Lời giải, đáp ántải về 3.54 Mb.
trang6/38
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích3.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
12 chàng - 10 thiếp

164

kt.jpg

Bài 1:

61 + 61 = 122. 72 + 72 = 144. 83 + 83 = 166. 94 + 94 = 188.

Bài 2:

2+6+3+(4+5-8)=12
2+6+3+4+5-8=12

 7+3.2+5-8=10 

Bài 3:

Mỗi con đậu xuống một cây thì thiếu một cây tức là thừa 1 con; nếu 2 con đậu 1 cây thì thừa 1 cây tức là thiếu 2 con.

Tổng số con để đậu 1 cây 1 con ít hơn tổng số con đậu 2 con 1 cây là: 2 + 1 = 3 ( con).

Số con trên 1 cây mà 1 con đậu một cây ít hơn số con trên 1 cây mà mỗi cây đậu 2 con là:

2 - 1 = 1 ( con).

Số cây là: 3: 1 = 3 ( cây).

Số con chim là: 3x1 + 1= 4 ( con) hoặc 3x 2 - 2 = 4 ( con)

Bài 4: bạn 1: 13 hạt, bạn 2: 7 hạt, bạn 3: 4 hạt.

165

Một bài toán lớp 4 nhé: Một số chia cho 3 dư 2; chia cho 7 dư 4. Hỏi số đó chia cho 21 dư bao nhiêu ?

A = m x 3 + 2

=> A + 10 = m x 3 + 12
A = n x 7 + 4

=> A + 10 = n x 7 + 14
=> A + 10 chia hết cho 3 và 7.
A + 10 chia hết cho 3 x 7 = 21
Vậy A chia 21 dư ( 21-10) = 11.

166

 Với sáu que diêm hãy xếp bốn tam giác đều mà mỗi cạnh của một tam giác có độ dài là một que diêm.

Xếp theo kiểu hình chóp đều, có đáy là hình tam giác đều, 3 que diêm còn lại dựng lên như kiểu kim tự tháp ai cập là được, 3 mặt bên là 3 tam giác đều,

167

Bài toán lớp 4 nhé: Trước đây 8 năm tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con.Hiện nay tuổi con bằng 2/5 tuổi mẹ. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

 con 16 - mẹ 40

168

Lớp 3 -4 : Môt nhà nghiên cứu môi truong muôn vuot qua môt sa mac cân 6 ngay đương. Hoi nguoi đo cân bao nhiêu nguoi khuân vác giup viêc, biêt răng cả nha nghiên cứu và người giúp viêc chỉ mang được lượng thức ăn và nước uống đủ cho 4 ngày đương của môt nguoi?

2 người mang cho 1 người ăn trong 4 ngày

vậy 1 người mang cho 2 người ăn trong 2 ngày.

Để 1 người ăn trong 6 ngày thì cần 3 người mang.

Vậy cần thuê 3 người.

169

2con mèo: mèo vằn và mèo đen cùng xuất phát 1lúc về cùng 1đích.mèo vằn bước ngắn hơn 20% so với mỗi bước của mèo đen.nhưng mèo vằn lại bước nhah hơn mèo đen nên số bước của mèo vằn nhiều hơn 20% số bước của mèo đen. hỏi mèo nào tới đích trước?

Coi mỗi bước của mèo đen là 100% thì mỗi bước của mèo vằn là 80%.
80% = 4/5
Vậy coi 1bước của mèo đen là 1phần thì 1bước của mèo vằn là 4/5 bước mèo đen.
Khi mèo đen bước 100 bước thì mèo vằn bước dc : 100:100×(100%+20%)=120 bước.
Thời gian mèo đen bước dc 100 phần thì mèo vằn bước được: 120×4/5=96 phần.
Vậy mèo đen đến trước

170

A Thái lắp 3 cái ghế và 4 cái bàn hết đúng 8h. Cũng A Thái lắp 4 cái ghế và 3 cái bàn thì chi.̉ hết 7h15phút. Hỏi A Thái lắp 1 cái bàn hết bao nhiêu thời gian?

12 ghế và 16 bàn làm hết số thời gian là:

8 x4= 12giờ.

12 ghế và 9 bàn làm hết số thời gian là:

7h15’x 3= 21h45’ .

7 bàn làm hết số thời gian là:

32h- 21h45= 10h15.

Đổi : 10h15= 615

1bàn làm hết:

615:7 = 87phút và 6/7phút.

171

Có bốn con tàu cách nhau một khoang đúng bằng nhau. Môt chiếc là tàu chở khách, một chiếc chở hàng, và một chiếc đặc biệt. Hi chiếc th4 thế nào ở đâu?

1. tàu ngâm đang đi dưới biển

2. tàu bay đang bay trên trời.

3. con tàu đặc bit do thuyn trưởng Jack Sparrow ch huy đi tim tàu ma do Barbossa lái hai tàu nay mi chỗ mọi nơi.

172

Thương của phép chia hai số tự nhiên là số lớn nhất có một chữ số. Tổng của số bị chia, số chia, số thương và số dư là 2251. Tìm số bị chia của phép chia đó biết số dư là số dư nhỏ nhất có thể.

Thương là 9; tỉ số của 2 số là 1/9.

Tổng bao gồm 10 lần số chia + 9 + số dư

=> 2 lần số dư + 9 = 11

=> số dư = 1;

Số chia là 224

Số bị chia = 224 x 9 + 1 = 2017

173

Tìm 2 số có hiệu bằng 81 biết rằng nếu việt thêm một chữ số 3 vào bên phải số bị trừ và giữ nguyên số trừ thì ta được hiệu mới bằng 867.

Số bị trừ đầu là a, sau là 10a+3.
Hai kết quả hiệu cho ta biết số bị trừ đã thêm 3 lớn hơn số bị trừ đầu là 867-81 đơn vị nên ra phép toán là

10a+3-a=867-81 hay a=87

số trừ là 6

174

Tìm 2 số biết số thứ 2 có 3 chữ số và gấp 2 lần số thứ nhất, đồng thời nếu xóa đi chữ số 4 ở hàng trăm của số thứ 3 thì ta được tổng mới bằng 335.

gọi số thứ 2 là 4bc
số thứ nhất là 4bc/2
theo đầu bài ta có: bc+4bc/2=335
bc+400/2+bc/2=335
bc=90
vậy số thứ 2 là 490
số thứ nhất là 490/2=245


175

Có mười bài toán. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu cách để lập một đề toán gồm bốn bài toán trong mười bài toán đã cho ?

 có 210 cách lập.

176

Tìm tổng của 2 số biết hiệu của 2 số bằng 142 và hiệu đó bằng nửa số bé.

hiệu bằng nửa số bé nên số bé là : 142x2=284
số lớn là : 284+142=426
tổng của hai số là : 284+426=710
cách 2 :
 
số bé là 142x2=284
vì số bé = ( tổng - hiệu):2 nên
tổng hai so là : 284x2+142=710


177

Lớp 2-3:
1) tinh tổng 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
2) thay đôi môt số dấu + bang dâu - , để kêt quả bang 5 ?
3) giai thich tai sao không thể thay dau +, - để kêt quả bang 0?

1. Sử dụng tính chất kết hợp:
(1+9) + (2+8)+( 3+7) + ( 4+6) + 5 + 10

= 10 + 10 + 10 +5 + 10

= 55.
2. Ta thấy tổng của dãy số là 55. Mà muốn thay dấu " + " bằng dấu " - " để được kết quả là 5 thì ta phải chia dãy số ra là 2 phần: 1 phần có tổng là 30, 1 phần có tổng là 25 là được.
Ví dụ: ( 1 + 9) + ( 2 + 8) +(3+7) -( 4+ 6) - 5 - 10 hay chính là: 1 + 2 + 3 - 4 - 5 - 6 + 7 + 8 + 9 - 10. Ngoài ra còn rất nhiều cách thay dấu "+" thành " - " khác vào trong dãy số. Ta chỉ việc dựa vào cách chia thành 2 phần như trên và dựa vào cách tính tổng ở trên phần 1 để áp dụng.
3. Vì tổng của dãy số là 55 và là 1 số lẻ. Một số lẻ thì ko thể chia ra là 2 vế bằng nhau được tức là không là cho phép tính của dãy số có kết quả bằng 0 được. Vì vậy, ko thể thay dấu " + " bằng dấu "-" để kết quả bằng ko được.

178

Trong hộp có 15 viên bi xanh, 16 viên bi đỏ. Hỏi không nhìn vào hộp phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có:
a) 2 viên khác màu nhau
b) 2 viên cùng màu
c) 5 viên đỏ và 3 viên xanh

 a) 17 - b) 3 c) 20

179

Có 3 tấm vải bằng nhau. Sau khi bán đi 38m ở tấm thứ 2 và 17m ở tấm thứ 3 thì tổng số m vải còn lại của 2 tấm này bằng ¾ số m vải của tấm thứ nhất nhất. Hỏi lúc đầu mỗi tấm vải bao nhiêu m?

Vì số vải còn lại của 2 tấm bằng 3/4 số vải của tấm 1 nên nếu ta coi số vải của tấm 1 là 4 phần thì số vải của tấm 2 và 3 là 8 phần.

Số vải còn lại chiếm 3 phần nên số vải đã bán chiếm số phần là: 8 - 3 = 5( phần).

5 phần ứng với số vải là: 38 + 37 = 75(m).

Lúc đầu mỗi tấm vải dài số mét là:

75 : 5 x 4 = 60(m)

180

Một hình chữ nhật có chu vi 1608m chiều rộng kém chiều dài 164m. Tính diện tích hình chữ nhật.

Nửa chu vi hình chữ nhật là :
1608:2=804(cm)
Theo đầu bài ta có sơ đồ : 164 
Chiều dài hcn: |--------|-----|
Chiều rộng hcn: |--------|
Hai lần số đo chiều rộng là :
(804 -164 ):2 =320 (cm)
Số đo chiều rộng hình chữ nhật là 
320:2=160(cm)
Số đo cdài hcn là 
160+164 =324(cm)
Dtích hcn là 
324×160=51840 (cm2)

181

Viết số lớn nhất có 4 chữ số mà tổng các chữ số bằng 9 hiệu chữ số hàng đơn vị và hàg nghìn là 5

 Vì tổng các c.số =9 và hiệu giữa chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng nghìn là 5 nên ta thử chữ số hàng nghìn chọn đc số 1 và 2 thoả mãn, chữ số hàng nghìn

3 loại.

Mà ta phải viết số lớn nhất có thể nên chữ số hàng nghìn phải là 2. Suy ra 2007.

182

Khi viết thêm chữ số 8 vào bên phải 1 số tự nhiên ta được số mới hơn số cũ 332 đơn vị tìm số tự nhiên lúc đầu .

Khi viết thêm số 8 vào bên phải thì được số mới = 10x số cũ + 8.

Vậy số cũ là: (332-8):9= 36.

183

tính nhanh :20-30+40-50+60-70+80=

80-70+60-50+40-30+20
=10+10+10+20
=50

184

 Lan
hơn Huệ 8bôg hoa. Hồng
hơn Lan 4 bôg. Hỏi Hồng hơn
huệ bnhiêu bông?

huệ : /-----------/
lan: /-----------/-----8 bông--/
hồng/------------/-----8--------/--4 bông-/ 
từ sơ đồ hình vẽ
Hồng hơn huệ số bông hoa là : 8+4=12 bông

185

1) Cac bạn hoc sinh đứng đêu nhau thành môt vòng tròn. Môi người đươc nhân môt sô theo thứ tự la 1, 2 , 3, 4 , .... Biết răng bạn co thứ tự sô 10 đôi diện với bạn co sô 43. Hoi trong vong tròn có bao nhiêu bạn?

3) hoa Mộng-du môi ngày sinh ra gâp đôi.(nhung hoa dược sinh ra lại sinh sản tiếp) Vi thế chi 112 ngay là phủ đây ao. Hỏi co 8 hoa Mông du thi sau bao nhiêu ngày sẽ kín ao?4) trên môt hon đảo co hai loai vât. Loai 40 chân và loai trăn 3 đầu. tổng công có 26 đâu và 298 chân. loài 40 chân thi chỉ có 1 đâu. Hỏi loai trăn tinh 3 đàu thi co bao nhiêu chân?


1) Cái đồng hồ có 60 phút, 10 phút thẳng với 40 phút, ứng với nửa vòng, các bạn nửa vòng hơn 3 vị trí, vậy cả vòng các bạn hơn 6 vị trí tức có 66 bạn

4)Loài 40 chân có tối đa 7 cá thể, tổng số đầu loài 3 đầu chỉ trong khoảng 19 đến 26, trong đó số đầu phải chia hết cho 3, có 2 trường hợp:

21:3=7 và 24:3=8 đầu thỏa mãn,

với số chân tương ứng là 298-5x40=98 và 298-4x40=138;

số chân phải chia hết cho số cá thể thì chỉ có 98:7=14 chân.

vậy loài 3 đầu có 14 chân.

186

Cho A= 1x2+2x3+3x4+4x5+....+ 29x30
Tính Ax3=?

Ax3= 1x2x3 + 2x3x3+.....+29x30x3
lấy B= 1x2x3+ 2x3x4+......+29x30x31
B- Ax3= 0 + 1x2x3+ 2x3x4+ 28x29x30= B- 29x30x31. Suy ra Ax3= 29x30x31

187

An nói ;''tuổi tớ 3 năm trước đây đúng bằng 1/2 tuổi tớ 2 năm nữa '' tính tuổi An hiện nay.

Tuổi An trước đây 3 năm kém tuổi An sau 2 năm nữa là:
3 + 2 = 5 (tuổi)
Coi tuổi An trước đây 3 năm là 1 phần thì tuổi An sau 2 năm nữa là 2 phần như thế
Hiệu số phần là:
2 – 1 = 1 (phần)
Tuổi An trước đây 3 năm là:
5 : 1 = 5 (tuổi)
Tuổi An hiện nay là:
5 + 3 = 8 (tuổi)

188

So sánh các số sau: 13/15 ; 1313/1515 ; 131313/151515 

 1313/1515 cùng chia cả tử và mẫu cho 101 sẽ = 13/15
131313/151515 cùng chia cả tử và mẫu cho 10101 sẽ =13/15.

Vậy 3 phân số bằng nhau.

189

Cho hình chữ nhật ABCD,trong đó K là trung điểm AB , CK cắt DB tại I. Tính S hình chữ nhật ABCD, biết rằng Diện tích AKID =20 cm2.

 Ta thấy:

SAKD=1/4 SABCD= SKBD. SBCD=1/2SABCD.

Xét 2 tam giác BKD và BCD có chung đáy BD, diện tích gấp 2 thì chiều cao xuống đáy BD cũng gấp đôi nhau. Vậy diện tích CID cũng gấp đôi diện tích DKI( vì chung đáy DI), tức là diện tích SDKI=1/3SDCK=1/6SABCD×SAKID =(1/6+1/4)× SABCD =5/12 SABCD

1/12 là 20: 5= 4 cm2

SABCD=4x12=48cm2

190

Có 7 cái bánh nướng chia đều cho 12 người, hỏi phải cắt bánh như thế nào để mỗi cái bánh ko bị cắt thành quá 5 phần?

Lần 1 lấy 3 cái bánh ra, mỗi cái chia làm 4 phần bằng nhau, vậy có tất cả 12 phần, mỗi người 1 phần bánh.
Lần 2 lấy 4 bánh còn lại ra, chia đều mỗi cái thành 3 phần bằng nhau, mỗi người cũng được 1 phần bánh.
Như thế đã chia đều cho mỗi người 7/12 cái bánh đều nhau mà không cần chia mỗi bánh quá 5 phần.

191

Ko thực hiện phép tính , tìm y
a,(y_476)x2=2196x3
b,(y+10248):3=(6800_5480)x6

A, (y-476)x2=2196x3
(y-476)x2=2196x2+2196
(y-476)x2-2196x2=2196
(y-476-2196)x2=2196
(y-(476+2196)x2=2196
(y-2672)x2=2196
(y-2672)x2=1098x2
(y-2672)x2-1098x2=0
(y-2672-1098)x2=0
(y-(2672+1098)x2=0
(y-3770)x2=0
y-3770=0
y=3770
ĐS: y=3770

192

Lơp 3-4:
Thắng, Lợi, Hiền, Lành có 52 hoa điểm tốt. Người nào cũng góp phần. Hiên va Lành đat tông công 33 hoa điêm tôt. Nhưng nhiêu nhât lại là Thắng. Hỏi Lợi co bao nhiêu điêm tôt?

Hiền + Lành = 33 hoa điểm tốt nên trung bình mỗi bạn ko quá 17 hoa (vì Thắng nhiều hoa nhất)
Tổng 4 bạn có 52 hoa nên Thắng + Lợi = 19 hoa
Lớn hơn 17, nhỏ hơn 19 chỉ còn lại 18.


Vậy Thắng 18 hoa và Lợi chỉ có 1 hoa điểm tốt.
Đ
áp số: 1 hoa

193

Hai bạn Minh Hà thực hiện một trò chơi như sau: Họ lần lượt nói một số tự nhiên khác 0. Minh nói trước 1 số không lớn hơn 10. Hà nói tiếp một số lớn hơn số mà Minh vừa nói nhưng lớn hơn không quá 10 đơn vị, và cứ tiếp tục như vậy ... Ai nói số 100 là người đó thắng cuộc. Vậy Minh phải nói những số nào để chắc chắn thắng cuộc

1;12;23;34;45;56;67;78;89;100

194

Hiện nay bà 70 tuổi, cháu trai 12 tuổi, cháu gái 8 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi bà bằng 2 lần tổng số tuổi của hai cháu?

Giả sử trong nhà có 1 người ông bằng tuổi bà. Vậy tuổi của cả ông và bà là : 70 + 70 = 140 (tuổi).
Tổng tuổi của 2 cháu là : 12 + 8 = 20 (tuổi)
Mỗi năm 2 cháu tăng 2 tuổi , 2 ông bà cũng tăng 2 tuổi. Do đó hiệu số giữa tổng tuổi của ông bà và tổng tuổi của hai cháu không đổi và luôn bằng: 140 - 20 = 120 (t)
Khi bà gấp 2 lần tổng tuổi của 2 cháu thì tổng tuổi hai ông bà gấp tổng tuổi 2 cháu là:
 
2 + 2 = 4 (lần)
Tổng tuổi của 2 cháu khi đó là:
 
120 : (4 -1) = 40 (t) (dạng hiệu tỉ)
Cả 2 cháu đã tăng thêm: 40 - 20 = 20 (t)
Số năm để tuổi bà gấp 2 lần tổng tuổi 2 cháu là: 20 : 2 = 10 năm


195

Đoạn đường AB dài 28 km. An và Bình xuất phát cùng một lúc từ A. An đi với vận tốc 13 km/h. Bình đi với vận tốc 7 km/h. Hỏi sau bao lâu đoạn đường còn lại của Bình gấp 3 lần đoạn đường còn lại của An?

Đoan duong AB dai 28 km.An và Binh xuat phat cùng mot luc tù A. An di voi van toc 13km/h. Binh di voi van toc 7 km/h. Hoi sau bao lau đoan duong con lại cua Binh gap 3 lan doan duong con lai cua An?

lg.jpg

196

Số nam sinh của trường Tiểu học Bình Minh bằng 125% số nữ sinh của trường. Nếu thêm 54 nữ sinh thì số nữ sinh bằng 95% số nam sinh.
Hỏi lúc đầu, số nam sinh của trường TH Bình Minh hơn số nữ sinh của trường là bao nhiêu em?

Ta có : 125% = 5/4
95% = 19/20
Ban đầu số nữ so với nam bằng : 4/5 
54 học sinh ứng với : 19/20-4/5=3/20( số nam)
số nam: 54 : 3/20 = 360
số nữ : 360 x 4/5 = 288

197

Một HCN có 2 lần chiều rộng thì hơn chiều dài 5m. Nhưng 2 lần chiều dài lại hơn 2 lần chiều rộng 10m.Tính chu vi HCN đó.

Chiều rộng lấy 1 phần

Chiều dài lấy phần và bớt đi 5m.

Chu vi hình chữ nhật gồm 4 đoạn chiều rộng và 2 phần nhỏ của chiều dài còn lại ứng với 10m

Vậy chiều rộng là: 5+5=10

Chiều dài là: 10+5=15

Chu vi của hình chữ nhật là 50 m

c rong ba lay 1 pan; chieu dai lay 2 pan va bớt đi 5m. ban se nhin thay chu vi HC nhat gom 4 doan chieu rong va 2 phan nho cua chieu dai con lai ứng voi 10m. Vay chieu rong se la 5+5= 10; chieu dai la 10+5=15. Chu vi là 25 m

198

Lúc 7h30 người A đi từ A đến B với v1 = 15km/h. Lúc 8h30 Người B đi từ B về A với v2= 12km/h. Hai Người gặp nhau tại C và cùng quay về B. Tính AB? Biết khi Người A quay về A thì quãng đường người A đi đc gấp 3 lần quãng đường người B đi đc. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương