Lời giải, đáp ántải về 3.54 Mb.
trang24/38
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích3.54 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   38STT

Câu hỏi

Lời giải

901

Số gà nhiều hơn số thỏ là 28 con. số chân gà nhiều hơn số chân thỏ là 40 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ? 

Giả sử thỏ cũng có 2 chân như gà .khi đó gà nhiều hơn thỏ 28 con thì sẽ nhiều hơn số chân 
2x28=56( chân)
Thực tế 1 thỏ nhiều hơn 1 gà số chân
4-2=2( chân ) 
Có số con thỏ
(56-40):2=8( con thỏ)
Có số con gà 
8+28=36(con gà)

902

Hai thành phố A và B cách nhau 240km. Lúc 6 giờ môt xe tải đi từ A về B với vận tốc 40km/h, một xe con đi từ B về A với vận tốc 60km/h.
a) Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?
b) Hai xe đến A và B rồi quay lại. Hỏi hai xe gặp nhau lần 2 lúc mấy giờ?
c) Điểm gặp lần 2 cách A bao nhiêu km?

Dạng toán hai chuyển động ngược chiều của lớp 5.
Thời gian để hai xe gặp nhau là : 240 : (40+60) = 2.4 giờ = 2 giờ 24 phút. 
Hai xe gặp nhau lúc : 6 giờ + 2 giờ 24 phút = 8 giờ 24 phút.
Thời gian để xe tải đi tới B : 240 : 40 = 6 giờ, xe con tới A là 240 : 60 = 4 giờ.
Khi xe tải tới B thì xe con đã tới A và đi được quãng đường cách A : 60 x (6-4) = 120 km.

Thời gian để chúng gặp lại lần 2 là : (240 – 120) : (60+40) = 1.2 giờ = 1 giờ 12 phút.


Hai xe gặp nhau lần 2 lúc:

6 giờ + 6giờ + 1 giờ 12 phút = 13 giờ 12 phút.


Điểm gặp lần 2 cách A là : 120 + 60 x 1.2 = 192 km.

903

Tính nhanh:1/2 cộng 1/6 cộng 1/12 cộng 1/20 cộng....cộng 1/90

= 1/(1x2) + 1/(2x3) + 1/(3x4) + ... + 1/(9x10)
= 1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 + 1/3 -1/4 + ...+ 1/9 -1/10
= 1 - 1/10 = 9/10

904

Một chiếc bèo trôi theo dòng nước và một ngược bơi ngược dòng cùng xuất phát từ một mố cầu. Người bơi ngược dòng được 20 phút thì quay lại bơi xuôi dòng và gặp cây bèo cách mố cầu 4 km. Hãy tính vận tốc dòng chảy, biết rằng vận tốc của người bơi không thay đổi.

Nếu vận tốc của nước bằng 0 (nước đứng im) thì cây bèo sẽ vẫn nằm ở mố cầu. Còn quãng đường bơi được của người bơi là S= V (bơi) x 20 phút.

Vậy sau 20 phút khoảng cách giữa người bơi và cây bèo là S.


Khi dòng nước chảy thì cây bèo trôi theo dòng nước khoảng cách bằng đúng V (nước) x 20 phút.

Ngoài ra người bơi ngoài quãng đường bơi được cũng bị trôi bằng đúng quãng đường mà bèo đã trôi (lí giải cho điều này là do V(ngược) = V(bơi)- V (nước).

Do đó sau 20 phút người bơi và bèo vãn cách nhau khoảng cách là S.

Vậy khi xuôi dòng người bơi vẫn cần 20 phút để đuổi kịp chiếc bèo. Vậy thời gian kể từ khi xuất phát đến khi gặp cây bèo là 20+20=40 (phút)= 2/3 giờ


Trong 2/3 giờ cây bèo trôi 4km.

Vậy vận tốc dòng nước là: 4:2/3= 6 (km) 


Đáp số: 6 km.

905

Không quy đồng, hãy so sánh:

a)2011/2014 và 2014 /2017
b)13/27 và 27/53
c) 11/15 và 13/17

(1-3/2014)< (1-3/2017)

=> 2011/2014<2014/2017 

13/27<13/26=1/2
27/53>27/54=1/2
Vì 13/27<1/2<27/53 nên 13/27<27/53

C)phần bù đơn vị 11/15<13/17906

Bây giờ là 12 giờ. Sau bao lâu nữa thì kim giờ và kim phút lại trùng nhau ?

 1 giờ kim phút là chạy được 1 vòng; 1 giờ klim giờ chạy được: 1:12=1/12 (vòng).

Hiệu hai vận tốc là: 1-1/12=11/12 (vòng).

Thời gian hai kim gặp nhau là: 1:11/12=12/11 (giờ)


907

bt.jpg

 4x12 -48:3=42

908

Có 3 ngăn sách. Nếu chuyển 15 cuốn sách từ ngăn thứ hai sang ngăn thứ nhất thì ngăn thứ nhất hơn ngăn thứ hai 5 cuốn sách. Nếu chuyển 5 cuốn từ ngăn thứ ba sang ngăn thứ hai thì số sách ở ngăn thứ hai và thứ ba bằng nhau. Tính số sách ở mỗi ngăn biết tổng số sách ở ngăn thứ hai và thứ ba là 100 cuốn sách

Dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của lớp 4.
Ngăn thứ ba nhiều hơn ngăn thứ hai là 5 + 5 = 10 cuốn
Ngăn thứ ba có : (100 + 10) : 2 = 55 cuốn
Ngăn thứ hai có : 55 – 10 = 45 cuốn.
Ngăn thứ hai nhiều hơn ngăn thứ nhất là:

15 + 15 – 5 = 25 cuốn


Ngăn thứ nhất có 45 – 25 = 20 cuốn

909

Một bà bán cam.ngày thứ nhất bán được 1/2 số cam và 1/2 quả.ngày thứ hai bán 1/2 số cam còn lại và 1/2 quả. Cứ như vậy ngày thứ 3 thứ 4,5,6 thì hết số cam.hỏi số cam có tất cả bao nhiêu quả?

Lần 6: 1 quả + 1/2 quả
Lần 5: 3 quả + 1/2 quả
Lần 4: 7 quả + 1/2 quả
Lần 3: 15 quả + 1/2 quả
Lần 2: 31 quả + 1/2 quả
Lần 1: 63 quả.

910

1. Bạn An nghĩ ra một số nhỏ hơn 300. Nếu bớt số đó đi 7 thì được số chia hết cho 7. Nếu bớt số đó đi 6 thì được số chia hết cho 6. Nếu bớt số đó đi 5 thì được số chia hết cho 5. Hỏi số bạn An nghĩ ra là số nào?
2. Cho hình thang vuông ABCD có góc A và góc D vuông và DC = 2AB. Vẽ đường cao BH, AC cắt BH tại G. Hãy so sánh diện tích tam giác DHG và GBC.
3. Một hành khách ngồi trên một ô tô chạy với vận tốc 36km/giờ trông thấy một tàu hỏa dài 75m đi ngược chiều chạy qua mắt mình trong 3 giây. Tính vận tốc tàu hỏa
4.Chiều dài của một hình chữ nhật tăng 15%, chiều rộng tăng 8%. Hỏi diện tích hình chữ nhật đó tăng lên bao nhiêu phần trăm so với diện tích cũ?
5. Thể tích của một hình lập phương tăng thêm bao nhiêu phần trăm, nếu mỗi cạnh của nó tăng lên 10 lần?

Bài 1: Số đó không bớt 7 vẫn chia hết cho 7.

Tương tự số đó chia hết cho 6 và 5.

Số nhỏ hơn 300 chia hết cho 5;6 và 7 là 210.

Đáp số: 210


Bài 2: (Mình không vẽ hình, bạn tự vẽ.)
Ta thấy S (CAB) = S (HAB) (chung đáy AB và chung chiều cao là chiều cao hình thang)
S (HAB)= S(DBH) (chung đáy BH và có chiều cao AB= DH do BH vuông góc DC nên AB=DH)
Suy ra S (DGB) = S(AGB) (chung đáy GB)
=> S( DGH) = S (AGH)
S (CAB) = S (DBH)=>
S (CAB) - S (ABG)= S (DBH) - S(DGB)
S (DGH) = S(CBG) . Điều phải chứng minh
Bài 3: 3 giây ô tô đi ược 0,18 km= 180 m
Tàu hỏa đi 3 giây được: 180-75=105 (m)
Vận tốc của tàu hỏa là: 105:3=35 (m/s)=42 (km/giờ)
Bài 4: Gọi chiều dài HCN ban đầu là 100% thì chiều dài HCN khi tăng 15% là 100% +15%= 115% (chiều dài); tương tự chiều rộng HCN lúc sau là 108% (chiều rộng)
Diện tích lúc sau là; 115/100 chiều dài x 108/100 chiều rộng= 1,242 
1,242=124,2% (diện tích ) . Tăng 24,2%
Bài 5: V= a x a xa
V lúc sau= a x10 xa x10 xa 10= a x a xa x10 x10 x10 =a x a xa x10 00 . tăng lên 1000 lần

911

tìm số bị chia khi biết số chia là số có 4 chữ số, thương là số có 4 chữ số, và số dư là số có 5 chữ số. 

Đề sai

912

Bác Tư bán được một sản phẩm, tính ra lãi được 37,5 % giá bán. Không biết so với vốn mua vào thì bác lãi được bao nhiêu phần trăm nhỉ ?

Lời giải:
Đây là dạng bài liên quan đến Tỉ số phần trăm. Trước tiên chọn ra 1 đại lượng là 100% (hoặc 100 đơn vị ) rồi tính toán các đại lượng còn lại thông qua đại lượng đó
Giả sử bác Tư bán 100 đồng và lãi a% giá vốn ( lãi a đồng ) giá bán là: 100 + a ( đồng )
Khi bán 100 đồng thì lãi là:

( a x 100) : (100 + a ) = 37,5 ( đồng )


Từ đây tìm ra a = 60.

Hay là sẽ lãi 60% so với giá vốn913

Số cây xoài bằng 1/3 số cây còn lại ; số cây nhãn bằng 60% số cây còn lại ; số cây bưởi bằng 80% số cây nhãn ; số cây chanh bằng 20% số cây xoài ; số cây chanh ít hơn số cây bưởi là 54 cây.

 Đây là bài toán rút về đơn vị.

Nếu coi tổng số cây trong vườn là 1 đơn vị thì 


số xoài bằng 1/4 tổng số cây, 
số cây nhãn bằng 3/8 tổng số cây; 
số cây bưởi bằng 3/10 tổng số cây; 
số cây chanh bằng 1/20 tổng số cây.
54 cây chiếm số phần là 3/10-1/20=1/4 (tổng số cây).
Tổng số cây là 54:1/4=216 cây.
Từ đó tính dc số cây mỗi loại.

914

b3.jpg

Bài 3:

Dạng toán hai chuyển động cùng chiều của lớp 5


Quãng đường xe máy đi được trong 1g30p là

30 x 1.5 = 45 km


Thời gian để xe hơi đuổi kịp xe máy là 45 : (50 – 30) = 2.25 g = 2g 15p
Xe máy khởi hành lúc 11g – 1g30 – 2g 15 p = 7g15p.

915

cb.jpg

.... 
64x(100/80)x(100/80)x(100x80)=125 ( cm)

sẽ là: 125x(80/100)x(80/100)x...x(80/100)


Tích có n thừa số (80/100).

916

Một đám đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/4 chiều dài có diện tích là 768 m2. Tìm chu vi thửa đất đó. (Trích TTT số 163 +164)

 Đám đất hình chữ nhật: ta kéo dài chiều rộng thêm ¼ chiều dài đám đất đó khi đó là hình vuông và có S=768*4/3=1024

=>chjều dài là 32 và chiều rộng là 32*3/4=24.

=> chu vi là 112


917

Một con chó cách con thỏ ở xa nó 17 bước của chó. con thỏ cách cách hang của nó 80 bước của thỏ. Khi thỏ chạy 3 bước thì chó chạy được 1 bước. Một bước chó bằng 5 bước thỏ. Hỏi thỏ có bị chó bắt không?

Mỗi lần thỏ nhảy 3 bước mà 80:3=26 dư 2

=> số lần thỏ nhảy để về hang là: 26 lần thêm 2 bước.

Số lần choa nhảy để đến hang thỏ là: 17+80:5=33 lần. Vậy chó không thể đuổi kịp thỏ.


918

Cho tam giác vuông ABC vuông tại A. Tính độ dài cạnh BC, biết cạnh AB = 30cm cạnh AC = 40cm.

g.jpg

919

Không quy đồng,hãy so sánh:

a)2011/2012 và 2012/2013.

b)13/27 và 27/41

a) 2011/2012= 1- 1/2012
2012/2013=1-1/2013 Mà 1/2012>1/2013 nên 
Hiệu1- 1/2012<1-1/2013 (ST lớn thì Hiệu nhỏ)
Vậy 2011/2012<2012/2013
b)13/27= 1-14/27
27/41= 1- 14/41. Mà 14/27>14/41
=> 1-14/27<1- 14/41
Hay 13/27<27/41

920

Tìm x, biết 1:x :x +9 x 223= 2011( đọc là 1 chia x chia x cộng 9 nhân 223 bằng 2011 (đề thi HSG Hà Giang)

gt.jpg

921

Cắt 1 hình vuông thành 4 mảnh để ghép thành 3 hình vuông trong đó có 2 hình vuông có diện tích bằng nhau.

Bottom of Form
v.jpg

922

Tuổi anh hiện nay gấp 4 lần tuổi em trước kia, lúc anh bằng tuổi em hiện nay. Khi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của hai anh em là 38 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

g.jpg

923

NGUYÊN LÝ DIRICHLET (3)

9.11. Những con bò của 3 làng đang gặm cỏ trên cánh đồng. Tổng cộng có 91 con. Hỏi số n nào lớn nhất có thể, để chắc chắn rằng luôn tìm được một con bò của một làng nào đó, sao cho làng đó còn có n con bò khác đang gặm cỏ?

A) 3 B) 90 C) 33 D) 31 E) 30

9.12. Trong một cuộc họp, cần có ít nhất bao nhiêu người để có thể chắc chắn rằng có 7 người sinh cùng tháng ?

A) 8 B) 84 C) 85 D) 73 E) 42

9.13. Có 60 viên bi, trong đó có 5 đỏ, 10 xanh, 20 vàng, 25 đen. Ít nhất phải lấy ra bao nhiêu viên bi, để chắc chắn trong số lấy ra có 12 viên bi cùng màu nhau?

A) 45 B) 38 C) 40 D) 39 E) 25

9.14. Nếu các thành viên chính phủ V-LAND mỗi người nghĩ đến một số chính phương, thì chắc chắn có hai số mà hiệu của chúng chia hết cho 8. Hỏi ít nhất chính phủ này có bao nhiêu thành viên?

A) 8 B) 4 C) 9 D) 3 E) 65

9.15. Trên môt cái bàn ô lưới 11x11, có 6 tấm khăn ăn hình 3x8, 5 tấm khăn hình 4x6, không có cái nào phủ ra ngoài bàn. Hỏi có thể dùng một cái kim khâu, xuyên được chắc chắn ít nhất bao nhiêu cái khăn chồng lên nhau trên bàn? (số khăn chồng lên nhau chắc chắn có trong mọi trường hợp)

A) 5 B) 2 C) 11 D) 6 E) 3


9.11. A
9.12. D
9.13. B
9.14. B
9.15. E

924

1. Trong phép chia cho 45 được thương là số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số, số dư là số tự nhiên lẻ chia hết cho 3 và 5. Tìm số bị chia
2. Có bao nhiêu số có 3 chữ số lớn hơn 200 và có tận cùng là 4?
3. Trên một quãng đường dài 850m, người ta trồng cây và cột đèn hai bên đường theo thứ tự : 1 cột đèn, 1 cây cảnh, một cột đèn nữa rồi đến một cây liễu. Biết rằng cứ 30m lại trồng một cây hoặc một cột đèn và trồng cột đèn cách hai đầu đường là 5m. Hỏi phải dùng bao nhiêu cột đèn, bao nhiêu cây cảnh và cây liễu?

1. Số tự nhiên lớn nhất có 2 cs là 99 nên thương là 99.
STN lẻ chia hết cho 3 và 5 thì chia hết cho 15 . STN lẻ chia hết cho 15, bé hơn 45 là 15
Số bị chia là: 
99x45+15=4470

2. có (994-204):10+1=80 số

3. Quãng đường còn lại để trồng cây và cột đèn là: 850-(5x2)=840m
Số khoảng cách mỗi bên đường là:
840:30=28 khoảng cách
Mỗi nhóm cột-cảnh-cột-liễu có 4 cây cả thảy
Bớt cây cột điện ở cuối đường thì có số nhóm là:
28:4=7 nhóm
Số cây cột cả 2 bên đường là:
7x2x2+2=30cây
Số cây cảnh bằng cây liễu và là: 
7x1x2= 14 cây.


925

Người ta cần viền nhôm xung quanh một chiếc gương hình chữ nhật có diện tích 48dm2 và chiều rộng băng 1/3 chiều dài. Tính số mét nhôm cần dùng.

 Đây là bài tìm chu vi hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và diện tích là 48 dm
Chia gương hình chữ nhật làm 3 hình vuông có cạnh là chiều rộng gương.

Diện tích 1 hình vuông là 


48:3=16( dm2)
Chiều rộng gương chính là cạnh hình vuông bằng 4 dm vì 4x4=16 và 4=4
Chiều dài gương là 
4x3=12( dm)
Số mét nhôm cần dùng để viền gương là 
(4+12)x2=32( dm) =3,2( m)

926

Một cây bèo trôi theo dòng nước và một người bơi ngược dòng cùng xuất phát từ mố cầu A. Người bơi ngược dòng bơi được 25 phút thì quay lại bơi xuôi dòng và gặp cây bèo ở cách mố cầu A 5km. Tính vận tốc dòng nước chảy biết vận tốc của người bơi không đổi

Nếu giả sử vận tốc nước bằng 0 thì quãng đường người đó bơi trong 20 phút là S= V bơi x 25 phút.

Khoảng cách khi đó giữa người bơi và cây bèo là: S


Khi nước chảy cây bèo trôi theo dòng nước và người ngoài quãng đường bơi được cũng bị trôi theo đúng như cây bèo.

Do đó 25 phút .

Khoảng cách người và bèo là S,.

Vậy khi bơi theo xuôi dòng người bơi cũng cần có thời gian là 25 phút .

Vậy thời gian kể từ lúc xuất phát cho đến khi gặp nhau là 25+25=50 phút hay 5/6 giờ. 5/6 giờ cây bèo trôi 5km.

Vậy vận tốc nước là; 5:5/6= 6 (km/giờ).927

Hai đội công nhân cùng trồng rừng trên một quả đồi. Đội thứ nhất trồng được 3/8 diện tích quả đồi, đội thứ hai trồng được 2/5 diện tích quả đồi. Diện tích của đội thứ nhất trồng được ít hơn của đội thứ hai là 90m2. Tìm diện tích rừng mỗi đội đã trồng được?

Phân số chỉ diện tích rừng đội thứ nhất trồng ít hơn đội thứ hai 
2/5-3/8=1/40( quả đồi) 
Diện tích cả quả đồi 
90:1/40=3600( m2)
Diện tích rừng đội thứ nhất trồng được 
3600x3/8=1350( m2)
Diện tích rừng đội thứ hai trồng được 
1350+90=1440( m2)

928

Tìm số lẻ có bốn chữ số, biết chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng trăm gấp 2 lần chữ số hàng chục và chữ số hàng nghìn gấp 4 lần chữ số hàng đơn vị.

Hàng chục gấp 3 hàng đơn vị.

Hàng trăm gấp 2 hàng chục.

Vậy hàng trăm gấp 2x3=6 lần hàng đơn vị.

Vì vậy hàng đơn vị chỉ có thể là 1.

Số đó là 4631.


929

Biết tuổi của cô Bình vào năm 1993 bằng tổng các chữ số năm sinh của cô. Hỏi cô Bình sinh vào năm nào?

gt.jpg

930

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 7/4 chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng lên gấp 2 lần và kéo chiều dài thêm 2m thì được mảnh đất hình vuông. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất lúc đầu.

Coi chiều dài là 7 phần,chiều rộng là 4 phần khi tăng chiều rộng gấp 2 lần thì chiều rộng có 8 phần.

Chiều dài tăng 2 m thửa ruộng thành hình vuông nên chiêu dài sau khi tăng bằng chiều rộng =8 phần

vậy mỗi phần =2m nên ta có chiều dài lúc đầu là 7×2=14(m).

chiều rộng là : 4×2=8(m)931

Một người đi quãng đường AB gồm hai đoạn AC và CB. Lúc đi, vận tốc trên đoạn AC là 12km/h, vận tốc trên đoạn CB là 8km/h và hết 3h30'. Lúc về, vận tốc trên đoạn BC là 30km/h, vận tốc trên đoạn CA là 20km/h và hết 1h36'. Tính AB.
932

Đoàn tàu Thống nhất S1 đi từ Hà Nội lúc 19h ngày thứ hai và đến TP. HCM lúc 4h ngày thứ tư. Hỏi đoàn tàu S1 đi từ Hà Nội đến TP.HCM hết bao nhiêu thời gian?

Cách 1:

Từ 19 h ngày thứ hai đến 19 h ngày thứ tư có. 48 giờ 


Từ 4 h đến 19 h ngày thứ tư có 15giờ 
Vậy tàu S1 đi từ Hà Nội vào tp Hồ Chí Minh hết 
48-15=33 h

Cách 2:


Từ 19 h đến 24 h ngày thứ hai có 24-19=5h
Ngày thứ ba có 24h
Từ 0h đến 4h ngày thứ tư có 4-0+1=4h
Đoàn tàu S1đi từ Hà Nội vào tp Hồ Chí Minh hết 
5+24+4=33h

933

Bạn Hoa đang đọc một cuốn truyện, ngày đầu đọc được 2/3 cuốn truyện. Số trang còn lại của cuốn truyện bạn Hoa chưa đọc là 32 trang. Hỏi cuốn truyện bạn Hoa đang đọc dày bao nhiêu trang?

Còn lại 1/3 số trang = 32 trang

=> 1 phần = 32 trang.

Tổng số trang = 3 phần x 32 = 96 trang.


934

1. Một số được viết bởi 500 số 6. Hỏi nếu lấy số đó chia cho 15 thì số thương có phần thập phân bao nhiêu?
2. Sau khi đi được 2/3 quãng đường, một ô tô tăng vận tốc thêm 20% vận tốc cũ. Vì thế, ô tô đã đến sớm 15 phút so với dự định. Hỏi thời gian dự định đi cả quãng đường là bao nhiêu ?1. Gọi số viết bởi 500 chữ số 6 là A. Ta viết A/15 = A/3 x 3/5 = A/3 x 0,2
Rõ ràng A/3 = 222....2222, vì vậy phần thập phân của thương sẽ là 2 x 2 =4
Chú ý: Ta hoàn toàn có thể thay chữ số 6 bởi chữ số khác, sao cho A chia hết cho 3, mấu chốt là xét xem A/3 có tận cùng là bao nhiêu

2. Ô tô đi đều với vận tốc V1 hết quãng đường với thời gian dự định t1.


Nếu ô tô đi đều với vận tốc V2 = 120%V1 trên cả quãng đường thì sẽ giảm thời gian là 3x15=45 (phút). Vì vận tốc tăng 20% nên tiết kiệm được thời gian là 45 phút tương ứng với thời gian giảm được 20% của t2, nên 0,2t2=45

=>t2 = 225phút = 3 giờ 45 phút.,

t1 =225+45=270 phút


935

3. Một miếng tôn hình chữ nhật có chu vi 22dm, chiều dài hơn chiều rộng 1dm. Người ta cắt bốn hình vuông bằng nhau ở 4 góc, mỗi hình có diện tích 10cm2 rồi gấp lên thành một hình hộp không có nắp. Tính thể tích của hình hộp này.
936

1. Học kỳ I, lớp 5A có 42,5% học sinh giỏi. Học kỳ II lớp nhận thêm hai bạn mới và cuối học kỳ có thêm 4 học sinh giỏi vì thế số học sinh giỏi chiếm 50% số học sinh cả lớp. Tính số học sinh của lớp trong học kỳ I.
2.Một người mang trứng ra chợ bán. Giờ đầu người đó bán được một nửa số trứng và nửa quả. Giờ thứ 2 người đó bán được một nửa số trứng còn lại và một quả. Giờ thứ 3 người đó bán được 2/3 số còn lại và 1/3 quả. Lúc này trong rổ còn lại 2 quả trứng. Hỏi số trứng mang ra chợ là bao nhiêu?
3. Một hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Nếu mỗi chiều tăng thêm 1 m thì được hình chữ nhật mới có diện tích tăng thêm 31 m2. Tính diện tích của hình chữ nhật ban đầu

Bài 1:

Khi số học sinh cả lớp thêm 2 bạn và số học sinh giỏi thêm 4 thì số học sinh giỏi bằng số học sinh "không giỏi" ( vì tỉ lệ là 50%)


Như vậy, ở học kì 1, số học sinh giỏi kém số học sinh "không giỏi" là: 4 +2 = 6 (em) ( Bước này có thể vẽ sơ đồ số hs ở kì 1 và kì 2 ra sẽ dễ hiểu hơn )
Học kì 1, số học sinh "không giỏi" chiếm: 100% - 42,5% = 57,5%
Số học sinh "không giỏi" nhiều hơn số học sinh giỏi là: 57,5% - 42,5% = 15%
15% này ứng với 6 em. Vậy ở học kì 1, số học sinh cả lớp là: 6 x 100 : 15 = 40 ( học sinh )

Bài 2:. (vẽ lưu đồ để giải sẽ rõ hơn).

Nếu lần 3 bán đúng 2/3 số trứng còn lại sau 2 giờ thì còn: 2+1/3/ 7/3 (quả)
Phân số chỉ 7/3 quả là: 1-2/3= 1/3 (số trứng sau lần 2) 
Sau lần 2 thì còn: 7/3:1/3= 7 (quả)
Nếu lần hai tương tự chỉ bán 1/2 số trứng còn lại sau lần 1 thì còn: 7+1/2= 15/2 (quả)
Tìm phân số chỉ 15/2 quả sau lần 2:

1-1/2= 1/2 (số trứng sau lần 2)


Sau lần 1 có: 15/2: 1/2= 15 (quả)
Lúc đầu nhẩm ra hình như 31 quả
Bài 3
1,5 = 3/2
Coi chiều dài là 3 phần thì chiều rộng là 2 phần bằng nhau như thế. Số ô vuông ban đầu là 3 x 2 = 6 (ô).

Khi tăng thêm mỗi chiều 1 m thì sẽ tăng thêm 6 ô có cạnh là 1 m và chiều còn lại bằng số đo của các ô vuông ban đầu.

Tổng độ dài 6 ô là : 31 : 1= 31 (m)
Cạnh một ô vuông là: 31: 6= 31/6 (m) lẻ quá nhưng vẫn tính được diện tích
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương