Lời giải, đáp ántải về 3.54 Mb.
trang20/38
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích3.54 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   38

511- 16-8-4-2-1= 480.

Ta có: 480:16=30

Vậy trên sơ đồ từ hàng 5 tính đi sẽ có 30 đoạn, giá trị mỗi đoạn là 16.

Từ đó vẽ sơ đồ, tìm giá yêu cầu.

Cột 6 là: 16×2=32

Cột 7 là: 32×2=64

766

2. Có ba tổ trồng cây. Tổ 1 trồng được nhiều hơn số cây của mỗi tổ là 6 cây. Tổ hai trồng được số cây nhiều hơn trung bình cộng số cây của tổ 2 và tổ 3 là 1 cây. Biết tổ 3 trồng 26 cây. Hỏi tổ một trồng bao nhiêu cây?

Trung bình cộng số cây của tổ 2 và tổ 3 là (26+1):1=27( cây) 
Số cây của tổ 2: 27+1=28(cây)
Nếu tổ một mà hơn trung binh cộng của mỗi tổ là 6 cây thì số cây của tổ 1 là
(26+28+6):2+6=36(cây)


767

Ông San lái xe từ thị trấn A đến thị trấn B với vận tốc không đổi với vận tốc 40km/giờ. Sau đó ông ấy lại lái xe từ thị trấn B trở lại thị trấn A với vận tốc không đổi 70km/giờ. Tổng thời gian ông San đã đi là 5,5 giờ. Tính quãng đường AB.

Cùng một quãng đường thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch .Tỉ số thời gian lúc đi và về là 70/40=7/4
Thời gian ông Sanh đi từ A đến B là 
5 ,5:(7+4) x 7=3.5(giờ)
Quãng đường AB dài 
40×3.5=140(km)

768

Số có 1995 chữ số 7 khi chia cho 15 thì phần thập phân của thương là bao nhiêu? Giải : Gọi số có 1995 chữ số 7 là A. Ta có: 
Một số chia hết cho 3 khi tổng các chữ số của số đó chia hết cho 3. Tổng các chữ số của A là 1995 x 7. Vì 1995 chia hết cho 3 nên 1995 x 7 chia hết cho 3. Do đó A = 777...77777 chia hết cho 3.
1995 chữ số 7
Một số hoặc chia hết cho 3 hoặc chia cho 3 cho số dư là 1 hoặc 2. 
Chữ số tận cùng của A là 7 không chia hết cho 3, nhưng A chia hết cho 3 nên trong phép chia của A cho 3 thì số cuối cùng chia cho 3 phải là 27.

Vậy chữ số tận cùng của thương trong phép chia A cho 3 là 9, mà 9 x 2 = 18, do đó số A/3 x 0,2 là số có phần thập phân là 8.
Vì vậy khi chia A = 777...77777 cho 15 sẽ được thương có phần thập phân là 8. 
1995 chữ số 7

769

Số gà nhiều hơn số thỏ là 28 con. số chân gà nhiều hơn số chân thỏ là 40 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Cách 1:

Giả sử có 10 con thỏ, thế thì có :

10 + 28 = 38 (con) 
Số chân gà là : 38 x 2 = 76 (chân) 
Số chân thỏ là : 10 x 4 = 40 (chân) 
Hiệu số chân gà và thỏ là : 76 - 40 = 36 (chân) 
Vì thực tế thì số chân gà hơn số chân thỏ tới 40 chân nên ta phải tìm cách thêm vào hiệu trên : 40 - 36 = 4 (chân) 
Ta thấy nếu cùng bớt một con thỏ và một con gà thì hiệu số gà và thỏ vẫn không thay đổi song hiệu số chân gà và thỏ sẽ tăng thêm: 4 - 2 = 2 (chân) 
Để hiệu số chân tăng thêm 4 thì số thỏ và gà phải bớt đi là : 4 : 2 = 2 (con) 
Vậy số thỏ là: 10 - 2 = 8 (con thỏ) 
Số gà là : 38 - 2 = 36 (con gà) 
Đáp số là : 36 con gà và 8 con thỏ

Cách 2:

Bớt 40 chân gà thì số chan gà bằng số chan thỏ

 Lúc đó số gà còn nhiều hơn số thỏ là: 28-(40:2)= 8 con\

1 con thỏ có 4 chân, 1 gà có 2 chân. Khi số chân bằng nhau thì số gà gấp 2 lần số thỏ. 
Ta có sơ đồ biểu thị số con thỏ là 1 phần thì số con gà là 2 phần như thế.
 
Hiệu số gà hơn số thỏ là 8 con. Vậy số con thỏ là: 8:(2-1)= 8 con.
 
Số con gà là: 8+28= 36 con.


770

Một cái ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B hết 5 giờ. Ngược dòng từ bến B đến bến A hết 6 giờ. Hỏi một cái bèo trôi từ bến A đến bến B hết bao nhiêu thời gian?Cùng một quãng đường vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau .
V xuôi dòng /V ngược dòng = T ngược dòng / T xuôi dòng !=6/5
Mặt khác V xuôi dòng - V ngược dòng = 2 V dòng nước
 
( vẽ sơ đồ V xuôi dòng 6 phần V ngược dòng 5 phần.1 phần chính là 2 V dòng nước )
V dòng nước =V cái bèo =1/12 V xuôi dòng
 
Thời gian cụm bèo trôi từ bến A về bến B
 
5:1/13=60(h)


771

c): Không được thay đổi vị trí của các chữ số đã viết trên bảng : 8 7 6 5 4 3 2 1 mà chỉ được viết thêm các dấu cộng (+), bạn có thể cho được kết quả của dãy phép tính là 90 được không ?

8+7+65+4+3+2+1=90

8+7+6+5+43+21=90

772

Một thùng hóa chất được tạo bởi 99% là nước và 1% là dầu. Người ta cho 100kg hóa chất này vào thùng chứa. Sau một thời gian bay hơi lượng nước giảm xuống 96%. Hỏi lúc đó thùng hóa chất còn nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

 Lượng dầu lúc đầu trong thùng có
100x (100%-99%)=1(kg)
Lượng dầu này trong thùng không đổi và khi bay hơi nước chiếm số phần trăm 
100%-96%=4%
Khối lượng thùng hóa chất sau này
1:4x100=25(kg)

773

Một dàn hợp xướng có 325 em. Nếu số học sinh nam tăng thêm 25 em, số học sinh nữ giảm đi 5% thì dàn hợp xướng sẽ là 341 em. Hỏi ban đầu dàn hợp xướng có bao nhiêu em nam?

Nếu dàn hợp xướng thêm 25 em thì dàn hợp xướng có:
325+25=350 (em)
Để tổng số học sinh chỉ còn 341 em thì số nữ phải giảm: 350-314=9 (em)
Như vậy 9 em ứng với 5%
Vậy lớp ấy có số nữ là: 9: 5 100%=180 (em)
Số học sinh nam ban đầu là: 350-180=145 (em)


774

Một vị phụ huynh học sinh hỏi thầy giáo : "Thưa thầy, trong lớp có bao nhiêu học sinh ?" Thầy cười và trả lưòi :" Nếu có thêm một số trẻ em bằng số hiện có và thêm một nửa số đó, rồi lại thêm 1/4 số đó, rồi cả thêm con của quý vị (một lần nữa) thì sẽ vừa tròn 100". Hỏi lơp có bao nhiêu học sinh ?

Theo đầu bài thì tổng của tất cả số học sinh và tất cả số học sinh và 1/2 số học sinh và 1/4 số học sinh của lớp sẽ bằng : 100 - 1 = 99 (em) 
Để tìm được số học sinh của lớp ta có thể tìm trước 1/4 số học sinh cả lớp.
 
Giả sử 1/4 số học sinh của lớp là 1 em thì cả lớp có 4 học sinh
 
Vậy : 1/4 số học sinh của lớp là: 4 : 2 = 2 (em).
 
Suy ra tổng nói trên bằng:


4 + 4 + 2 + 1 = 11 (em) 
Nhưng thực tế thì tổng ấy phải bằng 99 em, gấp 9 lần 11 em (99 : 11 = 9)
 
Suy ra số học sinh của lớp là : 4 x 9 = 36 (em)
 
Thử lại: 36 + 36 = 36/2 + 36/4 + 1 = 100
 
Đáp số: 36 học sinh.


775

Muốn lên tầng 3 một nhà cao tầng phải đi qua 54 bậc thang. Vậy phải đi qua bao nhiêu bậc thang để lên tầng 6 ngôi nhà ?

Muốn đi lên 1 tầng Cần đi số bậc thang
54:2=27( bậc thang )
Muốn lên tầng 6 Cần đi số bậc thang 
27x(6-1)=135( bậc thang )

776

1. Tìm 3 chữ số abc biết ca - ac = abc - ca1. ca - ac = abc - ca
Hay cx9- ax9= a x99+b x10-c x9
cx18 = a x108 +b x10
Nhận thấy cx18 chia hết 18 ; a x108chia hết cho 18 => b x10 chia hết 18 vậy b=0
cx18 <180 => a x108<180 =>a=1777

2. Có hai thùng dầu , nếu đổ 2 lít dầu từ thùng A sang thùng B thì số dầu của mỗi thùng bằng nhau. Nếu đổ 2 lít dầu từ thùng B sang thùng A thì số dầu ở thùng A gấp 3 số dầu ở thùng B. Tính số lít dầu ở thùng A lúc đầu 2. Nếu đổ A sang B 2 lít thì hai thùng bằng nhau. Vậy A hơn B: 2+2=4 (l)
Nếu đổ B sang A 2 lít thì BA hơn B số lít là: 4+2+2= 8 (l)
8l ứng với hình như 2 phần. Tự giải nhé.778

3. Năm người làm 8 giờ một ngày thì xong công việc trong 12 ngày. Hỏi 8 người làm 10 giờ một ngày thì xong công việc đó trong mấy ngày?3. Nếu xong tất cả trong 1 giờ cần số người là: 5 x8x12=480 (ng)
Theo yêu cầu thì: 480: (10x8)= 6 (ngày)779

4.Hai thùng có tất cả 120 lít dầu. Nếu đổ từ thùng 1 sang thùng 2 số dầu bằng số dầu của thùng 2. Sau đó đổ từ thùng 2 sang thùng 1 số dầu bằng số dầu đang có ở thùng 1 thì số dầu ở hai thùng sẽ bằng nhau. Tính số lít dầu mỗi thùng lúc đầu?4. Sau 2 lần đổ, mỗi thùng có: 120:2= 60(l)
Trước khi nhận của thùng 2, thùng 1 có: 60:2=30 (l)
Trước khi đổ cho thùng 1, thùng 2 có: 60+30=90 (l)
Lúc đầu thùng 2 có: 90:2=45 (l)
Lúc đầu thùng 1 có: 120-45=75780

5. Trên quãng đường AB có 2 người đi xe đạp cùng khởi hành từ A đến B. Người thứ nhất đi với vận tốc 10km/h. Người thứ 2 đi với vận tốc 8km/h. Sau khi đi 2 giờ người thứ 2 tăng vận tốc lên 14km/h nên đuổi kịp người 1 ở C. Tính quãng đường AB biết người thứ 2 đi từ C đến B hết 2 giờ.

Sau hai giờ người thứ nhất cách điểm A số km là: 10 ×2=20 (km)
Sau hai giờ người thứ hai cách điểm A số km là: 8 ×2=16 (km)
Sau hai giờ hai người cách nhau số km là:


20-16= 4 (km)
Thời gian họ gặp nhau tại C là:


4: (14-10)=1 (giờ)
Độ dai AB là 14 ×2+14+16=
58

781

Môt chiêc tàu thủy đi giữa hai thành phố. Đi xuôi thi mất hai ngày còn đi ngươc thi mât 3 ngay - hỏi nước chay tư thanh phố này đên thanh phố kia mất mấy ngày?

Trên cùng một quãng đường vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau . 
V xuôi dòng /V ngược dòng = T ngược dòng /T xuôi dòng = 3/2
Mặt khác V xuôi dòng -V ngược dòng =2 V dòng nước .
V xuôi dòng -V. Ngược dòng = 1/3 V xuôi dòng ( vẽ sơ đồ V xuôi dòng 3 phần ,V ngược dòng 2 phần bằng nhau )
Vậy V dòng nước = 1/6 V xuôi dòng
 
thời gian nước chảy từ thành phố nọ đến thành phố kia
 :
2x6=12( ngày )


782

Năm nay tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con.20năm nữa tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con.Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con?

lg.jpg

783

Viết số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 11

9867

784

1. Có 5 ngôi nhà, mỗi nhà một màu khác nhau. 
2. Trong mỗi nhà có một người ở, mỗi người có quốc tịch khác nhau.

3. Mỗi người thích uống một loại nước khác nhau, mỗi người hút một loại thuốc lá khác nhau và nuôi một loài vật khác nhau trong nhà của mình. 


Câu hỏi đặt ra là: Ai nuôi cá ? 
Biết rằng: 
a. Người Anh sống trong nhà màu đỏ. 
b. Người Thuỵ điển nuôi chó. 
c. Người Đan mạch thích uống chè. 
d. Người Đức hút thuốc lá nhãn Rothmanns. 
e. Người Nauy sống trong ngôi nhà đầu tiên. 
f. Người sống trong nhà xanh thích uống cà phê. 
g. Người hút thuốc lá Winfield thích uống bia. 
h. Người sống trong nhà vàng hút thuốc lá Dunhill. 
i. Người hút thuốc lá Pall Mall nuôi vẹt trong nhà của mình. 
j. Người sống trong ngôi nhà ở chính giữa thích uống sữa. 
k. Người hút thuốc lá Marlboro sống bên cạnh người nuôi mèo. 
l. Người hàng xóm của người hút Marlboro quen uống nước. 
m. Người hút thuốc lá Dunhill sống bên cạnh người nuôi ngựa. 
n. Ngôi nhà của người Nauy nằm bên cạnh nhà màu tím. 
o. Ngôi nhà màu xanh nằm kế và bên trái (phía trước) nhà màu trắng.

Anhxtanh đã nghĩ ra bài toán trên ở thế kỷ trước. Ông khẳng định rằng “98%” người trên thế giới không thể giải được bài toán đố này. Bạn có thể giải được bài toán này không?
Người Anh: sống trong nhà màu đỏ (số 3), nuôi vẹt, uống sữa, hút thuốc lá Pall Mall. Người Thuỵ Điển: sống trong nhà màu trắng (số 5), nuôi chó, uống bia, hút thuốc lá Winfield. Người Đan Mạch: sống trong nhà màu tím (số 2), nuôi ngựa, uống chè, hút thuốc lá Malboro. Người Đức: sống trong nhà màu xanh (số 4), nuôi cá, uống cà phê, hút thuốc Rothmanns. Người Nauy: sống trong nhà màu vàng (số 1), nuôi mèo, uống nước, hút thuốc Dunhill.

785

Biết a>1 và ab x cd= bbb

 ab x cd = bbb
ab x cd = b x 3 x 37
Vì ab và cd , 37là số có hai chữ số => b x 3 cũng là số có 2 chữ số
- Nếu ab = 37 thì b = 7 => cd = ( 7 x 3 x 37 ) ; 37 = 21
- Nếu cd = 37 thì ab = 3 x b và 3 x 5 = 15.

786

Bài 3:
Đội Hai may nhiều hơn đội Một 92 bộ quần áo, nhưng lại may ít hơn đội Ba 41 bộ, Hỏi Trung bình mỗi đội may bao nhiêu bộ quần áo?

787

Bài 4:
Một mảnh đất có chiều dài 32m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta trồng rau trên mảnh đất đó cứ 3m thu được 18kg rau. hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu Kg rau?


Chiều rộng mảnh đất 
32:2=16( m )
Diện tích mảnh đất 
32x16 =512(m2)
Thửa ruộng thu được số kilogam rau 
18:3x512=3072( kg rau )

788

Một hình chữ nhật có tỉ số giữa tổng hai cạnh và hiệu hai cạnh là 7/5. Nếu thêm vào chiều rộng 2m, bớt ở chiều dài 8m được một hình vuông. Hỏi diện tích hình vuông đó là bao nhiêu mét – vuông?Chiều dài 6 phần, chiều rộng 1 phần. 
Hiệu giữa chiều dài và chiều rộng:
8+2=10
Chiều rộng : 10:(6-1)=2
Chiều dài : 2x6=12
Diện tích ; 12x2=24789

Kết thúc học kì I các bạn An, Bình và Chi có rất nhiều điểm 10. Biết tổng số bài điểm 10 của An và Bình 28 bài, của Bình và Chi là 31 bài. Ngoài ra số bài điểm 10 của Chi nhiều hơn số điểm 10 của Bình và số điểm 10 của Bình nhiều hơn số điểm 10 của An. Hỏi số điểm 10 của Chi?Chi nhiều hơn An : 31-28=3
Vì số điểm 10 của Chi>Bình>An nên số điểm 10 của Bình> An là 2, hoặc 1. Nếu Bình hơn An 1điểm thì số điểm chia có dư. Vậy Bình phải hơn An 2 điểm.
Bình có số điểm 10 là ( 28+2):2=15
Chi có số điểm 10 là 31-15=16


790

Đếm số chữ số dùng để đánh số nhà bên chẵn của dãy phố (từ số 2 đến hết). An nhận thấy trung bình mỗi nhà có hai chữ số. Hỏi bên chẵn đó có bao nhiêu số nhà?Ta chia các số nhà theo nhóm như sau: 2,4,6,8( nhóm1) 10,12,14,....,96,98( nhóm 2)
100,102,...x ( nhóm3)
Vì Trung bình mỗi nhà có 2 chữ số nên: nhóm 1 mỗi số thiếu 1 chữ số,
Nhóm 2 mỗi số vừa đủ 2 chữ số, nhóm 3 mỗi số thừa 1 chữ số.
Nhóm 1 có 4 số mỗi số thiếu 1 chữ số nên ta cần bù thêm 4 chữ số nữa từ 4 số của nhóm 3. 
Số thứ 4 của nhóm 3 hay số nhà cuối cùng cưa dãy là
100+(4-1)x2=106
Dẫy bên chẵn có số các số nhà là
(106-2):2+1=53( số nhà)

791

Số A chia 135 dư 52. Khi chia A cho 27 ta được số dư là:.......

A chia 135 dư 52, mà 135 : 27 = 5 (chia hết) nên ta xét 52 : 27 = 1 dư 25. Vậy A chia 7 dư 25

792

Bài 5. Trên quãng đường AB có hai người đi xe đạp cùng khởi hành từ A đến B. Người thứ nhất đi với vận tốc 10 km/giờ, người thứ hai đi với vận tốc 8 km/giờ. Sau khi đi 2 giờ, người thứ hai tăng vận tốc lên 14 km/giờ nên đuổi kịp người thứ nhất ở địa điểm C. Tính quãng đường AB, biết người thứ hai đi từ C đến B mất 2 giờ

5)Sau 2 giờ người thứ nhất đi được: 10×2=20km
Sau 2 giờ người thứ hai đi được 
8×2= 16km
Sau 2 giờ người thứ nhất đi nhiều hơn người thứ hai là: 
20-16= 4 km
Thời gian đi tiếp sau hai giờ của người thứ hai để gặp người thứ nhất tại C là
(14-10):4=1 giờ
Quãng đường AB dài là
14×(1+2)+16= 58km

793

Bài 1: Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 1983 số liên tiếp có tổng là 198.

Số giữa là: 198:3=66

Số thứ 1 là: 66-1=65.

Số thứ 3 là: 66+1=67

792

Bài 2: Tìm x
a. 1125 : 319 - x = 5
b. 1032 : ( x : 4 ) = 6

 a, x = 94

b, x= 43

793

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, có diện tích ít hơn diên tích hình vuông cung chu vi 16m2. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Chiều rộng: 8
Chiều dài: 16
Diện tích: 128 m2

794

Hiện nay t?mẹ hơn t?con là 36. 4năm nữa t?mẹ gấp 4 lần t? Con hjện nay.tính t? Hjện nay kủa mỗj ng.

4 năm nữa hiệu số phần gữa tuổi mẹ và con là
4-1= 3( phần)
 
Tuối con 4 năm nữa là : 36:3=12
Tuổi con hiện nay là: 12-4=8
Tuổi mẹ hiện nay là: 8+36=44


795

Cửa hàng bán một chiếc máy bơm được lãi 138.000 đồng và bằng 15% tiền vốn bỏ ra. Hỏi giá bán chiếc máy bơm đó là bao nhiêu tiền?

 Tiền vốn chiếc máy bơm 
138000:15x100=920000( đồng ) 
Giá bán chiếc máy bơm 
920000+138000=1058000( đồng )

796

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích của nó là 32cm2

Chia đôi nình chữ nhật theo chiều dài, ta được hai hình vuông có diện tích bằng nhau, cạnh hình vuông đúng bằng chiều rộng hình chữ nhật.
Diện tích mỗi hình vuông mới là: 32 : 2 = 16 m2.
Cạnh hình vuông hay chiều rộng hình chữ nhật là: 4 m.
Chiều dài hình chữ nhật là: 4 x 2 = 8 m
Chu vi hình chữ nhật là: 24 m.


797

Bạn Hà thực hiện một phép chia có số bị chia là 53, thương là 5 và số dư là số lớn nhất có thể. Hỏi phép chia bạn Hà thực hiện có số chia là bao nhiêu?

Vì số dư là số lớn nhất có thể nên số dư chỉ kém số chia 1 đơn vị.
=> Ta thêm vào số bị chia 1 đơn vị nữa thì phép chia hết và thương tăng thêm 1 đơn vị.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương