Lời giải, đáp ántải về 3.54 Mb.
trang23/38
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích3.54 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   38

Chiều rộng là 280×3/7=120m.

Chu vi là (280+120)×2=800m.

Quãng đường đạp xe là : 800×5=4000m=4km

Dổi 16 phút bằng 4/15 giờ

Vận tốc là 4 :4/15=15 km/h

869

 Hai ô tô A và B cùng chaỵ trên quãng đường dài 100km xuất phát trong cùng một thời điểm, xe A mỗi giờ chạy nhanh hơn xe B là 20 km. Tính vận tốc mỗi xe, biết xe A về đích trước xe B là 50 phút?

Gọi vận tốc là a và b với a-b=20 (1)
Giả sử khi đến đích, A không dừng lại mà đi tiếp. Như vậy khi B đến đích thì A đi thêm 1 đoạn: ax5/6(km) 
Do đó thời gian để B đi hết qđường là:
ax5/6:20=a/24(h)
Vận tốc của B là:
b=100:a/24=2400/a hay axb=2400 (2)
Từ (1) và (2) ta có bài toán hiệu và tích.
Hình vuông lớn ABCD có cạnh là a+b
Hình vuông nhỏ MNPQ (bên trong ABCD) có cạnh là a-b
S(ABCD)=S(MNPQ)+4xaxb=(a-b)x(a-b)+4xaxb=20x20+4x2400=10000
mà 10000=100x100 suy ra cạnh ABCD tức là a+b= 100
--->b=(100-20):2=40
a=40+20=60
Đáp số: vận tốc của A: 60km/h

Vận tốc của B: 40km/h

g.jpg

870

có 5 con mèo 5 phút bắt được 5 con chuột. Hỏi muốn bắt 100 con chuột trong vòng 100 phút thì cần bao nhiêu mèo?

một mèo trong 5phút bắt được 1 con chuột.

=> 1mèo trong 100 phút bắt được 20 con chuột.

Muốn bắt được 100 con chuột trong 100phút thì cần 5 con mèo.

871

Một người đi bộ từ A đến B và trở về hết 3 giờ 41 phút. Đoạn đường từ A đến B lúc đầu là xuống dốc, sau đó là đường nằm ngang, rồi lại lên dốc. Biết rằng vận tốc khi lên dốc là 4km/h, vận tốc khi xuống dốc là 6km/h, vận tốc khi đi đường nằm ngang là 5km/h. Khoảng cách AB là 9km. Hỏi quãng đường nằm ngang dài bn? 

Vì trên mỗi đoạn đường dốc nếu cả đi và về ta đều phải vừa lên dốc và xuống dốc nên vận tốc trung bình bằng

(1+1):(1/4+1/6)=4,8km/h.
Nếu coi cả đoạn đường AB đều là đường dốc thì quãng đường AB sẽ là 4,8×221/60:2=8,84km
Nhưng vì nếu coi như vậy thì cứ mỗi 1 giờ đi trên đoạn đường nằm ngang sẽ bị hụt đi 5-4,8=0,2 km.


872

Cho tam giác vuông ABC vuông tại A. Tính độ dài cạnh BC, biết cạnh AB = 30cm cạnh AC = 40cm.

lg.jpg

873

Bà Ngà mang một số cam và chanh ra chợ bán. Biết số cam hơn số chanh 80 quả. Sau khi bán 15 quả cam và 15 quả chanh thì số cam còn lại gấp 2 lần số chanh. Tính số quả mỗi loại ?

Sau khi đem bán thì hiệu số cam, chanh k thay đổi. nên số chanh sau khi đem bán là 80.
Số chanh lúc trước là 80+15 = 95.
số cam trước khi bán là 95+80=175

874

Cho một số lớn hơn 132. Nếu số đó chia 11 dư 6 và chia 12 thì dư 5. Hỏi số đó chia cho 132 thì dư bao nhiêu?

Số đó chia 12 dư 5

Vậy nếu bớt đi 17 đơn vị thì số đó sẽ chia hết cho 12.

Số đó chia 11 dư 6 vậy nếu bớt số đố đi 17 đơn vị thì sẽ chia hết cho 11.

Vậy khi số đó bớt đi 17 đơn vị thì sẽ chia hết cho cả 11 và 12, tức là chia hết cho 11×12=132

Vậy số đó chia 132 dư 17

875

A = (1/2)x3 + (1/3)x4 + (1/4)x5 +........+ (1/19)x20

3/2+4/3+5/4+.......+20/19

=1+1/2+1+1/3+...+1+1/19

= 17 +1/2+1/3+.......+1/19

876

Cô giáo chia 720 quyển vở cho 3 lớp. Biết 3 lần số vở 4A bằng 2 lần số vở 4B. 5 lần số vở 4B bằng 3 lần số vở 4C. Tìm số vở mỗi lớp

Theo đề bài ta có: A=2/3B ; C=5/3B
PS ứng với 720 là: 1+2/3+5/3=10/3B
-->B=720:10/3=216quyển
A=216x2/3=144quyển
C=216x5/3=360quyển


877

b.jpg

MS := (1+1 +1+....+1) + ( 98/2 + 97/3 + 96/4 +....1/99) (99 số 1)
= ( 1 + 98/2) + (1+97/3) + (1+96/4) +......+ (1+1/99) + 1
= 100/2 + 100/3 + 100/4 + ....+ 100/99 + 100/100
= 100x ( 1/2 + 1/3 + 1/4 +....+ 1/99+ 1/100)
=> A = 1/100


878

Tổng của hai số là 126 . nếu xóa chữ số 5 ở tận cùng bên phải sô lớn ta được số bé. Tìm hai số đó

Theo đề bài, số lớn giảm đi 10 lần và 5 đvị.

Vẽ sơ đ ta thấy (126-5) bằng 11 lần số bé.

Do đó SB là:
(126-5):(10+1)=11

879

bt.jpg

Nối IB
S(ADI) = 1/2CD x AD x 1/2
= 1/4 S(ABCD)
S(ABI) = AB x AD x 1/2
= 1/2 S(ABCD)
=> S(ADI)/ S(ABI) = 1/4 : 1/2 = 1/2
Mà hai hình này chung đáy AI => chiều cao hạ từ D = 1/2 chiều cao hạ từ B.
=> S( DHI) = 1/2 S(BHI)
 
S(DBI) = 1/2 CD x AD x 1/2
= 1/4 S(ABCD)
=> S(ABCD) = 5 x ( 1 + 2): 1/4 = 60 cm
2
=> S(ADI) = 60 x 1/4 = 15 cm
2
S(ADE) = AB x AD x 1/2
= 1/2 S(ABCD) = 60 x 1/2 = 30 c
m2
=> S(DIE) = 30 - 15 = 15 cm
2

880

Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau và khác 0, biết tổng các chữ số đó bằng 8.

Gọi số tự nhiên lớn nhất cần tìm là A.
Theo bài ra ta có:
- Vì A có các chữ khác 0 và có tổng các chữ số bằng 8 nên A không có chữ số lớn hơn hoặc bằng 8 vì 8+0=8 (*).
- Từ (*) ta thấy A chỉ có thể chứa những chữ số từ 1-> 7 và những chữ số đó khác nhau. Ta xét các trường hợp sau:
+ Nếu A có chữ số 1 thì tổng các chữ số chỉ có thể là 1+5+2; hoặc 1+4+3 suy ra A=521(a)
+ Nếu A có chữ số 2 thì tổng các chữ số chỉ có thể là 2+5+1=8 suy ra A= 521(b).
 
+ Nếu A có chữ số 3 thì tổng các chữ số chỉ có thể là 3+4+1=8 suy ra A= 431(c)
+ Nếu A có chữ số 4 thì tổng các chữ số chỉ có thể là 4+3+1=8 suy ra A= 431(d)
+ Nếu A có chữ số 5 thì tổng các chữ số chỉ có thể là 5+2+1 suy ra A= 521(e)
+ Nếu A có chữ số 6 thì không có chữ số nào đáp ứng điều kiện đầu bài(f)
 
+ Nếu A có chữ số 7 thì cũng không có chữ số nào đáp ứng điều kiện đầu bài(g)
Từ (a);(b);(c);(d);(e);(f);(g) ta thấy số A=521( số cần tìm)


881

Đường đi từ A đến B gồm 1 đoạn lên dốc và 1 đoạn xuống dốc. Ô tô đi lên dốc với vận tốc là 25km/h. Ô tô xuống dốc với vận tốc 50km/h. Thời gian cả đi lẫn về là 7,5 giờ. Tính quãng đường AB

Vì vận tốc xuống dốc gấp 2 lần vận tốc lên dốc nên thời gian lên dốc sẽ gấp 2 lần thời gian xuống dốc.

Ta tính được quãng đường lên dốc là:

[(7,5:6)×2]×25=62,5(km)

Ta tính quãng đường xuống dốc là:

1,25×50=62,5(km)

>>>quãng đường AB= 62,5+62,5=125km

882

1người đi xe máy từ A đến B đi được nửa đường thì tăg vận tốc lên 0,25lần so với vận tốc cũ cho nên đến sớm hơn so với dự định là 40phút. Tính thời gian đi hết quãng đường AB.

tăg vận tốc lên 0,25lần nghĩa là vận tốc mới gấp 1,25=5/4 vtốc cũ.
Cùng quãng đường (bằng nửa AB) thì vận tốc tỷ lệ nghich với thời gian nên:


t(mới)/t(cũ)=4/5.
Giải bài toán hiệu tỷ.
-->thời gian đi hết quãng đường AB:
40:(5-4)x9=360phút=6h


883

Tìm chữ số a, biết 20a20a20a chia hết cho 7.

Số đó chia hết cho 7 thì 20a phải chia hết cho 7.

Ta thấy 20a chia 7 dư 6a.

Như vậy muốn chia hết cho 7 thì a chỉ có thể bằng 3

20a20a20a chia hết cho 7 khi 20a chia hết cho 3 nên a=3


883

Hãy chọn 10 sô tự nhiên khác nhau lớn hơn 1 và nhỏ hơn 31 sao cho tông của chúng bằng 100 và 
a) tich cua các sô đó là nhỏ nhât?
b) tích của các số đó là lớn nhất?
884

Cho hình vuông ABCD ngoại tiếp hình tròn tâm O.biết đchéo AD=12cm.Tính DT hình tròn.

c1.jpg

c2.jpg

885

Tính nhanh: 1/10+13/10+25/10+37/10+49/10+...+87/10+99/10

{(1+49)*5/20} + {(51+99)*5/20} = 50/4+150/4= 50

886

 Có 5 hộp bi giống nhau nhưng có 1 hộp bi thứ phẩm và 1 viên bi thứ phẩm nhẹ hơn viên bi chính phẩm là 4 g. Hỏi làm thé nào chỉ qua 1 lần cân là có thể biết được hộp bi thứ phẩm. (Cho biết trước khối lượng của viên bi chính phẩm)

Đặt 4 hộp trên 2 bàn cân nếu bằng nhau thì hộp còn lại là hộ thứ phẩm.

Nếu hai bên không bằng nhau thì bên nào nhẹ hơn là bên có chứa hộp thứ phẩm.

Nhấc bỏ hộp chính phẩm lại chi đầu hai hộp bên nào nhẹ hơn là hộp thứ phẩm.

Hai lần cân đã xong. muốn tìm viên bi thứ phẩm cũng vậy

Chia 10 viên bi sang hai bên đĩa cân. bên nào nhẹ hơn là bên ấy có chứa viên bi thứ phẩm.

Tương tự như thế sẽ tìm ra viên bi thứ phẩm.887

Đoạn đường AB dài 360km. Một người đi xe máy từ A đến B và một người đi xe đạp từ B đến A và cũng xuất phát thì sau 6 giờ 2 xe gặp nhau. Nếu họ cùng đi từ A đến B và người đi xe đạp đi trước người đi xe máy 4 giờ thì xe máy đuổi kịp xe đạp sau 1 giờ xuất phát. Tìm vận tốc của mọi người.

Vì người đi xe đạp đi trước 4 giờ mà sau 1 giờ ng đi xe máy đuổi kịp ng đi xe đạp, nên vận tốc ng đi xe máy = 5 lần vận tốc ng đi xe đạp.

Khi ng đi xe máy đi từ A, ng đi xe đạp đi ngược chiều từ B thì chỗ họ gặp nhau nếu gọi là C thì AC = 5 CB (cùng thời gian thì quãng đường tỉ lệ thuận với vận tốc) 


Vẽ sơ đồ Quãng đường AC là 5 phần, quãng đường CB là 1 phần, tổng 2 quãng đường là 360km => bài toán tổng tỉ
Tính được ng đi xe máy đi được 300km, ng đi xe đạp đi đc 60km
=> Vận tốc ng đi xe máy là 50km/h, vận tốc ng đi xe đạp là 10km/h.

888

1. Một người gửi tiết kiệm 1.000.000 đồng, thời hạn 3 tháng lãi suất 9% một năm. Hỏi sau hai tháng người đó lĩnh cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu tiền, biết sau một tháng tiền lãi lại nhập vào gốc.
889

2. Cho tam giác ABC có độ dài cạnh AB lớn hơn 8cm và diện tích bằng 217,5cm2. Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho độ dài AD bằng 8cm. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = 1/3 BC. Tính độ dài đoạn AB, biết rằng diện tích tam giác DBE bằng 14,5cm2

b2.jpg

890

3.Một người đi từ A đến B bằng xe đạp trong 4 giờ với vận tốc 12km/giờ, sau đó đi bằng xe máy trong 6 giờ thì đến B. Lúc về, người đó đi bằng xe máy trong 2 giờ rồi đi ô tô trong 3 giờ thì về đến A. Biết vận tốc xe máy bằng nửa vận tốc ô tô, tính độ dài quãng đường AB?

Gọi quãng đường đi xe đạp là AC thì độ dài AC là: 12 x4= 48 (km) .

quãng đường CB người đó lúc đi đã đi xe máy 6 giờ thì đến CB.

Lúc về đi xe máy 2 giờ nên quãng đường đi ô tô (bằng quãng đường đã đi xe máy

4 giờ + 48 km = 2 giờ đi ôt ô + 48 km…891

4.Trên quãng đường AB có hai người đi xe đạp cùng khởi hành từ A đến B. Người thứ nhất đi với vận tốc 10 km/giờ, người thứ hai đi với vận tốc 8 km/giờ. Sau khi đi 2 giờ, người thứ hai tăng vận tốc lên 14 km/giờ nên đuổi kịp người thứ nhất ở địa điểm C. Tính quãng đường AB, biết người thứ hai đi từ C đến B mất 2 giờ.

G hiệu vận tốc giữa hai người là: 10-8=2 (km/giờ) Sau 2 giờ hai người cách nhau: 2x2= 4 (km).

Thời gain họ gặp nhau tại C kể từ lúc người thư hai đi với vận tốc 14km/giờ là:

4: (14-10) = 1 (giờ) .

quãng đường CB là: 14 x2 = 28 (km) .

quãng đường AC là 8 x2 +14 x1 = 30 (km).

quãng đường AB là: 30+28 =58892

5. Một hình chữ nhật có tỉ số giữa tổng hai cạnh và hiệu hai cạnh là 7/5. Nếu thêm vào chiều rộng 2m, bớt ở chiều dài 8m được một hình vuông. Hỏi diện tích hình vuông đó là bao nhiêu mét – vuông?

Hiệu giữa chiều dài và chiều rộng là 8+2=10 (m). Đưa về toán hiệu tỉ để giải.

893

Tổng của số thập phân và số tự nhiên là 1054,8. Nếu chuyển dấu phảy của số thập phân sang bên phải một hàng rồi cộng với số tự nhiên thì được tổng là 1665. Tìm số thập phân.

(1665 - 1054,8)/9 = 67,8

894

 Bạn An đã có một số bài kiểm tra, bạn đó tính rằng : Nếu được thêm ba điểm 10 và ba điểm 9 nữa thì điểm trung bình của tất cả các bài sẽ là 8. Nếu được thêm một điểm 9 và hai điểm 10 nữa thì điểm trung bình của tất cả các bài là 7,5. Hỏi bạn An đã có tất cả mấy bài kiểm tra ?

 có 5 bài kiểm tra

895

Số chữ số dùng để đánh số trang của một quyển sách bằng đúng 2 lần số trang của cuốn sách đó. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang. ( Đề thi Giao lưu HSG lớp 5 Vĩnh Phúc năm 2013-2014)

Số chữ số dùng để đánh số Trang quyển sách gấp 2 lần số Trang quyển sách nên Trung Bình 1 Trang của quyển sách có 2 chữ số 
Từ trng 1 đến Trang 9 mỗi Trang có 1 chữ số .Thiếu(2-1)x9=9 chữ số 
Từ Trang 10 đến Trang 90 mỗi Trang có vừa đủ 2 chữ số .
Từ Trang 100 đến trang 999 mỗi Trang thừa 3-2=1 chữ số so với số chữ số Trung Bình 
Vậy Cần có 9 Trang mỗi Trang có 3 chữ số để bù cho 9 Trang đầu 
Quyển sách có số Trang 
100x1+(9-1)=108. ( Trang )

896

Tôi đi bộ từ trường về nhà với vận tốc 5 km/giờ. Về đến nhà lập tức tôi đạp xe đến bưu điện với vận tốc 15 km/giờ. Biết rằng quãng đường từ nhà tới trường ngắn hơn quãng đường từ nhà đến bưu điện 3 km. Tổng thời gian tôi đi từ trường về nhà và từ nhà đến bưu điện là 1 giờ 32 phút. Bạn hãy tính quãng đường từ nhà tôi đến trường.

Đoạn đường từ nhà đến bưu điện dài hơn quãng đường từ nhà đến trường 3 km đi xe đạp hết thời gian là 
3:15=1/5( giờ ) = 12 phút
Không kể 3 km hơn nhau đó thì đi hết thời gian 
1 giờ 32 phút -12 phút = 1 giờ 20 phút
Vận tốc đi xe gấp vận tốc đi Bộ 
15:5=3( lần ) 
Thời gian đi Bộ tren quãng đường đi xe ( không kể 3km dài hơn ) sẽ gấp 3 lần thời gian vì trên cùng một quãng đường thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau (vẽ sơ đồ đưa về dạng tổng tỉ)
Thời gian đi Bộ từ trường về nhà 
1 giờ 20 phút:(3+1)x3=60 phút = 1 giờ 
Quãng đường từ nhà đến trường 
5x1=5(km)

897

Bài 1
Lúc đầu số dầu ở trong thùng thứ nhất bằng 1/3 thùng của nó
số dầu ở thùng thứ hai băng1/4 thùng của nó
người ta đổ thêm cho đầy dầu ở mỗi thùng thì cần phải đổ thêm tất cả 20 lít.hỏi mỗi thùng chứa đầy bao nhiêu lít dầu .biết số dầu ở 2 thùng bằng nhau ?

Bài 2 tính nhanh 


11+13+15+17+...+87+89

1/3 thùng thứ nhất = 1/4 thùng thứ hai
=> Thùng thứ nhất có 3 phần thì thùng thứ hai có 4 phần như thế
Cần đổ thêm vào thùng thứ nhất là 2 phần
Cần đổ thêm vào thùng thứ hai là 3 phần
Số phần đổ thêm là 2 + 3 = 5 (phần)
Giá trị của 1 phần là 20 : 5 = 4 (lít)

Vậy, số dầu thùng 1 chứa đầy là: 4 x 3= 12 (l)


Số dầu thùng 2 chứa đầy là: 4 x 4 = 16 (l)

Bài 2: 79*50 = 3950898

Bác Tùng đi xe đạp từ nhà với vận tốc 12km/giờ. và đi hết 1,25 giờ thì đến ga tàu hỏa. Sau đó bác đi tiếp bằng tàu hỏa mất 2,5 giờ thì đến đỉnh A. Hỏi QĐ từ nhà bác Tùng đến đỉnh A dài bao nhiêu ki- lô mét. Biết vận tốc tàu hỏa là 40 km/giờ. (Đề thi cuối học kì 2 huỵện Xín Mần, Hà Giang)

 115km, nếu đoạn đường từ nhà đến tỉnh A là một đường thẳng và nhà ga nằm trên đường thẳng đó

899

Tuổi ông hơn tuổi cháu là 66 năm. Biết rằng tuổi ông bao nhiêu năm thì tuổi cháu bấy nhiêu tháng . hãy tính tuổi ông và tuổi cháu (tương tự bài Tính tuổi - cuộc thi Giải toán qua thư TTT số 1) (Đề thi TNNT lớp 4 huyện Sông Lô năm 2013-2014)

vì 1 năm có 12 tháng. theo đề bài tuổi ông có bao nhiêu năm thì tuổi cháu có bấy nhiêu tháng nên tuổi ông gấp 12 lần tuổi cháu.

Coi tuổi cháu là 1 phần thì tuổi ông là 12 phần như thế ( hoặc vẽ sơ đồ).

Tuổi ông là : 66 : ( 12 - 1) x 12 = 72 ( tuổi).

Tuổi cháu là : 72 - 66 = 6 ( tuổi)900

Một cửa hàng bán chiếc xe đạp với giá 1 765 500 đồng, như vậy cửa hàng đó đã lãi 7% giá mua (giá vốn). Hỏi giá mua chiếc xe đạp là bao nhiêu?

Gọi giá mua là 100% thì giá bán là 107%. Giá vốn là 765 500*100:107= 1 650 000Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương