Lời giải, đáp ántải về 3.54 Mb.
trang36/38
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích3.54 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
Bài 4: Nhà Bình được chia mảnh đất hình chữ nhật 100m2. Tính chiều dài chiều rộng mảnh đất biết chiều rộng bằng 10% chu vi mảnh đất.
Bài 5: Trung bình cộng của n số là 80. Một trong các số đó là 100. Sau khi bỏ bớt đi số 100 thì trung bình cộng của các số còn lại là 78. Tìm n.

Bài 1)

vì năm nay Bình đang học lớp 5A nên Bình sinh năm 2014-11=2003là năm thường có 366ngày 


Từ ngày Bình sinh đến cuối năm là 3phần thì từ ngày Bình sinh đến đầu năm là 2 phần .
Từ ngày Bình sinh đến đc đầu năm có số ngày 
365:(2+3)x2=146( ngày) 
Từ tháng Một đến hết tháng Tư có số ngày 
31+28+31+30=120( ngày) 
Ngày Bình sinh 
146-120=26
Ngày tháng năm sinh của Bình là 26-5-2003

 c) Hai số lẻ Liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị 


Nếu số lẻ đầu tiên là a thì số lẻ thứ 10 là 
a+2x(10-1)=a+18
( hai số này có TBC là 100)
( hoặc :Hiệu giữa số lẻ nhỏ nhất a và số lẻ lớn nhất 
2x(10-1)=18)
Tổng hai số lớn nhất và nhỏ nhất
100x2=200
Giá trị số lẻ lớn nhất Cần tìm 
(200+18):2=109

Bài 3)


Sau ván đầu tiên Vĩnh nhiều hơn Phúc số viên bi 
40+40=80( viên bi) 
Sau ván thứ hai Phúc thắng Vĩnh 2/3 số bi Vĩnh hiện có .như vậy số bi của Vĩnh sau ván thứ nhất là 3 phần thì sau ván thứ hai chỉ còn lại số phần 
(3-2)=1 phần 
số bi của Phúc sau ván thứ hai sẽ là 
1x4=4( phần) 
Số bi của Phúc sau ván thứ nhất là 
4-2=2( phần) ( vẽ sơ đồ số bi của hai bạn sau từng ván đưa về dạng hiệu tỉ)
Số bi của Phúc sau ván thứ nhất 
80:(3-2) x2=160( viên) 
Số bi của mỗi bạn lúc đầu 
160+40=200( viên bi)

Bài 4)


10%=1/10
Chiều rộng mảng đất là 1 phần thì Chu vi là 10 phần à chiều ro dài là 
10:2-1=4( phần) 
Chia mảnh đất thành 4 hình vuông bằng nhau cạnh là chiều rộng 
Diện tích 1 phần là 
100:4=25( m2) 
Chiều rộng mảnh đất là 5 m vì 5x5=25;và 5=5
Chiều dài mảnh đất 
5x4=20( m)

Bài 2) Gọi số Cần tìm là ab .Theo đề bài ta có


ab=2x( a+b)+7
10 x a +b= a x 2 + b x 2 + 7 ( phân tích cấu tạo số ) 
10 x a +b - a x2 -b = a x2 + b x2 + 7-a x2 -b (cùng trừ a x2+b)
8xa = b + 7
Vì b<10 nên 8x a=b+7<10+7=17 và phải là một số chia hết cho 8
Vậy nếu 8xa=8 thì a=1 và b=1 có số 11 nhưng 11:(1+1)=5 dư 1 loại 
Nếu 8xa=16 thì a=2 và b=9 có số 29:(2+9)=2 dư 7 lấy 
Số Cần tìm là 29

Bài 5)


Trung Bình cộng các số còn lại kém Trung Bình Cộng n số là 
80-78=2
Số số hạng là ( hay n là) 
(100-78):2=11

1298

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước trong long bể là:chiều dài 4m,rộng 2,5m,cao 3m ,người ta mở các vòi nước chảy vào bể (không có nước),rằng cứ trong 3/5 giờ chảy được 300l nước ,hỏi sức chảy như vậy trong bao lâu sẽ đầy bể?

Bể đầy chứa số lít nước 
4x2,5x3=30( m3)=30000( l nước ) 
Thời gian chảy đầy bể nước 
3/5x(30000:300)=60( giờ)

1299

db.jpg

Lần 1 lãi 4/11* 12%
Lần 2 lãi 5/11* 10%
Lần 3 lỗ 2/11*80%

1300

b.jpg

S= 1/3+ 1/9+1/27+...+1/59049
2S=1-1/3+1/3-1/9+1/9-1/27+...+1/19683-1/59049
=1-1/59049=59048/59049
S= 29524/59049STT

Câu hỏi

Lời giải

1301

có bao nhiêu số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 1000 và k chia hết cho 5, k chia hết cho 7,

Các số chia hết cho 5 khác 0 và bé hơn 1000 thuộc dãy số 5 ; 10 ; 15 ; 20 ;……..990; 995.
Có tất cả

(995 – 5) : 5 + 1 = 199 số chia hết cho 5.


Các số chia hết cho 7 khác 0 và bé hơn 1000 thuộc dãy số 7; 14; 21; 28;…..987;994.
Có tất cả (994-7):7+1=142 số chia hết cho 7.
Vậy có 999-199=800 số không chia hết cho 5
Và có 999 – 142 = 857 số không chia hết cho 7.

1302

Một bình chứa 1,2kg nước ngọt. Tỉ lệ đường trong nước ngọt là 3%. Hỏi phải đổ thêm bao nhiêu gam nước lọc để tỉ lệ đường trong nước ngọt là 2,5% ?

DẠNG THUẦN HẠT - HẠT KHÔ - HẠT TƯƠI
1,2kg = 1200 g
Số kg đường trong 1200 g nước ngọt :

1200 : 100 x 3 = 36 g


Vì tỉ lệ đường là ko đổi nên 36g đường ứng với 2,5% trọng lượng nước đường lúc sau.
Trọng lượng nước lúc sau:

36 : 2,5 x 100 = 1440 g


Số gam nước lọc đổ thêm là : 1440 - 1200 = 240 g

1303

Cô giáo có một số kẹo bằng một số bánh.Nếu chia cho mỗi e 3 cái kẹo thì thừa 2 cái.Nếu chia cho mỗi e 5 cái bánh thì thiếu 28 cái. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

Vẽ sơ đồ dạng toán 2 hiệu số
Số bánh đủ để chia mỗi em 5 cái hơn số kẹo đủ để chia mỗi em 3 cái là : 28 + 2 = 30 cái
mỗi e nhận 5 cái bánh hơn mỗi em nhận 2 cái kẹo là :

5 - 3 = 2cái


Số học sinh là : 30 : 2= 15

1304

Có 1000 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm người ta xếp thành một hình lập phương lớn, sau đó người ta sơn 4 mặt của hình lập phương lớn. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu hình lập phương nhỏ không được sơn mặt nào ?

hình lập phương có cạnh là 10x10x10

Số hình lập phương sơn 1 mặt là: 


(10-1)x(10-2)x2+(10-1)x(10-1)x2=306 hình

Sơn 2 mặt là:


(10-1)x4+(10-2)=44 hình
Còn hình sơn 3 mặt là ở 2 đỉnh là 2 hình
còn lại là không sơn mặt nào:1000-306-44-2=648 hình

1305

hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con, bốn năm trước,tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con, tính tuổi mẹ và con hiện nay?

Tỉ số tuổi con và mẹ hiện nay là ¼.
→Tuổi con bằng 1/3 hiệu số tuổi mẹ và con.
4 năm trước tỉ số tuổi mẹ và con là 1/6.
→Tuổi con bằng 1/5 hiệu số tuổi mẹ và con. Vì hiệu số tuổi mẹ và con không đổi nên 4 năm chính là 1/3 – 1/5 = 2/15 hiệu số tuổi mẹ và con.
Vậy hiệu số tuổi mẹ và con là

4 : 2 x 15 = 30 tuổi.


Tuổi con hiện nay là

30 : (4-1) = 10 tuổi


Tuổi mẹ hiện nay là

10 + 30 = 40 tuổi1306

Cho hai số tự nhiên a và B. A
- Là số có hai chữ số.
- Hai chữ số trong mỗi số giống nhau.
- không chia hết cho 2;3 và 5.
a) Tìm hai số đó.
b) Tổng của hai số đó chia hết số tự nhiên nào?

a, Do hai số ko chia hết cho 2 và 5 nên tận cùng là 1,3,7,9. 
Và ko chia hết cho 3 nên ko thể là 33 và 99.
Vậy a là 11; b là 77 vì aa + b = 11 + 77 = 88 và là số chia hết cho 2, 4, 8, 11, 16, 22,44


1307

b.jpg

A# 1/1+1/2+1/3+.... +1/1000
Vì ko có chữ số 9 ở mẫu nên có tất cả 729 phân số.
Ta thấy : 1/10 x 720 # 72 mà 1/11, 1/12, 1/13 ...... 1/1000 nhỏ hơn 1/10 nên 1/10+1/11+1/12+... 1/1000 nhỏ hơn 1/10x720 hay nhỏ hơn 72. Tiếp nữa là 1/1+1/2/1/3+1/4+1/5+1/6+1/7+1/8 nhỏ hơn 8 hiển nhiên.
Như vậy A nhỏ hơn 72+8#80

1308

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng.nếu giảm chiều dài đi 3m và chiều rộng đi 2m thù được một hình chữ nhật mới có chu vi gấp 10 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu

Lúc đầu r = 1/3d. Giảm chiều dài đi 3m và chiều rộng đi 2m thì được C= 10r. Ta có C = 10r thì (d + r) x 2 = 10r

→ 2d + 2r = 10r

→ 2d = 8r

→ d = 4r hay r = 1/4d.


Số mét chiều dài giảm nhiều hơn chiều rộng là 3 - 2 = 1m
1m chính là 1/3-1/4 = 1/12 (chiều dài khi giảm 3m)
Vậy chiều dài ban đầu là (1 : 1 x 12 ) +3 = 15m.
Chiều rộng ban đầu là 15 : 3 = 5m.
Chu vi hình chữ nhật ban đầu là (15 + 5) x 2 = 40m.

Cách 2:


gọi chiều rộng ban đầu là: a (a>O).

Ta có chiều dài ban đầu là: 3xa.

Theo bài ra ta có:

Chiều dài lúc sau là: 3xa -3. Chiều rộng lúc sau là: a-2.

Vì sau khi giảm chiều dài và chiều rộng thì được hình chữ nhật mới có chu vi gấp 10 lần chiều rộng (ở đây là chiều rộng lúc sau)

Như vậy ta sẽ được:

{(3xa-3) + (a-2)} x2 = 10 x (a-2).

Thu gọn lại ta được: 2xa = 10. Suy ra: chiều rộng ban đâu là: 10:2=5 m.

Chiều dài ban đầu là:5x3=15 m.

Chu vi hình chữ nhật ban đầu là: (5+15)x2= 40 m.1309

db.jpg

Ngỗng chỉ huy đi từ cuối hàng lên đầu hàng với vận tốc gấp 3 lần vận tốc cả đoàn (đây coi là hai chuyển động cùng chiều đuổi nhau khi chỉ huy đến đầu hàng coi như đuổi kịp) khi đó cả đàn điđược quãng đường là : 10 : (3-1) = 5 m.
Khi chỉ huy đến đầu hàng và quay lại cuối hàng (đây coi là hai chuyển động ngược chiều gặp nhau) khi đó cả đàn đi thêm được quãng đường là :

10 :(3+1) = 2,5 m.


Như vậy tổng cộng cả đoàn đi được quãng đường là :

5 + 2,5 = 7,5 m.


Đáp số: 7,5m

1310

Tìm số có 2 chữ số biết rằng nếu viết chữ số 3 vào giữa hai chữ số của số đó ta được số có 3 chữ số gấp 11 lần số phải tìm

Gọi số cần tìm là ab (a>0, a, b<10)
Theo đề bài:

a3b = 11 x ab


a00 + 30 + b = 11 x (10 x a + b)
100 x a + 30 + b = 110 x a + 11 x b
Trừ cả hai vế cho 100 x a và b, ta có:
30 = 10 x a + 10 x b
30 = 10 x (a + b)
(a + b) = 3. Theo điều kiện, ta xét hai trường hợp.
TH1: a = 1, b = 2, ta có số: 12. 132 = 11 x 12 (thỏa mãn)
TH2: a = 2, b = 1, ta có số: 21. 231 = 11 x 21 (thỏa mãn)
KL: số cần tìm là 12 và 21.

1311

Khi chia một số tự nhiên cho 255 ta được số dư là 170 . Hỏi số đó có chia hết cho 85 không ? Tại sao ?

Số đó có dạng: 255a + 170 (a là số nguyên).

Cả 255a và 170 đều chia hết cho 85, nên theo tính chất tổng các số hạng chia hết cho 1 số thì chia hết cho số ấy nên số đề bài ra cũng chia hết cho 851312

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng, chu vi bằng chu vi hình vuông có cạnh là 15m. Tính diện tích hình chữ nhật. 

Chu vi : 15 x 4 = 60 m
1/2 chu vi : 60 : 2 = 30 m
Chiều rộng:

30 : ( 2 + 3) x 2 = 12m


Chiều dài: 30 - 12 = 18 m
Diện tích: 18 x 12 = 216 m2

1313

Tìm hai số tự nhiên lẻ liên tiếp biết tổng của chúng là số có 3 chữ số chia 5 dư 3, chia hết cho 9 và chữ số hàng trăm gấp 4 lần chữ số hàng chục

Tổng 2 số có dạng abc
Tổng chia 5 dư 3

=> c = 3 hoặc 8 mà tổng 2 số lẻ là số chẵn

=> c = 8
mà a = b x 4

=> b = 1 hoặc 2

=> a = 4 hoặc 8
Mà abc chia hết cho 9

=> chọn được tổng là 828


Hai số lẻ liên tiếp có hiệu = 2
=> Số bé : ( 828 - 2) : 2 = 413
Số lớn : 423 + 2= 415

1314

1) Cho tam giac ABC. D là điểm nằm trên cạnh AB sao cho AD=2/3AB. E là điểm nằm trên AC sao cho AE = 2/3AC. Một đoạn thẳng đi qua A cắt đoạn thẳng DE tại I và cắt BC tại M. So sánh AI và AM.
2. Có 25 tờ gồm ba loại: 5000đồng, 2000 đồng, 1000 đồng. Tổng cộng có tất cả 56000 đồng. Biết số tờ loại 1000 gấp đôi số tờ loại 5000 đồng. Hãy tính xem mỗi loại có bao nhiêu tờ?
1315

Trung bình cộng của 3 số bằng 67,tr0ng đó số thứ nhất gấp đôj số thứ ba.Nếu gấp đôj số thứ nhất và số thứ ba thì trung bình cộng của chúng bằmg 118.Tìm 3 số đó

Tổng ba số là: 67 x3= 201
Nếu gấp đôi số thứ nhất và số thứ ba thì tổng là: 118 x3=354
Số thứ nhất và số thứ ba là: 354-201=153
Vẽ sơ đồ:
Số thứ nhất là:

153: (2+1) x2=102


Số thứ ba là: 153-102=51
Số thứ hai là: 201-153=48

1316

Cho dãy phân số: 1/1; 1/2; 2/1; 1/3 ; 2/2 ; 3/1 ; 1/4 ; 2/3 ; 3/ 2; 3/2 ; 4/1 ;...
a, Hãy viết 5 phân số tiếp theo vào dãy số trên?
b Phân số 16/7 là phân số thứ bao nhiêu của dãy?

Ở đây ta thấy quy luật như sau:
Ta có nhóm 1: 1/1: 1+1=2
Nhóm 2: ½; 2/1: 2+1=3
....
Vậy 5 phân số tiếp theo thuộc nhóm 5 lần lượt là: 1/5; 2/4; 3/3; 4/2; 5/1
Phân số thứ 16/7 là phân số ở nhóm 22, đứng thứ 16, thì phân số thứ 16/7 là phân số thứ: 
(1+21)×21/2+16=247

1317

 Bài 1: Cho hình chữ nhật ABCD có chu vi bằng 220.Nếu giảm chiều dài 1/4,giảm chiều rộng 1/4 thì chu vị còn lại bao nhiêu?.................

Bài 2: Khi thực hiện phép tính đáng lẽ Ăn phải lấy số đó chia cho 3 rồi lấy thương tìm được cộng với 8 nhưng do sơ xuất An lại lấy số đó nhân với 3 rồi lấy tích tru 8.Mặc dù vậy kết quả vẫn đúng.Hỏi số ban đầu là số nào??

Bài 1:

Tính nửa chu vi 110


Giảm 1/4 chiều dài và 1/4 chiều rộng tức là 1/4 của nửa chu vi là 110:4=27,5
Nửa chu vi còn lại là 82,5
Chu vi còn lại là 165

Bài 2:


1/3a + 8 = 3a- 8
16 = 8/3a
a = 6

1318

Một người khơi hành từ A đến B lúc 7h với vận tốc 4 km/h. Lúc 10h, một người khác cũng khởi hành từ A với vận tốc 12 km/h. Hỏi lúc mấy h hai người gặp nhau và cách A bao nhiêu km?

Thời gian để hai người gặp nhau là

[(10-7) x 4] : (12-4) = 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút.


Họ gặp nhau lúc 10 giờ + 1 giờ 30 phút = 11g30p.
Nơi gặp nhau cách A là:

12 x 1,5 = 18km.1319

db.jpg

43) Tích của hai số là st1xst2 , theo đầu bài ta có tích của 2 số = st1x7
Vậy số thứ 2 bằng 7

42) Chữ số hàng đơn vị < 10 mà chữ số hàng đơn vị gấp 4 chữ số hàng trăm nên chữ số hàng trăm là 1 hoặc 2


* Nếu chữ số hàng trăm là 1, ta có chữ số hàng đơn vị là 4, chữ số hàng chục là 2, số đó là 124
* Nếu chữ số hàng trăm là 2, ta có chữ số hàng đơn vị là 8, chữ số hàng chục là 4, số đó là 248

1320

Hiện nay tuổi cha gấp 5lần tuổi con.Sau hai năm nữa tuổi con bằng ¼ tuổi cha. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi?

Tuổi con hiện nay bằng ¼ hiệu số tuổi bố và con.
2 năm sau tuổi con bằng 1/3 hiệu số tuổi bố và con. Vì hiệu số tuổi bố và con không đổi theo thời gian nên 2 năm chính là 1/3 – ¼ = 1/12 hiệu số tuổi bố và con.
Vậy bố hơn con số tuổi là

2 : 1 x 12 = 24 tuổi.


Tuổi con hiện nay là

24 : (5 - 1) x 1 = 6 tuổi.


Tuổi bố hiện nay là

6 + 24 = 30 tuổi.1321

Một cửa hàng bán gạo, 1/5 số gạo tẻ đã bán nhiều hơn 3 lần số gạo nếp đã bán là 38kg. Biết rằng của hàng đã bán được 158kg gạo nếp. tìm số gạo tẻ

 Sau khi hạ giá lần thứ hai thì giá bán bằng:

100 % - 15% = 85 % (giá sau khị hạ giá lần 1);

Vậy sau khi hạ giá lần 1 thì giá cuốn sách là:

34000 x 100 : 85 = 40000 (đ); Vậy giá ban đầu của cuốn sách là:

40000 x 100 : (100 - 20) = 50 000 (đ)


1322

Một đội công nhân có 120 người được giao đắp một đoạn đường dài 4km. Ban chỉ huy tính rằng để hoàn thành công việc đúng kế hoạch thì mỗi ngày phải làm việc 8h. Trước khi khởi công, đội được điều thêm 30 người về cùng làm và được giao đắp thêm 1km đường nữa.Hỏi để hoàn thành đúng kế hoạch thì mỗi ngày phải làm việc mấy giờ.Biết rằng năng suất làm việc của mỗi người là như nhau.

Tổng số người của đơn vị sau khi được bổ sung thêm : 120+30=150 người

chiều dài đoạn đường được giao đắp: 4+1=5 km

Thời gian để 150 người đắp xong đoạn đườngg dài 4km: 8×120 : 150 = 6,4 giờ

Thời gian để 150 người đắp xong đoạn đường dài 5km:

6,4×5 :4 = 8giờ


1323

Tuổi bố bằng 9/8 tuổi mẹ, tuổi Mai bằng ¼ tuổi mẹ, tổng số tuổi bố và Mai là 44 tuổi. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi?

Vẽ sơ đồ: tuổi mẹ 8 phần, tuổi bố 9 phần, tuổi con 2 phần. 
Tổng số phần tuổi bố và mai là: 9+2=11 phần. 
Tuổi bố là: 44:11x9= 36 tuổi
Tuổi con là: 44:11x2=8 tuổi
Tuổi mẹ là: 8x4=32 tuổi

1324

2 người đi xe đạp từ A tới B, cùng xuất phát 1 lúc, người thứ nhất đi với vận tốc 15km/h, người thứ 2 đi với vận tốc 9km/h. Người thứ nhất sau khi đi được 3h thì giảm vận tốc xuống 5km/h để đợi người thứ 2. Tìm quãng đường AB biết rằng 2 người đi tới B cùng lúc?

Sau khi cùng đi được 3 giờ thì khoảng cách giữa 2 người là:
15 x 3 – 9 x 3 = 18(km)
Khi người 1 giảm vận tốc xuống 5km/h thì hiệu vận tốc giữa người 2 so với người 1 là:
9 – 5 = 4 (km/h)
Đến khi đuổi kịp người 1 tại B, cả 2 người phải đi thêm số giờ là:
18 : 4 = 4,5 (giờ)
Quãng đường AB dài:
9 x (3 + 4,5) = 67,5 (km)

1325

Tính nhanh :
22222 x 99999

22222×99999

= 22222×(100000-1)

= 2222200000-22222

=2221977781326

Cho dãy số: 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30,.....
a) Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của dãy số trên.
b) Số 1/10200 có phải là một số hạng của dãy số đã cho ko? vì sao?

A,Tổng 10 số đầu tiên là.

1-1/11 = 10/11

b, 1/10200= 1/100.102

=> không là 1số hag cua day vì mẫu là 2 số tự nhiên liên tiếp nhân với nhau ra mẫu1327

Có 50 học sinh mượn sách của thư viện trong tháng tư. Tổng số sách họ mượn là: 88 cuốn. Có 18 học sinh mượn 1 cuốn. Biết rằng số học sinh mượn 1;2 hoặc 3 cuốn. Hỏi có bao nhiêu người mượn 2 cuốn.

Tổng học sinh mượn 2 và 3 cuốn là 32 hs và mượn:

88-18x1=70 cuốn.


Giả sử đều mượn 3 cuốn thì thiếu: 32x3-70= 26 cuốn.

Vì 26 cuốn thiếu do số học sinh mượn 2 cuốn mỗi em.

Nên số học sinh là 26hs


1328

Cùng một lúc Hùng đi từ A đến B , Dũng đi từ B đến A. Hai bạn gặp nhau tại C cách A 3 km rồi tiếp tục đi hết quãng đường AB và quay trở về ngay điểm xuất phát. Hai bạn lại gặp nhau tại D cách B 2 km. Tính AB và cho biết ai đi nhanh hơn

Lần gặp đầu, cả hai bạn đi đc một lần Quãng đg AB, Hùng đi đc 3km. 
Khi gặp lần sau, cả Hai đi đc 3 lần quãng đg AB
Vì vận tốc ko đổi nên Hùng đi đc 3x3=9km
Hùng đi đc AB+2km nên AB=7km
Dũng đi đc AB+ (AB-2) = 7+5 = 12km.

1329

Hai vòi chảy vào 1 bể . nếu chảy một mình thì vòi thứ nhất phải chảy 5 giờ mới đầy bể , vòi thứ 2 chảy 4 giờ mới đầy bể .
A: hỏi hai vòi cùng chảy trong nửa giờ thì đã được nửa bể chưa ?
B: Tính phần bể còn lại ?

 a, Trong 1 giờ, vòi 1 chảy một mình được: 1 : 5 = 1/5 bể.
Trong 1 giờ, vòi 2 chảy một mình được: 1 : 4 = 1/4 bể.
Trong 1 giờ, cả hai vòi cùng chảy được: 1/5 + 1/4 = 9/20 bể.
Trong nửa giở, cả hai vòi cùng chảy được: 9/20 : 2 = 9/ 40 bể. (<1/2 bể)
b, Phần bể còn lại là:

1 - 9/ 40 = 31/40 bể.1330

Quãng đường AB dài 90 km. Lúc 9giờ một người đi từ A đến B với vận tốc 15km/giờ. Hôm sau vào lúc 6 giờ, người đó đi từ B về A với vận tốc 12km/giờ. Cả đi lẫn về người đó đi qua một trường học cùng một giờ G. Tính giờ G và trường học cách A bao nhiêu km?

Giả sử lúc về người đó cũng đi về lúc 9 giờ thì khoảng thời gian chênh lệch là 3 giờ và quãng đường đi được là :
12 x ( 9- 6) = 36 km.
Quãng đường còn lại là

90 – 36 = 54 km


Thời điểm gặp nhau (giờ G)là 54 : (12 + 15) + 9 = 11 giờ
Nơi gặp nhau cách A

15 x 2 = 30 km.1331

Có tất cả bao nhiêu số có ba chữ số mà mỗi số đều ko có chữ số 3?
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương