặt nhựt, mặt nguyệt và các vì sao

50

52

Phơi đồ uế-trược

50

53

Làm cho một người bị đánh khảo

50

54

Làm lớn đánh oan một người

50

55

Chơi điếm, hoặc đàn ông dùng đàn ông mà làm việc phong tình, mỗi lần

50

56

Bệnh còn hồ-nghi chưa chắc cội rễ mà thầy dám hốt thuốc cho lầm

50

57

Đã có con trai, còn cưới vợ bé

30

58

Chưa đến ba mươi tuổi, mà cưới vợ bé

30

59

Xui người chài lưới, săn bắn

30

60

Dùng thuốc độc mà thuốc cá tôm

30

61

Báo thù thái quá

30÷100

62

Gạt người lấy của

30

63

Để cho đàn bà, con con gái đi cúng chùa và coi hát

30

64

Hát một thứ tuồng dâm ác (hoa nguyệt)

20

65

Cúng cơm giỗ chạp trễ ngày

20

66

Tuy người có tội mà đánh đập thái quá

20

67

Làm thịt trâu, thịt chó, mỗi mạng

20

68

Đánh bạc mỗi lần

20

69

Rình, giòm hành đàn-bà và con-gái

20

70

Ăn hà-lạm thuế nước

20

71

Ăn hối lộ

20

72

Giấu của xí được

20

73

Làm bạn với người dữ
74

Mỗi ngày

10

75

Mỗi người

10

76

Tham vui buông lung, mỗi ngày

10

77

Cơn giận dữ lấn người, mỗi ngày

10

78

Khai (khui) thư của người

10

79

Nhà giàu bỏn-sẻn, không bố thí, mỗi việc

5

80

Cho vay ăn lời nặng quá, mỗi lượng

(1 đồng)


5

81

Cưng con quá lẽ (quá mức)

5

82

Khinh dẻ kẻ đói khó

5

83

Thất tín (sai lời hẹn) mỗi lần

5

84

Bỏ giấy (có) chữ một miếng

5

-

Bỏ dưới dơ

10

85

Làm hư một món đồ của người

5

86

Hủy hoại lúa gạo, hủy của Trời, mỗi lần

5

87

Sát sanh một mạng

5

-

Nếu không phải cúng tế

10

88

Phá đám người khác

5

89

Mượn đồ không trả

5

90

A dua, nịnh hót nhà giàu, kiêu và ỷ với người nghèo

5

91

Vô lễ: Không chào người, hoặc người chào mà không đáp lễ

5

92

Trước mặt nói phải sau lưng nói quấy

5

93

Giấu chúng mà hưởng lợi riêng

5

94

Khoe danh cho được tiếng khen

5

95

Tuy không phải tà dâm nhưng vợ chồng quá độ

5

96

Say rượu

5

97

Làm bạn với kẻ chẳng lành, mỗi lần

1

98

Gái trai ăn ngồi lộn lạo, không phân biệt

3

99

Đòi nợ gắt-gớm. Đòi đến nỗi người ta phải đợ con, bán đồ, thì tội càng nặng hơn nữa

3÷300

100

Giết chim cá, hay là loài côn trùng, một mạng

3

101

Học trò làm biếng bỏ học, mỗi ngày

3

102

Ăn xài thái quá, mỗi ngày

1
Nhà nghèo mà xài lớn, mỗi ngày

2

103

Dạy học trò không hết lòng, một ngày

3÷30

104

Tay không sạch mà dở sách (kinh)

3

105

Đồ có chữ mà bỏ nơi giường, nệm, chiếu

3

106

Nằm xem kinh sách, mỗi lần

1

107

Ở gát người ta (tranh phần hơn)

1

108

Cấm cố loài cầm thú, mỗi ngày

1

-

đến nó chết

10

109

Tin tưởng Quỷ, Thần, cúng đình chùa mà bất hiếu với cha mẹ, ông bà, cô bác, anh em, mỗi lần

30

110

Giúp việc cho người mà chẳng hết lòng

10

111

Đồ mượn của người mà không cưng dưỡng

10

112

Trễ sự đem thơ (thư) cho người

5

-

đến nỗi hư việc người

10

113

Đi đại, tiểu, tắm, rửa, không tránh mặt nhựt, mặt nguyệt, sao

3

114

Sãi, vãi, thầy pháp, bóng chàng địa lý, bói, thầy tướng gạt người mà lấy của, cứ 100 đồng mỗi điều

1

115

Làm cho ruột thịt xa nhau

1000

****

c:\users\admin\downloads\can.png


tải về 149.53 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương