Lời giải, đáp ántải về 3.54 Mb.
trang37/38
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích3.54 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
Có 8 cách chọn chữ số hàng trăm (bỏ chữ số 3 và chữ số 0).
Có 9 cách chọn chữ số hàng chục (bỏ chữ số 3).
Có 9 cách chọn chữ số hàng đvị (bỏ chữ số 3).
Vậy viết được

8 x 9 x 9 = 648 số1332

Cho dãy số tự nhiên: 1945,
1946, 1947, ……, 1994, 1995, 1996.
a-.Tính tổng của dãy số
trên.
b-.Tính tổng các số chẵn.

a/
(1996-1945) + 1 = 52
(1996+1945) x 52 : 2 = 102 466

b/
(1996-1946) : 2 + 1 = 26


(1946+1996) x 26 : 2 = 51 246

1333

Vui World cup:
Trận Argentina - Thụy Sĩ vừa kết thúc với tỉ số 1-0. Angel Di Maria là cầu thủ duy nhất ghi bàn. Phút anh ghi được bàn thắng là 1 số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số, chia hết cho 2 và có tổng các chữ số bằng 10. Hỏi anh ta đã ghi bàn ở phút bao nhiêu??

Gọi số cần tìm là abc (a>0).

Vì là số chia hết cho 2 nên

c=0;2;4;6;8.

Để là số nhỏ nhất có 3 chữ số thì a chỉ có thể là 1.

Nếu b = 0 thì tổng các chữ số khi cộng lại sẽ không bằng 10.

Vậy b = 1 còn c = 8.

Số cần tìm là 118


1334

Một ca nô xuôi dòng từ A đên B hết 32 phút, ngược dòng từ B về A hết 48 phút. Vậy một cụm bèo trôi từ A về B trong bao lâu?

Trung bình mỗi giờ ca nô xuôi dòng được là:
1: 32 = 1/32 ( Quãng sông AB)
Trung bình mỗi giờ ca nô đi ngược dòng được là:
1: 48 = 1/48 ( Quãng sông AB)
Vì hiệu vận tốc xuôi dòng và ngược dòng bằng hai lần vận tốc dòng nước, nên mỗi giờ cụm bèo trôi được là: 1/192
( Quãng sông AB)
Thời gian cụm bèo trôi từ A đến B là 1: 1/192 = 192 (phút)
Đáp số: 192 phút

1335

Tính tổng tất cả các số có ba chữ số khác nhau mà các chữ số đều lẻ?

Các chữ số đều lẻ được viết từ các số : 1,3,5,7,9 
vì các số có 3 chữ số khác nhau nên ta có: hàng trăm có 5 ,hàng chục còn 4 cách chọn , hàng đơn vị còn 3 cách chọn
=> số các số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều lẻ là: 5x4x3 = 60 (số)
Từ hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị, mổi chữ số từ các số 1,3,5,7,9 xuất hiện:

60/5 = 12(lần) 


=> Tổng tất cả các số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều lẻ là: 12x(1+3+5+7+9)x100 + 12x (1+3+5+7+9)x10 + 12(1+3+5+7+9)

= 12x25x100 + 12x25x10 + 12x25 = 30000 + 3000 + 300

= 33300


1336

120 tá khăn măt ...3 ngay ...12 công nhân. 180 tá khăn măt ...2 ngày ... ?Công nhân

120 tá làm trong 1 ngày cần: 12x3= 36cn.

180 tá làm trong 1 ngày cần: 36x 18/ 12= 54 cn.

180 tá làm trong 2 ngày cần: 54: 2= 27cn


1337

Dì Út đi chợ bán gja cầm, dì nói giá như sau "Một con gà và 3 con vịt giá =2 con ngan;1 con vịt , 2 gà, 3 ngan giá tổng cộng = 25 đồng. Hỏi mỗj con gia cầm giá bao nhiêu? Biết rằng giá tiền mỗi con gia cầm là một số tự nhiên đồng.

Ta có 1 gà + 3 vit = 2 ngan nên 3 gà + 9 vịt = 6 ngan.

Mà 2 gà + 1 vịt + 3 ngan = 25 đông nên 4 gà + 2 vịt + 6 ngan = 25x 2= 50 đồng*


Thay vào 6 ngan= 3 gà + 9 vịt vào * ta có:
7 gà + 11 vịt = 50 đ
Vậy vịt< 50:11
Vịt nhận giá trị 1, 2, 3,4
Thay vào vịt là 2 đồng, gà 4 đồng là hợp lí...

1338

Toán tư duy: 3 tờ giấy kẹo thì đổi được 1viên kẹo.Bạn đã có 24 viên kẹo thì có thể có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Mang 24 tờ giấy kẹo đổi được 24 : 3 = 8 viên kẹo (8 tờ giấy)
Mang 6 tờ giấy kẹo đổi được 2 viên kẹo (2 tờ giấy+ 2 tờ còn dư)
Bây giờ còn 4 tờ ta đổi tiếp được thêm 1 viên nữa. (Còn dư 1 tờ và 1 tờ vừa đổi, tổng cộng còn 2 tờ)
Vậy số kẹo có

24 + 8 + 2 + 1 = 35 viên1339

b17.jpg

Bài 17/ (889 – 7) : (10-1) = 98. 
Bài 18/

Cách 1:


(4896 – 9) : (10-1) = 543.

Vậy số đó là 5439.

Cách 2:

abc9-abc=4896


→10 × abc + 9 - abc= 4896
→9 × abc =4896 - 9
→abc=543
→số đó là 5439

1340

Một người đi từ A đến B rồi trở về hết 3 giờ 41 phút, AB gồm 1 đoạn xuống dốc, 1 đoạn nằm ngang và 1 đoạn lên dốc. Hỏi đoạn nằm ngang dài bao nhiêu biết V lên là 4 km/h, V xuống là 6 km/h, AB dài 9km.

 Đi 1 km đường lên dốc hết : 60 : 4 = 15 ( phút)
Đi 1 km đường xuống dốc hết : 60 : 6 = 10 ( phút ) 
Đi 1 km đường bằng hết : 60 : (6+4)/2= 12 ( phút)
Số km đường dốc cả đi lẫn về hết : 15 + 10 = 25 (phút ) 
Số km đường bằng cả đi lẫn về hết: 12 x 2 = 24 (phút )
Nếu 9km đều là đường dốc thì hết: 9 x 25 = 225( phút) 
Thời gian thực đi là: 3 giờ 41phút = 221 phút . 
Thời gian chênh lệch nhau là: 225-221=4 (phút ) 
Thời gian đi 1km đường dốc hơn đường bằng :

25 -24 = 1 (phút ) 


Đoạn đường bằng dài là:

4 : 1 = 4 ( km)1341

Năm nay cháu lên 8 tuổi, kém cô 12 tuổi. Hỏi cách đây bao nhiêu năm thì tuổi cô hơn 3 lần tuổi cháu là 2 tuổi.

Ta có sơ đồ:theo yêu cầu btoán=>Tuổj cháu lúc đó là :(12-2):2=5 tuổj.
Cách đây bao nhiêu năm để tuổi cháu =3 lần tuổi cô là 2 tuổi là: 8-5= 3 năm

1342

Trường TH Vinschool (HN), trong phong trào làm sạch trường lớp, có một tổ tham gia quét vôi hai bức tường, diện tích bức tường lớn gấp đôi bức tường bé. Sau nửa ngày,cả tổ quét vôi ở bức tường lớn được một phần thì chia làm hai: một nửa tổ ở lại quét nốt bức tường lớn và làm đến hết ngày thì xong, nửa tổ kia sang quét vôi bức tường nhỏ và khi quét hết ngày thì vẫn còn một mảng tường nà một người phải làm cả ngày hôm sau mới xong. Hỏi tổ đó có mấy người? (năng suát mỗi người là như nhau)

A người làm ½ ngày + ½ A người làm ½ ngày xong 2T.nhỏ (1)
½ A người làm ½ ngày + 2 người làm ½ ngày xong T.nhỏ (2)
(1)-(2) → (A-2) người làm ½ ngày xong T.nhỏ
(2) → ( ½ A + 2) người làm ½ ngày xong T.nhỏ
→ A-2 = ½ A + 2
→ ½ A = 4 
→ A = 8

1343

Trong túi có 10 viên bi đỏ, 9 viên bi xanh, 11 viên bi vàng và 4 viên bi trắng. Hỏi không nhìn vào túi, phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có ít nhất 6 viên bi cùng một màu ?

5 + 5 +4 +6= 20

1344

Tìm một số tự nhiên có hai chữ số mà nếu thêm số 5 đằng trước thì đc một số gấp 26 lần số tự nhiên ban đầu. 

Vì số cần tìm có 2 chữ số nên khi viết thêm chữ số 5 vào bên trái của số đó ta được số mới hơn số phải tìm là 500 đơn vị 
(Đưa bài toán về dạng hiệu - tỉ)
Coi số cần tìm là 1 phần thì số mới là 26 phần như thế
Số cần tìm là :
500 : (26 - 1) x 1 = 20

1345

db.jpg

lg.jpg

1346

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có 6 chữ số mà tổng các chữ số bằng 40

139999

1347

Một Hoàng tử phải đánh bại 1 con quái vật có 3 đầu và 3 đuôi, nó chỉ chết khi bị chặt hết cả đầu lẫn đuôi. Bằng 1 nhát kiếm, Hoàng tử có thể chặt được 1 cái đầu hoặc 2 cái đầu, 1 hoặc 2 cái đuôi. Nhưng nếu bị chặt 1 cái đầu thì quái vật mọc ngay ra 1 cái đầu mới, nếu bị chặt 1 đuôi cũng mọc ngay ra 1 đuôi mới, nếu bị chặt 1 lúc 2 cái đuôi thì mọc ra 1 đầu mới, còn nếu bị chặt 1 lúc 2 cái đầu thì không mọc lại được gì. E hãy giúp Hoàng tử chặt mấy nhát kiếm và chặt ntn để giết chết quái vật?

Lúc đầu chặt 2 đầu con 1 đầu và 3 đuôi sau đó chặt 2 đuôi để mọc thêm 1 đầu là 2 đầu và 1 đuôi. Tiếp chặt nốt 2 cái đầu sau đó chặt nốt 1 đuôi.

1348

Tìm số có hai chữ số,biết rằng số đó gấp 9 lần chữ số hàng đơn vị.

gọi số cần tìm có 2chữ số là ab (a,b=<9)
Theo bài ra ta có ab=9b 
=> b=2,3,4,5,6,7,8,9 
=> Tương ứng với b ta có ab=18,27,36,45,54,63,72,81 
Nhận xét :chi co 45=9*5 
=> ab=45

1349

Tìm một phân số bằng phân số 2/5 biết nếu lấy tử số của phân số đó cộng với 45 và giữ nguyên mẫu số thì được một phân số mới bằng phân số 13/20

g.jpg

1350

Xuân mua sách Toán và TV hết 70500 đồng. hạ mua sách Toán và TV hết 64500 đồng. Biết mỗi quyển sachs toán giá 7500 đồng , sách TV giá 6000 đồngvà số sách toán của bạn này bằng số sách TV của bạn kia. Hỏi bạn Xuân mua bao nhiêu sách Toán , bao nhiêu sách TV?

Hai bạn mua sách hết số tiền là: 70500 + 64500 = 135000 (đồng).

Số tiền mua 1 quyển Toán + 1 quyển TV là:

7500 +6000 = 13500 (đồng).

Vậy số bộ sách cần mua là:

135000 : 13500 = 10 (quyển). Giả sử Xuân mua 10 quyển đều là Toán:

10 x 7500 = 75000 (đồng).

Vậy bị lệch mất:

75000 - 70500 = 4500 (đồng)

Giá mỗi quyển sách Toán và TV hơn nhau:

7500 - 6000 = 1500 (đồng).

Nên số sách TV của Xuân mua là: 4500 : 1500 = 3 (quyển).

Số sách Toán của Xuân mua là:

10 - 3 = 7 (quyển)


1351

b.jpg

 3 + 6 + 8 = 17

=> ô trung tâm 71


2 + 9 + 8 = 19

=> ô trung tâm 91


4 + 5 + 5 = 14

=> ô trung tâm 41


8 + 9 + 7 = 24

=> ô trung tâm là 42


=> 1 + 8 + 3 = 12 => ? = 21

1352

so sánh phân số bằng cách thuận tiện nhất
a. 17/ 21và 15/29
b.A= 20/21+21/22 và B=20+21/21+22

17/21>17/29>15/29 (tự KL)
b)(chép đề)
B= (20+21)/(21+22)=41/43<1 (chép đề sai).
Xét A= 20/21+21/22=1-1/21+1-1/22=1+1-(1/21+1/22). 
Ta thấy (1/21+1/22)<1 
nên 1-(1/21+1/22)>0
Vậy 1+1-(1/21+1/22)>1+0>1
Vậy A>B

1353

Tích sau có tận cùng bởi chữ số nào?
9 x 9 x 9 x 9 x 9x .....x9 ( có 20 thừa số 9 )

 Số 1. ta có thẻ giải thích như sau: Ghép 4 số 9 tạo thành 1 nhóm: (9x9x9x9) x(9x9x9x9) x....x (9x9x9x9) (5 nhoms0 mỗi nhóm có chữ số tận cùng là 1. Vậy tích có tận cùng là 1.

1354

d.jpg

Câu 2: số 495 là số lạc vì chỉ mình nó chia hết cho cả 3 và 5

Câu 3: Có mỗi dãy a là dãy số cách đềul.jpg1355

Tìm hiệu của 2 số lẻ mà giữa chúng có 100 số lẻ.

Kể cả 2 số phải tìm thì có
100+2=102 (số lẻ liên tiếp)
Giữa 102 số có
102-1=101(khoảng cách)
Khoảng cách giữa 2 số lẻ liên tiếp là2 nên hiệu hai số cần tìm la
2 x 101 = 202

1356

Một đội công nhân theo kế hoạch sẽ làm hoàn thành một công việc trong 10 ngày,nhưng khi làm ,trong 7 ngày đầu có 8 người phải chuyển đi làm công việc khác nên đội đã hoàn thành công việc đó trong 12 ngày ,hỏi đôi công nhân đó có bao nhiêu người?

Cách 1:

Sau khi chuyển 8 người thì đội đó làm trong số ngày là :

12 - 7 = 5 (ngày)
5a + 7(a - 8) = 10a
5a+ 7a- 56 = 10a
12a = 10a+ 56
2a= 56
a= 28.

Cách 2:


8 người đi vắng vắng . Số việc đó cả tổ phải làm thêm:

12-10=2(ngày);

Như vậy ta có:

8 người: 7 ngày;

x người : 2 ngày.

Tổ đó có số người là:

8: 2/7= 28 (người)


1357

Một trường Tiểu học có một mảnh đất hình chữ nhật. Nếu chiều dài tăng thêm 4m, chiều rộng tăng thêm 5m thì diện tích tăng thêm 250m2. Nếu chỉ có chiều rộng tăng thêm 5m thì diện tích tăng thêm 150m2. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

gb.jpg

1358

Trong hộp có 35 viên bi đỏ, 24 viên bi xanh và 28 viên bi vàng. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên để chắc chắn có cả các loại bi thuộc 3 màu: đỏ, xanh, vàng?

lấy ra ít nhất 35 viên thì mới đảm bảo có 1 bi đỏ.

Còn lấy ra ít nhất 24 viên thì chỉ đảm bảo có bi xanh thôi. Tương tự, lấy ra ít nhất 28 viên thì mới có 1 bi vàng.


Như vậy, để có cả bi đỏ, xanh, vàng, ta phải lấy ra số bi thế nào sao cho đảm bảo mỗi bi lấy ra là ít nhất. Như thế thì phải lấy để đảm bảo có 1 đỏ, 1 vàng trước vì chúng có nhiều bi hơn.

Ít nhất là 35 + 28 +1 =64 viên1359

Bài 1: Cho số có ba chữ số. Nếu đổi chữ số hàng đơn vị lên đầu thì ta được số mớ có ba chữ số gấp 5 lần số đã cho và 25 đơn vị.
Bài 2: Tìm a; b; c biết: ab+bc+ca= abc
Bài 3: Tìm số tự nhiên ab. Biết ab+A+B= 63 với A bằng tổng các chữ số của ab và B là tổng các chữ số của A.
Bài 4: Tìm số có hai chữ số nếu viết thêm vào giữa hai chữ số đó số có hai chữ số kém số đã cho 1 đơn vị thì được mới gấp 91 lần số phải tìm.

Bài 2: 
Nếu a = b = c = 0 => thỏa mãn 
Nếu a,b,c khác 0 ta có

ab + bc + ca = abc


 (a × 10 + b) + ( b ×10 + c) + (c × 10 + a) = a×100 + b×10 + c
 a × 11 + b × 11 +c × 11 =a ×100 +b×10 + c
cùng bớt a × 11 + b ×10 +c ở hai vế , ta có :
b ×1 + c × 10 = a × 89
a = 1
b = 9
c = 8
vậy số cần tìm là 189

Bài 1: 158

Bài 3: 45, 51 và 48

Bài 4: 371360

Bài 1: Có hai sọt cam. Sọt thứ nhất có số cam bằng 3/4 sọt thứ 2. Nếu lấy 5 quả ở sọt thứ nhất chuyển sang sọt thứ 2 thì sọt thứ nhất có số cam bằng 2/3 sọt thứ 2. Tính số cam ở mỗi sọt?
Bài 2: Bác Tư có một khu đất hình tam giác vuông ABC vuông góc ở A cắt các cạnh AB bằng 30 cm, AC bằng 40 cm và BC = 50 cm Bác ngăn ra một mảnh hình thang có đáy lớn là cạnh BC của khu đất và chiều cao 12 m. Tính diện tích khu đất còn lại ?
Bài 3: Tìm một số tự nhiên. Biết rằng nếu lấy số đó chia cho 64 thì được số dư là 33, còn nếu lấy số đó chia cho 67 thì được số dư là 9 và trong cả hai lần chia đều được cùng 1 số thương như nhau.

Bài 1:

Phân số chỉ số cam sọt thứ nhất so với tổng số là:(tổng)
Khi chuyển 5 quả thì PS chỉ số cam sọt thứ hai là:

(tổng số)
Phân số chỉ 5 quả là:

(tổng)
Số cam là: (quả)
Sọt 1 là: (quả) 
Số cam sọt 2: 100 quả

Bài 2: không cần vẽ hình:


S(ABC)= 40 x30=600 (m2)
Chiều cao tương ứng xuống cạnh BC là: 600 x2: 50=24 (m)
Gọi MN là đáy bé của hình thang MNCB ta có:
- Nối BN

S(BNC) = 50 x12:2= 300 (m2)


S(NBA)= 600-300= 300 (m2)
Chiều cao hạ từ AN là:

300 ×2: 30= 20 (m)


Tương tự nối CM ta có: S(CBM)= 300 (m2)
S(CAM) =300(m2)
AM= 300×2: 40=15 (m)
S(AMN)= 20 ×15 :2=150 (m2)
S(MNCB)= 600-150=450 (m2)
MN = 450 x2 :12= 75 (m)

Bài 3: Số cần tìm là 545
1361

Bài 1: Ba người mua chung một rổ cam, người thứ nhất mua được 1/4 rổ cam và 3 quả, người thứ hai mua được 1/4 rổ cam còn lại và 6 quả, người thứ ba mua được 12 quả còn lại.
a:Tính số cam mỗi người mua được.
b: Tính tổng số cam trong rổ
Bài 2: Bốn bạn học sinh mua chung 1 quả bóng , bạn Hồng góp 1/5 tổng số tiền, bạn Hải góp 1/5 số tiền các bạn đã góp, Bá góp 1/7 số tiền các bạn đã góp, bạn Phú góp 30.500đ . Tính số tiền mua quả bóng.

Cách 1:

Bài 1:


Nếu người thứ hai mua đúng 1/4 sô còn lại sau khi người thứ nhất mua thì số cam còn lại là: 12+6=18 (quả)
Phân số chỉ 18 quả đó là:

1-1/4=3/4 (số cam sau lần 1)


Sau lần thứ nhất còn lại số cam là: 18:3/4= 24 (quả)
Nếu người thứ nhất mua đúng 1/4 số cam thì còn:

24+3=27 (quả)


Phân số chỉ 27 quả là: 1-1/4=3/4 (số cam)
Tổng số cam là: 27:3/4=36 (quả)
Người thứ nhất mua:

36 x1/4+3=12 (quả)


Người thứ hai mua:

36-12-12=12 (quả)

Bài 2:

Phân số chỉ số tiền Hải góp là: 1/(5+1)=1/6 (tổng số)


PS chỉ số tiền Bá góp: 1/(7+1)=1/8 (tổng số)
PS chỉ 30500 đồng là: 1- (1/5+1/6+1/8)= 61/120(tổng số)
Tổng số tiền là: 30500:61/120=60 000(đ)

Cách 2:


Bài 1) pp tính ngược
Số cam còn lại sau khi người thứ nhất mua 
(12+6):(4-1)x4=24( quả) 
Người thứ hai mua số quả cam 
24x1/4+6=12( quả) 
1-1/4=3/4 rổ cam có số quả 
24+3=27( quả) 
Người thứ nhất mua số quả cam 
27:3+3=12( quả)

Bài 2)số tiền Hải góp chiếm số phần so với tổng số 


1:(1+5)=1/6( tổng số tiền ) 
Số tiền Bá góp chiếm số phần so với tổng số 
1/(1+7)=1/8( tổng số tiền ) 
Số tiền Phú góp chiếm số phần so với tổng số 
1-1/5-1/6-1/8=61/120( tổng số tiền ) 
Số tiền mua quả bóng 
30500:61x120=60000( đồng )

1362

Ca sĩ Lệ Rơi bán hai loại ổi có số lượng bằng nhau. Loại to Lệ Rơi bán 100 đồng hai quả. Loại bé Lệ Rơi bán 100 đồng ba quả. Vì việc bận nên Lệ Rơi giao cho cô em gái bán. Để cho dễ tính tiền cô gái bán 200 đồng 5 quả. Đến khi bán hết và kiểm tiền cô thấy hụt 500 đồng so với số tiền dự kiến bán được. Hỏi lúc đầu Lệ Rơi có bao nhiêu ổi mỗi loại ?

 Giá TB hai quả là:

(100:2) + (100:3) = 250/3 (đ)


Cô lệ Rơi đã bán:

200 x2:5= 80 (đồng)


Số tiền bị hụt là:

250/3-80= 10/3 (đ)


tổng số ổi là:

(500:10/3) x2=300 (quả)

hai loại ổi có số lượng bằng nhau => 300:2=150


1363

Mẹ mua về một số táo, mẹ bảo bé chia cho cả nhà. Bé chia mỗi người 5 quả thì cuối cùng bé chỉ còn 3 quả. Mẹ bảo bé chia lại. Bé chia cho mỗi người 4 quả thì cuối cùng bé nhận được 1/3 số táo ban đầu. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu quả táo?

Lần chia thứ 2:
Phân số chỉ số táo của cả nhà (trừ bé) là: 1-1/3=2/3 (số táo)
Giả sử có lần thư ba nào đó. Bé lấy tất cả số táo chia cho mọi người (trừ Bé) Thì mỗi người đc: 4:2/3=6(quả)
Lần chia thứ ba Bé đc:

3-3=0 (quả)


Lần thứ ba mỗi người (trừ Bé) được thêm so với lần đầu :

6-5=1 (quả)


Nhà Bé có số người (trừ bé) là: 3:1= 3 (người)
Nhà bé có số người là:

3+1= 4 (người)


Mẹ mua số táo là:

3 x5+3=18 (quả)1364

Cho hai phân số 4/3 và 2/5. Số thứ ba bằng trung bình cộng của hai số đó. Số thứ tư hơn trung bình cộng của cả bốn số là 2/15. Tìm số thứ tư.

Số thứ ba là:
Trung bình cộng của cả 4 số là:

Số thứ tư là:


Đáp số:

1365

Một người bán một tấm vải được lãi 1/5 giá mua.Nếu người đó bán được giá cao hơn 40000 đồng nữa thì sẽ đc lãi bằng 1/5 giá bán.Hỏi giá bán tấm vải?

Coi giá mua là 100% thì giá bán để lãi 20% so với giá mua tức là em bán 120% giá mua. Còn lãi 20% giá bán thì em lấy vốn mua vào

100 : (100-20) x 100 = 125 giá mua.

40.000 chính là

125% - 100% = 5% giá mua. Anh tính ra giá mua giúp cô ấy được:

40.000:5×100 = 800.000 đồng.

Và tính luôn giá chém khách tới bến:

800.000 : 4 × 5 = 1.000.000 đồng.

Cách 2:
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương