Lời giải, đáp ántải về 3.54 Mb.
trang22/38
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích3.54 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   38
Tổng các chữ số của hiệu cho là : 8x100+9=809

830

Một đường chạy có 7 vạch đường và 7 người được đánh dấu từ 1 tới 7,hãy xác định có bao nhiêu cách xếp những người đó vào đường chạy mà không có người nào đứng ở vị trí trùng với số trên áo của người đó.

42

831

Tính nhanh bài toán này: 37x8-9x14+100.

37x8-9x14+100

= (36+1)x 8 - (8+1)x14 +25x4

= 36x8+8-8 x14- 14 +25x8

=8x (36-14)+8-14+4x25

= 2x4x22+4x25- 6

= 4x(44+25-6

=4x69-6

=276-6=270

832

Tìm số tự nhiên lớn nhất chia cho 5 dư 4 mà tổng các chữ số của nó là 11.

Ko có kết quả

833

Một họ gồm 3 đường thằng song song cắt một họ gầm 5 đường thẳng song song. Hỏi có bao nhiêu hình bình hành được tạo thành. Giải theo 2 cách

Cách 1:
Nhận xét: cứ 2 đường thẳng họ này kết hợp với 2 đường thẳng họ kia sẽ tạo thành 1
hình bình hành.
Số cách chọn 2 đthẳng mỗi họ:
3x2:2=3cách
5x4:2=10cách
-->Số
hình bình hành tạo thành: 3x10=30 hình bình hành
Cách 2:
Trước hết, ta chứng minh giao điểm của 2 đthẳng là đỉnh của 3x5=15
hình bình hành.
Qua mỗi giao điểm có 2 đthẳng là 2 cạnh của
hình bình hành, như vậy ta kết hợp 1 cặp đthẳng song song với chúng là ta được 1 hình bình hành.
Số cặp đthẳng song song với chúng:


(3-1)x(5-1)=8cặp
Số giao điểm: 3x5=15
Số
hình bình hành có thể tạo thành là:

15x8=120 hình bình hành
Nhưng
hình bình hành có 4 đỉnh nên số hình bình hành thực tế được tạo thành chỉ có:
120:4=30
hình bình hành

834

Chứng minh rằng: 1/5+1/20+1/21+1/22+1/23+1/24+1/25+1/101+1/102+1/103+1/104 +1/105<1/2

1/5+(1/20+1/21+1/22+1/23+1/24+1/25)+(1/101+1/102+103+104+105)
Ta thấy 1/21;1/22;1/23;1/24;1/25 đều nhỏ hơn 1/20 nên
1/21+1/22+1/23+1/24+1/25<5×1/20<1/4
Tương tự
1/101+1/102+1/103+1/104+1/105<5×1/100<1/20
1/5+1/20+1/20=6/20=3/10


1/5+(<1/4)+(<1/20)<1/2
1/2=5/10
3/10<5/10 vậy suy ra điều cần chứng minh


835

Trong một phép cộng có tổng hơn số hạng thứ nhất 73 đơn vị, số hạng thứ hai hơn số hạng thứ nhất 28 đơn vị. Tìm số hạng thứ nhất của tổng đó.

Tổng hơn số hạng thứ nhất 73 .vậy số hạng thứ hai là 73 
Số hạng thứ nhất là 73-28=45 
Hai số Cần tìm 45. ;73

836

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 30,5m và đáy bé là 24m.Người ta mở rộng đáy lớn them 6,5m thì diện tích tăng thêm 50,7 m². Tính diện tích thửa ruộng hình thang ban đầu.

 Hình tăng thêm là hình tam giác. hình tam giác và hình thang sẽ có chung đường cao.

Tìm đường cao tam giác là

50.7 × 2 : 6.5 = 15.6.

Diện tích hình thang là

( 30,5 + 24 ) × 15.6 : 2 = 425,1

837

Toàn học ở trường bán trú,mỗi ngày Toàn ở trường 8giờ,em về nhà lúc 4giờ chiều. Hỏi em đến trường lúc mấy giờ sáng?

Lúc 4h chiều là 16h đó. Lấy 16 - 8 = 8

838

Tổng của hai số là là 64,8.Sau khi thêm vào số lớn 1,7 đơn vị và bớt ở số bé 1,7 đơn vị thì được số bé bằng 3/5 số lớn. Tìm hai số ban đầu.

Số bé lúc sau = 3/5 số lớn lúc sau mà tổng của chúng = 64,8

=> Số bé lúc sau = 64,8 : (5+3) x 3 = 24,3

=> Số bé ban đầu = 24,3 +1,7 = 26

=> Số lớn ban đầu = 38,8.

839

Hiện nay, tổng số tuổi của bố,mẹ và 2 con là 87.Biết bố hơn mẹ 3 tuổi, tuổi anh gấp đôi tuổi em, tuổi em nhân chính nó sẽ bằng tuổi bố. Tính tuổi mỗi người

Tuổi bố < 45 tuổi (vì (87 + 3) : 2 = 45)
Tuổi bố < 45 => Tuổi em < 7 (vì 7 x 7 = 49)
Mặt khác theo thự tế thì tuổi bố phải > 20 => Tuổi em > 4 (Vì 4 x 4 = 16)
(4 < Tuổi em < 7) Vậy tuổi em = 5 hoặc 6.
Bằng phương pháp thử chọn tuổi em = 5 hoặc 6 ta được đáp số.
Tuổi em : 6 tuổi
Tuổi anh : 12 tuổi
Tuổi mẹ : 33 tuổi
Tuổi bố : 36 tuổi

840

Nhà Vĩnh và nhà Phúc cách Vĩnh Yên lần lượt là 175 km và 220km. Biết Vận tốc đi từ nhà Vĩnh đến Vĩnh Yên bằng 7/8 vận tốc của phúc đến Vĩnh Yên. Hai người cũng xuất phát cùng một lúc nhưng Vĩnh vẫn đến trước Phúc 1/2 giờ. Tìm vận tốc của mỗi người.

Trên cùng một thời gian nếu Vĩnh đi được 175km thì Phúc sẽ đi được 8/7 quãng đường Vĩnh đi túc là 175:7x8= 200 (km).

Như vậy Phúc sẽ đi 220-200 = 20 (km) trong 1/2 giờ túc là 30 phút.

Vận tốc của Phúc phải là 40 km/ giờ.

841

b.jpg

B+C+A có số tận cùng là C => A+B=10(1).

Mà A+B+C+1(nhớ)=AB => C+11=AB mà C lớn nhất là 9

=> AB lớn nhất là 20

=> A lớn nhất là 2(2).

Chỉ có A = 1, B = 9 thoả mãn (1) và (2)

=> C = 8

842

Khi nhân một số với 207, An đã quên viết chữ số 0 của số 207 nên tích giảm đi 1530 đơn vị.Tìm số đem nhân với số 207.

Vì quên chữ số 0 nên thực ra là An đã nhân với 27. 
Thừa số đó giảm 207-27= 180
Khi 1 thừa số giảm 180 đơn vị thì tích giảm 180 lần thừa số thứ nhất.

Thừa số thứ nhất là: 1530:180=8,5

843

Một bể nước làm bằng tôn (có nắp) dạng HCN có V = 1,296m3, có chiều dài gấp đôi chiều rộng, chiều cao=0,8m. Tính diện tích tôn làm bể (ko tính mép hàn).

Diện tích đáy bể nước 
1.296:0.8=1.62(m
2)
Chia đáy bể nước thành hai hình vuông có cạnh là chiều rộng bể .Diện tích 1 hình vuông là
 
1.62:2=0.81(m
2)
Hình vuông có dt 0.81m2 sẽ có cạnh là 0.9m vì 0.9=0.9 và 0.9x 0.9=0.81
Cậy chiều rộng bể là 0.9m
 
Chiều dài bể là
 
0.9x2=1.8(m)
Diện tích xung quanh của bể là
(0.9+1.8)x2x0.8=4.32(m
2)
Diện tích tôn để làm bể là
4.32+1.62x2=7.56(m
2)

844

Một người đi từ A đến D phải đi qua hai địa điểm B và C. Vận tốc lúc đi trên các quãng đường AB, BC, CD lần lượt là 9 km/giờ, 12 km/giờ và 18 km/giờ. Lúc về vận tốc trên các quãng đường DC, CB, BA lượt là 9 km/giờ, 12 km/giờ và 18 km/giờ. Cả đi và về hết 5 giờ. Tính độ dài quãng đường AD.

AB:9+BC:12+CD:18+CD:9+BC:12+AB:18 = 5 => AB+BC+CD = 30 KM

845

bt.jpg

Cách1:

Trừ đi 8 lập phương nhỏ ở đỉnh của lập phương lớn, ta còn 104-8 = 96 khối lập phương nhỏ.

Chia cho 12 cạnh, vậy chiều dài mỗi cạnh là

96 : 12 + 2 = 10.

Thể tích: 10 x 10 x10 = 1000

Cách 2:

Tổng số các khối lập phương nhỏ xếp trên các cạnh (không tính 8 khối ở đỉnh) là 104 – 8 = 96 (khối) 
Mỗi cạnh
lập phương

(96 : 12) +2 = 10 (khối).
Thể tích
lập phương

10x10x10 = 1000 cm3.

846

Tìm 3 số biết số thứ 1 cộng số thứ 2 bằng 10, số thứ 2 cộng số thứ 3 bằng 12, số thứ 1 cộng số thứ 3 bằng 8.

(Số thứ nhất + số thứ 2) + (số thứ 2 + số thứ 3) + ( số thứ nhất + số thứ 3) = 10+12+8 = 30

=> 2 lần (số thứ nhất + số thứ 2 + số thứ 3) = 30

=> số thứ nhất + số thứ 2 + số thứ 3 = 15.

Số thứ 3 = 15 - (số thứ nhất + số thứ 2) = 15 - 10 = 5....

tiếp tục giải có số thứ nhất = 3, số thứ 2 = 7

847

Tìm một số tự nhiên,biết rằg số đó bỏ đi 2 chữ số cuối thì được 1số kém số phải tìm là 2332đơn vị

Xoá 2 chữ số cuối cùng thì số đó giảm 99 lần + số có hai chữ số đã xoá.

Bây giờ ta sẽ tìm số lớn nhất chia hết cho 99 và bé hơn 2332 . (Có thể dùng dấu hiệu chia hết để tìm)

Đó là số 2277 = 2332 -55 .

Số còn lại 2277 : 99 = 23 ;

Số ban đầu 2355

848

Cho hình thang ABCD, đáy nhỏ AD,đáy lớn CD. Vẽ 7 đường thẳng song song với hai đáy cắt các cạnh bên AD và BC. Hỏi có bao nhiêu hình thang được tạo ra?

Ta thấy cứ 1 cặp cạnh song song với đáy kết hợp với 2 cạnh bên của hình thang ABCD sẽ tạo thành 1 hình thang.
Do đó số cách chọn cặp cạnh song song: 9x8:2=36 cách
tức là có 36 hình thang

849

Giáp và Ngọ cùng chạy xung quang một cái hồ hình tròn, cùng xuất phát một lúc tại một điếm. Giáp chạy 1 vòng hết 10 phút còn ngọ thì 12 phút mới cán đích. Hỏi họ phải chạy đến vòng thứ bao nhiêu mới gặp nhau ở đúng vị trí xuất phát. 

Để hai người gặp nhau đúng vị trí xuất phát thì Ngọ phải chạy hơn Giáp đúng 1 vòng hồ ( tức là Ngọ chạy hơn Giáp 12 phút)
Mỗi vòng Ngọ chạy nhanh hơn Giáp 12 - 10 = 2 phút
Số vòng để hai bạn gặp nhau tại vị trí xuất phát là : 12 : 2 = 6 vòng

850

Hai số tự nhiên A và B, biết A < B và hai số có chung những đặc điểm sau:
- Là số có 2 chữ số. 
- Hai chữ số trong mỗi số giống nhau. 
- Không chia hết cho 2 ; 3 và 5. 
a) Tìm 2 số đó. 
b) Tổng của 2 số đó chia hết cho số tự nhiên nào ?

 Vì là số có 2 chữ số và chữ số giống nhau nên 2 số có dạng aa và bb.

Vì 2 số này đều ko chia hết cho 2 và 5 nên a và b ko thể là chữ số chẵn hoặc 5, vậy a và b chỉ có thể là 1, 3,7,9.

Vì 2 số ko chia hết cho 3 nên tổng a+a hoặc b+b cũng ko chia hết cho 3.

Vậy a, b ko thể là 3 hoặc 9.

2 số cần tìm là 11 và 77.

Tổng 2 số là 88 nên chia hết cho 1,2,4,8,11,22,44,88

851

Hiệu hai số là 312. Nếu bỏ chữ số 6 ở hàng đơn vị của số lớn thì ta được số bé. Tìm hai số.

Bỏ đi 6 ở số lớn ta được số bé nên số lớn gấp số bé 10 lần và 6 đơn vị. 
Coi số bé là 1 phần thì số lớn là 10 phần như thế và 6 đơn vị (vẽ số đồ )
Số bé là (312-6):(10-1)=34
Số bé là 34+312=346
Đáp số: Số bé: 34
Số lớn: 346


852

Ba đố Tý "cả gà và thỏ đếm được 24 chân. Bỉét số đầu gà gấp đôi số đầu thỏ. Đố bạn biết có mấy con gà, mấy con thỏ?" Em hãy giúp Tý giải bài toán này.

Số đầu gà gấp đôi số đầu thỏ
=> Số con gà gấp đôi số con thỏ
=> Số chân gà bằng số chân thỏ
=> Có 12 chân gà
=> Có 6 con gà
=> Có 12 chân thỏ
=> Có 3 con thỏ

853

cửa hàng có 5 rổ đựng cam hoăc chanh. lần lượt là: 110q, 105q, 100q, 115q, 130q, sau khi cửa hàng bán một rổ thì số cam còn lại hơn 3 lần số chanh. Tìm số chanh còn lại.

Tổng số quả là:

110+105+100+115+130=560 quả
560 chia hết cho 4 nên rổ bán đi có số quả chia hết cho 4. 
Trong 5 rổ chỉ có rổ có 100 quả chia hết 4 nên bán đi rổ 100 quả. Số quả còn lại: 560-100=460 quả
Số quả chanh còn lại phải lớn hơn: 
460:4=115 quả. 
Lớn hơn 115 quả chỉ có 1 rổ là rổ đựng 130 quả. 
Đáp s: 130 quả.

854

Với vận tốc 36km/h , một xe máy đi hết quãng đường AB mất 2,4h.Cũng trên quãng đường này, một xe ô tô đi với vận tốc gấp rưỡi xe máy thì phải mất bao nhiêu thời gian?

Vận tốc ôtô là 36x 1,5=54(km/giờ)

Quãng đừơg AB dài là 36x 2,4=86,4(km)

Thời gian ôtô đi hết quãng đường AB 86,4:54=1,6(giờ)

855

Tìm một số có hai chữ số, biết nếu ta thêm vào chính số đó xen giữa hai chữ số của nó thì ta số mới gấp 66 lần số cần tìm .

gọi số cần tìm là ab, số mới sẽ là aabb. ta có abx66 =aabb

(ax10+b)x66=aax100+bb: ax660+bx66=ax11x100+bx11; ax60+bx6=ax100+b( cả hsi vế chia cho 11)

bx5=ax40 (cả hai vế bớt đi ax60+b): bx5<50 vì b là chữ số. suy ra ax40<50

vậy a=1; b=8.

856

Quãng đường AB dài 70km. Có hai ô tô cùng xuất phát một lúc ở A và B, đi cùng chiều về phía C. Sau 5h ô tô đi từ A đuổi kịp ô tô đi từ B.
a.Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết tỉ số vận tốc của hai ô tô là ¾
b.Biết ô tô đi từ A đuổi kịp ô tô đi từ B tại điểm C. Tính quãng đường BC ?

Hiệu hai vận tốc 70 : 5 = 14 (km/giờ)
Vận tốc xe đi từ B là 14 : (4-3) x 3 = 42 (km/giờ)
Vận tốc xe đi từ A là 42 + 14 = 56 (km/giờ)
Quãng đường BC dài : 42 x 5 = 210 (km)

857

Bây giờ là 12 giờ. Sau bao lâu nữa thì kim giờ và kim phút lại trùng nhau ?

1 giờ kim phút là chạy được 1 vòng;

1 giờ kim giờ chạy được: 1:12=1/12 (vòng).

Hiệu hai vận tốc là: 1-1/12=11/12 (vòng).

Thời gian hai kim gặp nhau là: 1:11/12=12/11 (giờ)

858

Một đội công nhân có 9 người dự định sữa con đường xong trong 16 ngày. Nếu đội được bổ sung them 3 người nữa thì sẽ hoàn thành công việc sớm hơn dự định mấy ngày ? Biết rằng sức làm của mỗi người như nhau ?

1 người làm xong công việc trong 9 x 16 = 144 ngày,

số người làm lúc sau là 9 + 3 =12 người.

số ngày làm xong công việc của 12 người là

144 : 12 = 12 ngày.

Làm sớm hơn dự định 16 - 12 = 4 ngày

859

Một sợi dây dài 4/3 mét. Hỏi nếu không có thước trong tay làm thế nò căt được một đoạn dài 1/2 m.

1/2:4/3=3/8. Gấp sợi dây để được 8 phần bằng nhau cắt lấy 1 đoan

860

:"Từ các chữ số 1,3,5,7,9 lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau. tính tổng các số đó

Nếu thay một trong 5 chữ số kia bằng chữ số 0 sẽ thú vị hơn nhiều.

Số lần xuất hiện của mỗi chữ số ở mỗi hàng là

120 : 5 = 24 (lần)
Tổng các chữ số là 1+3+5+7+9 = 25 
Tổng các số lập được

25 x 24000 + 25 x 2400 + 25 x 240 + 25 x 24

= 666600

861

Lớp 5A, số học sinh giỏi cuối kì I bằng 3/7 số còn lại. Cuối năm học có thêm 4 học sinh giỏi nữa nên số học sinh giỏi bằng 2/3 số còn lại. Tính số học sinh của lớp đó.

Số học sinh giỏi đầu năm là 3 phần ,số học sinh còn lại là 7 phần .

như vậy số học sinh cả lớp là 3+7=10 phần .tương tự như vậy ở kì 2 .

Vậy đầu năm số học sinh giỏi =3/10 cả lớp ,cuối năm số học sinh giỏi =2/5 cả lớp

862

1/2x1/3+1/3-1/4+1/4x1/5

1/2x1/3+1/3-1/4+1/4x1/5

= 1/2-1/3+1/3-1/4+1/4-1/5

=1/2-1/5

=3/10. (1/2x1/3= 1/2x3) 

863

Tính cực nhanh: 4/3x4/7+4/7x4/11+4/11x4/15.

= 4x4/3x7+ 4x4/7x11+ 4x4/11x15

= 4x(4/3x7 + 4/7x11+4/11x15)
=4x(1/3-1/7+1/7-1/11+1/11-1/15)
=4x(1/3-1/15)=4x4/15= 16/15.


864

Tìm số chia và số dư biết số bị chia là 813, thương bằng 15 và số dư là số có hai chữ số giống nhau

Ta thấy 813:15=54( dư 3)
Tổng 813- số dư thì chia hết cho 15. Vậy số dư là số chia cho 15 dư 3
Trong các số có hai chữ số giống nhau chỉ có 33:15= 2( dư 3)
Vậy số dư là 33
Số chia là (813-33):15=52

865

Tìm x, y biết x/3=5/y.

x × y= 3×5=1 ×15, x =15, y =1 

866

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 11,25m. Biết rằng diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật bằng với diện tích của thửa ruộng hình vuông có cạnh là 13,5m. Hỏi chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là bao nhiêu?

 Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

13,5 x 13,5 = 182,25 (m2).

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

182,25 : 11,25 = 16,2 (m).

Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là:

( 16,2 + 11,25) x 2 = 54,9 (m)

867

Cho tam giác ABC, M là một điểm bất kỳ trên BC và M khác trung điểm BC. Hãy vẽ qua M một đường thẳng sao cho đường thẳng đó chia tam giác ABC thành hai phần có diện tích bằng nhau

Giả sử BM
Đặt I là trung điểm BC. Nối AM, AI. Qua I kẻ đường thẳng song song với AM và cắt AC tại N và AI giao với MN tại O.

Đường thẳng MN chính là đường thẳng cần phải vẽ.
Thật vây, tứ giác ANIM là hình thang nên S(AON)=S(MOI)
Mặt khác:
S(AIC)=1/2S(ABC)=S(AON)+S(CION)=S(MOI)+S(CION)=S(CMN)

868

Một sân vận động hình chữ nhật , chiều dài 280m, chiều rộng bằng 3/7 chiều dài. Hải đạp xe 5 vòng sân vận động đó hết 16 phút. Tính vận tốc củ Hải bằng km/h.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương