Lời giải, đáp ántải về 3.54 Mb.
trang30/38
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích3.54 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   381101

 Có 27 que diêm, hai người chơi lần lượt nhặt diêm vào tay mình, mỗi lần đi nhặt ít nhất 1 que và nhiều nhất là 4 que, sau khi nhặt hết diêm trong tay ai có số diêm chẵn thì thắng cuộc. Hỏi người đi trước phải có cách chơi như thế nào để luôn luôn thắng cuộc?

Gọi 2 người chơi là A và B ( A đi trước)
A đi theo nguyên tắc sau đây sẽ luôn thắng cuộc. 
+ Nếu B đã lấy được số lẻ que diêm và đến lượt A thì A cần lấy sao cho số diêm còn lại chia hết cho 6, tức là: 24, 18, 12, 6 hoặc chia 6 dư 5 que. Tức là: 23, 17, 11, 5. 
+ Nếu B đã lấy được số chẵn que và đến lượt A thì A cần bốc sao cho còn lại số diêm chia 6 dư 1 (tức là: 19, 13, 7). 
Xét từng trường hợp cụ thể
1) B đã lấy được số lẻ que và đến lượt A. Sau khi A lấy còn lại 5 que (hay 6 que) thì lúc đó: 
- B lấy 1 que thì A sẽ lấy 3 (hoặc 4) que, còn lại 1 que cho B. Như vậy B sẽ có số que lẻ.
- B lấy 2 hay 4 que, A sẽ lấy nốt số que diêm còn lại. Như vậy B có số lẻ que.
- B lấy 3 que thì A sẽ lấy 1 (hoặc 2) que còn lại cho B. Vậy B vẫn có số que diêm lẻ.
Ta nhận thấy A buộc B phải lấy số chẵn que diêm và thua cuộc. 

2) Nếu B đã lấy được số chẵn que và A lấy xong còn lại 7 que thì lúc đó: 


- B lấy 1 que thì A lấy 1 que, trở về trường hợp 1), B nhận được số lẻ diêm
- B lấy 2 que thì A lấy 4 que, còn lại 1 que còn lại cho B. B nhận được số lẻ diêm.
- B lấy 3 que thì A lấy hết 4 que còn lại. B nhận được số lẻ diêm
- B lấy 4 que thì A lấy 2 que, còn lại 1 que cho B. Vậy B vẫn lấy được số lẻ diêm.
Với là với trường hợp này, B luôn luôn nhận được số que diêm lẻ. 
Vậy người đi trước là A sẽ luôn luôn là người thắng cuộc.

1102

21x22x23x24x25 = 63a5600. Hay tim a

vế phải có 21 và 24 chia hết cho 3 nên tích trên chia cho 9.

Để 63a5600 chia hết cho 9 thìa=71103

Các bạn giải giúp mình bài toán này nhé : Một đội trồng được 216 cây, có 1/3 số người mang theo con nhưng mỗi người mang con theo chỉ mang một con. Một người nam trồng được 13 cây, một người nữ trồng được 10 cây còn một trẻ em đi theo trồng được 6 cây. Hỏi có bao nhiêu Nam? Bao nhiêu nữ?

1/3 đội đó mang theo 1 con và mỗi con trồng được 6 cây nên nếu mỗi người trong đội trồng thêm 2 cây thì số cây trồng thêm đúng bằng số cây các con trồng.
Nếu đội đó toàn nam, và mỗi người trồng 13+2=15 cây thì số người > 216:15 > 14 người.
Nếu đội đó toàn nữ và mỗi người trồng 10+2=12 cây thì số người < 216:12=18 người.
Vì số người chia hết cho 3 nên phải là 15 người.
Đưa về bài toán giả thiết tạm.
Nếu 15 người đều là nam thì số cây trồng dc là
15 x (13+2)= 225 cây
Số cây bị thừa là
225 - 216 = 9 cây
Vì mỗi 1 ng nam thay cho 1 ng nữ thì số cây bị thêm là 13 - 10 = 3 cây.
Vậy số nữ là 9:3=3 người
Số nam là 15-3=12 người
Số trẻ con là 15:3=5 người

1104

Tìm số tự nhiên có 5 chữ số, biết rằng số đó gấp 4 lần số đó khi viết theo thứ tự ngược lại?

 abcde=4x edcba => abcde chia hết cho 4 => e chẵn
Nếu e chỉ có thể là 2 vì 4x edcba có kết quả là số có 5 chữ số=> a=8 vì khi a=8 thì edcba x 4 có số tận cùng là 2
8bcd2 = 4x 2dcb8
d2 chia hết cho 4 nên d=1, d=3 hoặc d=7
Nếu d=3, ta có a=9(loại)
Nếu d= 7, ta có: a=10 (loại)
Nếu d=1, ta có 8bc12=4x21cb8
bx4+3 có tận cùng là 1 nên b=7, ta có: 87c12= 4x21c78
cx4+3 có tận cùng là c nên c=9
Vậy ố phỉ tìm là 87912 và 21978

1105

Cho 40 cột đèn và 35 trạm điện được kết nối với nhau bởi 1 máy tính. Mỗi 1 máy tính chỉ kết nối 1 trạm điện với 1 cột đèn. Tại một thời điểm bất kỳ mỗi cột đèn chỉ có thể nhận điện năng từ 1 trạm để phát sáng và mỗi trạm chỉ cấp phát điện cho 1 cột đèn. Cần phải dùng ít nhất là bao nhiêu máy tính để 35 cột đèn bất kì có thể đồng thời phát sáng cùng lúc ?

Ta xét một cách kết nối máy tính giữa cột đèn và trạm điện thoả mãn đề bài như sau:
Với 35 cột đèn đầu tiên mỗi cột kết nối với một trạm; với 5 cột đèn còn lại, mỗi cột kết nối với tất cả 35 trạm.
Số máy cần dùng để kết nối là:
MT = 35 + 35 x 5 = 210.
Ta sẽ chỉ ra rằng nếu số máy tính nhỏ hơn 210 thì không thoả mãn điều kiện đã cho.Thật vậy, do MT < 210 nên có ít nhất một trạm điện x nào đó được kết nối với không quá 5 cột đèn. Suy ra có 40 cột đèn mà trong số ấy có cột nào đó không được kết nối với máy tính x , nghĩa là cột đó không thể nào đồng thời sáng được. 
Kết luận: Số máy tính ít nhất cần dùng là 210

1106

cho dãy số 1, 2, 4, 7, 11, 16... số hạng thứ 100 của dãy là bao nhiêu

1=1
2=1+1 ( SH thứ 2)
4=1+1+2 (SH thứ 3)
7=1+1+2+3 (SH thứ 4)
11=1+1+2+3+4 (SH thứ 5)
Vậy SH thứ 100 = 1+1+2+3+...+99 
=1+(1+99)x99:2
=4951

1107

Từ hai bên bờ đối diện của một bến phà sông Hồng có hai chiếc phà cùng khởi hành đưa khách qua lại. Khi gặp nhau giữa dòng, chúng cách bờ phía Tây 360 mét. Sau đó khi cập bến, chúng cùng nghỉ 10 phút để hành khách lên xuống. Lúc tiếp tục hành trình quay trở về chúng lại gặp nhau cách bờ phía Đông 200 mét. Đố em biết sông Hồng rộng bao nhiêu mét ? (Cho biết vận tốc dòng nước bằng không)"

Ở lần gặp nhau thứ nhất, cả 2 phà đã đi được quãng đường bằng chiều rộng của sông Hồng, trong đó phà đi từ bờ Tây đã đi được 360 mét.
Ở lần gặp nhau thứ hai, cả 2 phà đã đi được một quãng đường gấp ba lần chiều rộng của sông Hồng. Ta nhận thấy khi hai phà đi được một lượt giữa hai bờ sông thì phà đi từ bờ Tây đã đi được 360 mét, do đó khi hai phà đi được ba lượt giữa hai bờ sông thì phà đi từ bờ Tây đã đi được: 360 X 3 = 1080 (mét).
Vậy sông Hồng (khúc sông ở Vĩnh Thịnh) rộng:
1080 – 200 = 880 (mét).
Đáp số: 880 m.

1108

Cho dãy số 3; 8; 15; 24..... 
a) Tìm số hạng thứ 20
b) tính tổng 20 số hạng đó.

số hạng thứ nhất (3+0)x1=3
số hạng thứ 2 là (3+1)x2=8
số hạng thứ 3 là (3+2)x3=15....
Số hạng thứ 20 là (3+19)x20=440

Tổng của 20 số hạng đó là: 


3+ (3+1)x2 + (3+2)x3 + (3+3)x4 + ... + (3+19)x20
= 3+3x2+1x2+3x3+2x3+3x4+3x4+....+3x20+19x20
=3x(1+2+3+.....+20) + 1x2+ 2x3+ 3x4+ ... + 19x20
=3x110 + 19x20x21
=8310

1109

db.jpg

vẽ sơ đồ đoạn thẳng:
tuổi cháu trước đây:1phần
tuổi cô trước đây:3phần
tuổi cháu hiện nay:3phần
tuổi cô hiện nay:5phần
tuổi cháu sau này:5phần
tuổi cô sau này:7phần
(kí hiệu trên sơ đồ tổng tuổi cháu và tuổi cô sau này la 96tuổi)
tuổ cháu hiện nay là:96:(7+5)x3=24tuổi
tuổi cô hiện nay là:96:(7+5)x5=40tuổi

1110

Tìm tổng của 20 số hạng đầu tiên của dãy số sau:
5, 11, 19, 29,....

Ta có : 5 = 2x2 +1
11 = 3 x 3 + 2
19 = 4 x 4 + 3
29 = 5 x 5 + 4
=> SH thứ 20 : 21 x 21 + 20
Ta có tổng:
A = 2x2 +1+3 x 3 + 2 + 4 x 4 + 3 + 5 x 5 + 4+.....+ 21 x 21 + 20
A = 2 x ( 3 -1) + 3 x (4-1) + 4 x (5-1) + 5 x ( 6-1) + ......+ 21 x ( 22 - 1) + ( 1+2+3+4+.....+20)
A = 2 x 3 + 3 x 4 + 4 x 5 + 5 x 6 +....+ 21 x 22 - ( 2 + 3 + 4+ 5 +....+21) -( 1+2+3+4+.....+20)
A = 2 x 3 + 3 x 4 + 4 x 5 + 5 x 6 +....+ 21 x 22 - 20
Đặt :B= 2 x 3 + 3 x 4 + 4 x 5 + 5 x 6 +....+ 21 x 22
B x 3 = 2x3x3 + 3x4x3+ 4x5x3 + 5x6x3 +....+21x22x3
B x 3 = 2x3x(4-1) + 3x4x(5-2)+ 4x5x(6-3) + 5x6x(7-4) +....+21x22x(23-20)
Bx3= 2x3x4 - 1x2x3 + 3x4x5 - 2x3x4 + 4x5x6 - 3x4x5 + 5x6x7 - 4x5x6 +....+ 21x22x23 - 20x21x22
B x 3 = 21x22x23 - 1x2x3
B x 3 = 10620
B = 3540
=> A = 3540 -20 = 3520

1111

Bài 1; Tính:
a) 1,2+2,3+3,4+....+8,9+9,100
b) 9,8+8,7+7,6+...+2,1- 1,2-2,3-...- 8,9
c) 5+11/2+6+13/2+...+199/2+100

Bài 1; Tính:
a)S1= 1,2+2,3+3,4+....+8,9+9,100
S1 = 1,1+2,2+..+9,9
Từ đây có thể giải. 9,100=9,1 Hơn nữa khoảng cách của 9,1 và 8,9 bị thay đổi
b)S2= 9,8+8,7+7,6+...+2,1- 1,2-2,3-...- 8,9
= (2,1-1,2)+(3,2-2,3)+...+(9,8-7,8)
= 0,9 x8
c) 5+11/2+6+13/2+...+199/2+100
khoảng cách của dãy là 11/2-5=6-11/2=...=1/2

1112

Cho số A. Nếu chuyển dấu phẩy của A sang trái một hàng ta được số B, chuyển dấu phẩy của A sang trái hai hàng ta được số C. A+B-C= 1022,42. Tìm A.
A là năm có một sự kiện lịch sử mà mỗi người con đất Việt đều tự hào. 

A + 1/10A - 1/100A = 1022,42
A x 109/100 = 1022,42
A = 938

1113

Cho 2 hình tròn có bán kính lần lượt R và 2R. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu hình tròn có bán kính R để phủ kín hình tròn có bán kính 2R.

4 hình tròn có bán kính R. ta làm như sau: diện tích hình tròn có bán kính R là: R*R*3,14.

Diện tích hình tròn có bán kính 2R là:2R*2R*3,14.

vậy số hình tròn có bán kính R cần để phủ kín hình tròn có bán kinh 2R là:

2R*2R*3,14/ R*R*3,14=4 hình.1114

b.jpg


Nối MC, ta được hai tam giác có diện tích bằng nhau: ACM, MCB = 90 cm2.
Mà CN = 2NA, suy ra AN = 1/3AC.
Vậy diện tích tam giác MAN = 90 : 3 = 30 cm2.
Vậy diện tích tứ giác BMNC = 180 - 30 = 150 cm2.

1115

Một ông chủ xưởng đúc tiền có 100 công nhân. mỗi sáng ông ta đưa ra 1kg vàng để đúc lấy 100 đồng tiền vàng, mỗi đồng nặng 10g. Sau khi quan sát một vài ngày ông nhận thấy có một công nhân nào đó đúc đồng tiền chỉ có 9g, số vàng dư ông ta giấu đi. Sau khi suy tính ông ta đã tìm ra phương pháp chỉ sau 1 lần cân xác định đc đúng kẻ lấy vàng. Ông ta đã dùng phương pháp nào vậy?

Có 100 công nhân. Giờ đánh thứ tự từ 1 đến 100.
Người thứ nhất lấy 1 đồng do họ làm ra đem cân
Người thứ 2 lấy 2 đồng do họ làm ra đem cân
.......
Người 100 lấy 100 đồng do họ làm ra đem cân.
Nếu hụt bao nhiêu gam thì là người có số thứ tự như thế làm điêu. (Vì mỗi đồng chỉ hụt 10-9 = 1g mà.

Ví dụ 9 đồng hụt 9g thì người thứ 9 làm điêu, 10 đồng hụt 10g thì người thứ 10 làm điêu, 30 đồng hụt 30g thì người thứ 30 làm điêu)1116

Cau nhỏ mỗi quả bổ ba
Cau to mỗi quả chia ra làm mười
Lễ cưới vừa đúng trăm người
Mỗi người một miếng cau tươi nhai trầu.
Biết rằng có tất cả 17 quả cau,hãy tính số quả cau to và só quả cau nhỏ

Giả thiết tạm: Giả sử có 17 quả to thì bổ được số miếng là: 17 x10=170 (miếng);

Thừa ra số miếng là: 170-100=70 (miếng)

Sở dĩ thừa ra vì ta đã thay một số quả bé bằng một số quả to.

Mỗi một quả thay như vậy thừa ra: 10-3=7 (miếng);

Số quả bé là: 70:7= 10 (quả);

Số quả to là: 17-10=7 (quả).

Đáp số: quả to:7; quả bé: 10


1117

Bài 1: Hiện nay, Tổng số tuổi của mẹ, bà và Lan là 98 tuổi. Hai năm nữa, tuổi Lan = 2/7 tuổi mẹ, 5/6 tuổi mẹ = 1/2 tuổi bà. Tính tuổi mỗi người hiện nay?
Bài 2: A và B cùng hoàn thành một công việc mất 3 giờ B và C hoàn thành công việc đó mất 4 giờ. C và A hoàn thành công việc đó mất 2,5 giờ. Hỏi 3 người cùng làm thì bao lâu sẽ xong công việc đó.

Vì sau mỗi năm mỗi người đều tăng thêm 1 tuổi nên sau 2 năm tổng số tuổi mẹ, bà và Lan là:

98+2 x3=104 (tuổi)


Đưa về bài toán tổng tỉ để giải sẽ tìm được tuổi lan, mẹ Lan sau 2 năm.

Tìm tuổi mỗi người hiện nay.


Bài 2. 1 giờ A và b làm được 1:3=1/3(cv)
1 giờ B và C làm được : 1:4= 1/4 (cv)
1 giờ C và hoàn thành: 1: 2,5= 2/5 (cv)
1 giờ 2 A;B; C làm: (1/3+1/4+2/5):2= Tự tính.

1118

Rút gọn phân số sau: 5083/2431.

2431:11=221
5083:221= 23
=> 5083/2431=5083:221/2431:221=23/11

1119

Bài toán có hai mươi câu, mối câu có đáp án đúng được 0,5 điểm, còn sai thì ko có điểm nào. Phòng thi của em có 23 bạn. hỏi có ít nhất bao nhiêu bạn có điểm số bằng nhau?

Có 21 người có thể nhận các điểm: 0 điểm, nửa điểm, 1 điểm, điểm rưỡi, 2 điểm, 2 điểm rưỡi, ... , 10 điểm.

Còn lại 2 người, có thể mỗi người này có số điểm bằng 1 trong các số điểm vừa nêu ở trên.

Kết quả là, ít nhất 2 người có điểm số bằng nhau.


1120

Một nông dân mang gà ra chợ đổi lấy ngựa và bò. Biết cứ 85 con gà đổi được 1 con ngựa và 1 con bò. Cứ 5 con ngựa thì đổi được 12 con bò. Sau khi đã đổi lấy một số bò và ngựa, ông ta nhận thấy: Nếu đổi thêm một số ngựa nữa đúng bằng số ngựa vừa đổi thì sẽ được 17 con cả ngựa lẫn bò, nhưng như thế thì không đủ gà để đổi. Nếu đổi thêm một số bò đúng bằng số bò vừa đổi thì không những được 19 con cả bò lẫn ngựa, mà số gà đem đi đổi cũng vừa vặn hết. Hãy tính xem bác nông dân mang bao nhiêu con gà ra chợ.

lg.jpg


1121

Cho số sau: 123456789101112........20102011201220132014. Tính tổng các chữ số của số đó?

Viết lại dãy số từ 0 đến 1999.

Nhận xét: 0 và 1999 có tổng các chữ số là:0+1+9+9+9=28;

1 và 1998 có tổng các chữ số là: 1+1+9+9+8=28...;

998 và 1001 có tổng các chữ số là: 9+9+8+1+0+0+1=28;

999 và 1000 cũng có tổng các cs băng 28.

Như vậy trong dãy số : 0;1;2;3;...;1997;1998;1999 hai số hạng cách đều số hạng đầu và số hạng cuối đều có tổng các chữ số bằng 28. có 1000 cặp như vậy.

Do đó tổng các chữ số tạo nên dãy số trên là:28*1000=28000.

Số tự nhiên tạo thành từ các số còn lại 20002001...2014 làm tương tự như comment trên cua e. kết quả cuối cung là:28090.1122

cho hình thang ABCD có đáy AB bằng 1/3 CD, diện tích hình thang bằng 72 cm2.
a) trên AC lấy điểm M bất kì , nối M với B và D. So sánh diện tích tam giác BMC và DMC 
b) Từ B kẻ đường thẳng song song với AC cắt AD kéo dài tại K. Tính AK biết AD = 7,2 cm

g.jpg

1123

Một người đi buôn có thể nhập hàng thấp hơn 8% so với dự kiến, trong khi vẫn giữ nguyên giá bán ra; do đó tiền lãi của anh ta, tính theo giá vốn, sẽ tăng đến (x+10)% so với tiền lãi hiện giờ là x%. Tính xem nếu không được mua hàng giá thấp anh ta lãi bao nhiêu phần trăm?

 15%

1124

một cửa hàng bán gạo,1/5 số gạo tẻ đã bán nhiều hơn 3 lần số gạo nếp đã bán là 38kg .biết cửa hàng đã bán được 158kg gạo nếp.tìm số gạo tẻ đã bán

(158 x3)+38= 512 (kg)

1125

a) Cho A là số có 2 chữ số, tổng các chữ số của A là B, tổng các chữ số của B là C. Hãy tìm số A, biết A= B+C+44
b) Tìm ab,cd - a, bcd= 13,716 (ab,cd và a,bcd có gạch ngang trên đầu)

Bài 1: Gọi số A là ab, thì số B=a+b.
TH1: Nếu B là số có 1 chữ số thì C=B=a+b.
=>ab=(a+b)+(a+b)+44
=>ax8=b+44
=>b chia 8 dư 4
=>b=4
=>a=6
Loại vì a+b là số có 1cs.
TH2: nếu B là số có 2 cs thì 9=>ab=(a+b)+(a+b-9)+44
=>ax8=b+35
=>b chia 8 dư 5
=>b=5
=>a=5
Đáp số 55

Bài 2:


 ab,cd - a,bcd = 13,716
=> a,bcd x 10 - a,bcd = 13,716
=> 9x a,bcd = 13,716
a,bcd=1,524
=> a=1, b=5, c=2, d=4

1126

1. Một cửa hàng bán quần áo nhập về một lô hàng về bán và dự kiến sẽ lãi 40% tiền vốn. Sau khi bán được 60% số hàng đó thì họ quyết định giảm giá 20% so với giá đang bán. Tuy vậy vẫn còn 10% tổng số hàng còn tồn lại không bán được nên cửa hàng giảm giá tiếp 10% so với giá đang bán và bán hết hàng. Hỏi sau khi bán hết hàng, chủ cửa hàng lãi bao nhiêu % so với vốn bỏ ra?
2. Hai anh em xuất phát cùng một lúc ở vạch đích và chạy ngược chiều nhau trên một đường đua vòng quanh sân vận động. Anh chạy nhanh hơn và khi chạy được 900m thì gặp em lần thứ nhất. Họ tiếp tục chạy như vậy và gặp nhau lần thứ hai, lần thứ ba. Đúng lần thứ ba thì họ dừng lại và thấy dừng đúng ở vạch xuất phát ban đầu. Tìm vận tốc mỗi người, biết người em đã chạy tất cả mất 9 phút.

Bài 2: Hai anh em chạy ngược chiều nhau xq một cái sân vận động đến khi họ gặp nhau thì họ đã chạy đc đúng 1 vòng quanh sân vận động .

Họ gặp nhau tất cả 3 lần vậy họ chạy được ba lần chu vi vòng tròn.

Vì anh chạỵ nhanh hơn em nên anh chạy 2 vòng sân vận động còn em chỉ chạy 1 vòng. (k thể có khả năng em 0 vòng còn anh 3 vòng vì như vậy anh sẽ gặp em cả 3 lần tai vạch xuất phát hơn nữa vận tốc của em lớn hơn 0).

Quãng đường anh chay hay hai lần chu vi sân vận động là:900 x3= 2700 (m);

Chu vi cái sân là: 2700: 2= 1350 (m).

Hai anh em cùng chạy cùng dừng lại nên anh cũng chạy trong 9 phút.

Vận tốc của em là: 1350:9=150 (m/phút).

Vận tốc của anh là: 2700:9= 300(m/phút)1127

Một đồng hồ chạy chậm. Kim chỉ phút chỉ vượt qua kim giờ sau mỗi 69 phút. Vào 6 giờ sáng đồng hồ đó luôn được lấy lại cho đúng. Hỏi một công nhân lương mỗi giờ 20 nghìn nếu làm bình thường và 30 nghìn khi làm thêm giờ qui định, sẽ được trả tất cả bao nhiêu tiền khi làm một ngày 8 tiếng theo đồng hồ trên?

Nếu chạy đúng thì sau 12h(=720 phút) hai kim gặp nhau 11 lần.

Vì sau 69 phút hai kim gặp nhau 1 lần, nên số phút để chạy được 12 giờ là 69x11=759p.

Vậy sau 12h đồng hồ chậm 759-720=39p.

Sau 8h chậm 39x8:12=26p.Số tiền là: 20x8+30x26:60= 173 nghìn.

1128

An mang hồng đi đổi lấy táo và lê. Cứ 7 quả hồng thì đổi được 2 táo và 1 lê. Cứ 3 quả táo thì đổi đươc 2 lê. Nếu đổi hết số hồng mang theo thì được 72 táo và 30 lê. Hỏi An mang đi bao nhiêu quả hồng?

7 hồng =2táo+1lê
14hồng=4táo+2lê và 3táo=2lê
Nên: 2hồng=1táo, 3hồng=1lê
Vậy số hồng: 72x2+30x3=234

1129

Một người mang cam đi đổi lấy táo và lê. Cứ 9 quả cam thì đổi được 2 quả táo và 1 quả lê, 5 quả táo thì đổi được 2 quả lê. Nếu người đó đổi hết số cam mang đi thì được 17 quả táo và 13 quả lê. Hỏi người đó mang đi bao nhiêu quả cam ?

17 táo và 13 lê => 8 cặp (táo,lê)
còn 1 táo và 5 lê
mà 2 lê = 5 táo nên 1 táo và 5 lê = 6 táo và 3 lê => 3 cặp (táo, lê)
vậy có: 8 +3 = 11 cặp( táo, lê)
=> có 11x9= 99 cam

1130

An rót 1 cốc đầy nước chè, uống 1/6 cốc rồi đổ thêm nước lọc cho đầy, uống 1/3 rồi đổ đầy nước lọc, uống ½ rồi đổ đầy nước lọc, rồi uống hết. So sánh lượng nước chè và nước lọc bạn đã uống.

An đã uống 1 cốc nước chè; Phần nước An đổ thêm vào và uống là: 1/6+1/3+1/2=1 (cốc). 1=1 nên nước chè bằng nước lọc.

1131

Tại sao không thể thay các chữ cái thành chữ số để : HOC VUI – VUIHOC = 1991 ?

Phân tích cấu tạo số HOCVUI-VUIHOC
= (HOC 1000+VUI)-(VUI 1000+HOC)
= (HOC 1000- HOC) - (VUI 1000VUI)
= HOC 999- VUI 999
=999 (HOC - VUI)
=9 x 111 x(HOC-VUI)
Vì tích 9 x 111 x(HOC-VUI) chia hết cho 9 mà .... không chia hết cho 9. Nên không thể thay thế đc.

1132

các chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục,và hàng đơn vị của một số tự nhiên có bốn chữ số theo thứ tự là bốn số tự nhiên liên tiếp. số này sẽ thay đổi như thế nào nếu ta viết các chữ số của nó theo thứ tự ngược lại?

sau khi đổi chỗ chữ số hàng nghìn tăng thêm 3 đơn vị, trăm tăng 1 đơn vị, chục giảm 1 đơn vị, hàng đơn vị giảm 3. 
vậy số mới tăng lên là: 3000 + 100 - 10 -3 = 3087 đơn vị.

1133

Một hình chữ nhật với chiều dài gấp 4 lần chiều rộng nếu kéo chiều rộng thêm 29m , chiều dài thêm 14m thì được hình vuông . Tính kích thước ban đầu của hình chữ nhật đó ?

Hiệu số phần bằng nhau là : 
4 - 1 = 3 ( phần ) 
Chiều rộng là :
( 29 - 14 ) : 3 × 1 = 5 
Chiều dài là :
( 29 - 14 ) : 3 × 4 = 20 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương