Lời giải, đáp ántải về 3.54 Mb.
trang19/38
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích3.54 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   38

733

Tính nhanh: 2014×20132013 -2013×20142013

Đặt A = 20132013
2014x20132013

= (2013 + 1) x A

= 2013 x A + A
2013x20142013

= 2013 x ( A + 10000)

= 2013 x A + 20130000
=> 2014x20132013 -2013x20142013

= 2013 2013 - 20130000

= 2013

734

Một người đem cam ra chợ bán. Lần đầu người đó bán được 1/2 số cam và thêm 1 quả, lần thứ 2 bán được 1/2 số cam còn lại và thêm 1 quả, lần thứ 3 bán được 1/2 số cam còn lại sau lần 1 và lần 2. Lần cuối bán nốt 10 quả còn lại. Hỏi người đó đem bao nhiêu cam ra chợ bán?

Vẽ sơ đồ rồi tính 
Trước lần bán thứ ba người đó còn số cam là:
10x2=20(quả) 
Trước lần bán thứ hai người đó còn số cam là: 
(20+1)x2= 42(quả) 
Người đó đã đem bán số cam là: 
(42+1)x2=86(quả) 
Đáp số: 86 quả cam

735

Tang tảng lúc trời rạng đông
Mọi người rủ nhau đi hái hồng
mỗi người 5 quả thừa 5 quả
mỗi người 6 quả 1 người ki
hỏi có bn người và quả

 Mỗi người 6 quả một người không tức là thiếu 6 quả.

Số quả đủ cho mỗi người 6 quả hơn số quả đủ cho mỗi người 5 quả là:

6+5 = 11 (quả);

một người 6 quả hơn một người 5 quả là:

6 - 5 = 1 (quả);

Có số người là: 11 : 1 = 11 (người);

Có số quả là: 11×5 +5 = 60 (quả).

Hoặc 11×6 - 6 = 60

736

5 thùng lúc đầu đựng số dầu như nhau. Thùng thứ nhất bán đi 50l, thùng thứ hai bán đi 100l, thùng thứ ba bán đi 20l và thùng thứ bốn được đổ thêm vào 10l. Như vậy tổng số dầu hiện có ở bốn thùng này gấp 3 lần số dầu của thùng thứ năm lúc đầu. Hỏi ban đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít?

Số dầu của mỗi thùng là:
(50+100+20-10) = 160 lít

737

Hình vuông ABCD có canh dài 12cm. Trên đoạn BD lấy điểm E và F sao cho BE bằng EF bằng EF bằng FD. Tính diện tichu hình AECF.

Diện tích hình vuông là 12×12=144 cm2.

SABD=SBCD=1/2SABCD=144:2=72 cm2

Xét ACD và AEF có chung chiều cao, đáy AEF=1/3 đáy ACD nên SAEF=1/3SACD=72:3=24 cm2

Tương tự, SCEF=1/3SBCD=72:3=24 cm2

Diện tích cần tìm là 24+24=48 cm2

738

Bài 1. Một bể nước có hai vòi chảy vào một vòi chảy ra. Nếu vòi một chảy vào thi 6 giờ đã đầy, vòi hai chảy vào 4 giờ bể đầy. Khi bể đầy nước vòi chảy ra trong 8 giờ thì cạn. Lúc này bể đang hết nước. Nếu mở cả ba vòi thì sau bao lâu thì bể nước đầy?
Bai 2. Hai con vịt căn nặng hơn 3 con gà là 0,5kg. Mười con gà nặng hơn 3 con vịt là 7,5kg. Tinh khối lượng mỗi con vật?

Bài 1: Trong 1 giờ vòi một chảy được :

1: 6=1/6(bể);

Trong một giờ vòi hai chảy được: 1:4=1/4(bể);

Trong 1 giờ vòi 3 chảy ra hết: 1: 8 = 1/8(bể); Trong một giờ cả ba vòi cùng chảy thì được:

1/6 + 1/4 - 1/8 = 7/24(bể).

Vậy ba vòi cùng chảy sau số thời gian sẽ đầy bể là: 1: 7/24 = 24/7 (giờ)

Bài 2:

2 con vịt bằng 3 con gà +0,5 kg.

Theo bài ra ta có: 10 gà= 3 vịt+7,5kg

Như thế ta có: 10 gà=2 vịt+1 vịt+7,5kg

10 gà=3gà+0,5kg+1/2(3gà+9,5kg)+7,5kg

Chuyển vế ta có:

5,5gà=8,25 kg.

1 con gà nặng 8,5 :5,5=1,5 kg.

Thay vào tìm ra lượng 1 con vịt739

Tỉ số học sinh nam và nữ ở một trường ¾. Nếu chuyển 60 học sinh nam từ trường khác đến thì tỉ số học sinh nam và nữ sẽ là 9/10.Tìm số học sinh nam và số học sinh nữ của trường ?

60 học sinh nam ứng với : 9/10 - 3/4 = 3/20.

Số học sinh nữ của trường đó là:

60 : 3/20 = 400 học sinh .

Số học sinh nam là: 400 x 3/4 = 300 học sinh

740

Có 8 nguoi tham gia môt giải cờ đâu vong tròn ( mỗi đôi gặp nhau môt lượt)- kêt thúc giai không co hai người nao bằng điểm nhau.Người đứng thứ 2 có số điểm bằng sô điểm tổng cộng của bốn người đứng cuối cùng.
- hỏi kêt quả thi đâu giữa người thứ 3 và người thứ 7.?

Người thứ 2 được 6 điểm =0+1+2+3.

Người thứ 7 một điểm chỉ thắng 1 ván duy nhất với người thứ 8.

Nên các ván còn lại của ng thứ 7 đều thua.

741

1 trường tổ chức văn nghệ đã chuẩn bị 1 số bàn ghế đủ cho 132 ng tham dự. Nhưng số người đến tham dự thực tế là 180 nên mỗi bộ bàn ghế phải thêm 2 ng ngồi.hỏi trường đó đã chuẩn bị bn bộ bàn ghế

Số người đến tăng hơn so với dự kiến là: 180-132= 48 (người)
mỗi bàn phải ngồi tăng 2 người nên 68 nguwì sẽ ngồi số bàn là: 48:2= 24 (bàn)
Đáp số: 24 bàn

742

Một công ty thuê 12 xe tải vận chuyển một lô hàng trên quãng đường 100km phải trả 4 000 000 đồng tiền cước phí vận chuyển. hỏi với cùng giá cước như trên thì thuê 18 xe vận chuyển lô hàng trên trong quãng đường 80km sẽ phải trả bao nhiêu tiền?

1km,12 xe cần trả: 4000000:100=40 000

1km, 18 xe cần trả: 40000×18:12= 60 000.

80km 18 xe cần trả: 60000×80= 4 800 000

743

 Cho 1 hình chữ nhật và 1 hình vuông , biết chiều dài hình chữ nhật bằng cạnh hình vuông và chu vi hình chữ nhật = 3/4 chu vi hình vuông, diện tích hình vuông hơn diện tích hình chữ nhật là 392cm2. Tính diện tích hình vuông?
744

Cần ít nhất bao nhiêu chữ số 8 để tạo ra các số có tổng là 1000.

 888+88+8+8+8 =1000 (8 chữ số 8)

745

Ở chính giữa 1 mảnh đất hình vuông ng ta đào 1 cái ao hình vuông. Phần đất còn lại rộng 2400m2. Tổng chu vi cua mảnh đất và cái ao là 240m. Tính cạnh của mảnh đất và cạnh của cái ao,

Thu cái ao cá về 1 góc của hình vuông.

Ta thấy ngay:

tổng 1 cạnh của hình vuông lớn + 1 cạnh của hình vuông bé

= tổng chu vi : 4

= 240 : 4 = 60 m.

Chia đôi phần còn lại ra thành 2 hình thang.

Ta thấy ngay

hiệu 1 cạnh của hình vuông lớn - 1 cạnh của hình vuông bé là chiều cao của hình thang

= 1200 x 2 : 60 = 40 m.

Bài toán tổng hiệu:

Cạnh của mảnh đất = 60 + 40 ) : 2 = 50 m. Cạnh của cái ao là: (60 - 40) : 2 = 10m.

746

Một cửa hàng vừa nhập 10 thùng kẹo , mỗi thùng có chứa 10 gói kẹo , mỗi gói kẹo nặng 1 kg .Cửa hàng vừa nhập xong thì nhận được được tin báo : trong 10 thùng kẹo đó thì có 1 thùng kẹo nhà máy đóng sai tiêu chuẩn nên mỗi gói của thùng đó chỉ nặng 900 gam . Đồng chí hãy giúp cửa hàng đó tìm ra thùng kẹo đóng sai tiêu chuẩn qua một lần cân với 1 chiếc cân đồng hồ ?

Đánh số thứ tự từ thùng đến thùng 10.

Lấy ra ở mỗi thùng số gói kẹo bằng số thứ tự của thùng .

Đặt tất cả số kẹo lên cân.

Nếu thiếu 100g thì thùng 1 là thùng thiếu, nếu thiếu 200g hoặc 300g... thì thùng 2 hoặc thùng 3 thiếu....

747

Một đội công nhân sửa chữa lại một con mương. ngày thứ nhất đội sửa được 15m. Ngày thứ hai đội sửa được 1/3 đoạn mương còn lại. Như vậy đội còn phải sửa tiếp 20m mương nữa thì mới hoàn thành công việc. Tính độ dài con mương đội đó cần sửa.

Phân số chỉ 20m của ngày thứ hai là;

1-1/3=2/3(con mương sau ngày thứ 2)
Vậy sau ngày thứ nhất con mương còn: 20:2/3=30 (m)
Lúc đầu con mương dài: 30+15=45 (m)

748

Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Nếu tăng chiều dài thêm 2cm thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 16cm2 (xăng-ti-mét vuông) . Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Vì chiều dài tăng thêm 2cm và chiều rộng giữ nguyên. Diện tích tăng thêm là 16cm2.

Vậy chiều rộng của S tăng thêm cũng chính là chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu

Chiều rộng hình chữ nhật là: 16:2=8cm
Chiều dài hình chữ nhật là: 8×3=24cm
Shcn= 24×8=192cm2

749

Một cửa hàng bán 2 loại gạo: gạo bao thái và gạo lai. Tổng số gạo trong cửa hàng ban đầu là 3460 kg. Sau khi bán đi 300kg gạo bao thái và 230kg gạo lai thì số gạo bao thái còn lại nhiều hơn số gạo lai còn lại là 430kg. Tìm số kg gạo mỗi loại ban đầu có trong cửa hàng.

Tổng là 3460.

Hiệu là: (430+300)-230=500.

Gạo bao thái: (3460+500):2=1980.

Gạo lai là: (3460-500):2=1480

750

Một bạn lấy ngày sinh của mình nhân với 31, tháng sinh của mình nhân 12 rồi đem cộng lại được kết quả là 98/ tìm ngày tháng sinh của bạn ấy.

Tháng có giá trị nhỏ nhất là tháng 1,

vậy ngày sinh phải nhỏ hơn 3 vì 31 x 3 = 93 > 98 - 1x12 =86.

Nếu ngày sinh là 1, ta có 98- 1x31 =67 không chia hết cho 12.

vậy ngày sinh không thể là mùng 1, ngày sinh là mùng 2, ta có 98 - 2x31=36, 36:12=3.

vậy ngày tháng sinh của bạn ấy là 2/3.

751

An hỏi ngày sinh nhật của Bình là ngày nào?
Bình nói: - Tớ không nhớ lắm chỉ biết từ ngày tớ sinh đến đầu năm bằng 
2/3 thời gian kể từ ngày tớ sinh đến cuối năm.
Nghe xong, An biết ngay ngày tháng năm sinh của Bình. Em có biết ngày sinh nhật của Bình không? Biết Bình năm nay đang học lớp 5A.

Đầu năm đến ngày sinh là 2 phần thì từ ngày sinh đến cuối năm là 3 phần như thế. Tổng số phần là 2+3=5 phần. 
Ta có phép tính: 365:52= 146
Vậy ngày sinh của bạn ấy vào ngày thứ 146 từ ngày 1/1. Ngày đó 26/5.

752

Một lớp học có 42 h/s xếp đều thành 3 hàng nhưng không đều nhau. Bạn lớp trưởng chuyển 1/3 số bạn ở hàng một sang hàng hai rồi lại chuyển 6 bạn ở hàng hai sang hàng ba, lúc này số bạn ở mỗi hàng đều bằng nhau.Hỏi lúc đầu mỗi hàng có bao nhiêu bạn?

Cách 1:

Khi chuyển lần 3, mỗi hàng đều bằng nhau. Vậy lúc đó mỗi hàng có số người là:

42:3= 14 (người)
Trước đó, hàng hai đã chuyển cho hàng 3: 6 người.


Vậy sau lần chuyển thứ hai hàng 2 có số người là 14+4= 20 (người)
Phân số chỉ 14 người hàng 1 lúc đầu là:


1-1/3= 2/3 (tổ1)
Tổ 1 lúc đầu có: 14:2./3=21 (người)
Tổ 1 đã chuyển cho tổ 2 số người là:


21-14= 7 (người)
Tổ 2 lúc đầu có: 20-7=13 (người)
Tổ 3 lúc đầu có: 42-21-13= 8 người


Cách 2:

Ta vẽ sơ đồ

l.jpgNhìn vào sơ đồ để giải:
Hàng 3 có
42:3-6=8 bạn
Hàng 1+2 có
42-8=34 bạn 
Và có số phần băg nhau là
3+1=4 phần
Hàng 1 có
(34-6):4x3=21 bạn
Hàng 2 có
34-21=13 bạn
Đáp số:21,13,8

753

Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu lấy số đó chia cho tổng các chữ số của nó được thương là 2 dư 7.

Ta có: 10a + b = 2a + 2b + 7
8a = b + 7
Do 0<= b <= 9 nên 7<= 8a <= 16 nên a chỉ có thể là 1 hoặc 2.
a = 1, b = 1 , không thỏa mãn
a = 2, b = 9, thỏa mãn

754

Tính tổng các chữ số của tích: 333...333 x 333...334 (trong đó số thứ nhất có 2014 chữ số 3, số thứ 2 có 2013 chữ số 3)

=(11.....1)x(10000....02)

=(11....1)×(10000....0+2)

=11...1000....00+222... . 2

=11....11222.... 2222

-> Có tổng các chữ số bằng: 1×2014+2×2014=3×2014=6042.

755

Các số 1001;23432; 897798; 3456543 là các số có thể đọc xuôi hay đọc ngược đều giống nhau. Nếu tất cả các số 2;7;0 và 4 được sử dụng và không sử dụng quá 2 lần thì tổng các số đọc xuôi và đọc ngược là bao nhiêu số? ( Còn gọi là có bao nhiêu cách viết)

Số cần viết có dạng abcddcba hoặc abcdcba.

Với mỗi cách viết đều có 3 cách chọn chữ số hàng đầu tiên do không thể chọn 0, 3 cách chọn chữ số hàng tiếp theo, 2 cách chọn chữ số hàng tiếp theo (chọn ở vị trí c)1 cách chọn cho số d. Vậy 3x3x2x1=18 (cách).

Vì có 2 khả năng nên tổng là:18x2=36.

Đáp số:36

756

Bác Tâm bán hai loại ổi có số lượng bằng nhau. Loại to bác bán 100 đồng hai quả. Loại bé bác bán 100 đồng ba quả. Vì bận quá bác giao cho cô con gái bán. Để cho dễ tính tiền cô con gái bán 200 đồng 5 quả. Đến khi kiểm tiền cô thấy hụt 500 đồng so với số tiền

Tổng 300 quả. Mỗi loại 150

757

Tìm một số có ba chữ số, biết rằng số đó chia cho 2 dư 1 chia hết cho 3 chia 5 dư 3 và nếu đọc xuôi hay đọc ngược thì giá trị của số đó không đồi.

Đọc xuôi hay ngược giá trị ko đổi suy ra có số đầu giống số cuối (aba).

Chia cho 5 dư 3 nên a=3 hoặc a=8,

chia cho 2 dư 1 nền đây là số lẻ vậy a=3,

chia hết cho 3 nên 3+b+3 chia hết cho 3

vậy b=0, 3, 6, 9.

vậy có 303, 333, 363, 393

758

Tính tổng của 100 chữ số đầu tiên của dãy sau:
1;2;3;4;..;9;1;0;1;1;1;2;1;3;1;4;1;5;….

Coi 1,0=10
1,1=11
1,2=12
....
9,9=99
Ta thấy từ 1 đến 9 có 9 số 1 chữ số
Từ 10 đến 54 có: (54-10):1 +1 =45 số có 2 chữ số
45 số có 2 chữ số tương đương 90 chữ số. Vậy chữ số thứ 100 là chữ số 5 đầu tiên của số 55 trong cách viết trên.
Tổng của nó là


(1+2+3+4)×10+ (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)×5+5 +0+5+1+5+2+5+3+5+4+5 =

759

Lúc đầu ba bạn có số vở không bằng nhau. Sau đó bạn nào cũng được cô giáo tặng thêm cho một số vở nữa để các bạn có số vở bằng nhau. Lúc này số vở của mỗi bạn bằng đúng tổng số vở cô giáo tặng thêm cho ba bạn. Em hãy chững tỏ rằng lúc đầu số vở của mỗi bạn ít hơn tổng số vở của hai bạn còn lại.
760

Nếu các số được sắp xếp thành ba hầng, B, C theo bảng sau thì số 1000 ở hàng nào?
A: 1, 6, 7, 12, 13, 18, 19,….
B: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20,…
C: 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21,…

 Có thể thấy A có các số chia hết cho 3 hoặc chia 3 dư 1.

B không chia hết cho 3 vì luôn có cùng số dư 2.

C là các số chia cho 3 dư 1 hoặc chia hết cho 3.

1000 chia 3 dư1 nên có thể ở hàng A hoặc C.

Số liền trước của 1000 là 999 chia hết cho 3 không thể ở B, mà số liền sau 1000 là 1001 chia 3 dư 1 nên chắc chắn ở hàng B.

Vậy 999 ở hàng C để 1000 ở hàng A..

761

Bốn đội bóng đá A; B; C; D xếp cùng một bảng. Mỗi đội chơi phải thi đấu 3 trận với ba đội còn lại. Mỗi trận thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm, thua thì không được điểm nào. Sau tất cả các trận đấu kết quả như sau;
(1) Tổng số điểm của ba trận của mỗi đội là các số lẻ liên tiếp.
(2) Đội D cao điểm nhất.
(3) Đội A hòa 2 trận tong đó có một trận hòa với C.
Tính số điểm của mỗi đội.

A hòa 2 trận sẽ được cộng 2đ, muốn điểm là số lẻ thì trận 3 phải thắng để cộg 3đ nữa là A được 5đ.

D cao điểm nhất có thể thắg 3 trận là 9đ nhưg A đã thắng 1 trận rồi nên D chỉ có thể là 7đ(vì số điểm 4 đội là các số lẻ liên tiếp).

A có 1 trận hòa với C,1 trận hòa D suy ra có 1 trận thắng B.

D cũg có 1 trận thắg B nên B chắc chắn phảj hòa C thì mới ghi đjểm.

vậy B có 1 điểm, suy ra C ghi 3đ.

Đáp số: A:5đ,B:1đ,C:3đ,D:7đ

762

Lịch theo chu kì mặt trăn là 12 năm. mỗi năm ứng với tên một con vật theo thư tự là: chuột, trâu, hổ, mèo, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ , gà, chó, lợn. biết thứ tự các năm không đổi và năm 2014 là năm Ngọ. Hỏi năm 2110 là năm con gì?


763

Có 4 con ếch nằm sau dưới đáy giếng 40m. Ban ngày chúng leo được lên 16m. Ban đêm con thứ nhất tụt xuống 14m, con thứ hai tụt xuống 12m, con thứ ba tụt xuống 11m, con thứ tư tụt xuống 10m. Ngày hôm sau chúng lại tiếp tục bò lên. Hỏi sau bao nhiêu ngày cả bốn con ra khỏi miệng giếng.
764

Môt hình chữ nhật và một hình vuông có :
- Diện tích như nhau;
- Chu vi hình vuông bằng 4/5 chu vi hình chữ nhât
- Chiều dài hình chữ nhật bằng 4 lần chiều rộng;
Cả hình chữ nhât và hình vuông có chu vi nhỏ hơn 100cm và diện tích lớn hơn 50 cm2.
Tính cạnh hình vuông và hình chữ nhật?(các cạnh tính theo cm là sô nguyên)
765

1. Bạn Thái và bạn Hưng xếp 511 quân bài thành từng chồng theo quy luật như sau: số quân bài chồng sau gấp đôi số quân bài chồng liền trước đó. Khi xếp xong, hai bạn nhận thấy ở chồng thứ năm có 16 quân bài. Em hãy tìm xem có bao nhiêu chồng và mỗi chồng có bao nhiêu quân bài?Bài 1.

Chồng 5 có 16 thì chồng 4 có 8

Chồng 3 có 4; chồng 2 có 1, chồng 1 có 1.

Số quân bài còn lại là:Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương