Lời giải, đáp ántải về 3.54 Mb.
trang27/38
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích3.54 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   38STT

Câu hỏi

Lời giải

1001

Tam giác ABC có diện tích là 2010 m2. Trên cạnh AB lấy hai điểm M, N sao cho AM=MN=NB. Trên cạnh AC lấy điểm P, Q sao cho AP=PQ=QC. Tính diện tích hình MNQP.

lg.jpg

1002

2) Giữa đai dương có môt hòn đảo. Trên đảo có hai gia tôc Rồng đang sống. gia tôc 5 đầu có 30 thành viên, gia tộc 3 đâu có 31 thanh viên. Nêu cứ 5 thành viên của bộ tộc này gặp 3 thành viên của bộ tôc kia thi sẽ đánh nhau va chết hết. Hỏi sau môt thời gian va chạm có luc nao sô Rông trên đảo có thể chỉ con: (A) 1 (B) 4 (C) 5 (D) 8 (E) 13

Tổng số rồng là 61 : 8 dư 5.
Mỗi lần đấu, số rồng giảm đi 8 nên số rồng còn lại phải chia 8 dư 5.

Đáp án C và E đều đúng (đã thử lại).1003

1.Một sợi dây dài 10m, một bạn đã cắt đi 1/3 sợi dây. Em hãy cắt ra 5 mmaf không dùng đến thước đo.
2. Cho tích 1x2x3x4x5x6x7x8x9. Không thực hiện phép tính, hãy tìm chữ số tận cùng.
3.Tính: 9292x939393/9393x929292+1,1+1,2+1,3+...+8,8+8,9+9 
(Theo báo Nhi đòng chăm học)

Bài 1. 10 x1/3=10/3(m)
Sau khi cắt đi 10/3m thì còn: 10-10/3= 20/3(m)
Ta thấy 20/3 -5=5/3 (m)
Mà 20/3 gấp 5/3 số lần: 20/3:5/3=4 (lần)
Gấp sợi dây còn lại là 4 đoạn bằng nhau cắt bỏ 1 đoạn tức 5/3 thì ta được 5m.
Bài 2: chữ số 0. Đơn gianr 5 nhân với các số chẵn co ta tận cùng là 0. Nên chữ số cuối cùng là số 0.
Bài 3. Tách 9292x939393/9393x929292=92 x101 x93 x10101/93x101x92x10101=1
1,1+1,2+1,3+...+8,8+8,9+9 (tự tính)

1004

Tổng các số có 4 chữ số không chia hết cho 9 bằng bao nhiêu nhỉ ?

Số các số có 4 chữ số : (9999-1000)+1=9000 số
Tổng các số có 4 chữ số: (1000+9999) x 9000 : 2 = 49495500
Số các số có 4 chữ số chia cho 9 : (9999-1008) : 9 +1 =1000 số
Tổng các số có 4 chữ số chia hết cho 9 : (1008+9999) x 1000 : 2 =5503500
Tổng các số có 4 chữ số không chia hết cho 9 : 49495500 – 5503500 = 43992000

1005

Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài gấp đôi chiều rộng,nếu thêm 30cm vào chiều dài và 20cm vào chiều rộng thì chiều dài gấp rưỡi chiều rộng.tính diện tích hình chữ nhật?

lg.jpg

1006

Bài 9: Biết trung bình cộng của hai số bằng 185 và biết số lớn hơn số bé 24 đơn vị. Tìm hai số đó.
Trả lời:
Số bé là: [( 185 x 2 ) – 24] : 2 = 173
Số lớn là: [(185 x 2 ) + 24 ] : 2 = 197
*************
Bài 10: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 120 cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính số đo mỗi cạnh của hình chữ nhật đó.
Trả lời:
So đo chiều rộng là: 26 cm
Số đo chiều dài là: 34 cm
************
Bài 11: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 52 đơn vị và tổng giữa tử số và mẫu số của phân số đó bằng 86.
Trả lời:
Phân số đó là: 17/69
**********
Bài 12: Một ô tô trong 3 giờ đi được 135km. Hỏi trong 5 giờ ô tô đó đi dược bao nhiêu km?
Trả lời:
Trong 5 giờ ô tô đó đi được: 225km
***********
Bài 13: Hiệu của hai số bằng 85.Tỉ số của hai số đó là 3/2. Tìm hai số đó.
Trả lời:
Số bé là: 170
Số lớn là: 255
1007

Khi đếm số chữ số dùng để đánh số trang của một cuốn sách, do các trang 8, 9 và 30, 31 bị dính vào nhau, bạn Hải nhận thấy số chữ số vừa gấp 2 lần số trang. Hỏi cuốn sách này có bao nhiêu trang

 Nhận xét: số có 2 chữ số có số chữ số gấp 2 lần số các số.
Từ trang 1 đến 7 có 7 trang có 1cs (vì trang 8;9 bị dính vào nhau).
Vậy để số cs gấp 2 lần các số thì cũng phải có 7 trang có 3 cs. Vậy trang cuối cùng là 106.
Cuốn sách có 106 trang.

1008

Hiện nay tổng số tuổi của 2cha con la 42 tuổi. biết sau 4 năm nũa tuổi chu gấp 4 lần tuổi con. Tinh tuổi 2 cha con hiện nay?

Tổng số tuổi của cha và con sau 4 năm nữa là
42 + 4 + 4 = 50 (tuổi)
Tổng số phần bằng nhau là
4 + 1 = 5 (phần)
Tuổi của cha 4 năm nữa là
50 : 5 x 4 = 40 (tuổi)
Tuổi cha hiện nay là 
40 – 4 = 36 (tuổi)
Tuổi con hiện nay là
42 – 36 = 6 (tuổi)

1009

Một cây bèo trôi theo dòng nước và một người bơi ngược dòng cùng xuất phát từ mố cầu A. Người bơi ngược dòng bơi được 25 phút thì quay lại bơi xuôi dòng và gặp cây bèo ở cách mố cầu A 5km. Tính vận tốc dòng nước chảy biết vận tốc của người bơi không đổi

Nếu vận tốc của nước bằng 0 (nước đứng im) thì cây bèo sẽ vẫn nằm ở mố cầu.

Còn quãng đường bơi được của người bơi là

S= V (bơi) x 20 phút.

Vậy sau 20 phút khoảng cách giữa người bơi và cây bèo là S.


Khi dòng nước chảy thì cây bèo trôi theo dòng nước Khoảng cách bằng đúng V (nước) x 20 phút.

Ngoài ra người bơi ngoài QĐ bơi được cũng bị trôi bằng đúng QĐ mà bèo đã trôi (lí giải cho điều này là do V(ngược) = V(bơi)- V (nước).

Do đó sau 20 phút người bơi và bèo vãn cách nhau KC là S.

Vậy khi xuôi dòng người bơi vẫn cần 20 phút để đuổi kịp chiếc bèo.

Vậy thời gian kể từ khi xuất phát đến khi gặp cây bèo là 20+20=40 (phút)= 2/3 giờ
Trong 2/3 giờ cây bèo trôi 4km.

Vậy vận tốc dòng nước là: 4:2/3= 6 (km) 


Đáp số: 6 km.

1010

Bài 15: Một hình chữ nhật có chu vi 190cm,biết chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính số đo chiều dài, chiều rộng.
Bài 16: Tổng của hai số bằng 344. Số thứ nhất bằng 5/3 số thứ hai (tức một hai phần ba) . Tìm hai số đó.
Bài 17: Bác an mua 5m vải hết 450000 đồng.
Hỏi nếu bác An mua 15m vải như thế hết bao nhiêu tiền?
Bài 20: Hiện nay tổng số tuổi của hai ông cháu là 78 tuổi. Biết tuổi cháu có bao nhiêu tháng thì tuổi ông có bấy nhiêu năm.
Tính tuổi hai ông cháu hiện nay.

Bài 15:
Số đo chiều dài là: 57cm
Số đo chiều rộng là : 38cm
*************
Bài 16: Số thứ nhất là: 215
Số thứ hai là: 129
**************

Bài 17:
Bác an mua 15m vải hết 1350000 đồng


**************

Bài 20: Tuổi ông hiện nay là: 72 tuổi.


Tuổi cháu hiện nay là: 6 tuổi.

1011

 2. Tổng của một số tự nhiên và 1 số thập phân bằng 265,3 khi tìm hiệu hai số đó, 1 học sinh quên chữ số tận cùng của số tự nhiên nên tìm được hiệu là 9,7. Tìm hai số đã cho.

Tổng của số tự nhiên và số thập phân là 265,3 nên số thập phân chỉ có 1 chữ số phần thập phân có hàng phần mười là 7.

Khi thực hiện phép trừ một học sinh quên chữ số tận cùng của số tự nhiên nên số tự nhiên giảm đi 10 lần và chữ số bị quên đó.

Gọi số tự nhiên là Ab, số thập phân là B ta có:

Ab-B= 265,3hay Ab= B+ 265,3 (1);

(1/10 A -b)+B= 9,7(2)

Nhân (2) với 10 ta có: Ab= Bx10 +97

Trừ (1) cho (2) ta có:

(B+265,3)- (Bx10-+97)= 265,3-97 -B x9 =0

Hay 168,3= B x9.

Vậy B= 18,7. Tự tìm Ab1012

1. hai địa điểm A và B cách nhau 44 km. Cùng một lúc, người thứ 1 đi từ A và người thứ 2 đi từ B thì sau 1 giờ 20 phút gặp nhau. tính vận tốc của mỗi người, biết rằng vận tốc người thứ 1 lớn hơn vận tốc người thứ 2 là 3 km/h.

2. Sau một nửa quãng đường AB, một ô tô đã tăng vân tốc thêm o,25 vận tốc cũ nên đã đến B sớm hơn thời gian dự định là 0,5 giờ. tính thời gian ô tô đi quãng đường AB.
Bài 1:

ta thấy 1 giờ người thứ nhất đi hơn người thứ 2 là 3km

vậy trog 1h20p tức 4/3h người đó đi hơn

3*4/3 =4km.

Suy ra người thứ 2 trog 1h20p đi được là

(44-4)/2=20km , người thứ 1 đi được 24km.

Vậy vận tốc ng thứ 2 là 20:4/3=15km/h và ng thứ 2 là 24:4/3=18km/h 

Bài 2: 0,25=1/4.

Coi vận tốc lúc đầu là 4 phần thì vận tốc lúc sau là: 5/4 vận tốc lúc đầu
Gọi C là chính giữa AB thì AC= CB 
Trên cùng một QĐ Vận tốc thỉ lệ ngịch với TG. 
Gọi V1đi trên AC; V2 đi trên BC) V1/V2= t2/t1= 4/5 hiệu là 0,5 giờ.

Đưa về toán hiệu tỉ vẽ sơ đồ tìm được thời gian đi trên AC tức t1= 0,5: (5-4) x5= 2,5 (giờ)


t2= 2 giờ tổng 4,5 giờ

1013

 Có bao nhiêu cách chia 28 viên bi vào ba cái hộp sao cho không có hộp nào rỗng.

Xếp các bi thành hàng doc, giữa các viên bi có 27 khoảng trống.

Ta tưởng tượng 2 vách ngăn đặt vào các khoảng trống này chia 28 bi thành 3 phần cho 3 hộp.Do đó số cách chia là số cách đặt 2 vách ngăn vào 27 vị trí:
27x26:2=351cách

1014

Cho tổng sau: 1+11+111+...+1111...111(số hạng cuối cùng là 35 số 1) Hỏi ba cữa số cuối cùng của tổng trên là những số gì?

1; 11; 111; ....;111.....1(35 chữ số1) nên có 35 số
Hàng đơn vị : 1x35=35, viết 5, nhớ 3
Hàng chục: 1x(35-1)+3= 37, viết 7, nhớ 3
Hàng đơn vị: 1x(35-2)+3=36 , viết 6 , nhớ 3
Vậy 3 chữ số cuối của tổng cho là 675

1015

Bài 14: Một công nhân nếu làm 26 ngày thì được trả 3900000 đồng. Hỏi nếu người đó chỉ làm trong 10 ngày thì được trả bao nhiêu tiền? ( số tiền được trả mỗi ngày là như nhau.)

Một ngày làm đc số tiền là: 3900000 : 26 = 150000 (đồng)
10 ngày làm đc số tiền là: 150000 ×10 = 1500000 ( đồng)

1016

tìm 2 số tự nhiên biết hiệu bằng 68, nếu số thứ nhất chia cho 1/4, số thứ 2 chia cho 1/5 thi 2 số bằng nhau?

số thứ nhất chia 4 bằng số thứ 2 chia 5, như vậy gọi số thứ nhất là 4 phần, số thứ 2 là 5 phần( các phần bằng nhau), hiệu số phần bằng nhau là 1 phần ứng với 68, vậy số thứ nhất là 68 x 4= 272, số thứ 2 là 68 x 5= 340

1017

có 2 thùng dầu.thùng 1 chứa 28 lit, thùng 2 chứa 30 lit.Thùng 3 chứa số dầu ít hơn trung bình cộng số dầu của cả 3 thùng là 4 lít dầu. hỏi thungf 3 chứa bao nhiêu lít dầu? 

Tổng thùng 1 và thùng 2 là: 28 + 30 = 58 lít
Tổng số dầu 3 thùng là: (58-4) : 2 x 3 = 81 lít 
Số lít dầu thùng 3 là: 81 – 58 = 23 lít

1018

Một đội dân công tải đạn xuất phát từ Trạm Dịch 1 lúc 8 giờ 45 phút để đi đến Trạm Dịch 2 với vận tốc 4km/giờ. Khoảng cách giữa hai trạm dịch là 24km. Giao đạn xong, ngày hôm sau họ trở về lúc 10 giờ 15 phút theo đúng con đường cũ với vận tốc 5km/giờ. Cả đi và về đều qua một trạm kiểm soát cùng một thời điểm trong ngày. Đó là thời điểm nào ?

Đổi 8 giờ 45 phút= 8,75 giờ; 10 giờ 15 phút= 10,25 giờ.
Giả sử lúc 8,75 giờ có một người đi từ trạm 1 với v1=4km/giờ; lúc 10,25 giờ có một người đi từ trạm 2 với v2=5km/giờ. Từ lúc người đi từ trạm 1 xuất phát đến khi người đi từ trạm 2 xuất phát có số thời gian là: 10,25-8,75=1,5 (giờ)
1,5 giờ người đi từ A đi được QĐ là: 4 x1,5=6 (km)
QĐ còn lại là: 24-6=18(km)
Thời gian hai người gặp nhau là: 18: (5+4)= 2 (giờ)
Sau 2 giờ người đi từ trạm 1 đã đi được; 4 x2= 8 (km)
Vị trí gặp nhau cách trạm 1 là: 6+8=14 (km) 

1019

b12.jpg


Nếu thay 2 số a và b bởi hiệu của chúng, giả sử là a - b thì tổng của các số ban đầu giảm đi (a+b) -(a-b) = 2 x b, tức là giảm đi 2 lần số bé, là 1 số chẵn
Tổng từ 2000 đến 2014 là 1 số lẻ ( dễ kiểm chứng ) nên kết quả cuối cùng thu được phải là 1 số lẻ ( vì lẻ - chẵn = lẻ )
Do đó ko thể có kết quả là số 4

1020

Bài 51: Có 15 công nhân cùng làm một công việc. Họ sẽ hoàn thành công việc trong 20 ngày. Sau khi cùng làm việc 8 ngày, người ta cử đến thêm 5 công nhân nữa để cùng làm công việc đó. Hỏi họ sẽ cùng làm trong mấy ngày nữa thì sẽ hoàn thành công việc đó? ( sức lao đông của mọi người là như nhau.

Coi mức làm của 1 người trong 1 ngày là 1 công
So công 15 người làm trong 20 ngày là: 
15x20 = 300(công)
Số công 15 người trong 8 ngày là :
15x8= 120 (công)
Số công còn lại là:
300 - 120 = 180 (công)
Tổng số người sau khi đến thêm là: 
15 + 5 = 20 (người)
Thời gian để 20 người làm phần việc còn lại là:
180 : 20 = 9 (ngày)

1021

Tích sau có bao nhiêu chữ số tận cùng bằng số 6:
66 x 166 x 266 x 366 x…x 966

Ta sẽ chứng minh mọi số tận cùng là 6 nhân với 66 thì được tích tận cùng chỉ là 1 chữ số 6 thôi.
Như vậy, 66x166 tận cùng là 1 chữ số 6; tiếp tục nhân với 266 cũng dc tích tận cùng là 1 chữ số 6; cứ như vậy mãi...

1022

Cho dãy số, hãy điền số còn thiếu vào chỗ ....:110;156;210;272;.....;420

110=10x11
156=12x13
210=14x15
272=16x17
...
420=20x21
Vậy ...=18x19=342

1023

Cho tam giác ABC. E nằm trên BC sao cho BE=3EC.F nằm trên AC sao cho AF=2FC. Kéo dài EF cắt AB tai D.Biết diện tích CEF=2cm².
a)So sánh diện tích BDF và diện tích CDF
b)So sánh DF và EF

a; (CDF)/S(BDF)=1/3

 b, DF/EF=3/41024

Đường từ nhà em đến trường gồm một đoạn lên dốc và một đoạn xuống dốc. Khi lên dốc em đi với vận tốc 6km/h, khi xuống dốc em đi với vận tốc 9km/h. Thời gian cả đi và về là 1,5giờ. Tính quãng đường từ nhà em đến trường.

Vận tốc thay đổi trên mỗi đoạn đường"
Lời giải:
1km lên dốc đi hết: 1: 6 = 1/6 (giờ)
1km xuống dốc đi hết: 1: 9 = 1/9 (giờ)
1km đường dốc cả đi lẫn về hết: 1/6 + 1/9 = 5/18 (giờ)
Tổng cộng hết 1,5 giờ.

Vậy quãng đường AB là : 1,5: 5/18 = 5,4(km)1025

Tam giác ABC được chia thành 5 tam giác có diện tích bằng nhau như hình vẽ. Biết AC = 40cm, BC = 60cm. Tính AP, MQ?

h.jpg

Cách 1:

Vì có 5 tam giác bằng nhau nên S(ABM)= S(AMN)= S(ANP)= S(PMQ)= S(PQC)=1/5S(ABC)

Suy ra BM=1/5BC)=12 cm.

Suy ra tiếp MN= NP=1/2MP'; MQ=QC=1/2MC.

Suy ra tiếp S(AMC)= 4/5S(ABC); S(AMP)= S(PMC)=1/2S(AMC)

=.> AP=1/2 AC= 20 cm( chung chiều cao hạ từ M xuống AC).

Còn MQ = (60-12) x1/2.

Cách 2:


ta thấy 5 tam giác bằng nhau nên có diện tích bằng nhau. S tam giác ABM= 1/5 S tam giác ABC mà 2 tam giác có cùng chiều cao hạ từ A xuống BC nên BM= 1/5 BC = 1/5 *60= 12cm.

MC= BC- BM= 60-12= 48cm.

S tam giác MPQ= S tam giác PQC

mà có cùng đường cao hạ từ P xuống

nên MQ=QC = MC/2= 48/2= 24cm.

Stam giác AMP= S tam giác MPQ vì cùng = 2 tâm giác bằng nhau gộp lại. mà 1 tâm giác trên có cùng chiều cao nên AP=PQ= AC/2= 40/2= 20cm1026

Có hai đèn tín hiệu cùng phát sáng, một đèn cứ 2 phút phát sáng một lần, còn đèn khác cứ 7/2 phút phát sáng một lần. Giải sử hai đèn cùng sáng lúc 10 giờ. Hỏi thời điểm đầu tiên sau 11 giờ (tức là sau 1 tiếng) hai đèn cùng phát sáng là mấy giờ? 

Cứ 14 phút, 2 đèn sẽ sáng cùng lúc
Thời điểm 2 đèn sáng cùng lúc chia hết cho 14
Từ 10h đến 11h là 60 phút
Thời điểm đầu tiên sau 11 giờ 2 đèn sáng cùng lúc sẽ > 60 và chia hết cho 7
Chọn được thời điểm 70 phút, tức là 11h10ph

1027

Một cửa hàng sách, lần đầu hạ 20% giá bìa vẫn không bán được nên cửa hàng lại hạ tiếp 15% giá đã hạ lần đầu và bán cuốn sách với giá 34000 đồng. Hỏi bìa của cuốn sách đó là bao nhiêu tiền.

 Coi giá định bán lần 2 là 100% thì 34 000 đ ứng với: 100-15=85(%) giá lần 2
Giá định bán lần 2 là: 34 000: 85 x100= 40 000 (đ)
Tiếp tục coi 40000 đ là 80% thì giá ban đầu là: 40 000:80 x100= 50 000(đ)

1028

1.Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 999 và biết giữa chúng có tất cả 25 số lẻ.
2.Biết trung bình cộng của hai số bằng 185 và biết số lớn hơn số bé 24 đơn vị. Tìm hai số đó.
3.Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 120 cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính số đo mỗi cạnh của hình chữ nhật đó.

bài 3: toán tổng hiệu
nửa chu vi hình chữ nhật là: 120 : 2 = 60 (cm) vì chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng (CD+CR) 
chiều rộng hình chữ nhật: (60-8):2= 26 (cm)
chiều dài hình chữ nhật là: 26 + 8 = 34 (cm)

1029

Một trường tiểu học cơ sở học sinh nam bằng 5/4 số học sinh nữ. Nếu thêm 54 học sinh nữ thì số học sinh nữ bằng 95% số học sinh nam. Hỏi lúc đầu trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Số học sinh nữ lúc đầu 4/5 so với học sinh nam 
4/5=80/100
Số học sinh nữ lúc sau 95/100 so với học sinh nam 
Phân số chỉ 54 học sinh là:

95/100-80/100= 15/100 (so với học sinh nam)


15/100 = 3/20
Số học sinh nam là: 54:3 x100= 280
học sinh nữ là: 280 :5 x4= 204

1030

An và Bình chạy thi 5000 m, vận tốc của An gấp 4 lần của Bình. Bình chạy từ đầu đến cuối còn An thì hỉnh thoảng lại nghỉ không chạy. Khi Bình chạm đích thì An còn cách vạch đích 100m nữa. Trong lúc An nghỉ không chạy thì Bình chạy được x mét. Tìm x

Khi Bình chạm đích thì An còn cách vạch 100m, tức là An đã chạy: 5000-100= 4900 (m)
Những lúc An nghỉ không chạy thì Bình chạy x mét, suy ra trong lúc An chạy thì Bình chạy được: 5000-x
Vì vận tốc của an gấp 4 lần vận tốc của Bình, nên ta có: 
4 (5000-x)= 4900 (m)
5000-x= 1255 (m)
X= 3775 (m)
Đáp số; x=3775 m

1031

Có 5 phân số lần lượt như sau: 6/4;3/9; 1/2; 3/8;3/7. Toán tìm hai phân số số lớn nhất rồi tính tổng. Tuổi tìm 2 phân số nhỏ nhất rồi tính tổng. Thơ tìm phân số nằm chính giữa của 5 phân số đó rồi khẳng định nó là trung bình cộng của tổng của hai phân số lớn nhất mà Toán tìm được với tổng hai phân số nhỏ nhất mà Thơ tìm được. Các bạn còn lại không nhất trí với thơ. Các bạn có thể khẳng định ai đúng không?

2phân số lớn nhất là 6/4 và 1/2

=>Toán tính được:6/4+1/2=2


Trung bình cộng của số Toán và Tuổi tìm được chắc chắn >1
Các phân số ở giữa là 1/2, 3/8, 3/7 đều <1 
Vậy Thơ sai

1032

Một bạn hỏi Hoa sinh ngày nào, Hoa trả lời: Mình sinh năm 1996, khoảng thời gian từ ngày sinh của tôi cho đến hết năm gấp đôi khoảng thời gian từ đầu năm đến ngày sinh của tôi. Đố em biết ngày sinh của Hoa?

Năm 1996 là năm nhuận nên có 366 ngày
Theo đầu bài thì khoảng thời gian từ đầu năm đến lúc tôi sinh là 1 phần thì khoảng thời gian từ lúc tôi sinh đến cuối năm là 2 phần. Vậy số ngày từ đầu năm đến lúc tôi sinh ra là 366:(1+2)=122( ngày),
Tháng 1 có 31 ngày, tháng 2 có 29 ngày( năm nhuận), tháng 3 có 31 ngày,Tháng tư có 30 ngày. Vậy số ngày còn lại của tháng 5là 122-31-29-31-30=1(ngày) nên ngày tôi sinh ra là ngày1/5

1033

Có 50 học sinh mượn sách của thư viện trong tháng tư. Tổng số sách họ mượn là: 88 cuốn. Có 18 học sinh mượn 1 cuốn. Biết rằng số học sinh mượn 1;2 hoặc 3 cuốn. Hỏi có bao nhiêu người mượn 2 cuốn?

Có 18 người chỉ mượn 1 cuốn nên số người mượn 2 hoặc 3 cuốn là:
50-18 = 32(học sinh)
Số sách 32 học sinh mượn là: 88-18 1= 70 (cuốn)
Gọi số người mượn 2 cuốn là x, thì số ngườ mượn 3 cuốn là: 32-x
Tổng số cuốn mượn số sách là: 2 x + 3 (32-x) = 96-x 
Mà 96-x= 70 (cuốn)
Vậy x=26 (học sinh)
Đáp số: 26 học sinh mượn 2 cuốn
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương