Lời giải, đáp ántải về 3.54 Mb.
trang33/38
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích3.54 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

 tuổi bố phải gấp 3 lần tuổi con hoặc tuổi con bằng 1/3 tuổi bố mới đúng.

trước đây 5 năm tổng số tuổi của hai bố con là 62 tuổi.

vậy hiện nay tóng sso tuổi của hai bố con là 72 tuổi.

 tổng số phần bằng nhau là 4 phần .

Tuổi con là: 72 : 4 = 18 (tuổi).

Tuổi bố là 72 - 18 = 54 (tuổi)1200

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 600 cm². Trên cạnh BC lấy các ñiểm M và 
N sao cho BM = CN = (¼)BC. Trên cạnh AB lấy ñiểm E, trên cạnh AC lấy ñiểm F sao 
cho ACME là hình thang có ñáy là AC và ME; ABNF là hình thang có ñáy là AB và 
NF. Kéo dài EM và FN cắt nhau tại K. Tính diện tích hình ABKC.

NF kéo dài nên Nk // với AB vậy ABKN là hình thang.
Tương tự ta có AMKC là hình thang.
Mặt khác BM= CM=1/4 BN nên BN=CM=3/4 BC
S(ABKC)= S(ABC) +S(KCB)= S(AKB)+S(AKC)
Ta có: S(ABN)= 3/4 S(ABC) (cái này giải thích đc)
S(NAB)= SKBA)= 3/4 S(ABC) (vì chung đáy AB và chung chiều cao là chiều cao hình thang)
S(NAB)=450 (cm2)
Tương tự S(AKC)= 3/4 S(ABC)= 450 (cm2)
Tổng 900 cm21201

Một hợp tác xã cắt cỏ trên hai cánh đồng, cánh đồng thứ nhất rộng gấp đôi cánh đồng thứ hai. Hợp tác xã làm một nửa ngày trên cánh đồng lớn. Sau đó chia làm hai, nửa thứ nhất ở lại cắt cỏ tiếp ở cánh đồng lớn và cắt đến tối thì xong. Nửa thứ hai đi cắt cỏ ở cánh đồng nhỏ đến tối, còn lại một phần và hôm sau một người làm 1 ngày nữa thì xong. 
Giả sử sức lao động của mỗi người trong nhóm cắt cỏ đều bằng nhau. Hỏi hợp tác xã có bao nhiêu người cắt cỏ?

Trên cánh đồng thứ nhất, nửa đội làm hết 1,5 ngày. Vậy trên cánh đồng thứ 2 (nhỏ bằng nửa cánh đồng thứ nhất) thì nửa đội làm hết 0,75 ngày.
Trên thực tế nửa đội làm cánh đồng nhỏ trong 0,5 ngày và còn 1 phần nhỏ.
Vậy phần nhỏ còn lại của cánh đồng nhỏ nửa đội sẽ làm trong 0,25 ngày = 1/4 ngày. Vậy cả đội sẽ làm phần nhỏ của cánh đồng thứ 2 trong 1/8 ngày. Đó cũng là phần việc 1 người làm trong 1 ngày. Vậy đội đó có 8 người.

1202

Thầy Ngọc Anh đang xây nhà. Thầy cần chuyển 41 viên gạch từ tầng 1 lên tầng 2. Số gạch mỗi lần chuyển lên là số lẻ và nhỏ hơn 12 viên. Thầy Ngọc Anh cần chuyển lên ít nhất bao nhiêu lần ?

4 lần.

Hai lần đầu mang lên mỗi lần 11 viên,

lần 3 mang lên 11viên, xuống mang 1 viên,

lần 4 mang lên 9 viên1203

Cùng một lúc, Toán đi từ A đến B còn Thơ đi từ B đến A. Hai bạn gặp nhau tại C cách A là 2 km rồi hộ lại tiếp tục đi. Toán đến B rồi quay lại A ngay, còn Thơ đến rồi cũng trở về ngay. Hai bạn gặp nhau lần thứ hai tại D cách B là 1 km. Tính quãng đường AB và chi biết ai đi nhanh hơn (C và D nằm giữa A,B).

Hai người gặp nhau lần thứ nhất cách A là 2km. khi đó họ đã đi 1 lần AB. Toán đi đến B rồi quay lại; Thơ đi đến A rồi quay lại đến khi họ gặp nhau tại D thì họ đã đi 3 lần AB. Khi đó Toán đi 3 lần AC. Mà AC x3= AB+BD
Hay AB= 2 x3- 1= 5 (km)
Khi Toán đi 2km thì Thơ đi 5-2=3 (km) Vì 3>2 Thơ đi nhanh hơn.

1204

Bài toán dân gian. Ngày xưa có một phú ông lấy hai vợ. Ông chết lúc người vợ đang mang thai nhưng ông đã kịp để lại bức di chúc về chia gia tài như sau: “Tôi để lại 1/3 gia tài cho bà cả, số gia tài còn lại cho mẹ con bà hai. Nếu bà hai sinh con trai thì con trai được chia 2/3 và bà hai được chia 1/3. Nếu bà hai sinh con gái thì bà hai được 2/3 còn con gái được 1/3”. Oái oăm thay, bà hai lại đẻ sinh đôi: một trai và một gái. Hỏi bà hai phải chia như thế nào để thực hiện đúng di chúc của chồng ?

Con trai được số gia tài gấp đôi bà hai, bà hai được gấp đôi con gái.

Chia làm 7 phần: Con trai 4 phần, bà hai 2 phần, con gái 1 phần.1205

Hai bến tàu cách nhau 18 km. Lúc 6h hàng ngày 1 tàu đi từ A đến B và 1 tàu đi từ B đến A và giải gặp nhau lúc 6h24 phút. Sáng nay tàu đi từ B chạy chậm 27 phút nên 2 tàu gặp nhau lúc 6h39 phút. Tìm vận tốc của mỗi tàu.

Họ gặp nhau sau: 6 giờ 24 phút- 6 giờ = 24 phút
Tổng vận tốc hai tàu A và B là: 18000: 24=750 (m/phút)=45 (km/giờ)
Hôm nay tàu B đi muộn thì tàu A đi một mình trong 27 phút. Hai tàu đi chung số thời gian là: 6 giờ 39 phút - 6 giờ 27 phút= 12 phút
12 phút hai tàu đã đi được: 12 x750=9000 (m)= 9 km
Hoặc 45 x0,2=9(km)
Quãng đường tàu A đi trong 27 phút là: 18-9=9 (km)
Vận tốc tàu A là : 9000:27 x60=20 (km/giờ)
Tàu B đương nhiên 25 km/ giờ

1206

Bài 1: An đi xe đạp từ nhà đến trường với v = 10km/h rồi đi tiếp từ trường đến nhà Chi với v = 12km/h. Biết quãng đường từ trường đến nhà Chi ngắn hơn quãng đường từ nhà đến trường là 2km và thời gian đi đến nhà Chi ít hơn đi từ nhà đến trường 15 phút. Tính quãng đường từ nhà đến trường.
Bài 2: nếu xóa chữ số hàng chục và hàng đơn vị của một số tự nhiên có 4 chữ số thì số đó giảm đi 2322 đơn vị. Tìm số tự nhiên đó

Bài1:

giả sử khi An đi từ trường tới nhà Chi ko dừng lại mà đi tiếp 2km nữa, gọi điểm cuối đó là A, và khi đó quãng đường từ nhà An tớj trường= trường đến điểm A.và thời gian đi hết đoạn mới đó là 2km/12km.h=1/6h=10p'

=>thời gian mà An đi từ nhà tới trường nhiều hơn đi từ trường đến A là 15-10=5phút=1/12h.

Ta đưa về dạng toán hiệu tỉ.

Gọi v1,t1 là vận tốc và thời gian An đi từ nhà tới trường. v2, t2 là vận tốc và thời gian An đi trường tới điểm A.

Ta có v1/v2=10/12=5/6.

Vì cùng quãng đường,vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gjan nên ta có t1/t2=6/5.

Vẽ sơ đồ, t1 là 6phần, t2 là 5phần.

Hiệu là 1phần =5phút.

=> t1=6*5=30ph= 1/2h.

=> quãng đường từ nhà An tới trường dài 10*1/2=5km.

Bài 2: Gọi số đó là abcd


Theo bài ra ta có: abcd= ab +2322
ab x100 +cd= ab+2322
ab x99 +cd= 2322
ab x99 chia hết cho 9; 2322 chia hết cho 9 nên cd chia hết cho 9
Mặt khác ab nhỏ hơn hoặc bằng 23. Nếu ab>23 thì ab x99> 2322
Vậy 45cd=45; ..
Thử chọn ta tìm được cd=45; ab=23

1207

Cho các số 1,2,3,4,5,6 . Hãy điền các số vào các dấu * sau cho thích hợp để được kết quả đúng . Các số chỉ được sử dụng 1 lần.

* * x * = ***

Chứng minh rằng chỉ có 1 đáp án đúng


Để có số tận cùng là 1,3,4,5, ko có tích 2 chữ số trong những số đã cho thoả mãn
Để tích có số tận cùng là 2 có 3x4 thoả mãn
Để tích có số tận cùng là 6 có 2x3 thoả mãn
* Xét a3x4=bc2 => a>2, a=5 hoặc 6 thử tính rồi loại
* Xét a4x3=bc2 => a>3 => a=5 hoặc 6, thử rồi chọn đc a=5
* Xét a2x3=bc6 => a>3 => a=4 hoặc 5 hoặc 6 tính rồi loại
* Xét a3x2=bc6 => a>4 => a=5 thử rồi loại
Vậy kết quả 54x3=162 là duy nhất
ĐPCM

1208

Một vận động viên thi bắn súng, bắn tất cả 11 viên và đều trúng vòng 8; 9 hoặc 10 điểm. Tổng số điểm là 103. Hỏi vận động viên đó đã bắn được kết quả các vòng như thế nào? Biết mỗi vòng đều trúng từ 2 viên trở lên.

Ít nhất mỗi vòng trúng 2 viên với số điểm tương ứng là: 8x2+9x2+10x2 =54, 5 viên còn lại đạt: 103-54 =49 nên 4 viên bắn vào vòng 10 điểm , 1 viên vòng 9 điểm. Vậy 2 vòng 8, 3 vòng 9, 6 vòng 10

1209

3 hộp có 210 quả bóng, lấy 1/7 bóng ở hộp 1, 2/11 bóng ở hộp 2 1/3 bóng ở hộp 3 thì ba hộp có số bóng bằng nhau. Hỏi hộp 3 có bao nhiêu bóng?

Phân số chỉ số bóng còn lại của hộp 1 là

1-1/7=6/7


Phân số chỉ số bóng còn lại của hộp 2 là

1-2/11 = 9/11


Phân số chỉ số bóng còn lại của hộp 3 là 1-1/3=2/3.
Quy đồng tử số các phân số 6/7, 9/11 và 2/3

ta có số bóng của hộp 1 là 21 phần, số bóng của hộp 2 là 22 phần và số bóng của hộp 3 là 27 phần.


Vậy hộp 1 có 210 : (21+22+27) x 21 = 63 quả.
Hộp 2 có 210 : (21+22+27) x 22 = 66 quả
Hộp 3 có 210 – 63 -66 = 81 quả

1210

Tìm số tự nhiên có 4 chữ số, biết rằng khi viết ngược số đó lại ta được số mới gấp 4 lần số ban đầu.

Gợi ý: 
Gọi số cần tìm là abcd. (a # 0), 0 < a, b, c, d < 10.
abcd x 4 = dcba nên a có thể nhận giá trị 1 hoặc 2, không thể bằng 3 vì khi đó 4 lần abcd sẽ trở thành số có 5 chữ số.
Xét TH1: a = 1, dễ thấy vô lí vì 1bcd x 4 = dcb1.
Xét TH2: a = 2, ta có: 2bcd x 4 = dcb2.
=> d có thể bằng 3 hoặc 8.
Xét tiếp từng TH, KL. (Bạn tự giải)

1211

Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là 256m2, có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để xây tường quanh khu đất đó , biết rằng bức tường cao 1m mỗi m2 tường cần 50 viên gạch và mỗi phía người ta để lối ra vào rộng 3m .

Chia khu đất này thành 4 hình vuông bằng nhau, cạnh hình vuông bằng chiều rộng khu đất.

Diện tích 01 hình vuông là 256 : 4 = 64 m2.

Vậy chiều rộng khu đất là 8m. (64=8x8)
Chiều dài khu đất là 8 x 4 = 32 m
Số gạch để xây tường là

[(32+8) x 2 x 50] – (3x4x50)= 3400 viên.1212

Lúc 8h45’ một đơn vị bộ đội hành quân quãng đường từ A đến B dài 24 km với vận tốc là 4 km/h.Ngày hôm sau đơn vị hành quân từ B về A lúc 10h15’ với vận tốc 5 km/h.Cả đi và về đều đi qua 1 trạm gác vào 1 thời điểm trong ngày.Hãy tìm thời điểm đó?

Giả sử đơn vị đi từ A đến B là đơn vị 1, đơn vị đi từ B về A là đơn vị 2. Khi đó ta quy bài toán về chuyển động ngược chiều,tìm thời điểm 2 đơn vị này gặp nhau.
ta có : 10h15' - 8h45' = 1h30' = 1,5 giờ
lúc 10h15' đơn vị 1 đi đc quãng đường là: 4 x 1,5 = 6 km
Lúc 10h15' hai đơn vị cách nhau: 24-6= 18 km
thời gian 2 đơn vị gặp nhau là: 18: (4+5) = 2 giờ
Thời điểm 2 đơn vị gặp nhau là: 10h15' + 2h = 12h15'

1213

Một cửa hàng mua về một số sản phẩm để bán. Sản phẩm này có giá trị là 80 000 đồng. Nếu cửa hàng bán ra với giá 100 000 đồng thì bán được 100 sản phẩm. Nói chung, nếu giá bán tăng lên a% thì giá mua giảm a%. Để có lợi nhuận lớn nhất thì cửa hàng cần bán với giá bao nhiêu?

120 000 đồng

1214

Tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết lấy số tự nhiên cần tìm trừ đi tổng các chữ số của nó thì bằng tổng các chữ số của số trừ cộng với 24.

Nếu a+b là số có một chữ số thì ab- (a+b) = a+b+24 rút gọn được ax8 = b+24 suy ra ab = 30; hoặc ab = 48(loại vì a+b có hai chữ số).

Trường hợp a+b có hai chữ số giả sử a+b =cd thì c phải là 1.

vậy ta có: ab - (a+b)=1d+24 hay 9xa=1d+24.

Ta thấy VT chia hết cho 9 nên Vp phải chia hết cho 9 vậy 1d=12.

Vậy ta có a=4; a+ b =12 nên ab = 48.

Vậy có các kết quả là 30 và 481215

Hai máy cày cùng cày xong một mảnh ruộng trong 4 giờ. Hãy tính thời gian mỗi máy cày xong mảnh ruộng đó trong bao lâu, biết rằng nếu mỗi máy cày ruộng riêng thì máy thứ nhất cày xong mảnh ruộng trước máy thứ hai là 6 giờ.

Gọi thời gian người thứ nhất làm 1 mình là a, người thứ 2 là b (giờ).

1 giờ ng thứ nhất làm đc 1/a, ng thứ 2 làm đc 1/b.

khi đó 1/a+1/b=1/4 (*)

vì máy thứ nhất cày xong trước máy thứ 2 là 6 giờ nên ta có a-b=6 (**).

từ (*) và (**) ta giải đc a=12, b=6


1216

db.jpg

Gọi chiều dài hình chữ nhật nhỏ là a, chiều rộng hình chữ nhật nhỏ là b 
Vậy chiều dài hình chữ nhật lớn sẽ là a× 2 = b ×5

Hay a ×4 = b× 10 (1)


Chiều rộng hình chữ nhật lớn là:

a +b hay a× 2 + b ×2 (2) thay a 2 ta có


b 5+ b× 2 = b ×7 (3)
Vậy chiều dài hình chữ nhật là: 2 ×10 = 20 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật là: 2× 7 = 14 (cm)
Diện tích ABCD là: 20 14 = 280 (cm2)
đáp số: 280 cm2

1217

A là số tự nhiên có 5 chữ số. Thêm chữ số 2 vào bên trái của A ta được B, thêm chữ số 2 vào bên phải của A ta được C. B = 1/3C. A = ???

A=abcde, B=2abcde, C=abcde2
B=1/3 C => 2abcde=1/3abcde2

=> 3x 2abcde=abcde2


3x(200000+abcde)=10xabcde+2
7xabcde=599998
abcde=85714

1218

bài 1: Một cửa hàng quần áo cũ đề giá một cái áo. Do không bán được, cửa hàng đó bèn hạ giá 20% theo giá đã định, vẫn không bán được cửa hàng lại hạ giá 20% theo giá đã hạ và đã bán được áo. Tuy vậy cửa hàng vẫn còn được lãi 8,8% cái áo đó. Hỏi giá định bán lúc đầu bằng bao nhiêu phần trăm giá vốn mua?
bài 2:cho hình thang vuông ABCD có đáy nhỏ AB đáy lớn CD và có diện tích là 16cm2,AB=1/3CD kéo dài DA cắt CB tai7 điểm M ,tính diện tích tam giác MAB.

Bài 1: Coi giá ban đầu định ban là 100 đ; thì khi giảm giá 20% sẽ bán: 100-20= 80(đ)
Giảm 20% tiếp theo tức là đã giảm:

80:10 x20%=16 (đ)


Như vậy giá tiền sẽ bán là: 80-16= 64 (đ)
Coi giá mua là 100% thì giá bán là; 100%+8,8%=108,8%
Giá mua là: 64:108,8 x100=58,8 (đ)
Giá định bán so với giá vốn là:100:58,8=1.7
1,7=170% (lẻ quá)

Bài 2: 


S(ABD) = 1/3 S(ACD) 
Mà hai hình này chung đáy AD => chiều cao hạ từ B = 1/3 chiều cao hạ từ C.
=> S(MAB) = 1/3 S(MAC)
=> S(MAB) = 1/2 S(ABC) 
S(ABC) = 1/3 S(ACD) = 1/4 S(ABCD)
=> S(MAB) = 1/2 x 1/4 = 1/8 S(ABCD) 
Vậy S(MAB) = 16 x 1/8 = 2 cm2

1219

b.jpg


Lần 3 bán : 1 - ( 1/3 + 2/5) = 4/15 ( số đĩa) 
Giả sử người ấy bán 15 đĩa. 
Lần 1 bán : 5 cái, lần 2 bán 6 cái, lần 3 bán 4 cái
Tổng số tiền bán: 5 x 7000 + 6 x 7500 + 4 x 8000 = 112 000 đồng
Số tiền lãi khi bán 15 đĩa : 112 000 - 15 x 6000 = 22 000 đồng
Số tiền lãi thực : 80 000 + 6000 x 5 = 110 000 đồng
Lãi thực gấp lãi khi bán 15 đĩa : 110 000 : 22 000 = 5 lần
Số đĩa : 15 x 5 + 5 = 80

1220


Hãy tìm sô A nho nhât.Biêt ràng nêu thêm 12 don vi vào sô A rôi lây tông dó chia cho 5 thì dü 2.nêu thêm 19 don vi vao so A roi dem chia tong do cho 6 thi du 1,dem chia cho 7 thi du 5

Vì a+ 12 -2 chia hết cho 5 nên A chia hết cho 5; A + 19 -1 chia hết cho 6 nên A chia hết cho 6; A + 19 - 5 chia hết cho 7 nên A chia hết cho 7.

Mà A nhỏ nhất nên A = 5 x6 x7 = 2101221

Có bao nhiêu đoạn thẳng được tạo thành từ n điểm phân biệt trên một đoạn thẳng?

N điểm tạo thành n-1 đoạn nhỏ, số đoạn thẳng gồm 1 đoạn nhỏ là n-1, gồm 2 đoạn nhỏ là n-2, gồm 3 đoạn nhỏ là n-4... gồm n-2 đoạn nhỏ là 2, gồm n-1 đoạn nhỏ là 1 (vẽ hình)

vậy tổng số các đoạn thẳng= 1+2+3+...+(n-1)=nx(n-1):2

1222

Tìm a, b, x, y biết x, y. x, y = aa, bb ( đề thi toán vào thcs Cầu Giấy sáng nay đây ạ)

Nhân cả 2 vế với 100 để được: xy. xy = aabb = 11 x a0b
Từ đây suy ra xy chia hết cho 11 => x = y
Do đó xy.xy = xx.xx = 121.x.x = 11.a0b => 11.x.x = a0b
Vậy a0b chia hết cho 11 => a+b= 11
11.x.x = a0b = 100a +b = 100a+ 11 - a = 99a + 11
x.x = 9a+1
x.x chia 9 dư 1 nên x = 1 hoặc x = 8. Vì a khác 0 nên x = 8
Từ đó tìm được: 88 x 88 = 7744

1223

Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 24 024.

- 4 số tự nhiên liên tiếp thì ko có thừa số nào có chữ số tận cùng là 0; 5 (vì tích sẽ tận cùng là 0 - vô lí)
- Mà 4 số cần tìm liên tiếp nên 4 số phải tìm chỉ có thể có chữ số tận cùng liên tiếp là 1, 2, 3, 4 và 6, 7, 8, 9
Mặt khác : - 10 x 10 x 10 x 10 = 10 000 vì 24 024 > 10 000 nên mỗi thừa số phải lớn hơn 10.
- 20 x 20 x 20 x 20 = 160 000 vì 24 024 < 160 000 mỗi thừa số phải nhỏ hơn 20.
=> tích của 4 số đó là :
11 x 12 x 13 x 14 hoặc 16 x 17 x 18 x 19
Ta lại có : 11 x 12 x 13 x 14 = 24 024 
16 x 17 x 18 x 19 = 93 024.
Vậy 4 số phải tìm là : 11, 12, 13, 14.

1224

Từ các chữ số 0,1,2,3 ngươi ta lập được các số tự nhiên có 4 chữ số. Hãy tìm trong các số đã lập số tự nhiên thoả mãn: chữ số hàng nghìn bằng số chữ số 0 có trong nó; chữ số hàng trăm bằng số chữ số 1 có trong nó; chữ số hàng chục bằng chữ số 2 có trong nó; chữ số hàng đơn vị bằng số chữ số 3 có trong nó.

Đặt số cần tìm là A=abcd. Vì a khác 0 nên a=1,2 hoặc 3. Ta xét từng TH:
i) a=3 --> A có 3 csố 0. Nhưng ngoài a ra, A chỉ còn b,c,d phải bằng 0-->loại
ii) a=2 --> A có 2 csố 0 và c=1. Nhưng ngoài a ra, A chỉ còn b,d phải bằng 0-->loại
iii) a=1 --> A có 1 csố 0 và b >1, ta xét tiếp các TH nhỏ:
nếu b=3 thì c và d phải =1 --> loại
nếu b=2 thì c=1 và d=0 --> nhận
KL: số A là 1210

1225

Hai chữ số cuối cùng của tổng sau là bao nhiêu?
A= 1x 2 + 1×2×3 + 1×2×3×4 + 1×4×5×6×7 +......+ 1×2×3×………×2008×2009

8 nhóm đầu lần lượt là: 2+6+24+120+720+5040+40320+389880 tổng có 2 chữ số tận cùng là 02. 
Các nhóm còn lại luôn có tận cùng là 2 chữ số 0 nên tổng cuối cùng thu được có hai chữ số cuối là 02

1226

Tìm số bị chia và số chia trong một phép chia, biết rằng nếu ta lấy số bị chia chia cho 2 lần số chia thì được 6 và nếu lấy số bị chia chia cho 3 lần số thương cũng được 6.

Số bị chia chia cho 2 lần số chia thì được 6 .Thương của phép chia 
6x2=12
Số bị chia chia cho 3 lần thương thì được 6 .Số chia là 
6x3=18
Số bị chia là 
12x18=216

1227

dùng 4 chữ số 0,1,2,3 có thể viết được bao nhiêu số từ 4 chữ số ấy?

Nếu là số có 4 chữ số thì
Có 3 cách chọn chữ số hàng nghìn ( vì chữ số 0 không thể đứng ở vị trí hàng nghìn ) 
Với mỗi cách chọn chữ số hàng nghìn có 4 cách chọn chữ số hàng trăm ,4 cách chọn chữ số hàng chục ,4 cách chọn chữ số hàng đơn vị ( do các chữ số có thể lặp lại) 
Vậy có 3x4x4x4=192( cách viết)
Nếu là số có 4 chữ số khác nhau thì 
Có 3 cách chọn chữ số hàng nghìn 
Với mỗi cách chọn chữ số hàng nghìn có 3 cách chọn chữ số hàng trăm ,2 cạc chọn chữ số hàng chục và 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị 
Vậy vó 3x3x2x1=18( cách viết )

1228

Có 1 bài thấy hay mà chưa biết làm cả nhà giúp nhé. Hãy điền các số từ 1 đến 9 vào các chỗ trống : __ x __ __ = __ __ __ = __ __ x __. Mỗi số sử dụng 1 lần.

4×39=156=78×2 hoặc 3×58=174=29×6

1229

tìm số tự nhiên a nhỏ nhất biết khi chia a cho các số 5;7;11 thì các số dư lần lượt là 3;4;6

Như thế này: Vì A chia 5 dư 3 nên A có tận cùng là 3 hoặc 8.

A chia cho 11 dư 6 nên A + 5 chia hết cho 11.

mà A có tận cùng là 3 hoặc 8 nên A + 5 cũng có tận cùng là 3 hoặc 8.

Nếu A+5 là số có hai chữ số mà chia hết cho 11 suy ra A +5 bằng 33 hoặc 88 - loại.

Vậy A+5 có 3 chữ số có tận cùng là 3 hoặc 8; nếu chữ số hàng trăm là 1 suy ra A+5 là 143 hoặc 198 (vì A+5 chia hết cho 11) thử lại ta thấy 198 thỏa mãn nên A là 193


1230

Lớp 5B có 40 học sinh. Liệu có 4 bạn học sinh lớp 5B cùng tổ chức sinh nhật trong một tháng hay không?

Giả sử 40 bạn sinh đều vao các tháng thì ta có 40:12=3 (dư 4).

Chỉ cần 1 bạn trong 4 bạn nữa sinh nhật vào bất kỳ tháng nào thì tháng đó cũng có 4 bạn có cùng dinh nhật trong tháng.

Như vậy luôn tìm được.


1231

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Hỏi nếu tăng chiều dài một đoạn bằng chiều rộng thì chiều rộng sẽ thay đổi như thế nào để diện tích không thay đổi?

Chiều dài tăng một đoạn bằng chiều rộng tức là chiều dài bằng 125% chiều dài ban đầu.

Khi chiều dài tăng 125% - 100% = 25% mà muốn diện tích không đổi thì tỉ số của chiều rộng mới phải bằng 100: 125 x 100 = 80% chiều rộng ban đầu.

Vậy chiều rộng phải giảm 100 – 80 = 20%.


1232

Một hội trường hình thang có trung bình cộng hai đáy là 42,6m ,người ta mở rộng hội trường về cùng một phía, cạnh đáy bé thêm 3,2 m, cạnh đáy lớn tăng thêm 4,6 m nên diện tích tăng thêm 101,4 m2.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương